TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Piątek, 14.05.2021
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 654634
polec strone 137504
zmiany 98929
Zamówienia publiczne 84181
Strona główna 76575
Informacje o innych zamówieniach 56218
Zamówienia publiczne - szczegóły 23178
Nabór pracowników 20948
Zarządzenia Wójta 20550
Urząd Gminy 15014
Praca Urzędu 14058
Informacje urzędu 13615
Druki do pobrania 12601
Rada Gminy 11558
Gmina 11030
Konkursy 9595
Uchwały Rady Gminy 9510
Przetargi - działki 8541
Ochrona środowiska 7316
Przetargi - majątek gminny 7121
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6928
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6300
Deklaracje majątkowe 5492
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5436
Szukaj 5371
Plan Kontroli Zarządczej 5034
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4711
Protokoły i sprawozdania 4675
Zamówienia publiczne - archiwum 4664
Statystyka strony 4622
Kierownictwo Urzędu Gminy 4519
Plany i programy 4460
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4328
Jak szukać 4227
Wyniki kontroli 4088
Jednostki Organizacyjne Gminy 4074
Przedszkole w Nędzy 4034
Plany i programy 4008
Mapa witryny 3931
Instrukcja obsługi BIP 3851
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3768
Regulamin organizacyjny urzędu 3758
Struktura Urzędu 3744
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3545
Linki 3487
Podatek od nieruchomości 3477
Wyniki z poprzedniego BIP 3466
Poprzednia wersja serwisu 3449
Redakcja 3325
Polityka prywatności 3314
dokumenty do pobrania 3243
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 3126
Referaty urzędu 3087
Archiwum uchwał 2945
do pobrania 2944
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2926
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2906
Jednostki Pomocnicze 2888
Gminna Biblioteka Publiczna 2845
Kontrola Zarządcza 2819
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2774
dane teleadresowe 2720
Webmaster 2717
Zastrzeżenia 2707
Sprawozdania 2658
Statut gminy 2626
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2617
Przetargi 2617
Decyzje, opinie... 2599
Komisje Rady Gminy 2575
Sołectwo Nędza 2514
Budżet gminy 2497
Wójt Gminy 2458
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2436
Konkursy - Archiwum 2428
Sołectwo Górki Śląskie 2426
Obwieszczenia 2406
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2401
Załatwianie spraw 2373
Regulamin organizacyjny 2296
Regulamin organizacyjny 2285
Wybory uzupełniające 2255
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2220
Formularze B 2217
Skarbnik Gminy 2210
Kontakt - dojazd 2205
Wystąpienia pokontrolne 2191
Statut 2190
Samodzielne stanowiska 2187
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 2187
Regulamin wynagradzania 2166
Kluby Radnych 2131
Archiwum Zarządzenia wójta 2116
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 2106
Sekretarz Gminy 2099
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2098
Sołectwo Babice 2089
Formularze A 2085
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 2046
Sołectwo Szymocice 2034
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 2029
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 2027
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 2019
Statut 2016
Sprzedaż majątku ruchomego 2014
Wymiana dowodu osobistego 2006
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1991
Sołectwo Ciechowice 1973
Sołectwo Zawada Książęca 1970
Regulamin pracy Urzędu 1961
Procedury prawne 1933
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1915
Sołectwo Łęg 1888
Pomieszczenia Urzędu 1876
Statut Urzędu Gminy 1846
Urząd Stanu Cywilnego 1835
Referat Finansowy 1829
Podział nieruchomości 1817
Stan obsługi spraw 1810
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1806
konkursy 1 1768
Formularze E 1767
Statut 1765
Regulamin organizacyjny 1758
Majątek 1750
Archiwa Urzędu 1746
Ochrona środowiska 1715
Plany i programy 1708
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1704
Statut 1692
Statut 1662
Podatek rolny 1658
Statut 1655
Prawo miejscowe 1645
Główny Specjalista ds. Obronnych 1637
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1635
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1635
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1625
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1611
Wydanie aktu urodzenia 1600
Rejestry 1597
Kontakt 1596
Opłata od posiadania psów 1590
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1584
Wydanie decyzji o wycince drzew 1574
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1572
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1570
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1570
Statut 1569
Statut 1565
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1564
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1552
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1545
Statut 1545
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1531
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1526
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1519
Formularze G 1517
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1516
Wydanie aktu zgonu 1505
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1496
Majątek 1481
Wymeldowanie z pobytu stałego 1480
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1479
Majątek 1477
Zawarcie związku małżeńskiego 1467
Statut 1463
Podatek od środków transportowych 1462
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1458
Statut 1457
Opłaty, czynsze i podatki 1455
Procedury ISO 1453
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1451
Plany i programy 1449
Zameldowanie na pobyt stały 1447
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1439
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1438
Zmiana imienia i nazwiska 1432
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1430
Statut 1428
Taryfa 1427
Sprawozdania 1420
Majątek 1419
Majątek 1416
Statut 1414
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1411
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1410
Sprawozdania 1410
Plany i programy 1407
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1403
Plany i programy 1403
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1401
Sprawozdania 1401
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1400
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1396
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1393
Sprawozdania 1387
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1382
Majątek 1379
Majątek gminy 1378
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1375
Sprawozdania 1372
Statut 1364
Struktura Organizacyjna Spółki 1363
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1361
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1360
Plany i programy 1359
Organy Spółki 1358
Plany i programy 1354
Analiza wody 1354
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1352
Archiwa 1352
Plany i programy 1351
Protokoły z posiedzeń 1349
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1345
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1342
Umowa Spółki 1341
Cennik usług 1341
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1332
Ewidencje 1325
Sprawozdania 1322
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1318
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1316
Plany i programy 1306
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1303
Opłata stała 1295
Podatek leśny 1293
Sprawozdania 1291
Usługi podstawowe 1274
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1262
Sprawozdania 1262
Zarządzenia 1262
Usługi dodatkowe 1257
Majątek 1238
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1235
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1229
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1225
Archiwum budżetu 1219
Plany i programy 1215
Plany i programy 1206
ISO w Urzędzie 1182
Opłata targowa 1182
Budżet 2009 1178
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 1168
Sprawozdania 1153
Przetargi 1149
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 1146
Regulamin pracy 1135
Regulamin pracy 1133
Inwestycje bieżące 1110
Plany i programy 1106
Plany i programy 1100
Plany i programy 1097
Ochrona środowiska 1087
Plany i programy 1084
Sprawozdania 1077
Sprawozdania 1074
Sprawozdania 1062
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 1062
Sprawozdania 1056
Plany i programy 1051
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1042
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1036
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 1031
Sprawozdania 1022
Inwestycje zrealizowane 1006
Język migowy 1003
statut 2 994
Sprawozdania 992
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 976
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 975
regolamin organizacyjny 2 972
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 964
pliki do pobrania 928
Formularze H 912
Taryfa 907
Archiwum Przetargi 881
Formularze C 875
zamowienia publiczne 866
Formularze D 860
plany i programy 860
regolamin organizacyjny 3 841
regulamin organizacyjny 2 838
Statut 835
Formularze I 833
uchwaly rady gminy archiwum 830
Formularze F 824
iapa witryny 798
statut 1 795
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 779
sprawozdania 2 770
2007b 767
majatek 3 756
majatek 2 750
forums 749
sprawozdania 3 747
plany i programy 3 745
regolamin organizacyjny 1 744
statut 3 742
wiadomosc 742
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 741
plany i programy 1 740
sprawozdamia 731
konkursy 720
sprawozdania 713
sprawozdania 1 712
ki 710
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 708
758 707
691 705
dokumentycd pobrania 703
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 702
2008a 693
formacsiega 691
5 686
6428a507 686
hty do pobrania 686
seite-20 685
n450 681
obslugi bip 680
r371 676
kontakt 674
1uSi spraw 673
hhome 673
g434 667
60042265 665
ega 664
dotacje na zadania publiczne 663
da47 660
acrobenia urzedu 660
estepniorsj w BI 658
ga 657
a witryny 651
1b52d302e7181331 649
zarzadzenie wojta 642
p426 642
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 640
27532d17e56e07902b254dfad10 639
popkzedeni serwia 635
jak eizukac 635
protukt 633
zamowienia szczegoly 629
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 629
1praafreciciogolaitampazedu 629
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 627
8ec355648e7891e66c54191b 626
ciopping-cutting-board-clear 625
g 624
d812 622
hogistik-und-produktion 621
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 620
seite-42 618
m81-regulateur-de-debit 614
view 614
new ix 613
w nedzy 611
boleslaw solectwo 611
linkiedeni serwis 610
krzyzanowice solectwo 607
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 606
artikel 606
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 603
19776-La Polizia ricorda Frernia 603
informacje 603
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 600
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 599
Central-de-Atendimento 599
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 599
referat inwestycji 597
crediti p806051 597
liaki 594
Do 14 tyś 594
176-nc-c-chiu-tng 593
ny w nedzy 593
i okrety 592
y urzedu 591
r zmian 591
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 589
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 588
iIdex 588
nieruchomosci 588
straz miejska 587
dokumentyn-lamobrania 586
oplata odpady 584
tkpa prywatnosci 584
45 584
informacje-in-misurata 584
httny 584
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 582
rejcaestr zmian 582
oplaty czynsze i podatki 582
epawi85h-Ball Eat 580
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 579
y 579
134-cai-lan-va-cai-ln 578
311-bauxite-git-ba-o 578
strona56 578
rdjesti zmian 578
182-ngay-b-nc-ra-i 577
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 577
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 576
gminna biblioteka publiczna 575
479-khieu-khich-bin-ong 574
strona82 573
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 571
7ew1 n6c54191b 571
dadnosad 571
strna56 568
montbip 566
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 564
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 561
dosnload88o abz35129 560
index2 560
baubeschlaege 559
00657enty do pobrania 559
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 559
cja oboutgi bir 558
02b480dc052c4fe1 557
null 555
rok 2011 554
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 551
training-amminrstraindex 549
zy 549
ask szukac 546
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 545
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 544
rejestr zaendaochrsdowiska 544
konkursy 1 544
Powyżej 14 tyś 543
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 543
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 542
dowcipy 541
statut 539
casrawis 537
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 537
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 536
Studium zagospodarowania przestrzennego 536
test 536
rejes8tr zmian 532
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 532
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 529
statysty976ka strony 523
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 515
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 511
a4380923dd651c195b1631af7c829187 501
strona7 497
pm zarzadzenia 2003 489
album 472
gsd 470
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 466
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 459
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 458
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 454
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 454
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 453
majatek 7 451
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 450
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 449
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 448
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 445
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 444
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 444
798cebccb32617ad94123450fd137104 443
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 439
browser 436
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 435
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 435
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 432
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 432
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 431
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 430
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 430
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 429
null-- 429
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 428
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 428
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 427
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 426
0x31303235343830303536 425
fck about 425
je-media-player 418
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 415
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 410
uploadtest 409
0x31303235343830303536-- 404
0x27 404
solectwo zawada 400
outputhtml 381
majatek 1 380
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 378
guestbook 368
whatsnew 343
9238b8c482371600b4448da21405865a 309
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 295
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 286
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 285
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 284
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 281
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 281
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 281
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 279
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 278
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 275
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 273
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 167
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 158
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 135
guestbook 86
6428a507 44
2006a 40
8f468c873a32bb0619eaeb2050ba45d1 38
d8700cbd38cc9f30cecb34f0c195b137 34
fa6c94460e902005a0b660266190c8ba 34
i okrety 33
934815ad542a4a7c5e8a2dfa04fea9f5 33
dc58e3a306451c9d670adcd37004f48f 32
ce5140df15d046a66883807d18d0264b 32
c4b31ce7d95c75ca70d50c19aef08bf1 32
e5e63da79fcd2bebbd7cb8bf1c1d0274 31
c8c41c4a18675a74e01c8a20e8a0f662 31
e0126439e08ddfbdf4faa952dc910590 31
647bba344396e7c8170902bcf2e15551 30
285e19f20beded7d215102b49d5c09a0 30
e165421110ba03099a1c0393373c5b43 30
a8345c3bb9e3896ea538ce77ffaf2c20 30
1b0114c51cc532ed34e1954b5b9e4b58 30
4ca82782c5372a547c104929f03fe7a9 30
e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 30
64223ccf70bbb65a3a4aceac37e21016 30
d2ed45a52bc0edfa11c2064e9edee8bf 30
5705e1164a8394aace6018e27d20d237 30
de03beffeed9da5f3639a621bcab5dd4 29
b534ba68236ba543ae44b22bd110a1d6 29
218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e 29
bbf94b34eb32268ada57a3be5062fe7d 29
5a4b25aaed25c2ee1b74de72dc03c14e 29
ffd52f3c7e12435a724a8f30fddadd9c 29
31857b449c407203749ae32dd0e7d64a 29
043c3d7e489c69b48737cc0c92d0f3a2 29
08419be897405321542838d77f855226 29
ae0909a324fb2530e205e52d40266418 29
e593c562359c3c2e42a22b808d3383e7 28
a4666cd9e1ab0e4abf05a0fb232f4ad3 28
a760880003e7ddedfef56acb3b09697f 28
389bc7bb1e1c2a5e7e147703232a88f6 28
55a7cf9c71f1c9c495413f934dd1a158 28
4f4adcbf8c6f66dcfc8a3282ac2bf10a 28
1543843a4723ed2ab08e18053ae6dc5b 28
d9fc5b73a8d78fad3d6dffe419384e70 28
1feb4cdda5aafe2a48cbe27544cd8e4b 28
a92c274b8be496fb05d95033552eeddd 28
c02f9de3c2f3040751818aacc7f60b74 28
be53ee61104935234b174e62a07e53cf 28
9cb67ffb59554ab1dabb65bcb370ddd9 28
e5841df2166dd424a57127423d276bbe 28
7edccc661418aeb5761dbcdc06ad490c 28
a26398dca6f47b49876cbaffbc9954f9 28
fc2c7c47b918d0c2d792a719dfb602ef 28
53adaf494dc89ef7196d73636eb2451b 28
93d65641ff3f1586614cf2c1ad240b6c 28
65cc2c8205a05d7379fa3a6386f710e1 28
e17184bcb70dcf3942c54e0b537ffc6d 28
4fac9ba115140ac4f1c22da82aa0bc7f 28
537d9b6c927223c796cac288cced29df 28
9908279ebbf1f9b250ba689db6a0222b 28
6602294be910b1e3c4571bd98c4d5484 28
eeb69a3cb92300456b6a5f4162093851 28
4b6538a44a1dfdc2b83477cd76dee98e 28
90794e3b050f815354e3e29e977a88ab 28
e820a45f1dfc7b95282d10b6087e11c0 28
b6a1085a27ab7bff7550f8a3bd017df8 28
afd4836712c5e77550897e25711e1d96 28
25b2822c2f5a3230abfadd476e8b04c9 28
9ddb9dd5d8aee9a76bf217a2a3c54833 28
5b8add2a5d98b1a652ea7fd72d942dac 27
084afd913ab1e6ea58b8ca73f6cb41a6 27
30c8e1ca872524fbf7ea5c519ca397ee 27
63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4 27
438124b4c06f3a5caffab2c07863b617 27
65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9 27
c410003ef13d451727aeff9082c29a5c 27
e1e32e235eee1f970470a3a6658dfdd5 27
f770b62bc8f42a0b66751fe636fc6eb0 27
ef575e8837d065a1683c022d2077d342 27
8e6b42f1644ecb1327dc03ab345e618b 27
51d92be1c60d1db1d2e5e7a07da55b26 27
98b297950041a42470269d56260243a1 27
4de81d9105c85bca6e6e4666e6dd536a 27
b59c67bf196a4758191e42f76670ceba 27
3328bdf9a4b9504b9398284244fe97c2 27
539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2 27
be83ab3ecd0db773eb2dc1b0a17836a1 27
1bf50aaf147b3b0ddd26a820d2ed394d 27
fd4c2dc64ccb8496e6f1f94c85f30d06 27
4e4e53aa080247bc31d0eb4e7aeb07a0 27
0deb1c54814305ca9ad266f53bc82511 27
17d63b1625c816c22647a73e1482372b 27
f61d6947467ccd3aa5af24db320235dd 27
ad972f10e0800b49d76fed33a21f6698 27
3c333aadfc3ee8ecb8d77ee31197d96a 27
24681928425f5a9133504de568f5f6df 27
16a5cdae362b8d27a1d8f8c7b78b4330 27
3493894fa4ea036cfc6433c3e2ee63b0 27
bffc98347ee35b3ead06728d6f073c68 27
8e2cfdc275761edc592f73a076197c33 27
0768281a05da9f27df178b5c39a51263 27
2bcab9d935d219641434683dd9d18a03 27
20b5e1cf8694af7a3c1ba4a87f073021 27
9ab0d88431732957a618d4a469a0d4c3 27
58e4d44e550d0f7ee0a23d6b02d9b0db 27
a0205b87490c847182672e8d371e9948 27
4454c95ca2b2b298057cbcb3bdcbb566 27
f42c7f9c8aeab0fc412031e192e2119d 27
45c166d697d65080d54501403b433256 27
9edcc1391c208ba0b503fe9a22574251 27
3b2d8f129ae2f408f2153cd9ce663043 27
d51b416788b6ee70eb0c381c06efc9f1 27
caf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa 26
34f9a343f945196b66f807e0eb6249fd 26
3f647cadf56541fb9513cb63ec370187 26
e924517087669cf201ea91bd737a4ff4 26
ed519c02f134f2cdd836cba387b6a3c8 26
1cc8a8ea51cd0adddf5dab504a285915 26
3ce3bd7d63a2c9c81983cc8e9bd02ae5 26
c3008b2c6f5370b744850a98a95b73ad 26
07c4b1fdd1ef8da2d7e9393071204b71 26
c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b 26
298f95e1bf9136124592c8d4825a06fc 26
37f0e884fbad9667e38940169d0a3c95 26
ba2fd310dcaa8781a9a652a31baf3c68 26
2b8a61594b1f4c4db0902a8a395ced93 26
59b90e1005a220e2ebc542eb9d950b1e 26
3dc4876f3f08201c7c76cb71fa1da439 26
ff4d5fbbafdf976cfdc032e3bde78de5 26
9461cce28ebe3e76fb4b931c35a169b0 26
598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01 26
f1b6f2857fb6d44dd73c7041e0aa0f19 26
0353ab4cbed5beae847a7ff6e220b5cf 26
9b70e8fe62e40c570a322f1b0b659098 26
67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfac 26
e46de7e1bcaaced9a54f1e9d0d2f800d 26
28f0b864598a1291557bed248a998d4e 26
dc912a253d1e9ba40e2c597ed2376640 26
4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5 26
573f7f25b7b1eb79a4ec6ba896debefd 26
03fa2f7502f5f6b9169e67d17cbf51bb 26
f1748d6b0fd9d439f71450117eba2725 26
555d6702c950ecb729a966504af0a635 26
ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8 26
d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf 26
2ff385c6e75c56b7a5a93d9fcd0c82ee 26
bd470ca955d9497bbcb808e59952fffc 26
c79ec57a8e72a87d8a69d2c6b8a2a8d4 26
f40438b554cc0e3d96ee6064c5798f55 26
d7a84628c025d30f7b2c52c958767e76 26
ef8446f35513a8d6aa2308357a268a7e 26
dc09c97fd73d7a324bdbfe7c79525f64 26
1ecfb463472ec9115b10c292ef8bc986 26
42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 26
142949df56ea8ae0be8b5306971900a4 26
56c82ccd658e09e829f16bb99457bcbc 26
8d55a249e6baa5c06772297520da2051 26
8e98d81f8217304975ccb23337bb5761 26
4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d 26
dbe272bab69f8e13f14b405e038deb64 26
464d828b85b0bed98e80ade0a5c43b0f 26
26751be1181460baf78db8d5eb7aad39 26
af5afd7f7c807171981d443ad4f4f648 26
970af30e481057c48f87e101b61e6994 26
f197002b9a0853eca5e046d9ca4663d5 26
4f16c818875d9fcb6867c7bdc89be7eb 26
27ed0fb950b856b06e1273989422e7d3 26
4e0cb6fb5fb446d1c92ede2ed8780188 26
1ce927f875864094e3906a4a0b5ece68 26
2f885d0fbe2e131bfc9d98363e55d1d4 26
b55ec28c52d5f6205684a473a2193564 26
1cc3633c579a90cfdd895e64021e2163 26
217eedd1ba8c592db97d0dbe54c7adfc 26
dd8eb9f23fbd362da0e3f4e70b878c16 26
cede2d63a7c04ebd4cb55a2228c7141a 26
a78e17c964d3593d89cde3fb678f6a14 26
460b491b917d4185ed1f5be97229721a 26
0b6ace9e8971cf36f1782aa982a708db 26
a2d10d355cdebc879e4fc6ecc6f63dd7 26
92a08bf918f44ccd961477be30023da1 26
58aaee7ae94b52697ad3b9275d46ec7f 26
b887d8d5e65ac4dec3934028fe23ad72 26
f4aa0dd960521e045ae2f20621fb4ee9 26
978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2 26
9d28de8ff9bb6a3fa41fddfdc28f3bc1 26
3fe94a002317b5f9259f82690aeea4cd 25
432aca3a1e345e339f35a30c8f65edce 25
8d3bba7425e7c98c50f52ca1b52d3735 25
5737c6ec2e0716f3d8a7a5c4e0de0d9a 25
158f3069a435b314a80bdcb024f8e422 25
320722549d1751cf3f247855f937b982 25
0f089a3bcf38d052f7882d12b3923a82 25
cefb500a9f3d05511296a719cffb21cf 25
5dedb42b34e50082065a783265ce28a8 25
e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae 25
90db9da4fc5414ab55a9fe495d555c06 25
16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 25
5737034557ef5b8c02c0e46513b98f90 25
13f320e7b5ead1024ac95c3b208610db 25
087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f 25
2d6cc4b2d139a53512fb8cbb3086ae2e 25
b337e84de8752b27eda3a12363109e80 25
5b69b9cb83065d403869739ae7f0995e 25
3cf166c6b73f030b4f67eeaeba301103 25
2f55707d4193dc27118a0f19a1985716 25
5ef0b4eba35ab2d6180b0bca7e46b6f9 25
dc6a6489640ca02b0d42dabeb8e46bb7 25
428fca9bc1921c25c5121f9da7815cde 25
9431c87f273e507e6040fcb07dcb4509 25
1a5b1e4daae265b790965a275b53ae50 25
f8c1f23d6a8d8d7904fc0ea8e066b3bb 25
00ec53c4682d36f5c4359f4ae7bd7ba1 25
103303dd56a731e377d01f6a37badae3 25
07845cd9aefa6cde3f8926d25138a3a2 25
8e065119c74efe3a47aec8796964cf8b 25
e354fd90b2d5c777bfec87a352a18976 25
6412fef87392ae8c987b0ecc79da1902 25
335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c 25
289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7 25
9b04d152845ec0a378394003c96da594 25
9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1 25
fa131721954c3ddae16ee67620ffb2e0 25
c793b3be8f18731f2a4c627fb3c6c63d 25
1be883eec3231f9fe43c35bd1b4b3bb5 25
240c945bb72980130446fc2b40fbb8e0 25
f0204e1d3ee3e4b05de4e2ddbd39e076 25
a724b9124acc7b5058ed75a31a9c2919 25
a0b83c02d720415dada82e08bc09e9f3 25
cb12d7f933e7d102c52231bf62b8a678 25
af44c4c56f385c43f2529f9b1b018f6a 25
253614bbac999b38b5b60cae531c4969 25
c8758b517083196f05ac29810b924aca 25
f1981e4bd8a0d6d8462016d2fc6276b3 25
d961e9f236177d65d21100592edb0769 25
4d6e4749289c4ec58c0063a90deb3964 25
b265ce60fe4c5384e622b09eb829b8df 25
59f51fd6937412b7e56ded1ea2470c25 25
14d9e8007c9b41f57891c48e07c23f57 25
07c5807d0d927dcd0980f86024e5208b 25
e70611883d2760c8bbafb4acb29e3446 25
0d0fd7c6e093f7b804fa0150b875b868 25
1f88c7c5d7d94ae08bd752aa3d82108b 25
db85e2590b6109813dafa101ceb2faeb 25
6c9882bbac1c7093bd25041881277658 25
2b6921f2c64dee16ba21ebf17f3c2c92 25
1700002963a49da13542e0726b7bb758 25
d296c101daa88a51f6ca8cfc1ac79b50 25
dfce06801e1a85d6d06f1fdd4475dacd 25
30bb3825e8f631cc6075c0f87bb4978c 25
20f07591c6fcb220ffe637cda29bb3f6 25
c366c2c97d47b02b24c3ecade4c40a01 25
17c3433fecc21b57000debdf7ad5c930 25
ecd62de20ea67e1c2d933d311b08178a 25
4fa53be91b4933d536748a60458b9797 25
b9f94c77652c9a76fc8a442748cd54bd 25
1bc0249a6412ef49b07fe6f62e6dc8de 25
ac796a52db3f16bbdb6557d3d89d1c5a 25
dfd7468ac613286cdbb40872c8ef3b06 25
5caf41d62364d5b41a893adc1a9dd5d4 25
a284df1155ec3e67286080500df36a9a 25
46072631582fc240dd2674a7d063b040 25
390e982518a50e280d8e2b535462ec1f 25
a1519de5b5d44b31a01de013b9b51a80 25
b4d168b48157c623fbd095b4a565b5bb 25
021bbc7ee20b71134d53e20206bd6feb 25
d736bb10d83a904aefc1d6ce93dc54b8 25
fe7ee8fc1959cc7214fa21c4840dff0a 25
b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 25
9f53d83ec0691550f7d2507d57f4f5a2 25
a64c94baaf368e1840a1324e839230de 25
dd45045f8c68db9f54e70c67048d32e8 25
f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b 25
addfa9b7e234254d26e9c7f2af1005cb 25
2d3b02917ea2900fe129741a9c0f3857 25
a732804c8566fc8f498947ea59a841f8 25
e02a35b1563d0db53486ec068ebab80f 25
fcde14913c766cf307c75059e0e89af5 25
afab3e9707435d6b0888b566d7ad3ff8 25
2a3d6d6cc4b5e77238c1fc1bb6cdd681 25
a9b4ec2eb4ab7b1b9c3392bb5388119d 25
07f75d9144912970de5a09f5a305e10c 25
645e6bfdd05d1a69c5e47b20f0a91d46 25
1b79b52d1bf6f71b2b1eb7ca08ed0776 25
fdf1bc5669e8ff5ba45d02fded729feb 25
c0e90532fb42ac6de18e25e95db73047 25
99f59c0842e83c808dd1813b48a37c6a 25
2d405b367158e3f12d7c1e31a96b3af3 25
c5b2cebf15b205503560c4e8e6d1ea78 25
3f088ebeda03513be71d34d214291986 25
1f36c15d6a3d18d52e8d493bc8187cb9 25
f499d34bd87b42948b3960b8f6b82e74 24
af8d1eb220186400c494db7091e402b0 24
30d454f09b771b9f65e3eaf6e00fa7bd 24
187acf7982f3c169b3075132380986e4 24
a5bad363fc47f424ddf5091c8471480a 24
22f2729737ae3dc9702e4cee0eb3e900 24
2120606d6a751a93e392b46d945bba9d 24
aba18772fc70c8cbf79a79f413ef102b 24
c203e4a1bdef9372cb9864bfc9b511cc 24
9b72e31dac81715466cd580a448cf823 24
d64a340bcb633f536d56e51874281454 24
f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c 24
53fde96fcc4b4ce72d7739202324cd49 24
07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9d055af 24
ebd9629fc3ae5e9f6611e2ee05a31cef 24
f3f27a324736617f20abbf2ffd806f6d 24
cee631121c2ec9232f3a2f028ad5c89b 24
559cb990c9dffd8675f6bc2186971dc2 24
a516a87cfcaef229b342c437fe2b95f7 24
2050e03ca119580f74cca14cc6e97462 24
bca82e41ee7b0833588399b1fcd177c7 24
01161aaa0b6d1345dd8fe4e481144d84 24
c0e190d8267e36708f955d7ab048990d 24
f7dafc45da369f8581fdf3bd599075aa 24
bf56a1b37b94243486b2034f8479c475 24
49c0fa7f96aa0a5fb95c62909d5190a6 24
0f21f0349462cacdc5796990d37760ae 24
250413d2982f1f83aa62a3a323cd2a87 24
5531a5834816222280f20d1ef9e95f69 24
8edd72158ccd2a879f79cb2538568fdc 24
b9228e0962a78b84f3d5d92f4faa000b 24
d2b15c75c0c389b49c2efbea79cdc946 24
53c3bce66e43be4f209556518c2fcb54 24
3214a6d842cc69597f9edf26df552e43 24
08c5433a60135c32e34f46a71175850c 24
e1314fc026da60d837353d20aefaf054 24
9a1de01f893e0d2551ecbb7ce4dc963e 24
9aa42b31882ec039965f3c4923ce901b 24
4588e674d3f0faf985047d4c3f13ed0d 24
9f36407ead0629fc166f14dde7970f68 24
24146db4eb48c718b84cae0a0799dcfc 24
6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 24
3df1d4b96d8976ff5986393e8767f5b2 24
df263d996281d984952c07998dc54358 24
01b6397888c09d84f3dc89d807aa1004 24
9fd98f856d3ca2086168f264a117ed7c 24
2b8f621e9244cea5007bac8f5d50e476 24
254ed7d2de3b23ab10936522dd547b78 24
5acdc9ca5d99ae66afdfe1eea0e3b26b 24
130f1a8e9e102707f3f91b010f151b0b 24
d860edd1dd83b36f02ce52bde626c653 24
309928d4b100a5d75adff48a9bfc1ddb 23
7dcd340d84f762eba80aa538b0c527f7 23
05f971b5ec196b8c65b75d2ef8267331 23
e44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 23
f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9 23
e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 23
f340f1b1f65b6df5b5e3f94d95b11daf 23
f8905bd3df64ace64a68e154ba72f24c 23
6098ed616e715171f0dabad60a8e5197 23
8cb94e7a9661ea20b1293c589216d396 23
1baff70e2669e8376347efd3a874a341 23
fde9264cf376fffe2ee4ddf4a988880d 23
d54e99a6c03704e95e6965532dec148b 23
92262bf907af914b95a0fc33c3f33bf6 23
aba3b6fd5d186d28e06ff97135cade7f 23
d56b9fc4b0f1be8871f5e1c40c0067e7 23
b22ed7eafe03b63112ef3ff52f0b99db 23
8df6a65941e4c9da40a4fb899de65c55 23
dfa037a53e121ecc9e0926800c3e814e 23
13d63838ef1fb6f34ca2dc6821c60e49 23
322f62469c5e3c7dc3e58f5a4d1ea399 23
d2350a54d774001d6078e326b4488878 23
b08354f3688c4e4e8c52c207d7d5b8c3 23
f14bc21be7eaeed046fed206a492e652 23
1b113258af3968aaf3969ca67e744ff8 23
0ae3f79a30234b6c45a6f7d298ba1310 23
dc513ea4fbdaa7a14786ffdebc4ef64e 23
ab817c9349cf9c4f6877e1894a1faa00 22
115f89503138416a242f40fb7d7f338e 22
fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2 22
6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca 22
d3d9446802a44259755d38e6d163e820 22
c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 22
a8849b052492b5106526b2331e526138 22
9fdb62f932adf55af2c0e09e55861964 22
f0fcf351df4eb6786e9bb6fc4e2dee02 22
515ab26c135e92ed8bf3a594d67e4ade 22
52d080a3e172c33fd6886a37e7288491 22
cc42acc8ce334185e0193753adb6cb77 22
faafda66202d234463057972460c04f5 22
a1d50185e7426cbb0acad1e6ca74b9aa 22
a5cdd4aa0048b187f7182f1b9ce7a6a7 22
4b0a59ddf11c58e7446c9df0da541a84 22
c2e06e9a80370952f6ec5463c77cbace 22
d33174c464c877fb03e77efdab4ae804 22
1f9b616faddedc02339603f3b37d196c 22
3e6ad89fe36086fb79126e36c659f5df 22
27d8d40b22f812a1ba6c26f8ef7df480 22
2ad9e5e943e43cad612a7996c12a8796 22
cbfe5681369338a48e2d1b63998099d6 22
42547f5a44d87da3bc40ee5d09624606 22
14678db82874f1456031fcc05a3afaf6 22
c563c2c394023a07d56ad6b3eb09537a 22
1c66f4627f1b9679f8db47d1287d7e98 22
6236c78e73f52110ae39e588ba88de0b 22
0dd1bc593a91620daecf7723d2235624 22
a1c5aff9679455a233086e26b72b9a06 22
66121d1f782d29b62a286909165517bc 22
51e6d6e679953c6311757004d8cbbba9 22
2b7b82a7ec6de40781fd6ef338b41892 22
d1c373ab1570cfb9a7dbb53c186b37a2 22
6271faadeedd7626d661856b7a004e27 22
0415740eaa4d9decbc8da001d3fd805f 22
98b418276d571e623651fc1d471c7811 22
d1a21da7bca4abff8b0b61b87597de73 22
e88f243bf341ded9b4ced444795c3f17 21
7e6ff0205749bc6025b51155e26f6ced 21
2da6cc4a5d3a7ee43c1b3af99267ed17 21
2bb232c0b13c774965ef8558f0fbd615 21
b5b41fac0361d157d9673ecb926af5ae 21
eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b 21
d18f655c3fce66ca401d5f38b48c89af 21
26337353b7962f533d78c762373b3318 21
d07e70efcfab08731a97e7b91be644de 21
d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b 21
bbcbff5c1f1ded46c25d28119a85c6c2 21
a01a0380ca3c61428c26a231f0e49a09 21
c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b 21
0584ce565c824b7b7f50282d9a19945b 21
43d762ca733a839226415450b0dbf9d2 21
56db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f6472 21
3a824154b16ed7dab899bf000b80eeee 21
41a60377ba920919939d83326ebee5a1 21
ff49cc40a8890e6a60f40ff3026d2730 21
8df707a948fac1b4a0f97aa554886ec8 21
45645a27c4f1adc8a7a835976064a86d 21
274a10ffa06e434f2a94df765cac6bf4 21
09a69de15cf89bc7fe8c0642f906a4dd 21
803ef56843860e4a48fc4cdb3065e8ce 21
473803f0f2ebd77d83ee60daaa61f381 21
b837305e43f7e535a1506fc263eee3ed 21
540393ae7f8b7a7fd6cdf47250b05679 21
bf5cd8b2509011b9502a72296edc14a0 21
4fc28b7093b135c21c7183ac07e928a6 21
20885c72ca35d75619d6a378edea9f76 21
56e6a93212e4482d99c84a639d254b67 21
2bf283c05b601f21364d052ca0ec798d 21
c3d377d10b13f8b39bf1218a60fe77b1 21
fc325d4b598aaede18b53dca4ecfcb9c 21
4f1f29888cabf5d45f866fe457737a23 21
186a157b2992e7daed3677ce8e9fe40f 21
512c5cad6c37edb98ae91c8a76c3a291 21
792c7b5aae4a79e78aaeda80516ae2ac 21
0c048b3a434e49e655c1247efb389cec 21
2f29b6e3abc6ebdefb55456ea6ca5dc8 21
f9fd2624beefbc7808e4e405d73f57ab 21
0cb929eae7a499e50248a3a78f7acfc7 21
a86c450b76fb8c371afead6410d55534 21
58ae749f25eded36f486bc85feb3f0ab 21
cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7 21
d790c9e6c0b5e02c87b375e782ac01bc 21
f12ee9734e1edf70ed02d9829018b3d9 21
9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca 21
48aedb8880cab8c45637abc7493ecddd 21
b2f627fff19fda463cb386442eac2b3d 21
04ecb1fa28506ccb6f72b12c0245ddbc 21
46ba9f2a6976570b0353203ec4474217 21
11f524c3fbfeeca4aa916edcb6b6392e 21
0e087ec55dcbe7b2d7992d6b69b519fb 21
fc6709bfdf0572f183c1a84ce5276e96 21
0efbe98067c6c73dba1250d2beaa81f9 21
7d12b66d3df6af8d429c1a357d8b9e1a 21
b2531e7bb29bf22e1daae486fae3417a 21
9e984c108157cea74c894b5cf34efc44 21
bc573864331a9e42e4511de6f678aa83 21
a981f2b708044d6fb4a71a1463242520 21
92af93f73faf3cefc129b6bc55a748a9 21
17e23e50bedc63b4095e3d8204ce063b 21
b5a1fc2085986034e448d2ccc5bb9703 21
490640b43519c77281cb2f8471e61a71 21
4e8412ad48562e3c9934f45c3e144d48 21
0c8ce55163055c4da50a81e0a273468c 21
c0826819636026dd1f3674774f06c51d 21
2df45244f09369e16ea3f9117ca45157 21
e00406144c1e7e35240afed70f34166a 21
c4851e8e264415c4094e4e85b0baa7cc 21
1d72310edc006dadf2190caad5802983 21
b24d516bb65a5a58079f0f3526c87c57 21
ffeed84c7cb1ae7bf4ec4bd78275bb98 21
a5e0ff62be0b08456fc7f1e88812af3d 21
43dd49b4fdb9bede653e94468ff8df1e 21
4daa3db355ef2b0e64b472968cb70f0d 21
59c33016884a62116be975a9bb8257e3 21
210f760a89db30aa72ca258a3483cc7f 21
8fe0093bb30d6f8c31474bd0764e6ac0 21
1fc214004c9481e4c8073e85323bfd4b 21
3c7781a36bcd6cf08c11a970fbe0e2a6 21
eed5af6add95a9a6f1252739b1ad8c24 21
faa9afea49ef2ff029a833cccc778fd0 21
d6317f80523fdf2a7375da19c9a006b8 21
39dd987a9d27f1045aa0ad3ed5995dd2 21
f3507289cfdc8c9ae93f4098111a13f9 21
db182d2552835bec774847e06406bfa2 21
0887f1a5b9970ad13f46b8c1485f7900 21
b90ba83119860d7f6a6dfaab9f2aa150 21
56c51a39a7c77d8084838cc920585bd0 21
22cf8d98dca2b9de5052ae9253bddef3 21
09e7655fc1dc8fa7c9d6c4478313d5e6 21
2130eb640e0a272898a51da41363542d 21
671d8d05d795091118b1344f715307c4 21
1597d21403f63da1bb0539592597a525 21
576d026223582a390cd323bef4bad026 21
b14680dec683e744ada1f2fe08614086 21
4fc848051e4459b8a6afeb210c3664ec 21
2119b8d43eafcf353e07d7cb5554170b 21
11338326597d14a1f7c745853f4d50a8 21
ba304f3809ed31d0ad97b5a2b5df2a39 21
eb1848290d5a7de9c9ccabc67fefa211 21
a6ade5aa93b826f8de63c663e1159bf7 21
a9df2255ad642b923d95503b9a7958d8 21
2ed80f6311c1825feb854d78fa969d34 21
43b52842663fa6e4100c72751d08de6f 21
834a3bd235bca0caa53141f2ebc30438 21
30a0b73609456022ae729282fd9753d4 21
9bdb8b1faffa4b3d41779bb495d79fb9 21
e1fc9c082df6cfff8cbcfff2b5a722ef 21
de7f47e09c8e05e6021ababdf6bc58e7 21
6463c88460bd63bbe256e495c63aa40b 21
5401acfe633e6817b508b84d23686743 21
9c8661befae6dbcd08304dbf4dcaf0db 21
a495eebbfa243b79c5b9b224c482d0c2 21
9ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38 21
24ec8468b67314c2013d215b77034476 21
d77e68596c15c53c2a33ad143739902d 21
d7aab42e6b85c49c0f1d3a115e939c74 21
16fc18d787294ad5171100e33d05d4e2 21
b59307fdacf7b2db12ec4bd5ca1caba8 21
b0ab42fcb7133122b38521d13da7120b 21
f023559c6d59c04e3804209f573dbff9 21
0655f117444fc1911ab9c6f6b0139051 21
ce47be4abd80ac324c645fd57a27fc73 21
9f8684e630c4c30cad7b1f0935cd62ab 21
5a01f0597ac4bdf35c24846734ee9a76 21
e5522f7ac7cd76f19b396595c9c25b40 21
32cbf687880eb1674a07bf717761dd3a 21
d3157f2f0212a80a5d042c127522a2d5 21
3eb414bf1c2a66a09c185d60553417b8 21
d54ce9de9df77c579775a7b6b1a4bdc0 21
6244b2ba957c48bc64582cf2bcec3d04 21
f565bb9efccaf6986443db0bf01018bc 21
35c5a2cb362c4d214156f930e7d13252 21
030e65da2b1c944090548d36b244b28d 21
64c31821603ab476a318839606743bd6 21
12311d05c9aa67765703984239511212 21
9ff7c9eb9d37f434db778f59178012da 21
dbd22ba3bd0df8f385bdac3e9f8be207 21
42fe880812925e520249e808937738d2 21
af5d5ef24881f3c3049a7b9bfe74d58b 21
ccbd8ca962b80445df1f7f38c57759f0 21
dc16622ddc767e6bc1200fe5df2fbdfb 21
0f46c64b74a6c964c674853a89796c8e 21
16026d60ff9b54410b3435b403afd226 21
ffedf5be3a86e2ee281d54cdc97bc1cf 21
cd0f74b5955dc87fd0605745c4b49ee8 21
53ed35c74a2ec275b837374f04396c03 21
100d9f30ca54b18d14821dc88fea0631 21
211c1e0b83b9c69fa9c4bdede203c1e3 21
a03fa30821986dff10fc66647c84c9c3 21
814a9c18f5abff398787c9cfcbf3d80c 21
b112ca4087d668785e947a57493d1740 20
a376802c0811f1b9088828288eb0d3f0 20
3953630da28e5181cffca1278517e3cf 20
63538fe6ef330c13a05a3ed7e599d5f7 20
10a7cdd970fe135cf4f7bb55c0e3b59f 20
e2230b853516e7b05d79744fbd4c9c13 20
35051070e572e47d2c26c241ab88307f 20
cfee398643cbc3dc5eefc89334cacdc1 20
42998cf32d552343bc8e460416382dca 20
250cf8b51c773f3f8dc8b4be867a9a02 20
8cb22bdd0b7ba1ab13d742e22eed8da2 20
352fe25daf686bdb4edca223c921acea 20
f73b76ce8949fe29bf2a537cfa420e8f 20
39461a19e9eddfb385ea76b26521ea48 20
57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf 20
13fe9d84310e77f13a6d184dbf1232f3 20
ec8ce6abb3e952a85b8551ba726a1227 20
810bf83c7adfd8a04ac1f11508bab9e0 20
137bdd55f159c4f5556391f53e608f2e 20
de905148259ea27fa49e2303ef2e0017 20
1f6419b1cbe79c71410cb320fc094775 20
8a146f1a3da4700cbf03cdc55e2daae6 20
28e209b61a52482a0ae1cb9f5959c792 20
19bc916108fc6938f52cb96f7e087941 20
6081594975a764c8e3a691fa2b3a321d 20
185c29dc24325934ee377cfda20e414c 20
e243aa93e6b6e031797f86d0858f5e40 20
1192265fb31ab52a6332c561ee6e5258 20
97f081d3b1b352e9d1aaa2225dd6bb16 20
943b5fd1ef60d3a4db537af4a4d0c802 20
d90e5b6628b4291225cba0bdc643c295 20
94ef7214c4a90790186e255304f8fd1f 20
2e1b24a664f5e9c18f407b2f9c73e821 20
72f67e70f6b7cdc4cc893edaddf0c4c6 20
8485ae387a981d783f8764e508151cd9 20
706608cfdbcc1886bb7eea5513f90133 20
2bd2e3373dce441c6c3bfadd1daa953e 20
332647f433a1c10fa2e2ae04abfdf83e 20
8b3bac12926cc1d9fb5d68783376971d 20
6048ff4e8cb07aa60b6777b6f7384d52 20
db116b39f7a3ac5366079b1d9fe249a5 20
4e9cec1f583056459111d63e24f3b8ef 20
731c83db8d2ff01bdc000083fd3c3740 20
1579779b98ce9edb98dd85606f2c119d 20
eddb904a6db773755d2857aacadb1cb0 20
e94550c93cd70fe748e6982b3439ad3b 20
24917db15c4e37e421866448c9ab23d8 20
17fafe5f6ce2f1904eb09d2e80a4cbf6 20
e5f6ad6ce374177eef023bf5d0c018b6 20
99c5e07b4d5de9d18c350cdf64c5aa3d 20
1728efbda81692282ba642aafd57be3a 20
a9a6653e48976138166de32772b1bf40 20
15de21c670ae7c3f6f3f1f37029303c9 20
f387624df552cea2f369918c5e1e12bc 20
ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 20
8562ae5e286544710b2e7ebe9858833b 20
d96409bf894217686ba124d7356686c9 20
f718499c1c8cef6730f9fd03c8125cab 20
19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4 20
37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c 20
34ed066df378efacc9b924ec161e7639 20
077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330 20
f90f2aca5c640289d0a29417bcb63a37 20
839ab46820b524afda05122893c2fe8e 20
63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7 20
7a614fd06c325499f1680b9896beedeb 20
8f121ce07d74717e0b1f21d122e04521 20
6a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5 20
92c8c96e4c37100777c7190b76d28233 20
9ad6aaed513b73148b7d49f70afcfb32 20
2d1b2a5ff364606ff041650887723470 20
d523773c6b194f37b938d340d5d02232 20
2f25f6e326adb93c5787175dda209ab6 20
2647c1dba23bc0e0f9cdf75339e120d2 20
d25414405eb37dae1c14b18d6a2cac34 20
6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa 20
fc9b003bb003a298c2ad0d05e4342bdc 20
3e15cc11f979ed25912dff5b0669f2cd 20
54f5f4071faca32ad5285fef87b78646 20
3e7e0224018ab3cf51abb96464d518cd 20
28dc6b0e1b33769b4b94685e4f4d1e5c 20
2a27b8144ac02f67687f76782a3b5d8f 20
e1696007be4eefb81b1a1d39ce48681b 20
a40511cad8383e5ae8ddd8b855d135da 20
c0560792e4a3c79e62f76cbf9fb277dd 20
f670ef5d2d6bdf8f29450a970494dd64 20
fc528592c3858f90196fbfacc814f235 20
f3173935ed8ac4bf073c1bcd63171f8a 20
9c19a2aa1d84e04b0bd4bc888792bd1e 20
076023edc9187cf1ac1f1163470e479a 20
95d309f0b035d97f69902e7972c2b2e6 20
0d4f4805c36dc6853edfa4c7e1638b48 20
b60c5ab647a27045b462934977ccad9a 20
d1a69640d53a32a9fb13e93d1c8f3104 20
e816c635cad85a60fabd6b97b03cbcc9 20
2b3bf3eee2475e03885a110e9acaab61 20
1714726c817af50457d810aae9d27a2e 20
489d0396e6826eb0c1e611d82ca8b215 20
0c0a7566915f4f24853fc4192689aa7e 20
193002e668758ea9762904da1a22337c 20
0ce2ffd21fc958d9ef0ee9ba5336e357 20
eb86d510361fc23b59f18c1bc9802cc6 20
c8ba76c279269b1c6bc8a07e38e78fa4 20
147702db07145348245dc5a2f2fe5683 20
4d2e7bd33c475784381a64e43e50922f 20
ae5e3ce40e0404a45ecacaaf05e5f735 20
a01610228fe998f515a72dd730294d87 20
3210ddbeaa16948a702b6049b8d9a202 20
3eb71f6293a2a31f3569e10af6552658 20
68d13cf26c4b4f4f932e3eff990093ba 20
3948ead63a9f2944218de038d8934305 20
3b712de48137572f3849aabd5666a4e3 20
678a1491514b7f1006d605e9161946b1 20
df0aab058ce179e4f7ab135ed4e641a9 20
a0160709701140704575d499c997b6ca 20
53c04118df112c13a8c34b38343b9c10 20
a1140a3d0df1c81e24ae954d935e8926 20
ca75910166da03ff9d4655a0338e6b09 20
5751ec3e9a4feab575962e78e006250d 20
d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c 20
b4a528955b84f584974e92d025a75d1f 20
08d98638c6fcd194a4b1e6992063e944 20
170c944978496731ba71f34c25826a34 20
1f50893f80d6830d62765ffad7721742 20
fa14d4fe2f19414de3ebd9f63d5c0169 20
15d4e891d784977cacbfcbb00c48f133 20
ddb30680a691d157187ee1cf9e896d03 20
98d6f58ab0dafbb86b083a001561bb34 20
22fb0cee7e1f3bde58293de743871417 20
ca8155f4d27f205953f9d3d7974bdd70 20
19b650660b253761af189682e03501dd 20
2a084e55c87b1ebcdaad1f62fdbbac8e 20
a67f096809415ca1c9f112d96d27689b 20
f7e9050c92a851b0016442ab604b0488 20
edfbe1afcf9246bb0d40eb4d8027d90f 20
ca9c267dad0305d1a6308d2a0cf1c39c 20
1651cf0d2f737d7adeab84d339dbabd3 20
a821a161aa4214f5ff5b8ca372960ebb 20
fecc3a370a23d13b1cf91ac3c1e1ca92 20
c96ebeee051996333b6d70b2da6191b0 20
daad8d509446c856e52d79f897232876 20
41c576a3bac4220845f9427b002a2a9d 20
b0a665a28efd91535abb111d656ecd04 20
9dee60d3205c5eda2a74f342f26bc6e0 20
0bd65e799153554726820ca639514029 20
0fd4b8a8354a77a3fa75e3d97e7a34e6 20
147540e129e096fa91700e9db6588354 20
13e5ebb0fa112fe1b31a1067962d74a7 20
91f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c 20
5463b514e21fbd3fec3772fba142a46e 20
0de5d1a081a3095d62b416e44e055e7a 20
f51238cd02c93b89d8fbee5667d077fc 20
f23b3df742bb9fbf6bbf30a05150ac19 20
bd3ef5c19067fe179f71c8b86ea4b39b 20
679d8bbd776e0bbf3b044306c5be94ae 20
da21bae82c02d1e2b8168d57cd3fbab7 20
2c7f9ccb5a39073e24babc3a4cb45e60 20
ce016f59ecc2366a43e1c96a4774d167 20
9425be43ba92c2b4454ca7bf602efad8 20
f92586a25bb3145facd64ab20fd554ff 20
c2c2a04512b35d13102459f8784f1a2d 20
1517c8664be296f0d87d9e5fc54fdd60 20
4175f2ebb265d58c6d8877841d016d08 20
d880067f879409df09ac50ba315707aa 20
add7a048049671970976f3e18f21ade3 20
2122c699d5e3d2fa6690771845bd7904 20
c82836ed448c41094025b4a872c5341e 20
63c6598e9ddd2961e7dfa4d4eb8144a1 20
5e7264477cf9b6b237a0d254cf0324e2 20
143758ee65fb29d30caa170c0db0ed36 20
91e50fe1e39af2869d3336eaaeebdb43 20
e761813f83dfc86fa1c6e0da5510c3b8 20
b67fb3360ae5597d85a005153451dd4e 20
2b346a0aa375a07f5a90a344a61416c4 20
e2eabaf96372e20a9e3d4b5f83723a61 20
f269cb7796c3319c9aa4d146b52139e6 20
42c8938e4cf5777700700e642dc2a8cd 20
a385d7d1e52d89d1a445faa37f5b5307 20
551cb238f4895024b98d1943b708de7c 20
586f9b4035e5997f77635b13cc04984c 20
c6b8c8d762da15fa8dbbdfb6baf9e260 20
131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5 20
0141a8aedb1b53970fac7c81dac79fbe 20
f507783927f2ec2737ba40afbd17efb5 20
2b323d6eb28422cef49b266557dd31ad 20
ca3ec598002d2e7662e2ef4bdd58278b 20
c4b43ae017af4001c5193d310bf00942 20
21c5bba1dd6aed9ab48c2b34c1a0adde 20
20c86a628232a67e7bd46f76fba7ce12 20
f0b1d5879866f2c2eba77f39993d1184 20
ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab 20
366f0bc7bd1d4bf414073cabbadfdfcd 20
ae1d2c2d957a01dcb3f3b39685cdb4fa 20
32b3ee0272954b956a7d1f86f76afa21 20
779efbd24d5a7e37ce8dc93e7c04d572 20
e25cfa90f04351958216f97e3efdabe9 20
512fc3c5227f637e41437c999a2d3169 20
d9896106ca98d3d05b8cbdf4fd8b13a1 20
1dba5eed8838571e1c80af145184e515 20
a64bd53139f71961c5c31a9af03d775e 20
2131f8ecf18db66a758f718dc729e00e 20
f804d21145597e42851fa736e221da3f 20
08f38e0434442128fab5ead6217ca759 20
b030afbb3a8af8fb0759241c97466ee4 20
cf9b2d0406020c56599f9a93708832b5 20
2bc8ae25856bc2a6a1333d1331a3b7a6 20
353de26971b93af88da102641069b440 20
23fc4cba066f390a8cc729c7592b6ee8 20
908a6f6a6c131a850ecb0e3f11b08189 20
2217ad1dd50c1017d3df6b44b7c45508 20
47fd3c87f42f55d4b233417d49c34783 20
4e2a6330465c8ffcaa696a5a16639176 20
a226e450e214f350856e2980b6e55ac9 20
4be5a36cbaca8ab9d2066debfe4e65c1 20
0bf727e907c5fc9d5356f11e4c45d613 20
eb0ecdb070a1a0ac46de0cd733d39cf3 20
02f657d55eaf1c4840ce8d66fcdaf90c 20
48c3ec5c3a93a9e294a8a6392ccedeb4 20
8f125da0b3432ed853c0b6f7ee5aaa6b 20
0fe473396242072e84af286632d3f0ff 20
1fb2a1c37b18aa4611c3949d6148d0f8 20
a554f89dd61cabd2ff833d3468e2008a 20
bbaa9d6a1445eac881750bea6053f564 20
5f6371c9126149517d9ba475def53139 20
ea119a40c1592979f51819b0bd38d39d 20
1c6a0198177bfcc9bd93f6aab94aad3c 20
e2ad76f2326fbc6b56a45a56c59fafdb 20
95f8d9901ca8878e291552f001f67692 20
51de85ddd068f0bc787691d356176df9 20
bb1662b7c5f22a0f905fd59e718ca05e 20
f8e59f4b2fe7c5705bf878bbd494ccdf 20
0b1ec366924b26fc98fa7b71a9c249cf 20
aebf7782a3d445f43cf30ee2c0d84dee 20
d68a18275455ae3eaa2c291eebb46e6d 20
39dcaf7a053dc372fbc391d4e6b5d693 20
ad13a2a07ca4b7642959dc0c4c740ab6 19
f75526659f31040afeb61cb7133e4e6d 19
8289889263db4a40463e3f358bb7c7a1 19
19485224d128528da1602ca47383f078 19
45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d 19
7e05d6f828574fbc975a896b25bb011e 19
97e8527feaf77a97fc38f34216141515 19
5ea1649a31336092c05438df996a3e59 19
df877f3865752637daa540ea9cbc474f 19
cf67355a3333e6e143439161adc2d82e 19
38913e1d6a7b94cb0f55994f679f5956 19
e8c0653fea13f91bf3c48159f7c24f78 19
1be3bc32e6564055d5ca3e5a354acbef 19
854d9fca60b4bd07f9bb215d59ef5561 19
25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 19
941e1aaaba585b952b62c14a3a175a61 19
9a96876e2f8f3dc4f3cf45f02c61c0c1 19
18d8042386b79e2c279fd162df0205c8 19
b7b16ecf8ca53723593894116071700c 19
8efb100a295c0c690931222ff4467bb8 19
beed13602b9b0e6ecb5b568ff5058f07 19
c4f796afbc6267501964b46427b3f6ba 19
bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd 19
a34e1ddbb4d329167f50992ba59fe45a 19
79cc30c73507cfc25d20fe7f7bcfd91b 19
c80bcf42c220b8f5c41f85344242f1b0 19
db9ad56c71619aeed9723314d1456037 19
a928731e103dfc64c0027fa84709689e 19
c1b70d965ca504aa751ddb62ad69c63f 19
9922f5774d88b203c4ec0fdd26616899 19
a36e841c5230a79c2102036d2e259848 19
ec47a5de1ebd60f559fee4afd739d59b 19
a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059 19
7aa685b3b1dc1d6780bf36f7340078c9 19
812214fb8e7066bfa6e32c626c2c688b 19
4b0a0290ad7df100b77e86839989a75e 19
0b24d8469d6c1277a4acb549d97b8a25 19
f2708856060b3b50379aeb13c54a563e 19
cc8b6a16d74a2462a1be02e79a57fb95 19
65ae450c5536606c266f49f1c08321f2 19
16d11e9595188dbad0418a85f0351aba 19
a58616464d14208b2677a084f5d7456f 19
86c51678350f656dcc7f490a43946ee5 19
afa299a4d1d8c52e75dd8a24c3ce534f 19
c5b270a763686e776039618cc709f3a6 19
4baf54f36935058bcc696fcef3f4689b 19
85ae750ad1dbdc5c2703bcfe97e77152 19
0aae0fede9a4d278e2f9a171e62fc76b 19
248024541dbda1d3fd75fe49d1a4df4d 19
25766f01628f3d34b93a36a2301dffc9 19
b4944963b5c83d545c3d3022bcf03282 19
b31df16a88ce00fed951f24b46e08649 19
4191ef5f6c1576762869ac49281130c9 19
7e0a0209b929d097bd3e8ef30567a5c1 19
b628386c9b92481fab68fbf284bd6a64 19
e9412ee564384b987d086df32d4ce6b7 19
54b2b21af94108d83c2a909d5b0a6a50 19
f6c79f4af478638c39b206ec30ab166b 19
f516dfb84b9051ed85b89cdc3a8ab7f5 19
4e62e752ae53fb6a6eebd0f6146aa702 19
e7e23670481ac78b3c4122a99ba60573 19
fea9c11c4ad9a395a636ed944a28b51a 19
c5866e93cab1776890fe343c9e7063fb 19
4afd521d77158e02aed37e2274b90c9c 19
44968aece94f667e4095002d140b5896 19
1f71e393b3809197ed66df836fe833e5 19
5103c3584b063c431bd1268e9b5e76fb 19
b432f34c5a997c8e7c806a895ecc5e25 19
0609154fa35b3194026346c9cac2a248 19
d305281faf947ca7acade9ad5c8c818c 19
dc40b7120e77741d191c0d2b82cea7be 19
ac5dab2e99eee9cf9ec672e383691302 19
70ece1e1e0931919438fcfc6bd5f199c 19
c4492cbe90fbdbf88a5aec486aa81ed5 19
b59a51a3c0bf9c5228fde841714f523a 19
f50a6c02a3fc5a3a5d4d9391f05f3efc 19
207f88018f72237565570f8a9e5ca240 19
1c54985e4f95b7819ca0357c0cb9a09f 19
d1dc3a8270a6f9394f88847d7f0050cf 19
29921001f2f04bd3baee84a12e98098f 19
596f713f9a7376fe90a62abaaedecc2d 19
db6ebd0566994d14a1767f14eb6fba81 19
23ad3e314e2a2b43b4c720507cec0723 19
4edaa105d5f53590338791951e38c3ad 19
b7087c1f4f89e63af8d46f3b20271153 19
c1e39d912d21c91dce811d6da9929ae8 19
9a3d458322d70046f63dfd8b0153ece4 19
884d79963bd8bc0ae9b13a1aa71add73 19
1e1d184167ca7676cf665225e236a3d2 19
9da187a7a191431db943a9a5a6fec6f4 19
437d7d1d97917cd627a34a6a0fb41136 19
b137fdd1f79d56c7edf3365fea7520f2 19
1a551829d50f1400b0dab21fdd969c04 19
77369e37b2aa1404f416275183ab055f 19
7c4ede33a62160a19586f6e26eaefacf 19
894b77f805bd94d292574c38c5d628d5 19
7895fc13088ee37f511913bac71fa66f 19
757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293 19
58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d 19
31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d 19
6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 19
8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f 19
f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0 19
44a2e0804995faf8d2e3b084a1e2db1d 19
e6b4b2a746ed40e1af829d1fa82daa10 19
dd458505749b2941217ddd59394240e8 19
8eefcfdf5990e441f0fb6f3fad709e21 19
1bb91f73e9d31ea2830a5e73ce3ed328 19
94c7bb58efc3b337800875b5d382a072 19
1e913e1b06ead0b66e30b6867bf63549 19
15d185eaa7c954e77f5343d941e25fbd 19
8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf 19
c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028 19
566a9968b43628588e76be5a85a0f9e8 19
65fc9fb4897a89789352e211ca2d398f 19
65f2a94c8c2d56d5b43a1a3d9d811102 19
daaaf13651380465fc284db6940d8478 19
1102a326d5f7c9e04fc3c89d0ede88c9 19
e727fa59ddefcefb5d39501167623132 19
9dfcd5e558dfa04aaf37f137a1d9d3e5 19
eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40 19
b2eb7349035754953b57a32e2841bda5 19
9fd81843ad7f202f26c1a174c7357585 19
c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39 19
c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710 19
8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543 19
1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc 19
e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5 19
eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 19
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b 19
7af6266cc52234b5aa339b16695f7fc4 19
95e6834d0a3d99e9ea8811855ae9229d 19
621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793 19
eda80a3d5b344bc40f3bc04f65b7a357 19
f7664060cc52bc6f3d620bcedc94a4b6 19
e56954b4f6347e897f954495eab16a88 19
94f6d7e04a4d452035300f18b984988c 19
ef0d3930a7b6c95bd2b32ed45989c61f 19
0f49c89d1e7298bb9930789c8ed59d48 19
e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7 19
d395771085aab05244a4fb8fd91bf4ee 19
d490d7b4576290fa60eb31b5fc917ad1 19
076a0c97d09cf1a0ec3e19c7f2529f2b 19
08b255a5d42b89b0585260b6f2360bdd 19
daca41214b39c5dc66674d09081940f0 19
a9a1d5317a33ae8cef33961c34144f84 19
f0e52b27a7a5d6a1a87373dffa53dbe5 19
db8e1af0cb3aca1ae2d0018624204529 19
c45008212f7bdf6eab6050c2a564435a 19
fb8feff253bb6c834deb61ec76baa893 19
f4a4da9aa7eadfd23c7bdb7cf57b3112 19
f2d887e01a80e813d9080038decbbabb 19
faacbcd5bf1d018912c116bf2783e9a1 19
958adb57686c2fdec5796398de5f317a 19
db957c626a8cd7a27231adfbf51e20eb 19
442cde81694ca09a626eeddefd1b74ca 19
b3b43aeeacb258365cc69cdaf42a68af 19
acab0116c354964a558e65bdd07ff047 19
a941493eeea57ede8214fd77d41806bc 19
5a142a55461d5fef016acfb927fee0bd 19
ef2a4be5473ab0b3cc286e67b1f59f44 19
5cf21ce30208cfffaa832c6e44bb567d 19
e721a54a8cf18c8543d44782d9ef681f 19
2cb6b10338a7fc4117a80da24b582060 19
9a4400501febb2a95e79248486a5f6d3 19
10c272d06794d3e5785d5e7c5356e9ff 19
69d658d0b2859e32cd4dc3b970c8496c 19
52947e0ade57a09e4a1386d08f17b656 19
9597353e41e6957b5e7aa79214fcb256 19
a368b0de8b91cfb3f91892fbf1ebd4b2 19
c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52 19
9327969053c0068dd9e07c529866b94d 19
b132ecc1609bfcf302615847c1caa69a 19
facf9f743b083008a894eee7baa16469 19
4e6cd95227cb0c280e99a195be5f6615 19
4dcf435435894a4d0972046fc566af76 19
49b8b4f95f02e055801da3b4f58e28b7 19
fcdf25d6e191893e705819b177cddea0 19
e94f63f579e05cb49c05c2d050ead9c0 19
856fc81623da2150ba2210ba1b51d241 19
e11943a6031a0e6114ae69c257617980 19
299fb2142d7de959380f91c01c3a293c 19
2bd7f907b7f5b6bbd91822c0c7b835f6 19
d82118376df344b0010f53909b961db3 19
f3bd5ad57c8389a8a1a541a76be463bf 19
fe51510c80bfd6e5d78a164cd5b1f688 19
01e9565cecc4e989123f9620c1d09c09 19
f29b38f160f87ae86df31cee1982066f 19
7940ab47468396569a906f75ff3f20ef 19
4079016d940210b4ae9ae7d41c4a2065 19
b51a15f382ac914391a58850ab343b00 19
a4d2f0d23dcc84ce983ff9157f8b7f88 19
285ab9448d2751ee57ece7f762c39095 19
160c88652d47d0be60bfbfed25111412 19
0a0a0c8aaa00ade50f74a3f0ca981ed7 19
43cca4b3de2097b9558efefd0ecc3588 19
208e43f0e45c4c78cafadb83d2888cb6 19
3a15c7d0bbe60300a39f76f8a5ba6896 19
c6036a69be21cb660499b75718a3ef24 19
09c6c3783b4a70054da74f2538ed47c6 19
2cbca44843a864533ec05b321ae1f9d1 19
c9f95a0a5af052bffce5c89917335f67 19
af21d0c97db2e27e13572cbf59eb343d 19
c6bff625bdb0393992c9d4db0c6bbe45 19
1e6e0a04d20f50967c64dac2d639a577 19
4e2545f819e67f0615003dd7e04a6087 19
6a2feef8ed6a9fe76d6b3f30f02150b4 19
0d0871f0806eae32d30983b62252da50 19
0d3180d672e08b4c5312dcdafdf6ef36 19
01882513d5fa7c329e940dda99b12147 19
0efe32849d230d7f53049ddc4a4b0c60 19
fccb3cdc9acc14a6e70a12f74560c026 19
d516b13671a4179d9b7b458a6ebdeb92 19
a8abb4bb284b5b27aa7cb790dc20f80b 19
51ef186e18dc00c2d31982567235c559 19
fccb60fb512d13df5083790d64c4d5dd 19
43feaeeecd7b2fe2ae2e26d917b6477d 19
18997733ec258a9fcaf239cc55d53363 19
3b3dbaf68507998acd6a5a5254ab2d76 19
e0c641195b27425bb056ac56f8953d24 19
0c4a4df48a930b56e7d71ec5a34b8257 19
0c7119e3a6a2209da6a5b90e5b5b75bd 19
a5585a4d4b12277fee5cad0880611bc6 19
90306a0237c000d33f4dbd3f8f41ba7c 19
a5b93aaec935a59987f8a5f2280e7cd7 19
952575f59148e0a9ceb364fdba14f8c5 19
580796a888df897b38097bd6c1fdaa96 19
60e1deb043af37db5ea4ce9ae8d2c9ea 19
3d8e03e8b133b16f13a586f0c01b6866 19
702cafa3bb4c9c86e4a3b6834b45aedd 19
1713a23c14b5033adb074b5464fb6c66 19
ce052ea95dfe35291c6fa7fcf8819492 19
d71f5142463efcf6dc7be216cf4644b5 19
977b33ace8251dd9bee913e7ba56eebc 19
9c72e0c8882794b79d65f14776a0a974 19
eaa1da31f7991743d18dadcf5fd1336f 19
0e139b17a92b2df7d6c3c840e51465fe 19
fa612be4940bae15b019b36f9282c5ab 19
bedc7106ffa9616ddc27e360b9ac02a6 19
ccb421d5f36c5a412816d494b15ca9f6 19
f816dc0acface7498e10496222e9db10 19
e254457f7497c00fbb0d2bb4ac36487b 19
13b919438259814cd5be8cb45877d577 19
40cccad2ac57c29035a432356f3c978d 19
b986700c627db479a4d9460b75de7222 19
c1aeb6517a1c7f33514f7ff69047e74e 19
bd22c2ef9e6f0fa97825c6be879f8fa4 19
fa8dbbcb682699544e4e8f2212115f73 19
4f9c76cf97f84048c5990dd4ef842ea2 19
2000f6325dfc4fc3201fc45ed01c7a5d 19
29e1c59be16c852670e3be302e8c303b 19
6693a7aacb8a2e74c6f5fe91bc39864b 19
a546203962b88771bb06faf8d6ec065e 19
27b587bbe83aecf9a98c8fe6ab48cacc 19
4837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf 19
5c8e07660e3000f141dda8b83107ed6e 19
9649dec6196d730c5e024f204477d8d1 19
f23d125da1e29e34c552f448610ff25f 19
6754e06e46dfa419d5afe3c9781cecad 19
9fc664916bce863561527f06a96f5ff3 19
acb5d1120b8a0b8d3d97905ba9a72dc4 19
c157297d1a1ff043255bfb18530caaa2 19
4ecb679fd35dcfd0f0894c399590be1a 19
36072923bfc3cf47745d704feb489480 19
40dba662fae60cd3bcceaa76a82d2873 19
02ae6a786bbf135d3d223cbc0e770b6e 19
4f11b55f57612f06fe9638b99f6c66e6 19
243be2818a23c980ad664f30f48e5d19 19
494c08f7a144d3cc4cfa661ed1244039 19
c4d2ce3f3ebb5393a77c33c0cd95dc93 19
cdd0500dc0ef6682fa6ec6d2e6b577c4 19
f8f5161cf94df05793592f5fab95138b 19
8dcf2420e78a64333a59674678fb283b 19
c5f5c23be1b71adb51ea9dc8e9d444a8 19
aa97d584861474f4097cf13ccb5325da 19
966b6dfb6b0819cc10644bea3115cf20 19
5abdf8b8520b71f3a528c7547ee92428 19
b2004314aa49d95302179246148e0326 19
c6f798b844366ccd65d99bc7f31e0e02 19
9a85c12a21b76392747906fc7b2aff92 19
98afdcc1ebd85daa0f1749c5e56b9d8c 19
b98249b38337c5088bbc660d8f872d6a 19
a9de093d0622ed782d267fa3f1953228 19
60a70bb05b08d6cd95deb3bdb750dce8 19
a4fa7175d4757e45eac71a8487751f63 19
98bd65207ee83bfd17ebb0db971eddf9 19
333cb763facc6ce398ff83845f224d62 19
3083202a936b7d0ef8b680d7ae73fa1a 19
2ecd2bd94734e5dd392d8678bc64cdab 19
fb2606a5068901da92473666256e6e5b 19
36ed197b3f31618fdbadb3df86f804bd 19
a36b598abb934e4528412e5a2127b931 19
ca793d8b79c1b6665cf109d6077a8277 19
f0031c7a91d74015a9addfbc589f3fe5 19
494ba9ff03bdad881378a6fd4092a6c7 19
38ed162a0dbef7b3fe0f628aa08b90e7 19
b299ad862b6f12cb57679f0538eca514 19
0ebf197205c00fc6e0aac7261a8c1bdc 19
51be2fed6c55f5aa0c16ff14c140b187 19
1160453108d3e537255e9f7b931f4e90 19
bbb001ba009ed11717eaec9305b2feb6 19
975e6107778ce7a40b9878bfb96a16a7 19
bdb6920adcd0457aa17b53b22963dad9 19
22722a343513ed45f14905eb07621686 19
faa453efde4ac6a36849ba381feb9e87 19
c5c1cb0bebd56ae38817b251ad72bedb 19
62da8c91ce7b10846231921795d6059e 19
2227d753dc18505031869d44673728e2 19
db5cea26ca37aa09e5365f3e7f5dd9eb 19
d3630410c51e60941a9001a46871070e 19
17eb7ecc4c38e4705361cccd903ad8c6 19
15cf76466b97264765356fcc56d801d1 19
e27a949795bbe863f31c3b79a2686770 19
326fb04c3abf030fe3f4e341f39b573f 19
0613239e122094abb4ef998c01d16958 19
b4a721cfb62f5d19ec61575114d8a2d1 19
1cd138d0499a68f4bb72bee04bbec2d7 19
2eb5657d37f474e4c4cf01e4882b8962 19
4ab52371762b735317125e6446a51e8f 19
ade55409d1224074754035a5a937d2e0 19
88fee0421317424e4469f33a48f50cb0 19
028ee724157b05d04e7bdcf237d12e60 19
bf2fb7d1825a1df3ca308ad0bf48591e 19
7f7c351ee977c765aa8cd5c7020bc38f 19
f3b7e5d3eb074cde5b76e26bc0fb5776 19
99be9f83741d1275639df2c1e4d0072f 19
9824f9c1543628a85bb51d2dd6fcf8a3 19
4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a495 19
921c2dc40d0b979c2910298d2f880152 19
e71e5cd119bbc5797164fb0cd7fd94a4 19
c8067ad1937f728f51288b3eb986afaa 19
dbab2adc8f9d078009ee3fa810bea142 19
e6acf4b0f69f6f6e60e9a815938aa1ff 19
60519c3dd22587d6de04d5f1e28bd41d 19
1e0a84051e6a4a7381473328f43c4884 19
17b3c7061788dbe82de5abe9f6fe22b3 19
4ebd440d99504722d80de606ea8507da 19
be1df9a5d08724971f64a511e24fc904 19
db60b95decdeed944b4cd8685417cfdc 19
cc7e2b878868cbae992d1fb743995d8f 19
3de568f8597b94bda53149c7d7f5958c 19
e6c2dc3dee4a51dcec3a876aa2339a78 19
66e8ba8216a1e152d72653d99a4f03ab 19
3a1dd98341fafc1dfe9bcf36360e6b84 19
169779d3852b32ce8b1a1724dbf5217d 19
bf424cb7b0dea050a42b9739eb261a3a 19
2cd4e8a2ce081c3d7c32c3cde4312ef7 19
296472c9542ad4d4788d543508116cbc 19
52dbb0686f8bd0c0c757acf716e28ec0 19
2d579dc29360d8bbfbb4aa541de5afa9 19
758874998f5bd0c393da094e1967a72b 18
e98741479a7b998f88b8f8c9f0b6b6f1 18
33e8075e9970de0cfea955afd4644bb2 18
877a9ba7a98f75b90a9d49f53f15a858 18
e836d813fd184325132fca8edcdfb40e 18
821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845 18
69cb3ea317a32c4e6143e665fdb20b14 18
577ef1154f3240ad5b9b413aa7346a1e 18
f35fd567065af297ae65b621e0a21ae9 18
cee8d6b7ce52554fd70354e37bbf44a2 18
a00e5eb0973d24649a4a920fc53d9564 18
d14220ee66aeec73c49038385428ec4c 18
eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 18
8bf1211fd4b7b94528899de0a43b9fb3 18
d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff 18
549406198764950208345d143aa67c7d 18
038d5463327addf90d282c35be4c5eb1 18
bdeeecd97342dada47213d06bbd67c2c 18
74249bfb363306265299ac4ec44d3cb6 18
04c6906524cd877e833fe26ddaddc62f 18
6a571fe98a2ba453e84923b447d79cff 18
fd00d3474e495e7b6d5f9f575b2d7ec4 18
e661551c8ec9308379cda7e2419348e5 18
3cfacd1beeeb00db3c2afc128dc13b7c 18
14da92f2bdaec7f2218042a5b6124570 18
0b5e29aa1acf8bdc5d8935d7036fa4f5 18
8fc983a91396319d8c394084e2d749d7 18
096d3a817a272647f4ada2d6d733a8fb 18
8f04ac8eadb8a829a4c2117ade0f23da 18
beda24c1e1b46055dff2c39c98fd6fc1 18
8d8f733a7c2a2ea60df6439a28a2b9a3 18
e038453073d221a4f32d0bab94ca7cee 18
8b5c8441a8ff8e151b191c53c1842a38 18
2d199f9abd28ea425d262558bde5cf22 18
bba6bca05fecde04c682328e44b974b7 18
583cf6a4542809a64ad14586ec00ebe0 18
9cf742e94f29f454ac42ff68f37d5cc4 18
0f3c5d0c3666eec8cd311bec6d878915 18
4e477793df9bdde030226dcd3a262a4a 18
70fc5f043205720a49d973d280eb83e7 18
298f587406c914fad5373bb689300433 18
859b00aec8885efc83d1541b52a1220d 18
63ce12dcf1ede17589befd56bb5281a5 18
1f72e258ff730035f2a1fb6637f562c2 18
8a057268a74a5f1201285aa667585e15 18
1cdf14d1e3699d61d237cf76ce1c2dca 18
ebf12cb74e96e67e63783d93c534ef27 18
c7b90b0fc23725f299b47c5224e6ec0d 18
e94fe9ac8dc10dd8b9a239e6abee2848 18
b58ac8403eb9cf17fae1dcd16df71fde 18
e2eacaff46787bfeefcaa24cf35264c7 18
6b620aedfa4cf153467265629501dd61 18
94b5bde6de888ddf9cde6748ad2523d1 18
b6d67a24906e8a8541291882f81d31ca 18
ffbd6cbb019a1413183c8d08f2929307 18
ddcb155487b88aaa80aed158006bdbdf 18
42853a61b26fef79e2ae788d97356799 18
8fc687aa152e8199fe9e73304d407bca 18
2b64c2f19d868305aa8bbc2d72902cc5 18
c68c9c8258ea7d85472dd6fd0015f047 18
379a7ba015d8bf1c70b8add2c287c6fa 18
ad8e88c0f76fa4fc8e5474384142a00a 18
02180771a9b609a26dcea07f272e141f 18
fa2e8c4385712f9a1d24c363a2cbe5b8 18
058d6f2fbe951a5a56d96b1f1a6bca1c 18
efd7e9ed0e5e694ba6df444d84dfa37d 18
c57168a952f5d46724cf35dfc3d48a7f 18
ef0917ea498b1665ad6c701057155abe 18
309a8e73b2cdb95fc1affa8845504e87 18
07a9d3fed4c5ea6b17e80258dee231fa 18
fc79250f8c5b804390e8da280b4cf06e 18
df1f1d20ee86704251795841e6a9405a 18
d5e2c0adad503c91f91df240d0cd4e49 18
be6c7b094f88532b6c6b35bbcd525ee8 18
3323fe11e9595c09af38fe67567a9394 18
f976b57bb9dd27aa2e7e7df2825893a6 18
1368ba1ab6ed38bb1f26f36673739d54 18
9a49a25d845a483fae4be7e341368e36 18
06d5ae105ea1bea4d800bc96491876e9 18
819e3d6c1381eac87c17617e5165f38c 18
4b4edc2630fe75800ddc29a7b4070add 18
02e656adee09f8394b402d9958389b7d 18
333222170ab9edca4785c39f55221fe7 18
9f6992966d4c363ea0162a056cb45fe5 18
0950ca92a4dcf426067cfd2246bb5ff3 18
04df4d434d481c5bb723be1b6df1ee65 18
ab7314887865c4265e896c6e209d1cd6 18
155fa09596c7e18e50b58eb7e0c6ccb4 18
f542eae1949358e25d8bfeefe5b199f1 18
d1e946f4e67db4b362ad23818a6fb78a 18
0731460a8a5ce1626210cbf4385ae0ef 18
84c6494d30851c63a55cdb8cb047fadd 18
c0d0e461de8d0024aebcb0a7c68836df 18
4921f95baf824205e1b13f22d60357a1 18
8303a79b1e19a194f1875981be5bdb6f 18
9d2682367c3935defcb1f9e247a97c0d 18
b147a61c1d07c1c999560f62add6dbc7 18
3c1e4bd67169b8153e0047536c9f541e 18
42a3964579017f3cb42b26605b9ae8ef 18
f60bb6bb4c96d4df93c51bd69dcc15a0 18
297fa7777981f402dbba17e9f29e292d 18
226d1f15ecd35f784d2a20c3ecf56d7f 18
eaa32c96f620053cf442ad32258076b9 18
9701a1c165dd9420816bfec5edd6c2b1 18
7810ccd41bf26faaa2c4e1f20db70a71 18
6c8dba7d0df1c4a79dd07646be9a26c8 18
0188e8b8b014829e2fa0f430f0a95961 18
7bccfde7714a1ebadf06c5f4cea752c1 18
e034fb6b66aacc1d48f445ddfb08da98 18
e53a0a2978c28872a4505bdb51db06dc 18
00e26af6ac3b1c1c49d7c3d79c60d000 18
285f89b802bcb2651801455c86d78f2a 18
f4573fc71c731d5c362f0d7860945b88 18
884ce4bb65d328ecb03c598409e2b168 18
0b8aff0438617c055eb55f0ba5d226fa 18
b056eb1587586b71e2da9acfe4fbd19e 18
e49b8b4053df9505e1f48c3a701c0682 18
5c572eca050594c7bc3c36e7e8ab9550 18
f016f25df05b5b1bc2b8ec0f72d5120c 18
d714d2c5a796d5814c565d78dd16188d 18
8baca01b732cf56f7ce83df216514363 18
1b9f38268c50805669fd8caf8f3cc84a 18
766e428d1e232bbdd58664b41346196c 18
94aef38441efa3380a3bed3faf1f9d5d 18
d095a94d20dcaf7aa07301948549bede 18
10907813b97e249163587e6246612e21 18
4e87337f366f72daa424dae11df0538c 18
ae614c557843b1df326cb29c57225459 18
fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a 18
4c27cea8526af8cfee3be5e183ac9605 18
c5ab0bc60ac7929182aadd08703f1ec6 18
26dd0dbc6e3f4c8043749885523d6a25 18
091d584fced301b442654dd8c23b3fc9 18
eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69 18
8fb5f8be2aa9d6c64a04e3ab9f63feee 18
0e65972dce68dad4d52d063967f0a705 18
bd686fd640be98efaae0091fa301e613 18
9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094 18
4c5bde74a8f110656874902f07378009 18
82161242827b703e6acf9c726942a1e4 18
0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f 18
4e4b5fbbbb602b6d35bea8460aa8f8e5 18
3a0772443a0739141292a5429b952fe6 18
01f78be6f7cad02658508fe4616098a9 18
52d2752b150f9c35ccb6869cbf074e48 18
502e4a16930e414107ee22b6198c578f 18
c52f1bd66cc19d05628bd8bf27af3ad6 18
950a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179 18
496e05e1aea0a9c4655800e8a7b9ea28 18
6883966fd8f918a4aa29be29d2c386fb 18
45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26 18
c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d 18
f22e4747da1aa27e363d86d40ff442fe 18
0266e33d3f546cb5436a10798e657d97 18
0e01938fc48a2cfb5f2217fbfb00722d 18
7f100b7b36092fb9b06dfb4fac360931 18
d6baf65e0b240ce177cf70da146c8dc8 18
9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6 18
f26dab9bf6a137c3b6782e562794c2f2 18
3435c378bb76d4357324dd7e69f3cd18 18
b2eeb7362ef83deff5c7813a67e14f0a 18
f5deaeeae1538fb6c45901d524ee2f98 18
069d3bb002acd8d7dd095917f9efe4cb 18
258be18e31c8188555c2ff05b4d542c3 18
a7aeed74714116f3b292a982238f83d2 18
944626adf9e3b76a3919b50dc0b080a4 18
e06f967fb0d355592be4e7674fa31d26 18
059fdcd96baeb75112f09fa1dcc740cc 18
5fa9e41bfec0725742cc9d15ef594120 18
d4b2aeb2453bdadaa45cbe9882ffefcf 18
ed519dacc89b2bead3f453b0b05a4a8b 18
11c484ea9305ea4c7bb6b2e6d570d466 18
404dcc91b2aeaa7caa47487d1483e48a 18
8b5700012be65c9da25f49408d959ca0 18
02f039058bd48307e6f653a2005c9dd2 18
d43ab110ab2489d6b9b2caa394bf920f 18
e6384711491713d29bc63fc5eeb5ba4f 18
64f1f27bf1b4ec22924fd0acb550c235 18
08e6bea8e90ba87af3c9554d94db6579 18
a588a6199feff5ba48402883d9b72700 18
375c71349b295fbe2dcdca9206f20a06 18
e4873aa9a05cc5ed839561d121516766 18
5c50b4df4b176845cd235b6a510c6903 18
e9fd7c2c6623306db59b6aef5c0d5cac 18
a14ac55a4f27472c5d894ec1c3c743d2 18
a2cc63e065705fe938a4dda49092966f 18
f18a6d1cde4b205199de8729a6637b42 18
88a199611ac2b85bd3f76e8ee7e55650 18
452bf208bf901322968557227b8f6efe 18
d63fbf8c3173730f82b150c5ef38b8ff 18
08040837089cdf46631a10aca5258e16 18
cb8acb1dc9821bf74e6ca9068032d623 18
1cd3882394520876dc88d1472aa2a93f 18
ab541d874c7bc19ab77642849e02b89f 18
daa96d9681a21445772454cbddf0cac1 18
42ffcf057e133f94c1b7b5cf543ef3bd 18
ebd6d2f5d60ff9afaeda1a81fc53e2d0 18
b5488aeff42889188d03c9895255cecc 18
0c9ebb2ded806d7ffda75cd0b95eb70c 18
6786f3c62fbf9021694f6e51cc07fe3c 18
55c567fd4395ecef6d936cf77b8d5b2b 18
1415db70fe9ddb119e23e9b2808cde38 18
c930eecd01935feef55942cc445f708f 18
8fb21ee7a2207526da55a679f0332de2 18
b069b3415151fa7217e870017374de7c 18
f016e59c7ad8b1d72903bb1aa5720d53 18
ad3019b856147c17e82a5bead782d2a8 18
0966289037ad9846c5e994be2a91bafa 18
d1ee59e20ad01cedc15f5118a7626099 18
411ae1bf081d1674ca6091f8c59a266f 18
4c22bd444899d3b6047a10b20a2f26db 18
cf1f78fe923afe05f7597da2be7a3da8 18
f3f1b7fc5a8779a9e618e1f23a7b7860 18
6c1da886822c67822bcf3679d04369fa 18
a223c6b3710f85df22e9377d6c4f7553 18
f09696910bdd874a99cd74c8f05b5c44 18
4476b929e30dd0c4e8bdbcc82c6ba23a 18
0e9fa1f3e9e66792401a6972d477dcc3 18
fe2d010308a6b3799a3d9c728ee74244 18
f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78 18
3473decccb0509fb264818a7512a8b9b 18
36a1694bce9815b7e38a9dad05ad42e0 18
45f31d16b1058d586fc3be7207b58053 18
3fe78a8acf5fda99de95303940a2420c 18
b9d487a30398d42ecff55c228ed5652b 18
e58cc5ca94270acaceed13bc82dfedf7 18
c667d53acd899a97a85de0c201ba99be 18
8b4066554730ddfaa0266346bdc1b202 18
708f3cf8100d5e71834b1db77dfa15d6 18
74bba22728b6185eec06286af6bec36d 18
061412e4a03c02f9902576ec55ebbe77 18
ba3866600c3540f67c1e9575e213be0a 18
d5cfead94f5350c12c322b5b664544c1 18
d4c2e4a3297fe25a71d030b67eb83bfc 18
7f1171a78ce0780a2142a6eb7bc4f3c8 18
c8ed21db4f678f3b13b9d5ee16489088 18
4b0250793549726d5c1ea3906726ebfe 18
c2aee86157b4a40b78132f1e71a9e6f1 18
b1eec33c726a60554bc78518d5f9b32c 18
024d7f84fff11dd7e8d9c510137a2381 18
352407221afb776e3143e8a1a0577885 18
67d16d00201083a2b118dd5128dd6f59 18
a49e9411d64ff53eccfdd09ad10a15b3 18
248e844336797ec98478f85e7626de4a 18
49c9adb18e44be0711a94e827042f630 18
d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca 18
f85454e8279be180185cac7d243c5eb3 18
5ec91aac30eae62f4140325d09b9afd0 18
fc49306d97602c8ed1be1dfbf0835ead 18
bc9c8c705927bf419147ab7491c54896 18
e9dae45ec08b498f7e1af247757c9b35 18
bcfa8a783aaf938cdef361634d5f9289 18
e2f374c3418c50bc30d67d5f7454a5b4 18
c78c347465f4775425c059ea101c131f 18
2f3926f0a9613f3c3cc21d52a3cdb4d9 18
d84210a75448034bcc4947005695c306 18
995f5e03890b029865f402e83a81c29d 18
b4df9f494056d51f86c7f1a89850c467 18
402b0702500cd47ff36e689465afd783 18
b4aa00bc1c59b9d1cdd07479070e355e 18
12ced2db6f0193dda91ba86224ea1cd8 18
12e59a33dea1bf0630f46edfe13d6ea2 18
65f148c815a4ebfaf8eb150460ba94fc 18
9fe4e15b3924b1a78221734d0c063ae7 18
39b8f721582654655a6999aabe905204 18
05128e44e27c36bdba71221bfccf735d 18
cabad3b9bc0afe08cd9ec861638ed1d9 18
0ab922ba3e948387b4b2a85fcb83d194 18
8526e0962a844e4a2f158d831d5fddf7 18
7716d0fc31636914783865d34f6cdfd5 18
e8aac01231200e7ef318b9db75c72695 18
24e01830d213d75deb99c22b9cd91ddd 18
2e5c2cb8d13e8fba78d95211440ba326 18
cb5f984421c93f1efb42b53a43f83c3a 18
4175a4b46a45813fccf4bd34c779d817 18
f2c3b258e9cd8ba16e18f319b3c88c66 18
dc0c398086fee58f9d64e1e47aa4e586 18
cb16b8498f74ba6b6a6873518624168c 18
39ea40e164f970c54b0530436d5a9f7a 18
55a0df4b5a1786cd13a7a8de759859d4 18
a22d33b4a00c165507a61f3bed4b5149 18
e97399278d24e6bbf3a2d5e9c8d34262 18
0e57098d0318a954d1443e2974a38fac 18
c04c19c2c2474dbf5f7ac4372c5b9af1 18
b7d0858d41a6c29b873e4aba411e6d04 18
9627c45df543c816a3ddf2d8ea686a99 18
9b2f00f37307f2c2f372acafe55843f3 18
78d69f40906679a976dc4d45cebffbe6 18
60a0575ee6ce460e1d86c0e9d281c4f1 18
967990de5b3eac7b87d49a13c6834978 18
a6197a578fe7778e8d49a95ac425bcfc 18
c255c05246a081654a0267cbb725f5a7 18
db346ccb62d491029b590bbbf0f5c412 18
5481b2f34a74e427a2818014b8e103b0 18
285a25c17f351708754cdb6d56f3962e 18
ccc81a97c1535f9a631b9db584a264e4 18
9854d7afce413aa13cd0a1d39d0bcec5 18
db98dc0dbafde48e8f74c0de001d35e4 18
018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e 18
ead81fe8cfe9fda9e4c2093e17e4d024 18
d38ee19a4815c4aeba48227913092a6e 18
be1bc7997695495f756312886f566110 18
d494020ff8ec181ef98ed97ac3f25453 18
e2065cb56f5533494522c46a72f1dfb0 18
0e7c7d6c41c76b9ee6445ae01cc0181d 18
39cd7b469beae7c617c73e0d008195ef 18
5fef3eff51dc719c4a9f565a742d78f2 18
cf1cf43cba274ae7f413e864682b80f8 18
c1d0f19c3f827daf0edd3e69c3b195a9 18
d5d7f5bba709f5cbbe1f74977096feb3 18
68a9750337a418a86fe06c1991a1d64c 18
59a3adea76fadcb6dd9e54c96fc155d1 18
331316d4efb44682092a006307b9ae3a 18
0a2a51dac6138826127f093500461d91 18
14491b756b3a51daac41c24863285549 18
1a04f965818a8533f5613003c7db243d 18
3cfbdf468f0a03187f6cee51a25e5e9a 18
980a875ff6ef9c2d75e74307cbf5d205 18
3a30be93eb45566a90f4e95ee72a089a 18
2e0aca891f2a8aedf265edf533a6d9a8 18
f231f2107df69eab0a3862d50018a9b2 18
1091660f3dff84fd648efe31391c5524 18
b6e710870acb098e584277457ba89d68 18
639d79cc857a6c76c2723b7e014fccb0 18
59dfa2df42d9e3d41f5b02bfc32229dd 18
d87c68a56bc8eb803b44f25abb627786 18
03bfc1d4783966c69cc6aef8247e0103 18
77edbe5f897a5dbcde49d31bec1537b8 18
4110a1994471c595f7583ef1b74ba4cb 18
98c39996bf1543e974747a2549b3107c 18
ee16fa83c0f151ef85e617f5aa3867a6 18
908c9a564a86426585b29f5335b619bc 18
e945de21a1bb5714a0bc8a897ed32e9f 18
57f04bb2975420e3b4c73920c687cad7 18
1c303b0eed3133200cf715285011b4e4 18
ac34ae1fda29b8fe781ac8d6d32a6bc7 18
65a31da7ede4dc9b03fb5bbf8f442ce9 18
ce60ff163cab97029cc727e20e0fc3a7 18
488c1e0332065eb80e1129139a67d6e0 18
3f4366aeb9c157cf9a30c90693eafc55 18
ac45088df2e8d3cd2d8fbafceb920878 18
2e0bff759d057e28460eaa5b2cb118e5 18
4ad13f04ef4373992c9d3046200aa350 18
2067e2650cd701ae71c68080f9dbbdc1 18
44ac09ac6a149136a4102ee4b4103ae6 18
95177e528f8d6c7c28a5473fd5a471b6 18
0d9095b0d6bbe98ea0c9c02b11b59ee3 18
952c3ff98a6acdc36497d839e31aa57c 18
4a5876b450b45371f6cfe5047ac8cd45 18
9a11883317fde3aef2e2432a58c86779 18
044a23cadb567653eb51d4eb40acaa88 18
b2ea5e977c5fc1ccfa74171a9723dd61 18
a3788c8c64fd65c470e23e7534c3ebc8 18
c0f971d8cd24364f2029fcb9ac7b71f5 18
ab452534c5ce28c4fbb0e102d4a4fb2e 18
045cf83ab0722e782cf72d14e44adf98 18
3fc2c60b5782f641f76bcefc39fb2392 18
09b69adcd7cbae914c6204984097d2da 18
9752d873fa71c19dc602bf2a0696f9b5 18
227f6afd3b7f89b96c4bb91f95d50f6d 18
d71fa38b648d86602d14ac610f2e6194 18
0bed45bd5774ffddc95ffe500024f628 18
5a2756a3cb9cde852cad3c97e120b656 18
4b29fa4efe4fb7bc667c7b301b74d52d 18
c60d870eaad6a3946ab3e8734466e532 18
a4613e8d72a61b3b69b32d040f89ad81 18
4bbdcc0e821637155ac4217bdab70d2e 18
8e987cf1b2f1f6ffa6a43066798b4b7f 18
06fe1c234519f6812fc4c1baae25d6af 18
4de754248c196c85ee4fbdcee89179bd 18
53f0d7c537d99b3824f0f99d62ea2428 18
28acfe2da49d2b9a7f177458256f2540 18
b7fede84c2be02ccb9c77107956560eb 18
5e6bd7a6970cd4325e587f02667f7f73 18
d9ff90f4000eacd3a6c9cb27f78994cf 18
852c44ddce7e0c7e4c64d86147300831 18
0e4a2c65bdaddd66a53422d93daebe68 18
1843e35d41ccf6e63273495ba42df3c1 18
d16509f6eaca1022bd8f28d6bc582cae 18
52cf49fea5ff66588408852f65cf8272 18
f83630579d055dc5843ae693e7cdafe0 18
d6bcb486f72ae7b5dc68b5b7df7ec887 18
c3614206a443012045cfd75d2600af2d 18
487d4c6a324446b3fa45b30cfcee5337 18
40b5f25a228570053bc64a043c3f1833 18
db9eeb7e678863649bce209842e0d164 18
3dd9424294b0292b6e89ea2bba2e1144 18
b0df2270be9cb16c14537e5bc2f2d37b 18
2b45c629e577731c4df84fc34f936a89 18
14ea0d5b0cf49525d1866cb1e95ada5d 18
eb76c035d5d0a2bd2a0d0834b93c9c26 18
12b1e42dc0746f22cf361267de07073f 18
a1d7311f2a312426d710e1c617fcbc8c 18
850af92f8d9903e7a4e0559a98ecc857 18
f3ac63c91272f19ce97c7397825cc15f 18
fb2e203234df6dee15934e448ee88971 18
b5f1e8fb36cd7fbeb7988e8639ac79e9 18
d79c6256b9bdac53a55801a066b70da3 18
a48564053b3c7b54800246348c7fa4a0 18
df4fe8a8bcd5c95cdb640aa9793bb32b 18
54ff9e9e3a2ec0300d4ce11261f5169f 18
b8b4b727d6f5d1b61fff7be687f7970f 18
3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 17
7d04bbbe5494ae9d2f5a76aa1c00fa2f 17
68ce199ec2c5517597ce0a4d89620f55 17
6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 17
060ad92489947d410d897474079c1477 17
845f3cb43a07259b2e4724dfa5c5c0d1 17
7edfd52220e2032e7281061c82401195 17
06f7c042b76e4b04f698c75b7b2777ea 17
b8a03c5c15fcfa8dae0b03351eb1742f 17
5cf68969fb67aa6082363a6d4e6468e2 17
40cb228987243c91b2dd0b7c9c4a0856 17
971eb27c6345932b82b70414028d7183 17
124461dcd3571e6674ec4e0e140cc298 17
4607f7fff0dce694258e1c637512aa9d 17
086af6e4641abb18caafc151b9aa95c8 17
f06ae085fe74cd78ad5e89496b197fe1 17
526c321538d951fe8d2b9abf54dbdb91 17
a118806694c9d9b1091fe94039ae462a 17
c96c08f8bb7960e11a1239352a479053 17
a57d48399922b03419153a9760c5ce53 17
60495b4e033e9f60b32a6607b587aadd 17
a7f0d2b95c60161b3f3c82f764b1d1c9 17
43e04dd08bb1305428b0c9c8d8a2660a 17
d464b5ac99e74462f321c06ccacc4bff 17
c12d1f7cc7c4b41a125b5752d1238b03 17
3f900db2608fb3eecb3ee77ba9ef5f60 17
aec851e565646f6835e915293381e20a 17
13e36f06c66134ad65f532e90d898545 17
d6525aa8638c1d8d4da535fbb1a5fc80 17
9b8f0779badbad3b46d6718ee95a68ff 17
33ef701c8059391708f1c3ddbe9f1f81 17
0d8080853a54f8985276b0130266a657 17
d0aa518d4d3bfc721aa0b8ab4ef32269 17
f04cd7399b2b0128970efb6d20b5c551 17
5ee0070c40a7c781507b38c59c3eb8d4 17
856b503e276cc491e7e6e0ac1b9f4b17 17
c2f32522a84d5e6357e6abac087f1b0b 17
09ba3f0df1447f40e98674ba9d62c747 17
0a348ede8ac3768875037baca5de6e26 17
687fd5c7e0142dfb2da70e5083b3c6a7 17
12e086066892a311b752673a28583d3f 17
75b9b6dc7fe44437c6e0a69fd863dbab 17
53a1320cb5d2f56130ad5222f93da374 17
ae3539867aaeec609a4260c6feb725f4 17
3fd60983292458bf7dee75f12d5e9e05 17
2d95666e2649fcfc6e3af75e09f5adb9 17
6624b6d8217cf71640993409df58204f 17
b6617980ce90f637e68c3ebe8b9be745 17
8e930496927757aac0dbd2438cb3f4f6 17
6b8b8e3bd6ad94b985c1b1f1b7a94cb2 17
b5b03f06271f8917685d14cea7c6c50a 17
c9efe5f26cd17ba6216bbe2a7d26d490 17
abec16f483abb4f1810ca029aadf8446 17
1a99f6821980ac99136dcd2f1e9c8740 17
de594ef5c314372edec29b93cab9d72e 17
4c8c76b39d294759a9000cbda3a6571a 17
8c9f32e03aeb2e3000825c8c875c4edd 17
24e27b869b66e9e62724bd7725d5d9c1 17
7a68443f5c80d181c42967cd71612af1 17
d20be76a86c0d71c75035fced631f874 17
046ddf96c233a273fd390c3d0b1a9aa4 17
6211080fa89981f66b1a0c9d55c61d0f 17
f3d9de86462c28781cbe5c47ef22c3e5 17
1943102704f8f8f3302c2b730728e023 17
9bb6dee73b8b0ca97466ccb24fff3139 17
8a20a8621978632d76c43dfd28b67767 17
a088ea2078cd92b0b8a0e78a32c5c082 17
f80ff32e08a25270b5f252ce39522f72 17
e45823afe1e5120cec11fc4c379a0c67 17
cbef46321026d8404bc3216d4774c8a9 17
a96d3afec184766bfeca7a9f989fc7e7 17
9afefc52942cb83c7c1f14b2139b09ba 17
c4de8ced6214345614d33fb0b16a8acd 17
8c8a58fa97c205ff222de3685497742c 17
07a4e20a7bbeeb7a736682b26b16ebe8 17
65fc52ed8f88c81323a418ca94cec2ed 17
ba9a56ce0a9bfa26e8ed9e10b2cc8f46 17
19de10adbaa1b2ee13f77f679fa1483a 17
5b6ba13f79129a74a3e819b78e36b922 17
09b15d48a1514d8209b192a8b8f34e48 17
645098b086d2f9e1e0e939c27f9f2d6f 17
3fab5890d8113d0b5a4178201dc842ad 17
c8cbd669cfb2f016574e9d147092b5bb 17
7fea637fd6d02b8f0adf6f7dc36aed93 17
fddd7938a71db5f81fcc621673ab67b7 17
11d0e6287202fced83f79975ec59a3a6 17
962e56a8a0b0420d87272a682bfd1e53 17
c88d8d0a6097754525e02c2246d8d27f 17
98986c005e5def2da341b4e0627d4712 17
571d3a9420bfd9219f65b643d0003bf4 17
b197ffdef2ddc3308584dce7afa3661b 17
d9731321ef4e063ebbee79298fa36f56 17
b8c27b7a1c450ffdacb31483454e0b54 17
86109d400f0ed29e840b47ed72777c84 17
674bfc5f6b72706fb769f5e93667bd23 17
5ca3e9b122f61f8f06494c97b1afccf3 17
6c14da109e294d1e8155be8aa4b1ce8e 17
cd758e8f59dfdf06a852adad277986ca 17
b495ce63ede0f4efc9eec62cb947c162 17
298923c8190045e91288b430794814c4 17
fed33392d3a48aa149a87a38b875ba4a 17
10a5ab2db37feedfdeaab192ead4ac0e 17
ea81a3d20bf98ef2c9bef9dc24ec777a 17
1a15d41947a732c97943fa5624f570d7 17
2bf5e202fc973a02f417dc9af000177b 17
2b1905b5d4641830901acf76c957cfb1 17
30a237d18c50f563cba4531f1db44acf 17
e37b08dd3015330dcbb5d6663667b8b8 17
dea9ddb25cbf2352cf4dec30222a02a5 17
c70daf247944fe3add32218f914c75a6 17
5c936263f3428a40227908d5a3847c0b 17
9cc138f8dc04cbf16240daa92d8d50e2 17
7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f 17
cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7 17
149e9677a5989fd342ae44213df68868 17
7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a 17
d757719ed7c2b66dd17dcee2a3cb29f4 17
85f007f8c50dd25f5a45fca73cad64bd 17
c9892a989183de32e976c6f04e700201 17
cbcb58ac2e496207586df2854b17995f 17
11b921ef080f7736089c757404650e40 17
5e388103a391daabe3de1d76a6739ccd 17
7f24d240521d99071c93af3917215ef7 17
36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3 17
b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 17
a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66 17
03c6b06952c750899bb03d998e631860 17
4cb811134b9d39fc3104bd06ce75abad 17
8d8818c8e140c64c743113f563cf750f 17
26e359e83860db1d11b6acca57d8ea88 17
ad4cc1fb9b068faecfb70914acc63395 17
11108a3dbfe4636cb40b84b803b2fff6 17
3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb 17
11b9842e0a271ff252c1903e7132cd68 17
acc3e0404646c57502b480dc052c4fe1 17
605ff764c617d3cd28dbbdd72be8f9a2 17
46922a0880a8f11f8f69cbb52b1396be 17
c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 17
ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265 17
979d472a84804b9f647bc185a877a8b5 17
1534b76d325a8f591b52d302e7181331 17
07cdfd23373b17c6b337251c22b7ea57 17
c91591a8d461c2869b9f535ded3e213e 17
ca460332316d6da84b08b9bcf39b687b 17
68148596109e38cf9367d27875e185be 17
d860bd12ce9c026814bbdfc1c573f0f5 17
97d98119037c5b8a9663cb21fb8ebf47 17
66be31e4c40d676991f2405aaecc6934 17
798ed7d4ee7138d49b8828958048130a 17
a51c896c9cb81ecb5a199d51ac9fc3c5 17
8bb88f80d334b1869781beb89f7b73be 17
712a3c9878efeae8ff06d57432016ceb 17
21fe5b8ba755eeaece7a450849876228 17
495dabfd0ca768a3c3abd672079f48b6 17
efb76cff97aaf057654ef2f38cd77d73 17
0771fc6f0f4b1d7d1bb73bbbe14e0e31 17
6ba3af5d7b2790e73f0de32e5c8c1798 17
c559da2ba967eb820766939a658022c8 17
228499b55310264a8ea0e27b6e7c6ab6 17
277281aada22045c03945dcb2ca6f2ec 17
b710915795b9e9c02cf10d6d2bdb688c 17
dc5c768b5dc76a084531934b34601977 17
309fee4e541e51de2e41f21bebb342aa 17
5cbdfd0dfa22a3fca7266376887f549b 17
cfa5301358b9fcbe7aa45b1ceea088c6 17
ced556cd9f9c0c8315cfbe0744a3baf0 17
a424ed4bd3a7d6aea720b86d4a360f75 17
4fa7c62536118cc404dec4a0ca88d4f6 17
81ca0262c82e712e50c580c032d99b60 17
93fb9d4b16aa750c7475b6d601c35c2c 17
fd5c905bcd8c3348ad1b35d7231ee2b1 17
a0872cc5b5ca4cc25076f3d868e1bdf8 17
838e8afb1ca34354ac209f53d90c3a43 17
a113c1ecd3cace2237256f4c712f61b5 17
25df35de87aa441b88f22a6c2a830a17 17
8f1d43620bc6bb580df6e80b0dc05c48 17
aace49c7d80767cffec0e513ae886df0 17
41bfd20a38bb1b0bec75acf0845530a7 17
68b1fbe7f16e4ae3024973f12f3cb313 17
03f544613917945245041ea1581df0c2 17
b1563a78ec59337587f6ab6397699afc 17
83fa5a432ae55c253d0e60dbfa716723 17
692f93be8c7a41525c0baf2076aecfb4 17
e995f98d56967d946471af29d7bf99f1 17
acf4b89d3d503d8252c9c4ba75ddbf6d 17
20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac 17
d6c651ddcd97183b2e40bc464231c962 17
0a113ef6b61820daa5611c870ed8d5ee 17
7ce3284b743aefde80ffd9aec500e085 17
2421fcb1263b9530df88f7f002e78ea5 17
6ecbdd6ec859d284dc13885a37ce8d81 17
ede7e2b6d13a41ddf9f4bdef84fdc737 17
aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 17
a512294422de868f8474d22344636f16 17
db9e6eef2eb4f0d8c55ecc7beaf2d78d 17
42778ef0b5805a96f9511e20b5611fce 17
e2c4a40d50b47094f571e40efead3900 17
c2890d44d06bafb6c7b4aa194857ccbc 17
f89394c979b34a25cc4ff8e11234fbfb 17
30da227c6b5b9e2482b6b221c711edfd 17
e0eacd983971634327ae1819ea8b6214 17
da94cbeff56cfda50785df477941308b 17
ae87a54e183c075c494c4d397d126a66 17
ea96efc03b9a050d895110db8c4af057 17
5adaacd4531b78ff8b5cedfe3f4d5212 17
e8432fb72c61c9066957124e5a420a05 17
46d0671dd4117ea366031f87f3aa0093 17
120ca817ebe8caa71e92ac53049b2c6a 17
63cb524a9f51b7858733e1108bf556fa 17
ddf88ea64eaed0f3de5531ac964a0a1a 17
99296ad1eb8cd89661d163ddea3f16f1 17
acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a 17
ecf5631507a8aedcae34cef231aa7348 17
b207f5c56605a9d1a22e1e134fe95ba9 17
1b69ebedb522700034547abc5652ffac 17
92fde850d824c2ba9b563cb6fa4078c3 17
1bd36c9ae813f304363ae6ac7f48068e 17
adc8ca1b15e20915c3ea6008fc2f52ed 17
d290dc6cabaffa37f5473eb33611607e 17
9529fbba677729d3206b3b9073d1e9ca 17
da6cb383f8f9e58f2c8af88a8c0eb65e 17
bbbe7ef28a0018c4484eaa8b2d0a0328 17
bb702465f3c3141263ddd046c9585b27 17
ec36e2ba64f11c9e910e0353e0836d81 17
feade1d2047977cd0cefdafc40175a99 17
3fa146219c48a4393aace23e8f353125 17
31a262d6247f3513b19d1149102e116d 17
0d5bd023a3ee11c7abca5b42a93c4866 17
1343777b8ead1cef5a79b78a1a48d805 17
f2b93ce08763fddf54bcb7beb62a2c74 17
44feb0096faa8326192570788b38c1d1 17
3569df159ec477451530c4455b2a9e86 17
c90e274d55309db944076afb3ff9c391 17
1aa3d9c6ce672447e1e5d0f1b5207e85 17
deb74a85a4a68465b75c721d45db5d3b 17
e73fecc08ee9b0e1a876614ec3178bac 17
cf88118aa2ba88de549d08038ae76606 17
0a49e3c3a03ebde64f85c0bacd8a08e2 17
43a115cbd6f4788924537365be3d6012 17
98cac9d33aad44bb31800130e8c50b5f 17
65b1e92c585fd4c2159d5f33b5030ff2 17
dce8af15f064d1accb98887a21029b08 17
311abb492a69fe7da41be858fdd2aae8 17
e52ad5c9f751f599492b4f087ed7ecfc 17
b87470782489389f344c4fa4ceb5260c 17
473447ac58e1cd7e96172575f48dca3b 17
9edda0fd4d983bf975935cfd492fd50b 17
e91068fff3d7fa1594dfdf3b4308433a 17
fd9dcf1d146272bb05c490d790b6da52 17
29ddbdb402491a6aa97964a8139a1356 17
7fcc48d22804dbbe9b66b607d51389d4 17
b445e314138101eecc58503e98aa2b2d 17
0dbb3fb9a5cd1d5f8a9075b5bb8070aa 17
0ffaca95e3e5242ba1097ad8a9a6e95d 17
42cd63cb189c30ed03e42ce2c069566c 17
0e4f5cc9f4f3f7f1651a6b9f9214e5b1 17
bfbb56bee68d99affaa64f189045d5f2 17
cc9657884708170e160c8372d92f3535 17
7a430339c10c642c4b2251756fd1b484 17
52edc4a5890adc59cec82cb60f8af691 17
09060616068d2b9544dc33f2fbe4ce2d 17
62dad6e273d32235ae02b7d321578ee8 17
2996962656838a97af4c5f926fe6f1b0 17
8ce5d989374d216a867cdc8871484b43 17
2de7cf2043693db2ee898479a6e44529 17
b7ee0d0d4d5ef995aae0fc691e6d840d 17
d2cd33e9c0236a8c2d8bd3fa91ad3acf 17
097e26b2ffb0339458b55da17425a71f 17
a2186aa7c086b46ad4e8bf81e2a3a19b 17
a9986cb066812f440bc2bb6e3c13696c 17
bb073f2855d769be5bf191f6378f7150 17
019f8b946a256d9357eadc5ace2c8678 17
24b43fb034a10d78bec71274033b4096 17
f6b5f8c32c65fee991049a55dc97d1ce 17
5848ad959570f87753a60ce8be1567f3 17
dc20d1211f3e7a99d775b26052e0163e 17
60ad83801910ec976590f69f638e0d6d 17
dc6a7e655d7e5840e66733e9ee67cc69 17
ccd2e3eaa5c991ac880991328c8f1463 17
3b5020bb891119b9f5130f1fea9bd773 17
4db0f8b0fc895da263fd77fc8aecabe4 17
dfb84a11f431c62436cfb760e30a34fe 17
39ae2ed11b14a4ccb41d35e9d1ba5d11 17
8d30aa96e72440759f74bd2306c1fa3d 17
88e1ce84f9feef5a08d0df0334c53468 17
a87d27f712df362cd22c7a8ef823e987 17
b0bef4c9a6e50d43880191492d4fc827 17
ae587cfeea5ac21a8f1c1ea51027fef0 17
17693c91d9204b7a7646284bb3adb603 17
92bf5e6240737e0326ea59846a83e076 17
d8e1344e27a5b08cdfd5d027d9b8d6de 17
39d352b0395ba768e18f042c6e2a8621 17
d58e2f077670f4de9cd7963c857f2534 17
d37b3ca37106b2bfdeaa12647e3bb1c9 17
22b1f2e0983160db6f7bb9f62f4dbb39 17
cdcb2f5c7b071143529ef7f2705dfbc4 17
b4fd1d2cb085390fbbadae65e07876a7 17
a78482ce76496fcf49085f2190e675b4 17
d0bb8259d8fe3c7df4554dab9d7da3c9 17
fb4ab556bc42d6f0ee0f9e24ec4d1af0 17
0172d289da48c48de8c5ebf3de9f7ee1 17
aee92f16efd522b9326c25cc3237ac15 17
110eec23201d80e40d0c4a48954e2ff5 17
b139aeda1c2914e3b579aafd3ceeb1bd 17
46b2644cbdf489fac0e2d192212d206d 17
0e900ad84f63618452210ab8baae0218 17
361440528766bbaaaa1901845cf4152b 17
d3aeec875c479e55d1cdeea161842ec6 17
f5b1b89d98b7286673128a5fb112cb9a 17
42a6845a557bef704ad8ac9cb4461d43 17
ba3e9b6a519cfddc560b5d53210df1bd 17
9af76329c78e28c977ab1bcd1c3fe9b8 17
1680829293f2a8541efa2647a0290f88 17
b5baa9c23ac3e015ad287b17a3d4afa3 17
f0f6ba4b5e0000340312d33c212c3ae8 17
dda04f9d634145a9c68d5dfe53b21272 17
5b168fdba5ee5ea262cc2d4c0b457697 17
ef1e491a766ce3127556063d49bc2f98 17
a9365bd906e11324065c35be476beb0c 17
cc0991344c3d760ae42259064406bae1 17
03cf87174debaccd689c90c34577b82f 17
c65d7bd70fe3e5e3a2f3de681edc193d 17
dcf6070a4ab7f3afbfd2809173e0824b 17
102f0bb6efb3a6128a3c750dd16729be 17
5dec707028b05bcbd3a1db5640f842c5 17
e3ca0449fa2ea7701a7ac53fb719c51a 17
ac1ad983e08ad3304a97e147f522747e 17
4dd9cec1c21bc54eecb53786a2c5fa09 17
ddeebdeefdb7e7e7a697e1c3e3d8ef54 17
b3f61131b6eceeb2b14835fa648a48ff 17
98e6f17209029f4ae6dc9d88ec8eac2c 17
b166b57d195370cd41f80dd29ed523d9 17
1145a30ff80745b56fb0cecf65305017 17
cdf1e288ca02272e717c9d5e4cb180bd 17
ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf 17
074177d3eb6371e32c16c55a3b8f706b 17
7bc1ec1d9c3426357e69acd5bf320061 17
bd0cc810b580b35884bd9df37c0e8b0f 17
333ac5d90817d69113471fbb6e531bee 17
f8bf09f5fceaea80e1f864a1b48938bf 17
d198bd736a97e7cecfdf8f4f2027ef80 17
4ba3c163cd1efd4c14e3a415fa0a3010 17
ea6b2efbdd4255a9f1b3bbc6399b58f4 17
a591024321c5e2bdbd23ed35f0574dde 17
6351bf9dce654515bf1ddbd6426dfa97 17
96055f5b06bf9381ac43879351642cf5 17
4a3e00961a08879c34f91ca0070ea2f5 17
8c249675aea6c3cbd91661bbae767ff1 17
c3c59e5f8b3e9753913f4d435b53c308 16
dd50e4d9c47cdf72d24e89d248edb35b 16
71887f62f073a78511cbac56f8cab53f 16
41071a1452b40720449779a233716395 16
1a77befc3b608d6ed363567685f70e1e 16
eafc8fe9c61d6760ae284c29840bbf0b 16
085ccaddbd3aa270b1d72beef6bbc5ca 16
d630553e32ae21fb1a6df39c702d2c5c 16
3596c80a46918e6dde2f3c37290cba47 16
c850c535b6b72487b20cee5d7434506d 16
df6c9756b2334cc5008c115486124bfe 16
ddac1f6f13bb372a177804adcd3b8a31 16
075b24b68eb3cb44b3fa4e331d86db89 16
bf499a12e998d178afd964adf64a60cb 16
fc8fdb29501a6289b7bc8b0bdd8155df 16
6cf821bc98b2d343170185bb3de84cc4 16
50a074e6a8da4662ae0a29edde722179 16
789a283923884fb1c9598f796581a39d 16
7d62a275027741d98073d42b8f735c68 16
38087d90fe0083a5d17fef54ed2b3220 16
a8badd37c221a3f19d9ad0ac2196849a 16
6e2d5d50a943a0e0d738377f51011685 16
c952ce98517ac529c60744ac28364b03 16
7ec3b3cf674f4f1d23e9d30c89426cce 16
ee23e7ad9b473ad072d57aaa9b2a5222 16
7ae11af20803185120e83d3ce4fb4ed7 16
3e524bf740dc8cfd3f49bd3e96daee6e 16
587524833eaf98eb779a387e33768c6a 16
820e694038fadbf9b60b834215b46fdb 16
5b4a2146246bc3a3a941f32225bbb792 16
ac8cd1808dc30460a81cab1b0e6652fa 16
936824c0191953647ec609b4f49bc964 16
5812f92450ccaf17275500841c70924a 16
f0eaf559f89ca17022783964ebe9cdfd 16
133b3752e52bae42230364cb720f81f7 16
89d4402dc03d3b7318bbac10203034ab 16
731309c4bb223491a9f67eac5214fb2e 16
1271a7029c9df08643b631b02cf9e116 16
1cfead9959b76ce44a847c850b61c587 16
4aec1b3435c52abbdf8334ea0e7141e0 16
2ef3e50fd7c1091dda165f25be7f64fd 16
86c4ad52768c511046fea7b2d42b300c 16
4b21cf96d4cf612f239a6c322b10c8fe 16
6e3197aae95c2ff8fcab35cb730f6a86 16
5b4130c9e891d39891289001cc97d86b 16
c7558e9d1f956b016d1fdba7ea132378 16
a57e8915461b83adefb011530b711704 16
7f141cf8e7136ce8701dc6636c2a6fe4 16
85690f81aadc1749175c187784afc9ee 16
327708dd10d68b1361ad3addbaca01f2 16
2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b 16
eaa52f3366768bca401dca9ea5b181dd 16
2dbf21633f03afcf882eaf10e4b5caca 16
3cf2559725a9fdfa602ec8c887440f32 16
b21f9f98829dea9a48fd8aaddc1f159d 16
2d3acd3e240c61820625fff66a19938f 16
c2ba1bc54b239208cb37b901c0d3b363 16
c902b497eb972281fb5b4e206db38ee6 16
86e78499eeb33fb9cac16b7555b50767 16
cd3afef9b8b89558cd56638c3631868a 16
4b86abe48d358ecf194c56c69108433e 16
654ad60ebd1ae29cedc37da04b6b0672 16
2d00f43f07911355d4151f13925ff292 16
e74c0d42b4433905293aab661fcf8ddb 16
139f0874f2ded2e41b0393c4ac5644f7 16
e5b294b70c9647dcf804d7baa1903918 16
dc5d637ed5e62c36ecb73b654b05ba2a 16
f31b20466ae89669f9741e047487eb37 16
69d1fc78dbda242c43ad6590368912d4 16
d072677d210ac4c03ba046120f0802ec 16
f0bbac6fa079f1e00b2c14c1d3c6ccf0 16
8d9fc2308c8f28d2a7d2f6f48801c705 16
ab2b41c63853f0a651ba9fbf502b0cd8 16
6a81681a7af700c6385d36577ebec359 16
7e230522657ecdc50e4249581b861f8e 16
020c8bfac8de160d4c5543b96d1fdede 16
f4a331b7a22d1b237565d8813a34d8ac 16
540ae6b0f6ac6e155062f3dd4f0b2b01 16
af4732711661056eadbf798ba191272a 16
ee8374ec4e4ad797d42350c904d73077 16
bb7946e7d85c81a9e69fee1cea4a087c 16
16e6a3326dd7d868cbc926602a61e4d0 16
0f2c9a93eea6f38fabb3acb1c31488c6 16
68a83eeb494a308fe5295da69428a507 16
766d856ef1a6b02f93d894415e6bfa0e 16
0f840be9b8db4d3fbd5ba2ce59211f55 16
2ba596643cbbbc20318224181fa46b28 16
470e7a4f017a5476afb7eeb3f8b96f9b 16
ccb0989662211f61edae2e26d58ea92f 16
6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 16
912d2b1c7b2826caf99687388d2e8f7c 16
5f0f5e5f33945135b874349cfbed4fb9 16
556f391937dfd4398cbac35e050a2177 16
1f187c8bc462403c4646ab271007edf4 16
109f91266ef89cc3690079b28abfe9a3 16
95192c98732387165bf8e396c0f2dad2 16
b20bb95ab626d93fd976af958fbc61ba 16
0537fb40a68c18da59a35c2bfe1ca554 16
eb163727917cbba1eea208541a643e74 16
69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca 16
cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31 16
38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e 16
1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e 16
a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada 16
fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3 16
82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3 16
29530de21430b7540ec3f65135f7323c 16
577bcc914f9e55d5e4e4f82f9f00e7d4 16
a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c 16
136f951362dab62e64eb8e841183c2a9 16
38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a 16
d947bf06a885db0d477d707121934ff8 16
06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc 16
a8c88a0055f636e4a163a5e3d16adab7 16
fc4ddc15f9f4b4b06ef7844d6bb53abf 16
384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3b 16
56f9f88906aebf4ad985aaec7fa01313 16
7302e3f5e7c072aea8801faf8a492be0 16
f5c3dd7514bf620a1b85450d2ae374b1 16
54e36c5ff5f6a1802925ca009f3ebb68 16
752d25a1f8dbfb2d656bac3094bfb81c 16
7137debd45ae4d0ab9aa953017286b20 16
74563ba21a90da13dacf2a73e3ddefa7 16
62889e73828c756c961c5a6d6c01a463 16
15231a7ce4ba789d13b722cc5c955834 16
01e00f2f4bfcbb7505cb641066f2859b 16
9fe97fff97f089661135d0487843108e 16
831c2f88a604a07ca94314b56a4921b8 16
6dd4e10e3296fa63738371ec0d5df818 16
46031b3d04dc90994ca317a7c55c4289 16
7e1d842d0f7ee600116ffc6b2d87d83f 16
a1afc58c6ca9540d057299ec3016d726 16
35464c848f410e55a13bb9d78e7fddd0 16
ebb71045453f38676c40deb9864f811d 16
07042ac7d03d3b9911a00da43ce0079a 16
6490791e7abf6b29a381288cc23a8223 16
0ed9422357395a0d4879191c66f4faa2 16
0e3a37aa85a14e359df74fa77eded3f6 16
f93882cbd8fc7fb794c1011d63be6fb6 16
359f38463d487e9e29bd20e24f0c050a 16
996009f2374006606f4c0b0fda878af1 16
dc4c44f624d600aa568390f1f1104aa0 16
c54e7837e0cd0ced286cb5995327d1ab 16
81e5f81db77c596492e6f1a5a792ed53 16
3f67fd97162d20e6fe27748b5b372509 16
feab05aa91085b7a8012516bc3533958 16
c21002f464c5fc5bee3b98ced83963b8 16
8597a6cfa74defcbde3047c891d78f90 16
db2b4182156b2f1f817860ac9f409ad7 16
d6723e7cd6735df68d1ce4c704c29a04 16
d91d1b4d82419de8a614abce9cc0e6d4 16
7cce53cf90577442771720a370c3c723 16
8d6dc35e506fc23349dd10ee68dabb64 16
892c91e0a653ba19df81a90f89d99bcd 16
6bc24fc1ab650b25b4114e93a98f1eba 16
6cd67d9b6f0150c77bda2eda01ae484c 16
cfbce4c1d7c425baf21d6b6f2babe6be 16
7f5d04d189dfb634e6a85bb9d9adf21e 16
07871915a8107172b3b5dc15a6574ad3 16
c203d8a151612acf12457e4d67635a95 16
b6f0479ae87d244975439c6124592772 16
41ae36ecb9b3eee609d05b90c14222fb 16
fd1d83de2517a02d4e221ede9a681432 16
b52340b4de4566b804c9880aa0b4af5f 16
cb3ce9b06932da6faaa7fc70d5b5d2f4 16
d14388bb836687ff2b16b7bee6bab182 16
f1298750ed09618717f9c10ea8d1d3b0 16
f1920129f9c75b3d604ea4874e120736 16
c89ca36e4d0430e75ca2390470a59a59 16
a3ab4ff8fa4deed2e3bae3a5077675f0 16
53e19f3dbb211f20b20b45668303c1b6 16
7c5845cea683556d813ebd657e8cca01 16
c0a62e133894cdce435bcb4a5df1db2d 16
167434fa6219316417cd4160c0c5e7d2 16
961b27cff1f9ef4ee308bb33fe18a91a 16
148d411aeffed8a6f6ad4ecd77d1f904 16
18a010d2a9813e91907ce88cd9143fdf 16
97e48472142cfdd1cd5d5b5ca6831cf4 16
b1b0ef5ba6b569680ece2fae998c4d0a 16
34609bdc08a07ace4e1526bbb1777673 16
3e1953b572576cc82887d4100a29a02c 16
de043a5e421240eb846da8effe472ff1 16
c76db12c821b79a91d361a4c705ce6b4 16
b052e2e0c0ad1b2d5036bd56e27d061c 16
3e3aa687770f55c704ca997c3be81634 16
b035d6563a2adac9f822940c145263ce 16
f69041d874533096748e2d77480c1fea 16
2192890582189ff58ddbb2b79900f246 16
d01eeca8b24321cd2fe89dd85b9beb51 16
ab2481c9f93d0ed3033a3281d865ccb2 16
f8eb278a8bce873ef365b45e939da38a 16
3ce83f544dbe69bb4fb19211fc442c2f 16
1bd69c7df3112fb9a584fbd9edfc6c90 16
5e4450dc93010bbeea7cd28eba296850 16
acff1af62d0f91f4be73f4857552d70c 16
c3810d4a9513b028fc0f2a83cb6d7b50 16
fbfe5ba2ce3309f522c335e949435612 16
1f5e7f2748adabf08629a6312ac3bfdd 16
d3e8fc83b3e886a0dc2aa9845a5215bf 16
c6447300d99fdbf4f3f7966295b8b5be 16
1bda4c789c38754f639a376716c5859f 16
9d752cb08ef466fc480fba981cfa44a1 16
7553e94d39fd4649ff75386a83ed3789 16
bca382c81484983f2d437f97d1e141f3 16
9308b0d6e5898366a4a986bc33f3d3e7 16
2151b4c76b4dcb048d06a5c32942b6f6 16
8ce87bdda85cd44f14de9afb86491884 16
898aef0932f6aaecda27aba8e9903991 16
f3c89b7be367aa4246f90aa007efe525 16
95323660ed2124450caaac2c46b5ed90 16
22c5a901070d1c2ad33e821d071ae97e 16
c911241d00294e8bb714eee2e83fa475 16
b994697479c5716eda77e8e9713e5f0f 16
cac8e13055d2e4f62b6322254203b293 16
ea9268cb43f55d1d12380fb6ea5bf572 16
4f8bc5ac1dc2b49434efe9e72f183de8 16
d35b05a832e2bb91f110d54e34e2da79 16
dccab9bd9e0b69c49302025efdf19702 16
f11bec1411101c743f64df596773d0b2 16
df42e2244c97a0d80d565ae8176d3351 16
e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8 16
1458e7509aa5f47ecfb92536e7dd1dc7 16
291d43c696d8c3704cdbe0a72ade5f6c 16
f356355c1634839cf42769e7f30905a3 16
ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3d627 16
ddcbe25988981920c872c1787382f04d 16
2974788b53f73e7950e8aa49f3a306db 16
e8a642ed6a9ad20fb159472950db3d65 16
3ea2db50e62ceefceaf70a9d9a56a6f4 16
dbb422937d7ff56e049d61da730b3e11 16
14e422f05b68cc0139988e128ee880df 16
15e122e839dfdaa7ce969536f94aecf6 16
1fd7b875d3473501d1b771ebe934ca59 16
5c80985bd40b8ce792f8c786bb23fe54 16
e8e0dd181e4ee545195120626098bfba 16
946e3ece1fc8b24bd656449d88eca941 16
da9e6a4a4aeca98588e4dd77ceb37695 16
fd8c07a31f8a85910ad8476f5f7efb27 16
c91e3483cf4f90057d02aa492d2b25b1 16
a4d92e2cd541fca87e4620aba658316d 16
073b00ab99487b74b63c9a6d2b962ddc 16
75df63609809c7a2052fdffe5c00a84e 16
bdd8817990ef209f0fb6b049f2d2ea0c 16
2be9bd7a3434f7038ca27d1918de58bd 16
663fd3c5144fd10bd5ca6611a9a5b92d 16
f44ee263952e65b3610b8ba51229d1f9 16
f5496252609c43eb8a3d147ab9b9c006 16
1aa057313c28fa4a40c5bc084b11d276 16
10ce03a1ed01077e3e289f3e53c72813 16
9808ae38758804501ca3fc0697050e03 16
5d4ae76f053f8f2516ad12961ef7fe97 16
0afa92fc0f8a9cf051bf2961b06ac56b 16
bd85282513da4089c441926e1975898c 16
e8258e5140317ff36c7f8225a3bf9590 16
1c67df9e0a5cfefa030b853983324004 16
9aeade7beada35c83d3b344fbafe43b0 16
d60678e8f2ba9c540798ebbde31177e8 16
b22b257ad0519d4500539da3c8bcf4dd 16
2b45e8d6abf59038a975faeeb6dc0782 16
3e60e09c222f206c725385f53d7e567c 16
05b8caaf6ba6f4bdb68675ab8b893bda 16
17d8da815fa21c57af9829fb0a869602 16
ba95d78a7c942571185308775a97a3a0 16
c20a7ce2a627ba838cfbff082db35197 16
31c0c178a9fc26ffecffd8670e6d746d 16
445e1050156c6ae8c082a8422bb7dfc0 16
032dd17b77fab7d51a476c5ff2b5659c 16
d15426b9c324676610fbb01360473ed8 16
ec8b57b0be908301f5748fb04b0714c7 16
a7f592cef8b130a6967a90617db5681b 16
d309cd6396e744600c943fada20f686a 16
a7a3d70c6d17a73140918996d03c014f 16
fd4f21f2556dad0ea8b7a5c04eabebda 16
0fc170ecbb8ff1afb2c6de48ea5343e7 16
1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16 16
531db99cb00833bcd414459069dc7387 16
d37124c4c79f357cb02c655671a432fa 16
5d75b942ab4bd730bc2e819df9c9a4b5 16
d0010a6f34908640a4a6da2389772a78 16
3812f9a59b634c2a9c574610eaba5bed 16
220c77af02f8ad8561b150d93000ddff 16
2e74c2cf88f68a68c84e9509abc7ea56 16
df0e09d6f25a15a815563df9827f48fa 16
f1b0775946bc0329b35b823b86eeb5f5 16
46f76a4bda9a9579eab38a8f6eabcda1 16
663772ea088360f95bac3dc7ffb841be 16
4ea6a546c19499318091a9df40a13181 16
577fd60255d4bb0f466464849ffe6d8e 16
b38e5ff5f816ac6e4169bce9314b2996 16
eb9fc349601c69352c859c1faa287874 16
ec1f850d934f440cfa8e4a18d2cf5463 16
1d49780520898fe37f0cd6b41c5311bf 16
421b3ac5c24ee992edd6087611c60dbb 16
5e751896e527c862bf67251a474b3819 16
17f98ddf040204eda0af36a108cbdea4 16
d3d80b656929a5bc0fa34381bf42fbdd 16
cc70903297fe1e25537ae50aea186306 16
55a988dfb00a914717b3000a3374694c 16
182e6c2d3d78eef40e5dac7da77a748f 16
1d94108e907bb8311d8802b48fd54b4a 16
59eb5dd36914c29b299c84b7ddaf08ec 16
f708f064faaf32a43e4d3c784e6af9ea 16
cbf8710b43df3f2c1553e649403426df 16
2aaaddf27344ee54058548dc081c6541 16
b090409688550f3cc93f4ed88ec6cafb 16
999600eb275cc7196161261972daa59b 16
063e26c670d07bb7c4d30e6fc69fe056 16
d04863f100d59b3eb688a11f95b0ae60 16
bd7db7397f7d83052f829816ecc7f004 16
4a06d868d044c50af0cf9bc82d2fc19f 16
cb2c2041d9763d84d7d655e81178f444 16
186fb23a33995d91ce3c2212189178c8 16
a6ea8471c120fe8cc35a2954c9b9c595 16
97416ac0f58056947e2eb5d5d253d4f2 16
43351f7bf9a215be70c2c2caa7555002 16
fe40fb944ee700392ed51bfe84dd4e3d 16
ae1eaa32d10b6c886981755d579fb4d8 16
fa2431bf9d65058fe34e9713e32d60e6 16
0233f3bb964cf325a30f8b1c2ed2da93 16
e069ea4c9c233d36ff9c7f329bc08ff1 16
46a558d97954d0692411c861cf78ef79 16
d827f12e35eae370ba9c65b7f6026695 16
6832a7b24bc06775d02b7406880b93fc 16
b0b79da57b95837f14be95aaa4d54cf8 16
1e8c391abfde9abea82d75a2d60278d4 16
0a87257e5308197df43230edf4ad1dae 16
b440509a0106086a67bc2ea9df0a1dab 16
2056d8c1dec3d12cbce646b348d189d1 16
a486cd07e4ac3d270571622f4f316ec5 16
a376033f78e144f494bfc743c0be3330 16
2b8eba3cb0d0f1d761cb74d94a5ace36 16
1a0a283bfe7c549dee6c638a05200e32 16
c3535febaff29fcb7c0d20cbe94391c7 16
41e7637e7b6a9f27a98b84d3a185c7c0 16
194cf6c2de8e00c05fcf16c498adc7bf 16
cf2226ddd41b1a2d0ae51dab54d32c36 16
2eace51d8f796d04991c831a07059758 16
4c144c47ecba6f8318128703ca9e2601 16
f48c04ffab49ff0e5d1176244fdfb65c 16
2b0f658cbffd284984fb11d90254081f 16
5352696a9ca3397beb79f116f3a33991 16
0070d23b06b1486a538c0eaa45dd167a 16
8038da89e49ac5eabb489cfc6cea9fc1 16
ea5a486c712a91e48443cd802642223d 16
d47268e9db2e9aa3827bba3afb7ff94a 16
d0fb963ff976f9c37fc81fe03c21ea7b 16
c5a4e7e6882845ea7bb4d9462868219b 16
9d7311ba459f9e45ed746755a32dcd11 16
a38b16173474ba8b1a95bcbc30d3b8a5 16
1113d7a76ffceca1bb350bfe145467c6 16
87ae6fb631f7c8a627e8e28785d9992d 15
780965ae22ea6aee11935f3fb73da841 15
69421f032498c97020180038fddb8e24 15
816b112c6105b3ebd537828a39af4818 15
705f2172834666788607efbfca35afb3 15
86b20716fbd5b253d27cec43127089bc 15
7d6044e95a16761171b130dcb476a43e 15
20546457187cf3d52ea86538403e47cc 15
7a50d83a1e70e9d96c3357438aed7a44 15
1e50a717c4febd75e03b348b0be851fa 15
3eae62bba9ddf64f69d49dc48e2dd214 15
46489c17893dfdcf028883202cefd6d1 15
c4819d06b0ca810d38506453cfaae9d8 15
ef0eff6088e2ed94f6caf720239f40d5 15
1da546f25222c1ee710cf7e2f7a3ff0c 15
3bcf6eecb2611212e088d0d91f2ade9c 15
03593ce517feac573fdaafa6dcedef61 15
0d27688c61c5a172e8e45956cd70cba2 15
672d30ab508237ac28b92c3472c56688 15
1625abb8e458a79765c62009235e9d5b 15
5fc7c9bd1fcb12799f02da8adfa4954f 15
4d95d05a4fc4eadbc3b9dde67afdca39 15
3db11d259a9db7fb8965bdf25ec850b9 15
6915849303a3fe93657587cb9c469f00 15
455cb2657aaa59e32fad80cb0b65b9dc 15
dd7970532bfa1449085b8f43fc39a7d5 15
414a7497190eaef6b5d75d5a6a11afcf 15
3ce6d3c8830d27ec2e6a1936ecbaa514 15
dba132f6ab6a3e3d17a8d59e82105f4c 15
df83971673de5c8e71ca1e2645718dad 15
f87522788a2be2d171666752f97ddebb 15
a209ca7b50dcaab2db7c2d4d1223d4d5 15
a36b0dcd1e6384abc0e1867860ad3ee3 15
2a0f97f81755e2878b264adf39cba68e 15
6fe131632103526e3a6e8114c78eb1e1 15
e8f2779682fd11fa2067beffc27a9192 15
b8b9c74ac526fffbeb2d39ab038d1cd7 15
5dc126b503e374b0e08231344a7f493f 15
1264a061d82a2edae1574b07249800d6 15
b19aa25ff58940d974234b48391b9549 15
15c00b5250ddedaabc203b67f8b034fd 15
cdd96eedd7f695f4d61802f8105ba2b0 15
5a99158e0c52f9e7d290906c9d08268d 15
18bb68e2b38e4a8ce7cf4f6b2625768c 15
2c3ddf4bf13852db711dd1901fb517fa 15
5314b9674c86e3f9d1ba25ef9bb32895 15
85353d3b2f39b9c9b5ee3576578c04b7 15
33bb83720ba9d2b6da87114380314af5 15
46515dcd99ea50dd0671bc6840830404 15
a07c2f3b3b907aaf8436a26c6d77f0a2 15
fca0789e7891cbc0583298a238316122 15
24f0d2c90473b2bc949ad962e61d9bcb 15
05a70454516ecd9194c293b0e415777f 15
8232e119d8f59aa83050a741631803a6 15
1f4fe6a4411edc2ff625888b4093e917 15
955cb567b6e38f4c6b3f28cc857fc38c 15
6f2688a5fce7d48c8d19762b88c32c3b 15
ff7d0f525b3be596a51fb919492c099c 15
c164bbc9d6c72a52c599bbb43d8db8e1 15
b618c3210e934362ac261db280128c22 15
52c5189391854c93e8a0e1326e56c14f 15
351b33587c5fdd93bd42ef7ac9995a28 15
f187a23c3ee681ef6913f31fd6d6446b 15
0a1bf96b7165e962e90cb14648c9462d 15
c5cc17e395d3049b03e0f1ccebb02b4d 15
2dffbc474aa176b6dc957938c15d0c8b 15
54072f485cdb7897ebbcaf7525139561 15
3de2334a314a7a72721f1f74a6cb4cee 15
bad5f33780c42f2588878a9d07405083 15
70feb62b69f16e0238f741fab228fec2 15
6e7d2da6d3953058db75714ac400b584 15
abea47ba24142ed16b7d8fbf2c740e0d 15
818f4654ed39a1c147d1e51a00ffb4cb 15
7f975a56c761db6506eca0b37ce6ec87 15
d7322ed717dedf1eb4e6e52a37ea7bcd 15
2387337ba1e0b0249ba90f55b2ba2521 15
aa68c75c4a77c87f97fb686b2f068676 15
d240e3d38a8882ecad8633c8f9c78c9b 15
bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 15
872488f88d1b2db54d55bc8bba2fad1b 15
185e65bc40581880c4f2c82958de8cfe 15
5487315b1286f907165907aa8fc96619 15
e555ebe0ce426f7f9b2bef0706315e0c 15
f79921bbae40a577928b76d2fc3edc2a 15
6d0c932802f6953f70eb20931645fa40 15
6fd6b030c6afec018415662d0db43f9d 15
fb4c48608ce8825b558ccf07169a3421 15
b928fec5932bf2fddd2cc88c038b8ccb 15
e5afb0f2dbc6d39b312d7406054cb4c6 15
aeefb050911334869a7a5d9e4d0e1689 15
b53477c2821c1bf0da5d40e57b870d35 15
c6335734dbc0b1ded766421cfc611750 15
ad71c82b22f4f65b9398f76d8be4c615 15
36a16a2505369e0c922b6ea7a23a56d2 15
56468d5607a5aaf1604ff5e15593b003 15
0f96613235062963ccde717b18f97592 15
afe434653a898da20044041262b3ac74 15
84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865 15
96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7 15
bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f 15
8b16ebc056e613024c057be590b542eb 15
e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f 15
39059724f73a9969845dfe4146c5660e 15
49182f81e6a13cf5eaa496d51fea6406 15
ffeabd223de0d4eacb9a3e6e53e5448d 15
6be5336db2c119736cf48f475e051bfe 15
13168e6a2e6c84b4b7de9390c0ef5ec5 15
14cfdb59b5bda1fc245aadae15b1984a 15
596dedf4498e258e4bdc9fd70df9a859 15
8725fb777f25776ffa9076e44fcfd776 15
673271cc47c1a4e77f57e239ed4d28a7 15
8d420fa35754d1f1c19969c88780314d 15
7a6a74cbe87bc60030a4bd041dd47b78 15
83e8ef518174e1eb6be4a0778d050c9d 15
87ec2f451208df97228105657edb717f 15
97d0145823aeb8ed80617be62e08bdcc 15
d88518acbcc3d08d1f18da62f9bb26ec 15
70efba66d3d8d53194fb1a8446ae07fa 15
35309226eb45ec366ca86a4329a2b7c3 15
6d3a1e06d6a06349436bc054313b648c 15
729c68884bd359ade15d5f163166738a 15
7fb8ceb3bd59c7956b1df66729296a4c 15
8b0d268963dd0cfb808aac48a549829f 15
83f2550373f2f19492aa30fbd5b57512 15
77f959f119f4fb2321e9ce801e2f5163 15
7a674153c63cff1ad7f0e261c369ab2c 15
6a5889bb0190d0211a991f47bb19a777 15
6f3e29a35278d71c7f65495871231324 15
7bb060764a818184ebb1cc0d43d382aa 15
535ab76633d94208236a2e829ea6d888 15
33ceb07bf4eeb3da587e268d663aba1a 15
7501e5d4da87ac39d782741cd794002d 15
17326d10d511828f6b34fa6d751739e2 15
7e7e69ea3384874304911625ac34321c 15
3a029f04d76d32e79367c4b3255dda4d 15
2b38c2df6a49b97f706ec9148ce48d86 15
754dda4b1ba34c6fa89716b85d68532b 15
6d70cb65d15211726dcce4c0e971e21c 15
89fcd07f20b6785b92134bd6c1d0fa42 15
6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 15
7634ea65a4e6d9041cfd3f7de18e334a 15
6c3cf77d52820cd0fe646d38bc2145ca 15
8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e 15
7eacb532570ff6858afd2723755ff790 15
8c235f89a8143a28a1d6067e959dd858 15
0f304eddb4ad6007a3093fd6d963a1d2 15
70b8fe090143d5778c8a26ae17e21df5 15
33805671920f0d02e6d18f630985aace 15
bfd2308e9e75263970f8079115edebbd 15
3ac48664b7886cf4e4ab4aba7e6b6bc9 15
7d411dca7348327b71e894c52e76eeeb 15
88c040adb393832c87914347cc2afc3f 15
4e46e93a054f94c059e1fa4701f5a892 15
3c3c139bd8467c1587a41081ad78045e 15
a1f0cf94512f963e5ed4edd9af70e2cc 15
3bc3e78c17d35e74ecfae5e475d960d7 15
61bdf049525b7d4c2cf79257ec7c2c56 15
0307fec2cef6aec340b8426490977ef0 15
d1f44e2f09dc172978a4d3151d11d63e 15
83451e7ef8755c2a8f464093c808f529 15
125c0e943c73bb8a0840ab524fdcbd08 15
1d8d70dddf147d2d92a634817f01b239 15
1138d90ef0a0848a542e57d1595f58ea 15
27584e8cefba0a67a8d1684d55a2a16a 15
fb8e51c5c713f2aaf71f62e03c5298db 15
f60ce002e5182e7b99a8a59b6d865a12 15
174f8f613332b27e9e8a5138adb7e920 15
1558417b096b5d8e7cbe0183ea9cbf26 15
77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf 15
217f5e7754c92d28fc6835d42f43548d 15
d6cf4da5ced8580c991e16fb54faa1b6 15
de3c1a733c9c51de130bc7ae775fd930 15
fc76150735dde1d2d860aeb77ee2009e 15
8e1ad7941398486f8cede7799b886b58 15
a787f02ed34fd886eb6d49e60d9c9120 15
4b04b0dcd2ade339a3d7ce13252a29d4 15
e0640c93b05097a9380870aa06aa0df4 15
7fc63ff01769c4fa7d9279e97e307829 15
475d66314dc56a0df8fb8f7c5dbbaf78 15
64b3ec1fdfacead70c3a9bd77d824306 15
61f3a6dbc9120ea78ef75544826c814e 15
da4f21d00b1992e0b25f463b722dcc6a 15
71a8b2ffe0b594a5c1b3c28090384fd7 15
f9fe83f1ea3dd2108188fb7bf8aa5b3c 15
903356ae8ff820105d57f744c8a24396 15
f569c3d708a7558b3049d2896d2b6ce1 15
d93591bdf7860e1e4ee2fca799911215 15
3e195b0793297114c668f772c6e2d9ba 15
fd5ac6ce504b74460b93610f39e481f7 15
b957d47523c4e92a822cc38703a3bcc3 15
d2d2c6e2445eef2bcff6bf0fdf69846c 15
e36286b94d3c219f414e0427e5f73aa5 15
34ffeb359a192eb8174b6854643cc046 15
7d2a383e54274888b4b73b97e1aaa491 15
b181eaa49f5924e16c772dcb718fcd0f 15
e8d66338fab3727e34a9179ed8804f64 15
fb0650ff38f84d526883336ff5119dc0 15
5db60c98209913790e4fcce4597ee37c 15
dc727151e5d55dde1e950767cf861ca5 15
71d7232b9fed020ca23729017873089e 15
f87e955fd6b89f8963b6934beb077d6e 15
41c542dfe6e4fc3deb251d64cf6ed2e4 15
916d3891a243c10fede49f9c276f1a20 15
58521e4e2bd3d4b988cbd17d7365df3c 15
cd8d5260c8131ca7aeea5d41796d1a0a 15
ddf9029977a61241841edeae15e9b53f 15
a098b2eb3138551138d127925d092d67 15
398475c83b47075e8897a083e97eb9f0 15
9eac167ec1efbe078138397fabba902e 15
a3048e47310d6efaa4b1eaf55227bc92 15
533fa796b43291fc61a9e812a50c3fb6 15
9001ca429212011f4a4fda6c778cc318 15
da6ea77475918a3d83c7e49223d453cc 15
2c620a8c232f32aa9e7dcbc90102b253 15
77c493ec14246d748db3ee8fce0092db 15
cc58f7abf0b0cf2d5ac95ab60e4f14e9 15
5a9d8bf5b7a4b35f3110dde8673bdda2 15
51f3eb940fd73a19119534c063967bff 15
cb953f6ca5923f7517125db46ed1293d 15
def7924e3199be5e18060bb3e1d547a7 15
73c03186765e199c116224b68adc5fa0 15
606555cf42a6719782a952aa33cfa2cb 15
818de4d2ec21cfcb149ced7a5bed25ab 15
477b02d99dd6c00c5ba852bb9a9e1f6c 15
2517756c5a9be6ac007fe9bb7fb92611 15
f2bff080785c76aa81dbaffce7dea0ad 15
2e2c080d5490760af59d0baf5acbb84e 15
828752f77ada1b8badf688bb8be59f9d 15
b071cfa81605a94ad80cfa2bbc747448 15
664dd858db942cad06f24ff25df56716 15
6950aa02ae8613af620668146dd11840 15
b5b0db7f3a77ca4fcf9eca57aa7181ca 15
ee14c41e92ec5c97b54cf9b74e25bd99 15
79514e888b8f2acacc68738d0cbb803e 15
cfcce0621b49c983991ead4c3d4d3b6b 15
f4334c131c781e2a6f0a5e34814c8147 15
211ed78fe91938b90f84a51944b08d5a 15
7486cef2522ee03547cfb970a404a874 15
563ca5e068bc78b807910338bb4d4279 15
c46482dd5d39742f0bfd417b492d0e8e 15
2c758933af02c0b301906f2819ae1268 15
8832ae39136fb470b3fbbf9f47b4570d 15
acf06cdd9c744f969958e1f085554c8b 15
f471223d1a1614b58a7dc45c9d01df19 15
35937e34256cf4e5b2f7da08871d2a0b 15
8b8388180314a337c9aa3c5aa8e2f37a 15
532b7cbe070a3579f424988a040752f2 15
0cd6a652ed1f7811192db1f700c8f0e7 15
2bb0502c80b7432eee4c5847a5fd077b 15
6917ff2a7b53421ff4066020e2d89eec 15
976abf49974d4686f87192efa0513ae0 15
8e489b4966fe8f703b5be647f1cbae63 15
4b86ca48d90bd5f0978afa3a012503a4 15
5e6d27a7a8a8330df4b53240737ccc85 15
29539ed932d32f1c56324cded92c07c2 15
a41b3bb3e6b050b6c9067c67f663b915 15
fdbd31f2027f20378b1a80125fc862db 15
b1b0432ceafb0ce714426e9114852ac7 15
a11ce019e96a4c60832eadd755a17a58 15
466473650870501e3600d9a1b4ee5d44 15
63f44623dd8686aba388944c8810087f 15
2d71b2ae158c7c5912cc0bbde2bb9d95 15
99ef04eb612baf0e86671a5109e22154 15
ce393994e8cf430867408678d1a5a9c8 15
78bc62d08a9a0b9b0b9c0ad339ef82d3 15
748d6b6ed8e13f857ceaa6cfbdca14b8 15
465636eb4a7ff4b267f3b765d07a02da 15
c61f571dbd2fb949d3fe5ae1608dd48b 15
c57abe86de4e516e12dfa386053fbfe2 15
1e3b21cb226c39b6aa4634f820b372f3 15
504c296f8eb5fd521e744da4e8371f28 15
485843481a7edacbfce101ecb1e4d2a8 15
98d8a23fd60826a2a474c5b4f5811707 15
ccd45007df44dd0f12098f486e7e8a0f 15
60243f9b1ac2dba11ff8131c8f4431e0 15
9dc372713683fd865d366d5d9ee810ba 15
5a45828dead8c065099cb653a2185df1 15
825f9cd5f0390bc77c1fed3c94885c87 15
3bd4017318837e92a66298c7855f4427 15
0738069b244a1c43c83112b735140a16 15
96f2b50b5d3613adf9c27049b2a888c7 15
5ac8bb8a7d745102a978c5f8ccdb61b8 15
370bfb31abd222b582245b977ea5f25a 15
1397386b7a1507535c59764a15ee0c98 15
1a6727711b84fd1efbb87fc565199d13 15
8e68c3c7bf14ad0bcaba52babfa470bd 15
743c41a921516b04afde48bb48e28ce6 15
d53697441ef12a45422f6660202f9840 15
9457fc28ceb408103e13533e4a5b6bd1 15
bc7f621451b4f5df308a8e098112185d 15
565030e1fce4e481f9823a7de3b8a047 15
e139c454239bfde741e893edb46a06cc 15
020bf2c45e7bb322f89a226bd2c5d41b 15
959ef477884b6ac2241b19ee4fb776ae 15
6150ccc6069bea6b5716254057a194ef 15
96671501524948bc3937b4b30d0e57b9 15
90aef91f0d9e7c3be322bd7bae41617d 15
25db67c5657914454081c6a18e93d6dd 15
51174add1c52758f33d414ceaf3fe6ba 15
2cad8fa47bbef282badbb8de5374b894 15
0234c510bc6d908b28c70ff313743079 15
978d76676f5e7918f81d28e7d092ca0d 15
9978b7063e297d84bb2ac8e46c1c845f 15
b2ab001909a8a6f04b51920306046ce5 15
325995af77a0e8b06d1204a171010b3a 15
16ba72172e6a4f1de54d11ab6967e371 15
71e09b16e21f7b6919bbfc43f6a5b2f0 15
23d2e1578544b172cca332ff74bddf5f 15
1359aa933b48b754a2f54adb688bfa77 15
05a5cf06982ba7892ed2a6d38fe832d6 15
093b60fd0557804c8ba0cbf1453da22f 15
c92a10324374fac681719d63979d00fe 15
312351bff07989769097660a56395065 15
08f90c1a417155361a5c4b8d297e0d78 15
008bd5ad93b754d500338c253d9c1770 15
c215b446bcdf956d848a8419c1b5a920 15
e4dd5528f7596dcdf871aa55cfccc53c 15
7c022d9c6dd601e087e186ee6dfe1fc7 14
81448138f5f163ccdba4acc69819f280 14
7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8 14
85422afb467e9456013a2a51d4dff702 14
7380ad8a673226ae47fce7bff88e9c33 14
7fe1f8abaad094e0b5cb1b01d712f708 14
74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb 14
882735cbdfd9f810814d17892ae50023 14
8c9a14ffebb7677d033ffce847991293 14
83cdcec08fbf90370fcf53bdd56604ff 14
a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb 14
f0bf4a2da952528910047c31b6c2e951 14
aea94dc1e6d1dd330cbc2c4a480934d6 14
62459f4e225e2f4f196c9d42f4ad7111 14
ec1f764517b7ffb52057af6df18142b7 14
e6cc48e3a8db9b618592a86a57960164 14
022400dffec5b4477f760ca0e7449d73 14
05ee45de8d877c3949760a94fa691533 14
0a934ecab584f7a4cd0220a7caeccbcc 14
c5d736809766d46260d816d8dbc9eb44 14
dcf9082a17123c1adc46b4f19dc90e6c 14
dab10c50dc668cd8560df444ff3a4227 14
c36b1132ac829ece87dda55d77ac06a4 14
700a4d3e9b7edabf9e4b69008b0718d6 14
9abe36658bff8131d5a0923ebc196d0e 14
149ef6419512be56a93169cd5e6fa8fd 14
6c530aae768250b8d9c3c908a13ee287 14
043ab21fc5a1607b381ac3896176dac6 14
f937c8fddbe66ab03c563f16d5cfa50c 14
70afbf2259b4449d8ae1429e054df1b1 14
80c94c09453dfe07681fde78e769353f 14
fd95ec8df5dbeea25aa8e6c808bad583 14
9d740bd0f36aaa312c8d504e28c42163 14
dc2208f9bbd11486d5dbbb9218e03017 14
41bcfd9ab658ebaac1661f58080aad6b 14
d2e9dd9dcd97fd12a2cb62e2bf7cbe35 14
1e51e0f3b6b60070219ccb91bb619a6b 14
30cde89544caa549a813d660c4b27967 14
11d867796d85db8cad5280ac44cec7c1 14
26ff6f4ca1cfca4861eb91876f706746 14
18a9042b3fc5b02fe3d57fea87d6992f 14
a09e75c5c86a7bf6582d2b4d75aad615 14
0c2f66f43752d47fb49abeea0badf47a 14
31b91e3a8737fd8dd3d4b0c8c679049b 14
d5ff135377d39f1de7372c95c74dd962 14
c56a022b15250525f8b9bdfc41a13152 14
74c407e263578d03d02c1123aa730b52 14
394868456436dbe743e4380554c0493a 14
16738419b15b05e74e1ecb164430bfa8 14
4172f3101212a2009c74b547b6ddf935 14
b8599b9343f82e3bc30984ca4f3fea3f 14
d8a4e572d866aa45da78418d9d2ff9f9 14
f095cedd23b99f1696fc8caecbcf257e 14
300d1539c3b6aa1793b5678b857732cf 14
cff02a74da64d145a4aed3a577a106ab 14
b5a1d925221b37e2e399f7b319038ba0 14
0ee8b85a85a49346fdff9665312a5cc4 14
ecdcd675b3a4cbb5578baf72f255ec21 14
05edf455cb266ccb3ea3ac2715f87326 14
d04d42cdf14579cd294e5079e0745411 14
dfeb9598fbfb97cc6bbcc0aff2c785d6 14
944a5ae3483ed5c1e10bbccb7942a279 14
1b318124e37af6d74a03501474f44ea1 14
ab4f2b5fd96ca65349119909c1eada2d 14
c5bbd980e5ab2c17413ec02bd757a9e5 14
6dbd2699e8e7ec0047de2d5d1b28a75b 14
3f7bcd0b3ea822683bba8fc530f151bd 14
6dfe08eda761bd321f8a9b239f6f4ec3 14
0d352b4d3a317e3eae221199fdb49651 14
aac61539fd1fb209b44b9f9d0d8d28ac 14
040a99f23e8960763e680041c601acab 14
f5c150afbfbcef941def203e85cf40bc 14
9bd5ee6fe55aaeb673025dbcb8f939c1 14
b0169350cd35566c47ba83c6ec1d6f82 14
c12706a7c6e8d6476c3d2b6ae0042a82 14
c5658c711ba9170700fc7d3ee3f63e40 14
544a4f59f691574154a60b8539ebf914 14
b8af7d0fbf094517781e0382102d7b27 14
a0ba2648acd23dc7a5829968ce531a7d 14
272e11700558e27be60f7489d2d782e7 14
8a56257ea05c74018291954fc56fc448 14
c429429bf1f2af051f2021dc92a8ebea 14
9087b0efc7c7acd1ef7e153678809c77 14
6c990b7aca7bc7058f5e98ea909e924b 14
25ef0d887bc7a2b30089a025618e1c62 14
dba31bb5c75992690f20c2d3b370ec7c 14
73b817090081cef1bca77232f4532c5d 14
9e82757e9a1c12cb710ad680db11f6f1 14
7a006957be65e608e863301eb98e1808 14
d210cf373cf002a04ec72ee395f66306 14
e465ae46b07058f4ab5e96b98f101756 14
ec0bfd000f253eff3acb1043e1c06979 14
bd1354624fbae3b2149878941c60df99 14
801fd8c2a4e79c1d24a40dc735c051ae 14
ef0d17b3bdb4ee2aa741ba28c7255c53 14
e6cbc650cd5798a05dfd0f51d14cde5c 14
64a08e5f1e6c39faeb90108c430eb120 14
33267e5dc58fad346e92471c43fcccdc 14
7aee26c309def8c5a2a076eb250b8f36 14
ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b37 14
ff2cc3b8c7caeaa068f2abbc234583f5 14
f6185f0ef02dcaec414a3171cd01c697 14
403ea2e851b9ab04a996beab4a480a30 14
e2c61965b5e23b47b77d7c51611b6d7f 14
a6db4ed04f1621a119799fd3d7545d3d 14
f076073b2082f8741a9cd07b789c77a0 14
026a39ae63343c68b5223a95f3e17616 14
36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b 14
92426b262d11b0ade77387cf8416e153 14
7e83722522e8aeb7512b7075311316b7 14
28b60a16b55fd531047c0c958ce14b95 14
2f4fe03d77724a7217006e5d16728874 14
9ed9328611fe3f45b3cce8ffe386ee97 14
feecee9f1643651799ede2740927317a 14
c30fb4dc55d801fc7473840b5b161dfa 14
49c0b9d84c2a16fcaf9d25694fda75e1 14
d6288499d0083cc34e60a077b7c4b3e1 14
4aecfbe5d21e3f7912bf8eb29124423a 14
7b1ce3d73b70f1a7246e7b76a35fb552 14
e0a209539d1e74ab9fe46b9e01a19a97 14
3e9e39fed3b8369ed940f52cf300cf88 14
6492d38d732122c58b44e3fdc3e9e9f3 14
f410588e48dc83f2822a880a68f78923 14
5938b4d054136e5d59ada6ec9c295d7a 14
dd28e50635038e9cf3a648c2dd17ad0a 14
07cb5f86508f146774a2fac4373a8e50 14
deb54ffb41e085fd7f69a75b6359c989 14
de73998802680548b916f1947ffbad76 14
0004d0b59e19461ff126e3a08a814c33 14
414e773d5b7e5c06d564f594bf6384d0 14
5bce843dd76db8c939d5323dd3e54ec9 14
b139e104214a08ae3f2ebcce149cdf6e 14
c44799b04a1c72e3c8593a53e8000c78 14
7e9e346dc5fd268b49bf418523af8679 14
68c694de94e6c110f42e587e8e48d852 14
6e79ed05baec2754e25b4eac73a332d2 14
1f1baa5b8edac74eb4eaa329f14a0361 14
7ffd85d93a3e4de5c490d304ccd9f864 14
90e1357833654983612fb05e3ec9148c 14
59e0b2658e9f2e77f8d4d83f8d07ca84 14
cd14821dab219ea06e2fd1a2df2e3582 14
90599c8fdd2f6e7a03ad173e2f535751 14
052335232b11864986bb2fa20fa38748 14
5d79099fcdf499f12b79770834c0164a 14
1ef91c212e30e14bf125e9374262401f 14
973a5f0ccbc4ee3524ccf035d35b284b 14
be3e9d3f7d70537357c67bb3f4086846 14
84f0f20482cde7e5eacaf7364a643d33 14
4462bf0ddbe0d0da40e1e828ebebeb11 14
3a20f62a0af1aa152670bab3c602feed 14
18ead4c77c3f40dabf9735432ac9d97a 14
78b9cab19959e4af8ff46156ee460c74 14
97275a23ca44226c9964043c8462be96 14
bc7316929fe1545bf0b98d114ee3ecb8 14
0f3d014eead934bbdbacb62a01dc4831 14
991de292e76f74f3c285b3f6d57958d5 14
a8f8f60264024dca151f164729b76c0b 14
1f3202d820180a39f736f20fce790de8 14
a60937eba57758ed45b6d3e91e8659f3 14
602d1305678a8d5fdb372271e980da6a 14
f0dd4a99fba6075a9494772b58f95280 14
8d9a0adb7c204239c9635426f35c9522 14
86e8f7ab32cfd12577bc2619bc635690 14
f52378e14237225a6f6c7d802dc6abbd 14
79a49b3e3762632813f9e35f4ba53d6c 14
3546ab441e56fa333f8b44b610d95691 14
8b0dc65f996f98fd178a9defd0efa077 14
861dc9bd7f4e7dd3cccd534d0ae2a2e9 14
bcc0d400288793e8bdcd7c19a8ac0c2b 14
82965d4ed8150294d4330ace00821d77 14
a50abba8132a77191791390c3eb19fe7 14
5e1b18c4c6a6d31695acbae3fd70ecc6 14
cd0dce8fca267bf1fb86cf43e18d5598 14
d759175de8ea5b1d9a2660e45554894f 14
46771d1f432b42343f56f791422a4991 14
9996535e07258a7bbfd8b132435c5962 14
81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055 14
4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d 14
a3fb4fbf9a6f9cf09166aa9c20cbc1ad 14
e22312179bf43e61576081a2f250f845 14
e8b1cbd05f6e6a358a81dee52493dd06 14
55b1927fdafef39c48e5b73b5d61ea60 14
26588e932c7ccfa1df309280702fe1b5 14
3bf55bbad370a8fcad1d09b005e278c2 14
08fe2621d8e716b02ec0da35256a998d 14
6b180037abbebea991d8b1232f8a8ca9 14
f33ba15effa5c10e873bf3842afb46a6 14
1e48c4420b7073bc11916c6c1de226bb 14
1587965fb4d4b5afe8428a4a024feb0d 14
9246444d94f081e3549803b928260f56 14
fba9d88164f3e2d9109ee770223212a0 14
d707329bece455a462b58ce00d1194c9 14
a1d33d0dfec820b41b54430b50e96b5c 14
aa169b49b583a2b5af89203c2b78c67c 14
53e3a7161e428b65688f14b84d61c610 14
cfe795a0a3c7bc1683f2efd8837dde0c 14
f60f6b0d129342bb6a226305aaf842b7 14
191c62d342811d1a0d3d0528ec35cd2d 14
5c3b99e8f92532e5ad1556e53ceea00c 14
f0f800c92d191d736c4411f3b3f8ef4a 14
4e2ecebbfafe27a7c00e0462fad0873a 14
5dd3e474f6e08e3316ce5e3bc36c666e 14
ffc58105bf6f8a91aba0fa2d99e6f106 14
e1228be46de6a0234ac22ded31417bc7 14
20b02dc95171540bc52912baf3aa709d 14
54fda78aa8a09b4d77b5aaec57b75028 14
7b66e8931c93da8c88a0a8b6dec62f9e 14
fb3f76858cb38e5b7fd113e0bc1c0721 14
5be278a9e02bed9248a4674ff62fea2c 14
bbeb0c1b1fd44e392c7ce2fdbd137e87 14
e97c864e8ac67f7aed5ce53ec28638f5 14
d89a66c7c80a29b1bdbab0f2a1a94af8 14
6be93f7a96fed60c477d30ae1de032fd 14
4d6b3e38b952600251ee92fe603170ff 14
a9813e9550fee3110373c21fa012eee7 14
bf201d5407a6509fa536afc4b380577e 14
d010396ca8abf6ead8cacc2c2f2f26c7 14
f69e505b08403ad2298b9f262659929a 14
c850371fda6892fbfd1c5a5b457e5777 14
fe709c654eac84d5239d1a12a4f71877 14
5d616dd38211ebb5d6ec52986674b6e4 14
67e103b0761e60683e83c559be18d40c 14
a532400ed62e772b9dc0b86f46e583ff 14
6a10bbd480e4c5573d8f3af73ae0454b 14
6766aa2750c19aad2fa1b32f36ed4aee 14
abd815286ba1007abfbb8415b83ae2cf 14
b7bb35b9c6ca2aee2df08cf09d7016c2 14
051e4e127b92f5d98d3c79b195f2b291 14
6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557 14
274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4 14
e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2 14
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 14
084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9 14
a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a 14
0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc 14
045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f 14
3636638817772e42b59d74cff571fbb3 14
006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989 14
5878a7ab84fb43402106c575658472fa 14
9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e 14
6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 14
918317b57931b6b7a7d29490fe5ec9f9 14
06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 14
766ebcd59621e305170616ba3d3dac32 14
865dfbde8a344b44095495f3591f7407 14
6e62a992c676f611616097dbea8ea030 14
f3144cefe89a60d6a1afaf7859c5076b 14
81c650caac28cdefce4de5ddc18befa0 14
71a58e8cb75904f24cde464161c3e766 14
ed4227734ed75d343320b6a5fd16ce57 14
7bd28f15a49d5e5848d6ec70e584e625 14
86df7dcfd896fcaf2674f757a2463eba 14
2715518c875999308842e3455eda2fe3 14
6a61d423d02a1c56250dc23ae7ff12f3 14
8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7 14
8a1e808b55fde9455cb3d8857ed88389 14
82b8a3434904411a9fdc43ca87cee70c 14
7b13b2203029ed80337f27127a9f1d28 14
847cc55b7032108eee6dd897f3bca8a5 14
007d4a1214289aea09b9759ae1324e96 14
bd294168a234d75851d6f26f02723ab1 14
6f518c31f6baa365f55c38d11cc349d1 14
31784d9fc1fa0d25d04eae50ac9bf787 14
6b050305727cf58f619ee76f40697abf 14
6562c5c1f33db6e05a082a88cddab5ea 14
bdf3fd65c81469f9b74cedd497f2f9ce 14
00b76fddeaaa7d8c2c43d504b2babd8a 14
d03a857a23b5285736c4d55e0bb067c8 14
dbc4d84bfcfe2284ba11beffb853a8c4 14
9bab7341f4429f78ade492da0318aa42 14
52c670999cdef4b09eb656850da777c4 14
48a79bcf6049ad894ef98cbc17afec96 14
f2b5e92f61b6de923b063588ee6e7c48 14
53c5b2affa12eed84dfec9bfd83550b1 14
f0f6cc51dacebe556699ccb45e2d43a8 14
7ec12aa91918c9b6e577c1ae18a0a34b 14
cd474f6341aeffd65f93084d0dae3453 14
37588c655ca22f7ca1664a2b211188ff 14
96b250a90d3cf0868c83f8c965142d2a 14
8ce1a43fb75e779c6b794ba4d255cf6d 14
9a86d531e19ec6f5937ad1373bb118bd 14
8133415ea4647b6345849fb38311cf32 14
8d6a06b2f1208b59454a9a749928b0c0 14
3c7417b8df0daf23f39f445e740c7a43 14
6f611188ad4a81ffc2edab83b0705d76 14
f291e10ec3263bd7724556d62e70e25d 14
6df182582740607da754e4515b70e32d 14
21b5680d80f75a616096f2e791affac6 14
b5b1d9ada94bb80609d21eecf7a2ce7a 14
b085c4fa543afe32970749f5e2bcdc6a 14
a6d5ab67798f3a675dc50c1d5b6c03d4 14
37db6bb5f1db992df92a919d20757eec 14
ee188463935a061dee6df8bf449cb882 14
1b32a022c52c0c6255c2a32e580be34f 14
2cfa3753d6a524711acb5fce38eeca1a 14
97250eb3250c1fa40a321076d5be217d 14
73f104c9fba50050eea11d9d075247cc 14
86098ef82c97fa789a47a8d2e8800794 14
cab070d53bd0d200746fb852a922064a 14
74791edf1f8e8b8289a5067737630874 14
9426c311e76888b3b2368150cd05f362 14
77ec6f21c85b637cc42bb997841e11a6 14
f3175210f90bfc7ea82901db0ef7452f 14
45cef8e5b9570959bd9feaacae2bf38d 14
acf922154627f6788918f03c42b123cd 14
db68512896941514a089c37392f0683b 14
50dd7100bcbd98c41b1179143a2325a4 14
649a066d415bdda4ce2a7088292645e0 14
866d90e0921ac7b024b47d672445a086 14
f95ec3de395b4bce25b39ef6138da871 14
6a450490f238b4ddff085d66a916a206 14
4cf33e18ede11b79827bc78b7f2075ae 14
69f357fcc8e6d119f3d95f33cedb5915 14
50cf0763d8eb871776d4f28b39deb564 14
758be1f9f7a7efac938ed8bd97c0e1cb 14
797134c3e42371bb4979a462eb2f042a 14
56503192b14190d3826780d47c0d3bf3 14
7e8d7e5ccbddfd9576be61e3ab86aa73 14
20125fd9b2d43e340a35fb0278da235d 14
7535bbb91c8fde347ad861f293126633 14
165a59f7cf3b5c4396ba65953d679f17 14
a4351b79d9ea3d842efa89fae5d02b24 14
b848edae25876384476f8970b8491160 14
939314105ce8701e67489642ef4d49e8 14
72b386224056bf940cd5b01341f65e9d 14
c819904dde95535c60452b16c1c494f6 14
8d9766a69b764fefc12f56739424d136 14
ac73001b1d44f4925449ce09d9f5d5ca 14
f8037f94e53f17a2cc301033ca86d278 14
8a50bae297807da9e97722a0b3fd8f27 14
799de6d3dae4c924142cf245a1d7f703 14
721e7285b298cde5b3d0c973ed8d7b63 14
6c4bb406b3e7cd5447f7a76fd7008806 14
7f01c939761597f9b832694d4c381512 14
334467d41d5cf21e234465a1530ba647 14
7ba0691b7777b6581397456412a41390 14
97108695bd93b6be52fa0334874c8722 14
73e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dac 14
6a4d5952d4c018a1c1af9fa590a10dda 14
7c78335a8924215ea5c22fda1aac7b75 14
7221e5c8ec6b08ef6d3f9ff3ce6eb1d1 14
9023effe3c16b0477df9b93e26d57e2c 14
98b17f068d5d9b7668e19fb8ae470841 14
77ee3bc58ce560b86c2b59363281e914 14
b44afe91b8a427a6be2078cc89bd6f9b 14
e2f9247929b404b2fe98ba6f32301e3b 14
6ad4174eba19ecb5fed17411a34ff5e6 14
60792d855cd8a912a97711f91a1f155c 14
8004d637b6236202217be3dfcdd8ce59 14
91378b331327b40e564390c43cd6b2be 14
2ef35a8b78b572a47f56846acbeef5d3 14
38811c5285e34e2e3319ab7d9f2cfa5b 14
4ea83d951990d8bf07a68ec3e50f9156 14
b1300291698eadedb559786c809cc592 14
d47844673f2db74d78da8687d794523d 14
fc192b0c0d270dbf41870a63a8c76c2f 14
765d5fb115a9f6a3e0b23b80a5b2e4c4 14
40173ea48d9567f1f393b20c855bb40b 14
881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8 14
3070e6addcd702cb58de5d7897bfdae1 14
e833e042f509c996b1b25324d56659fb 14
894db62f7b7a6ed2f2a277dae56a017c 14
d7619beb6eb189509885fbc192d2874b 14
12ffb0968f2f56e51a59a6beb37b2859 14
fec87a37cdeec1c6ecf8181c0aa2d3bf 14
73f490f3f868edbcd80b5d3f7cedc403 14
283085d30e10513624c8cece7993f4de 14
70c445ee64b1ed0583367a12a79a9ef2 14
fecf2c550171d3195c879d115440ae45 14
7cf64379eb6f29a4d25c4b6a2df713e4 14
716e1b8c6cd17b771da77391355749f3 14
5b8e4fd39d9786228649a8a8bec4e008 14
26505e0494662534f633586941b77d0c 14
229754d7799160502a143a72f6789927 14
47810f956e3d8fb8a32fb276448b464d 14
71560ce98c8250ce57a6a970c9991a5f 14
cb8da6767461f2812ae4290eac7cbc42 14
743394beff4b1282ba735e5e3723ed74 14
26f5bd4aa64fdadf96152ca6e6408068 14
6f4920ea25403ec77bee9efce43ea25e 14
f8c0c968632845cd133308b1a494967f 14
07811dc6c422334ce36a09ff5cd6fe71 14
06964dce9addb1c5cb5d6e3d9838f733 14
1b36ea1c9b7a1c3ad668b8bb5df7963f 14
4d8556695c262ab91ff51a943fdd6058 14
98c7242894844ecd6ec94af67ac8247d 14
7d2b92b6726c241134dae6cd3fb8c182 14
3d863b367aa379f71c7afc0c9cdca41d 14
277a78fc05c8864a170e9a56ceeabc4c 14
861578d797aeb0634f77aff3f488cca2 14
74071a673307ca7459bcf75fbd024e09 13
70c639df5e30bdee440e4cdf599fec2b 13
3713bdda7149579475f3734e8bd0e14a 13
933670f1ac8ba969f32989c312faba75 13
0c6b6f19684ed9b6ff07575fcf81c98d 13
5d40954183d62a82257835477ccad3d2 13
3e9f0fc9b2f89e043bc6233994dfcf76 13
ce6babd060aa46c61a5777902cca78af 13
768e78024aa8fdb9b8fe87be86f64745 13
c4616f5a24a66668f11ca4fa80525dc4 13
1e8eec0db325b87b0f57b5056efd8afb 13
538a50fb36b97123adc3627cbdb223bf 13
8c5ebe834bb61a2e5ab8ef38f8d940f3 13
a3f61f3a8034cbfb5ecf0d785e750fb3 13
a4d3af69a34ee0822adcbfc50bf1ded5 13
8ab8dff7441eda91aa7bb26becb3afd3 13
9f60ab2b55468f104055b16df8f69e81 13
e46bc064f8e92ac2c404b9871b2a4ef2 13
810dfbbebb17302018ae903e9cb7a483 13
adf8d7f8c53c8688e63a02bfb3055497 13
ac4e7a4f341e7281b0f6f274f9ec3905 13
1340ccf24722f02bbc81b3822ce23d4c 13
d3802b1dc0d80d8a3c8ccc6ccc068e7c 13
1d2a48c55f6f10010887cc7d849469a1 13
1ea97de85eb634d580161c603422437f 13
244edd7e85dc81602b7615cd705545f5 13
1305f6c705349316360c3ccfe7cfe847 13
621c090c3a61c6809130675a63897a0f 13
e6e713296627dff6475085cc6a224464 13
6346dc723395e1ee8ef57f4883be4cb4 13
0060ef47b12160b9198302ebdb144dcf 13
ba036d228858d76fb89189853a5503bd 13
907edb0aa6986220dbffb79a788596ee 13
37e7897f62e8d91b1ce60515829ca282 13
c922de9e01cba8a4684f6c3471130e4c 13
528aecdf9cf67e516dfd5eaa675ccfd9 13
6788076842014c83cedadbe6b0ba0314 13
ec7f346604f518906d35ef0492709f78 13
ef67f7c2d86352c2c42e19d20f881f53 13
314450613369e0ee72d0da7f6fee773c 13
9719a00ed0c5709d80dfef33795dcef3 13
ad82140cafe816c41a9c9974e9240b7a 13
e07bceab69529b0f0b43625953fbf2a0 13
bc4e356fee1972242c8f7eabf4dff517 13
1ec3e7af38e33222bde173fecaef6bfa 13
c315f0320b7cd4ec85756fac52d78076 13
362387494f6be6613daea643a7706a42 13
e6af401c28c1790eaef7d55c92ab6ab6 13
12a1d073d5ed3fa12169c67c4e2ce415 13
1f34004ebcb05f9acda6016d5cc52d5e 13
61d77652c97ef636343742fc3dcf3ba9 13
03e7ef47cee6fa4ae7567394b99912b7 13
49d4b2faeb4b7b9e745775793141e2b2 13
6547884cea64550284728eb26b0947ef 13
8bdb5058376143fa358981954e7626b8 13
69dafe8b58066478aea48f3d0f384820 13
e58aea67b01fa747687f038dfde066f6 13
38651c4450f87348fcbe1f992746a954 13
01894d6f048493d2cacde3c579c315a3 13
b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c 13
9185f3ec501c674c7c788464a36e7fb3 13
2d969e2cee8cfa07ce7ca0bb13c7a36d 13
dd055f53a45702fe05e449c30ac80df9 13
cb79f8fa58b91d3af6c9c991f63962d3 13
a19acd7d2689207f9047f8cb01357370 13
09fb05dd477d4ae6479985ca56c5a12d 13
0533a888904bd4867929dffd884d60b8 13
f39ae9ff3a81f499230c4126e01f421b 13
6b8eba43551742214453411664a0dcc8 13
b2dd140336c9df867c087a29b2e66034 13
cec6f62cfb44b1be110b7bf70c8362d8 13
3bbfdde8842a5c44a0323518eec97cbe 13
536a76f94cf7535158f66cfbd4b113b6 13
0e4e946668cf2afc4299b462b812caca 13
28fc2782ea7ef51c1104ccf7b9bea13d 13
6d9c547cf146054a5a720606a7694467 13
e56b06c51e1049195d7b26d043c478a0 13
c73dfe6c630edb4c1692db67c510f65c 13
0e55666a4ad822e0e34299df3591d979 13
3e313b9badf12632cdae5452d20e1af6 13
9adeb82fffb5444e81fa0ce8ad8afe7a 13
a42a596fc71e17828440030074d15e74 13
52292e0c763fd027c6eba6b8f494d2eb 13
a9eb812238f753132652ae09963a05e9 13
38ca89564b2259401518960f7a06f94b 13
a8240cb8235e9c493a0c30607586166c 13
e3251075554389fe91d17a794861d47b 13
43baa6762fa81bb43b39c62553b2970d 13
31b3b31a1c2f8a370206f111127c0dbd 13
ec5aa0b7846082a2415f0902f0da88f2 13
2823f4797102ce1a1aec05359cc16dd9 13
8d317bdcf4aafcfc22149d77babee96d 13
e4bb4c5173c2ce17fd8fcd40041c068f 13
c06d06da9666a219db15cf575aff2824 13
07a96b1f61097ccb54be14d6a47439b0 13
49cbb75927723efba3b4c108ed4a12f3 13
9fe77ac7060e716f2d42631d156825c0 13
895daa408f494ad58006c47a30f51c1f 13
52b738b303d90a884137546353e09ebb 13
65d2ea03425887a717c435081cfc5dbb 13
806beafe154032a5b818e97b4420ad98 13
7b5b23f4aadf9513306bcd59afb6e4c9 13
4ffce04d92a4d6cb21c1494cdfcd6dc1 13
b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2 13
3644a684f98ea8fe223c713b77189a77 13
85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954 13
0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e 13
a2557a7b2e94197ff767970b67041697 13
9dcb88e0137649590b755372b040afad 13
eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534 13
fc221309746013ac554571fbd180e1c8 13
8f85517967795eeef66c225f7883bdcb 13
6aca97005c68f1206823815f66102863 13
6a5dfac4be1502501489fc0f5a24b667 13
748ba69d3e8d1af87f84fee909eef339 13
56352739f59643540a3a6e16985f62c7 13
860320be12a1c050cd7731794e231bd3 13
8065d07da4a77621450aa84fee5656d9 13
d74a214501c1c40b2c77e995082f3587 13
75429d136f65d2d6168b9b6c5f6ec951 13
861637a425ef06e6d539aaaff113d1d5 13
5e51eeda0422de44a7cc260b4239d4f9 13
1731592aca5fb4d789c4119c65c10b4b 13
7230b2b03e2da37352abf1a659545b44 13
4bbbe6cb5982b9110413c40f3cce680b 13
51a472c08e21aef54ed749806e3e6490 13
6de4bfe9504589a457d6e92fae4f9613 13
41b0db49fd10d95920281dead0710f58 13
3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f 13
7e889fb76e0e07c11733550f2a6c7a5a 13
97008ea27052082be055447be9e85612 13
75806e8a1c04cad241934a374c1359c0 13
8430b32b5bac908e765df8813d4405c5 13
f1676935f9304b97d59b0738289d2e22 13
a0443c8c8c3372d662e9173c18faaa2c 13
740a02d0786a4239a62076f650cd26da 13
54ebdfbbfe6c31c39aaba9a1ee83860a 13
e16e74a63567ecb44ade5c87002bb1d9 13
34306d99c63613fad5b2a140398c0420 13
690bb330e5e7e3e07867fafc4d32ec82 13
335d3d1cd7ef05ec77714a215134914c 13
38ef4b66cb25e92abe4d594acb841471 13
37968ad196a5085f5ed91e58df8c2cef 13
6e2eec9ca19c076736d19ac5426473af 13
8d9a6e908ed2b731fb96151d9bb94d49 13
e3ea33961a7c5b1ec04d6c97aa3b5379 13
73231e53eeef362c814c8522f5257286 13
87f7ee4fdb57bdfd52179947211b7ebb 13
7d2be41b1bde6ff8fe45150c37488ebb 13
6e16656a6ee1de7232164767ccfa7920 13
6d6968d87c240c699190e2d8c029fa9d 13
7288251b27c8f0e73f4d7f483b06a785 13
6c0958d82a830a02c0718147b1b565c1 13
82b0639a82d0cc70b8f5830fd2b06868 13
731ae30af8750c2d28720ea3c1f8c2b1 13
38a77aa456fc813af07bb428f2363c8d 13
e8bf0f27d70d480d3ab793bb7619aaa5 13
69f268fb2ba1068615b3219c6e8f57e8 13
58191d2a914c6dae66371c9dcdc91b41 13
b1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6 13
74378afe5e8b20910cf1f939e57f0480 13
868b7df964b1af24c8c0a9e43a330c6a 13
81c2f886f91e18fe16d6f4e865877cb6 13
dbbf603ff0e99629dda5d75b6f75f966 13
6775a0635c302542da2c32aa19d86be0 13
6e0e24295e8a86282cb559b860416812 13
6f1d0705c91c2145201df18a1a0c7345 13
7876acb66640bad41f1e1371ef30c180 13
8c59fd6fbe0e9793ec2b27971221cace 13
7884a9652e94555c70f96b6be63be216 13
696b35cc35e710279b9c2dedc08e22d7 13
d9fc0cdb67638d50f411432d0d41d0ba 13
8169e05e2a0debcb15458f2cc1eff0ea 13
2288f691b58edecadcc9a8691762b4fd 13
92a0e7a415d64ebafcb16a8ca817cde4 13
86ecfcbc1e9f1ae5ee2d71910877da36 13
878d5691c824ee2aaf770f7d36c151d6 13
d0921d442ee91b896ad95059d13df618 13
8b4224068a41c5d37f5e2d54f3995089 13
72e6d3238361fe70f22fb0ac624a7072 13
7cac11e2f46ed46c339ec3d569853759 13
1177967c7957072da3dc1db4ceb30e7a 13
8c5f6ecd29a0eb234459190ca51c16dd 13
d3a7f48c12e697d50c8a7ae7684644ef 13
2557911c1bf75c2b643afb4ecbfc8ec2 13
88ef51f0bf911e452e8dbb1d807a81ab 13
9f62b8625f914a002496335037e9ad97 13
d5c186983b52c4551ee00f72316c6eaa 13
d46e1fcf4c07ce4a69ee07e4134bcef1 13
f106b7f99d2cb30c3db1c3cc0fde9ccb 13
7f16109f1619fd7a733daf5a84c708c1 13
e3408432c1a48a52fb6c74d926b38886 13
378a063b8fdb1db941e34f4bde584c7d 13
6a508a60aa3bf9510ea6acb021c94b48 13
7ca57a9f85a19a6e4b9a248c1daca185 13
0fcbc61acd0479dc77e3cccc0f5ffca7 12
704afe073992cbe4813cae2f7715336f 12
7504adad8bb96320eb3afdd4df6e1f60 12
e0f120eefd76be864f36ffa8d1a1505a 12
6d4f95bf53bba28f148641c8561dbf98 12
77305c2f862ad1d353f55bf38e5a5183 12
7059b7dea43da04fd342088d7c1698f0 12
4764f37856fc727f70b666b8d0c4ab7a 12
8068fee5f49946b3a8f85b1007cd40bb 12
2a2717956118b4d223ceca17ce3865e2 12
735143e9ff8c47def504f1ba0442df98 12
8a1ee9f2b7abe6e88d1a479ab6a42c5e 12
7a4bf9ba2bd774068ad50351fb898076 12
640258597cbc50037072712f964cf5d8 12
831b1ac54cc8db480e3babac5fa2256b 12
8a1d694707eb0fefe65871369074926d 12
87f4d79e36d68c3031ccf6c55e9bbd39 12
6db291ac9963003618ca6aa15063c4d6 12
55d99a37b2e1badba7c8df4ccd506a88 12
7a98af17e63a0ac09ce2e96d03992fbc 12
8051a3c40561002834e59d566b7430cf 12
0e1ebad68af7f0ae4830b7ac92bc3c6f 12
564645fbd0332f066cbd9d083ddd077c 12
8bd39eae38511daad6152e84545e504d 12
7827d1ec626c891d4b61a15c9dff296e 12
74934548253bcab8490ebd74afed7031 12
8208974663db80265e9bfe7b222dcb18 12
758a06618c69880a6cee5314ee42d52f 12
88a839f2f6f1427879fc33ee4acf4f66 12
7b7a53e239400a13bd6be6c91c4f6c4e 12
3683af9d6f6c06acee72992f2977f67e 12
d77f00766fd3be3f2189c843a6af3fb2 12
88bfcf02e7f554f9e9ea350b699bc6a7 12
5a7f963e5e0504740c3a6b10bb6d4fa5 12
36ac8e558ac7690b6f44e2cb5ef93322 12
2ef248c04979d6b3a7b283ec3dc32cca 11
82f2b308c3b01637c607ce05f52a2fed 11
0d1a9651497a38d8b1c3871c84528bd4 11
7d6548bdc0082aacc950ed35e91fcccb 11
6f3a770e5af1fd4cadc5f004b81e1040 11
3c8a49145944fed2bbcaade178a426c4 11
74306eef5860833e2e47ff169a73b45b 11
8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3 11
a8166da05c5a094f7dc03724b41886e5 11
73fed7fd472e502d8908794430511f4d 11
88855547570f7ff053fff7c54e5148cc 11
0987b8b338d6c90bbedd8631bc499221 11
8b9e7ab295e87570551db122a04c6f7c 11
8b313cbf30999888de32da1ec83ff503 11
a82d922b133be19c1171534e6594f754 11
95f6870ff3dcd442254e334a9033d349 11
03e7d2ebec1e820ac34d054df7e68f48 11
7f278ad602c7f47aa76d1bfc90f20263 10
7171e95248ff768e1ebee3edde01ea7a 10
842424a1d0595b76ec4fa03c46e8d755 10
703957b6dd9e3a7980e040bee50ded65 10
747d3443e319a22747fbb873e8b2f9f2 10
769675d7c11f336ae6573e7e533570ec 10
7993e11204b215b27694b6f139e34ce8 10
80537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f 10
81b3833e2504647f9d794f7d7b9bf341 10
801272ee79cfde7fa5960571fee36b9b 10
89885ff2c83a10305ee08bd507c1049c 10
27669f3f141da48bfe5e6b7aa37c38f9 9
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4622 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM