TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Niedziela, 23.02.2020
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 567799
polec strone 131735
Zamówienia publiczne 83784
zmiany 73337
Strona główna 72875
Informacje o innych zamówieniach 56043
Zamówienia publiczne - szczegóły 22931
Zarządzenia Wójta 20208
Nabór pracowników 20140
Urząd Gminy 14536
Praca Urzędu 13658
Informacje urzędu 13222
Druki do pobrania 12077
Rada Gminy 11083
Gmina 10516
Konkursy 9323
Uchwały Rady Gminy 9082
Przetargi - działki 8346
Ochrona środowiska 7215
Przetargi - majątek gminny 6805
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6442
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5801
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5297
Szukaj 5146
Deklaracje majątkowe 5134
Plan Kontroli Zarządczej 4844
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4594
Protokoły i sprawozdania 4453
Zamówienia publiczne - archiwum 4362
Kierownictwo Urzędu Gminy 4173
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4127
Plany i programy 4084
Przedszkole w Nędzy 3887
Plany i programy 3858
Wyniki kontroli 3851
Jednostki Organizacyjne Gminy 3840
Jak szukać 3836
Mapa witryny 3578
Regulamin organizacyjny urzędu 3539
Instrukcja obsługi BIP 3535
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3512
Struktura Urzędu 3503
Statystyka strony 3430
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3372
Poprzednia wersja serwisu 3254
Linki 3163
Wyniki z poprzedniego BIP 3142
Redakcja 3021
dokumenty do pobrania 3003
Polityka prywatności 2978
Podatek od nieruchomości 2881
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2765
Referaty urzędu 2763
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2738
do pobrania 2686
Gminna Biblioteka Publiczna 2673
Jednostki Pomocnicze 2631
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2629
Archiwum uchwał 2610
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2603
Kontrola Zarządcza 2576
Przetargi 2504
Webmaster 2495
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2478
Zastrzeżenia 2471
Komisje Rady Gminy 2446
dane teleadresowe 2444
Decyzje, opinie... 2432
Sprawozdania 2425
Statut gminy 2392
Budżet gminy 2369
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2329
Sołectwo Nędza 2287
Konkursy - Archiwum 2281
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2269
Wójt Gminy 2256
Obwieszczenia 2203
Sołectwo Górki Śląskie 2190
Regulamin organizacyjny 2157
Regulamin organizacyjny 2136
Formularze B 2103
Załatwianie spraw 2101
Statut 2065
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2040
Skarbnik Gminy 2033
Wybory uzupełniające 2032
Wystąpienia pokontrolne 2032
Formularze A 1993
Kontakt - dojazd 1990
Samodzielne stanowiska 1990
Regulamin wynagradzania 1985
Sołectwo Babice 1965
Sekretarz Gminy 1952
Kluby Radnych 1939
Sprzedaż majątku ruchomego 1932
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1917
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1875
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1874
Archiwum Zarządzenia wójta 1871
Wymiana dowodu osobistego 1867
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1865
Sołectwo Szymocice 1862
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1849
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1843
Sołectwo Zawada Książęca 1836
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1819
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1801
Statut 1784
Sołectwo Ciechowice 1734
Pomieszczenia Urzędu 1729
Regulamin pracy Urzędu 1726
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1721
Podział nieruchomości 1710
Sołectwo Łęg 1709
konkursy 1 1692
Formularze E 1688
Procedury prawne 1684
Referat Finansowy 1669
Regulamin organizacyjny 1643
Statut 1638
Stan obsługi spraw 1633
Statut Urzędu Gminy 1631
Urząd Stanu Cywilnego 1625
Majątek 1625
Plany i programy 1603
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1582
Archiwa Urzędu 1582
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1532
Ochrona środowiska 1528
Statut 1513
Prawo miejscowe 1513
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1509
Główny Specjalista ds. Obronnych 1508
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1504
Statut 1494
Statut 1487
Wydanie aktu urodzenia 1482
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1469
Statut 1466
Wydanie decyzji o wycince drzew 1461
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1457
Formularze G 1445
Statut 1437
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1435
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1430
Rejestry 1427
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1427
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1424
Podatek rolny 1424
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1421
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1418
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1417
Opłata od posiadania psów 1413
Wydanie aktu zgonu 1407
Statut 1407
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1398
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1396
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1386
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1385
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1383
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1381
Kontakt 1379
Zawarcie związku małżeńskiego 1371
Podatek od środków transportowych 1361
Statut 1355
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1353
Wymeldowanie z pobytu stałego 1350
Procedury ISO 1342
Zmiana imienia i nazwiska 1336
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1335
Zameldowanie na pobyt stały 1335
Plany i programy 1335
Majątek 1329
Majątek 1328
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1327
Statut 1322
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1321
Statut 1319
Sprawozdania 1315
Statut 1312
Majątek 1311
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1311
Taryfa 1308
Majątek gminy 1303
Sprawozdania 1303
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1301
Majątek 1301
Plany i programy 1300
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1299
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1291
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1289
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1288
Sprawozdania 1288
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1286
Plany i programy 1285
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1282
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1273
Majątek 1270
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1266
Sprawozdania 1262
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1255
Opłaty, czynsze i podatki 1251
Plany i programy 1248
Archiwa 1248
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1247
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1246
Plany i programy 1244
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1239
Plany i programy 1238
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1234
Protokoły z posiedzeń 1232
Plany i programy 1230
Organy Spółki 1224
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1221
Sprawozdania 1219
Statut 1219
Sprawozdania 1217
Opłata stała 1213
Umowa Spółki 1209
Cennik usług 1208
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1193
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1193
Podatek leśny 1191
Ewidencje 1191
Sprawozdania 1187
Analiza wody 1183
Zarządzenia 1182
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1163
Majątek 1163
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1160
Struktura Organizacyjna Spółki 1154
Usługi podstawowe 1152
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1151
Sprawozdania 1149
Plany i programy 1134
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1120
ISO w Urzędzie 1116
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1114
Archiwum budżetu 1107
Usługi dodatkowe 1105
Opłata targowa 1087
Plany i programy 1085
Sprawozdania 1084
Budżet 2009 1079
Regulamin pracy 1067
Inwestycje bieżące 1043
Plany i programy 1034
Plany i programy 1019
Plany i programy 1017
Przetargi 1013
Sprawozdania 1011
Regulamin pracy 1009
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 1008
Plany i programy 1000
Sprawozdania 998
Sprawozdania 993
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 986
Plany i programy 983
Sprawozdania 982
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 953
Inwestycje zrealizowane 939
Sprawozdania 930
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 927
Sprawozdania 924
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 924
Język migowy 923
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 905
statut 2 894
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 876
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 871
Ochrona środowiska 871
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 866
regolamin organizacyjny 2 864
Taryfa 833
Formularze H 815
pliki do pobrania 812
Formularze C 804
Formularze D 794
Archiwum Przetargi 792
plany i programy 788
regolamin organizacyjny 3 772
Formularze I 763
Formularze F 757
zamowienia publiczne 756
regulamin organizacyjny 2 753
Statut 751
uchwaly rady gminy archiwum 749
statut 1 715
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 713
sprawozdania 2 699
sprawozdania 3 686
plany i programy 3 684
majatek 3 683
statut 3 675
regolamin organizacyjny 1 674
majatek 2 673
forums 673
wiadomosc 671
plany i programy 1 667
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 663
2007b 663
sprawozdamia 649
sprawozdania 1 646
konkursy 646
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 635
691 627
758 627
formacsiega 623
sprawozdania 617
2008a 616
5 615
ki 612
r371 608
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 604
6428a507 602
n450 602
kontakt 598
obslugi bip 598
hhome 595
1uSi spraw 593
dotacje na zadania publiczne 591
estepniorsj w BI 590
seite-20 588
ega 586
g434 585
acrobenia urzedu 585
dokumentycd pobrania 585
1b52d302e7181331 582
ga 580
hty do pobrania 577
zarzadzenie wojta 567
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 567
da47 567
p426 566
zamowienia szczegoly 563
ciopping-cutting-board-clear 561
protukt 560
8ec355648e7891e66c54191b 559
popkzedeni serwia 557
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 556
60042265 556
1praafreciciogolaitampazedu 555
hogistik-und-produktion 553
a witryny 551
seite-42 551
krzyzanowice solectwo 546
m81-regulateur-de-debit 545
g 545
iapa witryny 545
new ix 543
linkiedeni serwis 543
boleslaw solectwo 543
27532d17e56e07902b254dfad10 539
d812 538
view 536
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 535
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 533
crediti p806051 533
w nedzy 533
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 532
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 530
19776-La Polizia ricorda Frernia 530
176-nc-c-chiu-tng 527
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 527
informacje 527
jak eizukac 526
referat inwestycji 526
i okrety 526
Central-de-Atendimento 526
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 526
ny w nedzy 524
artikel 521
nieruchomosci 521
Do 14 tyś 520
iIdex 518
r zmian 517
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 516
oplata odpady 516
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 516
y urzedu 515
httny 515
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 514
epawi85h-Ball Eat 514
tkpa prywatnosci 513
rejcaestr zmian 512
liaki 512
134-cai-lan-va-cai-ln 511
informacje-in-misurata 510
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 508
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 508
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 508
rdjesti zmian 508
311-bauxite-git-ba-o 507
dokumentyn-lamobrania 507
straz miejska 507
182-ngay-b-nc-ra-i 506
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 505
45 505
strona82 505
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 503
gminna biblioteka publiczna 502
y 501
montbip 501
oplaty czynsze i podatki 500
strona56 499
479-khieu-khich-bin-ong 498
7ew1 n6c54191b 494
dosnload88o abz35129 493
00657enty do pobrania 491
baubeschlaege 488
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 488
02b480dc052c4fe1 487
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 486
cja oboutgi bir 485
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 484
strna56 481
dadnosad 481
rok 2011 481
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 479
index2 479
training-amminrstraindex 478
rejestr zaendaochrsdowiska 478
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 476
zy 475
Powyżej 14 tyś 474
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 472
konkursy 1 470
casrawis 467
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 467
dowcipy 464
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 463
rejes8tr zmian 462
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 459
statut 459
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 459
Studium zagospodarowania przestrzennego 459
null 459
ask szukac 458
statysty976ka strony 448
test 447
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 445
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 443
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 439
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 429
strona7 422
pm zarzadzenia 2003 416
a4380923dd651c195b1631af7c829187 409
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 395
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 392
album 392
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 387
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 386
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 383
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 381
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 379
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 376
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 376
798cebccb32617ad94123450fd137104 374
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 373
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 372
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 372
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 370
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 367
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 367
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 366
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 366
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 364
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 364
gsd 364
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 362
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 361
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 361
0x31303235343830303536 360
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 359
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 358
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 358
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 355
browser 352
null-- 351
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 350
fck about 349
je-media-player 346
majatek 7 341
0x27 328
solectwo zawada 327
uploadtest 323
0x31303235343830303536-- 321
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 313
majatek 1 304
outputhtml 299
whatsnew 277
guestbook 276
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 232
9238b8c482371600b4448da21405865a 230
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 223
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 222
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 218
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 218
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 215
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 213
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 212
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 212
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 209
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 205
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 97
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 89
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 65
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3430 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM