TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Środa, 20.02.2019
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 523955
polec strone 124754
Zamówienia publiczne 83433
Strona główna 70266
zmiany 62080
Informacje o innych zamówieniach 55920
Zamówienia publiczne - szczegóły 22818
Zarządzenia Wójta 20013
Nabór pracowników 19512
Urząd Gminy 13998
Praca Urzędu 13336
Informacje urzędu 12861
Druki do pobrania 11774
Rada Gminy 10651
Gmina 10044
Konkursy 9094
Uchwały Rady Gminy 8765
Przetargi - działki 8223
Ochrona środowiska 7144
Przetargi - majątek gminny 6633
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 5930
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5313
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5207
Szukaj 4996
Deklaracje majątkowe 4680
Plan Kontroli Zarządczej 4589
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4505
Protokoły i sprawozdania 4334
Zamówienia publiczne - archiwum 4143
Kierownictwo Urzędu Gminy 3927
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 3926
Plany i programy 3765
Wyniki kontroli 3745
Plany i programy 3737
Przedszkole w Nędzy 3701
Jednostki Organizacyjne Gminy 3687
Jak szukać 3552
Mapa witryny 3420
Regulamin organizacyjny urzędu 3400
Instrukcja obsługi BIP 3371
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3338
Struktura Urzędu 3305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3239
Statystyka strony 3111
Poprzednia wersja serwisu 3107
Linki 3012
Wyniki z poprzedniego BIP 2869
dokumenty do pobrania 2841
Polityka prywatności 2803
Redakcja 2802
Referaty urzędu 2632
Gminna Biblioteka Publiczna 2561
Podatek od nieruchomości 2548
do pobrania 2503
Jednostki Pomocnicze 2481
Kontrola Zarządcza 2469
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2462
Przetargi 2421
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2415
Archiwum uchwał 2398
Webmaster 2360
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2345
Zastrzeżenia 2341
Decyzje, opinie... 2334
Komisje Rady Gminy 2328
Sprawozdania 2305
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2303
dane teleadresowe 2288
Statut gminy 2276
Budżet gminy 2273
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2239
Konkursy - Archiwum 2158
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2148
Wójt Gminy 2144
Sołectwo Nędza 2129
Obwieszczenia 2091
Sołectwo Górki Śląskie 2040
Formularze B 2034
Regulamin organizacyjny 2019
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2015
Regulamin organizacyjny 2012
Statut 1989
Załatwianie spraw 1982
Skarbnik Gminy 1944
Formularze A 1935
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 1933
Wystąpienia pokontrolne 1914
Wybory uzupełniające 1885
Samodzielne stanowiska 1884
Sprzedaż majątku ruchomego 1878
Sołectwo Babice 1869
Sekretarz Gminy 1857
Kontakt - dojazd 1838
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1827
Regulamin wynagradzania 1816
Kluby Radnych 1808
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1778
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1765
Sołectwo Szymocice 1744
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1744
Sołectwo Zawada Książęca 1742
Wymiana dowodu osobistego 1735
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1728
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1697
Statut 1684
Archiwum Zarządzenia wójta 1674
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1659
konkursy 1 1655
Formularze E 1654
Podział nieruchomości 1624
Regulamin pracy Urzędu 1619
Pomieszczenia Urzędu 1617
Sołectwo Łęg 1607
Procedury prawne 1594
Sołectwo Ciechowice 1578
Regulamin organizacyjny 1561
Statut 1560
Referat Finansowy 1548
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1546
Majątek 1543
Stan obsługi spraw 1531
Plany i programy 1528
Statut Urzędu Gminy 1517
Urząd Stanu Cywilnego 1501
Archiwa Urzędu 1486
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1477
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1457
Prawo miejscowe 1425
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1417
Formularze G 1414
Statut 1414
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1412
Główny Specjalista ds. Obronnych 1403
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1403
Ochrona środowiska 1382
Statut 1377
Wydanie decyzji o wycince drzew 1374
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1369
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1367
Statut 1355
Statut 1351
Statut 1351
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1349
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1348
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1347
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1343
Wydanie aktu urodzenia 1342
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1341
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1334
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1330
Wydanie aktu zgonu 1328
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1326
Podatek rolny 1310
Rejestry 1305
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1305
Zawarcie związku małżeńskiego 1299
Opłata od posiadania psów 1298
Podatek od środków transportowych 1293
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1291
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1281
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1279
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1278
Majątek gminy 1276
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1268
Kontakt 1268
Statut 1267
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1265
Wymeldowanie z pobytu stałego 1263
Zameldowanie na pobyt stały 1261
Statut 1257
Zmiana imienia i nazwiska 1255
Majątek 1250
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1248
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1247
Plany i programy 1244
Plany i programy 1236
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1235
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1234
Majątek 1233
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1232
Majątek 1228
Sprawozdania 1227
Statut 1227
Majątek 1221
Procedury ISO 1221
Sprawozdania 1219
Statut 1218
Plany i programy 1217
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1217
Statut 1217
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1216
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1214
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1210
Sprawozdania 1210
Taryfa 1210
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1206
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1200
Plany i programy 1200
Majątek 1198
Sprawozdania 1198
Archiwa 1196
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1187
Opłata stała 1174
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1174
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1174
Plany i programy 1169
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1167
Plany i programy 1165
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1162
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1162
Sprawozdania 1161
Protokoły z posiedzeń 1154
Plany i programy 1151
Zarządzenia 1149
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1142
Organy Spółki 1141
Podatek leśny 1128
Sprawozdania 1126
Opłaty, czynsze i podatki 1125
Sprawozdania 1124
Statut 1123
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1122
Cennik usług 1121
Umowa Spółki 1116
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1115
Plany i programy 1106
Majątek 1106
Ewidencje 1104
Analiza wody 1094
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1087
Sprawozdania 1085
ISO w Urzędzie 1083
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1077
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1077
Struktura Organizacyjna Spółki 1077
Archiwum budżetu 1073
Opłata targowa 1055
Sprawozdania 1053
Usługi podstawowe 1052
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1051
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1051
Regulamin pracy 1030
Inwestycje bieżące 1018
Usługi dodatkowe 1015
Plany i programy 1005
Budżet 2009 994
Sprawozdania 975
Plany i programy 974
Plany i programy 972
Plany i programy 971
Sprawozdania 964
Plany i programy 952
Plany i programy 946
Sprawozdania 944
Sprawozdania 935
Przetargi 933
Inwestycje zrealizowane 914
Regulamin pracy 913
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 905
Sprawozdania 904
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 892
Sprawozdania 883
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 866
Język migowy 865
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 859
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 856
statut 2 820
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 820
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 804
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 803
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 802
Taryfa 799
regolamin organizacyjny 2 798
Formularze H 790
Formularze C 781
Formularze D 768
regolamin organizacyjny 3 739
plany i programy 737
Formularze I 736
Ochrona środowiska 734
Formularze F 732
Archiwum Przetargi 722
pliki do pobrania 719
Statut 701
zamowienia publiczne 693
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 687
uchwaly rady gminy archiwum 679
statut 1 669
majatek 3 657
plany i programy 3 651
sprawozdania 2 651
wiadomosc 644
regolamin organizacyjny 1 643
sprawozdania 3 642
statut 3 640
plany i programy 1 638
majatek 2 625
regulamin organizacyjny 2 624
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 621
sprawozdania 1 619
konkursy 617
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 606
forums 598
sprawozdania 593
formacsiega 591
sprawozdamia 587
2008a 587
2007b 585
ki 575
758 574
691 573
6428a507 569
r371 567
n450 564
estepniorsj w BI 563
hhome 557
1b52d302e7181331 556
1uSi spraw 552
ega 550
obslugi bip 548
g434 544
acrobenia urzedu 541
p426 539
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 539
zamowienia szczegoly 537
zarzadzenie wojta 536
5 536
ciopping-cutting-board-clear 536
da47 534
kontakt 525
8ec355648e7891e66c54191b 525
protukt 521
hogistik-und-produktion 521
m81-regulateur-de-debit 519
seite-42 519
new ix 518
linkiedeni serwis 516
seite-20 516
1praafreciciogolaitampazedu 514
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 511
d812 511
ga 510
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 509
krzyzanowice solectwo 509
popkzedeni serwia 508
view 507
boleslaw solectwo 507
w nedzy 506
hty do pobrania 504
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 502
176-nc-c-chiu-tng 502
referat inwestycji 502
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 501
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 501
ny w nedzy 500
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 499
crediti p806051 497
i okrety 497
Central-de-Atendimento 497
27532d17e56e07902b254dfad10 496
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 493
g 492
nieruchomosci 492
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 491
epawi85h-Ball Eat 488
y urzedu 488
dotacje na zadania publiczne 488
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 487
134-cai-lan-va-cai-ln 485
tkpa prywatnosci 485
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 485
dokumentycd pobrania 484
311-bauxite-git-ba-o 483
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 483
182-ngay-b-nc-ra-i 482
httny 482
Do 14 tyś 482
oplata odpady 481
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 481
artikel 480
r zmian 480
rdjesti zmian 480
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 479
a witryny 479
liaki 479
rejcaestr zmian 478
iapa witryny 477
strona82 476
dokumentyn-lamobrania 475
iIdex 475
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 475
19776-La Polizia ricorda Frernia 474
y 474
gminna biblioteka publiczna 474
informacje 473
jak eizukac 472
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 470
dosnload88o abz35129 468
60042265 466
straz miejska 466
479-khieu-khich-bin-ong 464
00657enty do pobrania 464
45 463
informacje-in-misurata 463
montbip 463
baubeschlaege 462
7ew1 n6c54191b 462
strona56 460
cja oboutgi bir 460
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 454
oplaty czynsze i podatki 454
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 453
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 453
dadnosad 450
rejestr zaendaochrsdowiska 450
training-amminrstraindex 449
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 448
strna56 448
02b480dc052c4fe1 448
Powyżej 14 tyś 447
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 446
index2 444
casrawis 440
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 440
zy 439
rok 2011 437
rejes8tr zmian 436
dowcipy 435
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 435
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 434
ask szukac 433
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 428
konkursy 1 426
statysty976ka strony 423
statut 420
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 418
Studium zagospodarowania przestrzennego 418
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 415
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 407
test 403
strona7 391
null 381
pm zarzadzenia 2003 374
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 371
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 364
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 360
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 359
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 358
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 357
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 355
album 353
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 351
a4380923dd651c195b1631af7c829187 350
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 350
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 347
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 347
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 345
798cebccb32617ad94123450fd137104 343
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 343
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 342
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 342
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 341
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 340
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 338
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 338
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 337
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 335
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 335
0x31303235343830303536 335
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 334
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 333
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 332
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 329
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 326
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 325
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 323
null-- 320
fck about 319
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 315
je-media-player 315
browser 305
0x27 301
0x31303235343830303536-- 294
uploadtest 293
gsd 287
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 285
solectwo zawada 283
majatek 1 273
outputhtml 270
majatek 7 263
whatsnew 246
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 189
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 179
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 177
9238b8c482371600b4448da21405865a 173
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 173
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 169
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 168
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 166
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 165
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 165
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 165
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 162
guestbook 134
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 36
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 36
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 16
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3111 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM