TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Czwartek, 25.04.2019
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 536823
polec strone 125095
Zamówienia publiczne 83488
Strona główna 70694
zmiany 64496
Informacje o innych zamówieniach 55943
Zamówienia publiczne - szczegóły 22845
Zarządzenia Wójta 20046
Nabór pracowników 19648
Urząd Gminy 14119
Praca Urzędu 13421
Informacje urzędu 12934
Druki do pobrania 11814
Rada Gminy 10748
Gmina 10122
Konkursy 9137
Uchwały Rady Gminy 8830
Przetargi - działki 8252
Ochrona środowiska 7153
Przetargi - majątek gminny 6677
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5405
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5226
Szukaj 5014
Deklaracje majątkowe 4782
Plan Kontroli Zarządczej 4639
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4527
Protokoły i sprawozdania 4363
Zamówienia publiczne - archiwum 4178
Kierownictwo Urzędu Gminy 3994
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 3968
Plany i programy 3808
Wyniki kontroli 3770
Plany i programy 3764
Przedszkole w Nędzy 3738
Jednostki Organizacyjne Gminy 3723
Jak szukać 3611
Mapa witryny 3457
Regulamin organizacyjny urzędu 3434
Instrukcja obsługi BIP 3408
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3377
Struktura Urzędu 3361
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3268
Statystyka strony 3185
Poprzednia wersja serwisu 3145
Linki 3046
Wyniki z poprzedniego BIP 2905
dokumenty do pobrania 2873
Polityka prywatności 2839
Redakcja 2839
Referaty urzędu 2657
Podatek od nieruchomości 2610
Gminna Biblioteka Publiczna 2587
do pobrania 2541
Jednostki Pomocnicze 2510
Kontrola Zarządcza 2490
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2486
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2469
Przetargi 2438
Archiwum uchwał 2428
Webmaster 2396
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2387
Zastrzeżenia 2369
Decyzje, opinie... 2360
Komisje Rady Gminy 2356
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2338
Sprawozdania 2334
dane teleadresowe 2323
Budżet gminy 2299
Statut gminy 2299
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2265
Konkursy - Archiwum 2185
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2173
Wójt Gminy 2173
Sołectwo Nędza 2162
Obwieszczenia 2114
Sołectwo Górki Śląskie 2070
Formularze B 2049
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2041
Regulamin organizacyjny 2037
Regulamin organizacyjny 2033
Załatwianie spraw 2002
Statut 1999
Skarbnik Gminy 1972
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 1954
Formularze A 1947
Wystąpienia pokontrolne 1938
Wybory uzupełniające 1928
Samodzielne stanowiska 1905
Sołectwo Babice 1895
Sprzedaż majątku ruchomego 1887
Sekretarz Gminy 1882
Kontakt - dojazd 1882
Regulamin wynagradzania 1849
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1848
Kluby Radnych 1830
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1801
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1788
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1772
Wymiana dowodu osobistego 1767
Sołectwo Szymocice 1765
Sołectwo Zawada Książęca 1764
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1753
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1741
Statut 1702
Archiwum Zarządzenia wójta 1697
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1678
Formularze E 1663
konkursy 1 1661
Podział nieruchomości 1645
Regulamin pracy Urzędu 1644
Pomieszczenia Urzędu 1642
Sołectwo Ciechowice 1632
Sołectwo Łęg 1630
Procedury prawne 1619
Referat Finansowy 1580
Regulamin organizacyjny 1579
Statut 1576
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1575
Majątek 1556
Stan obsługi spraw 1555
Statut Urzędu Gminy 1543
Plany i programy 1543
Urząd Stanu Cywilnego 1528
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1512
Archiwa Urzędu 1509
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1481
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1450
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1441
Prawo miejscowe 1440
Statut 1436
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1426
Główny Specjalista ds. Obronnych 1423
Formularze G 1421
Ochrona środowiska 1412
Wydanie decyzji o wycince drzew 1397
Statut 1396
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1394
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1389
Statut 1383
Statut 1378
Statut 1375
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1362
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1361
Wydanie aktu urodzenia 1361
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1358
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1358
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1357
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1355
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1349
Wydanie aktu zgonu 1347
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1333
Podatek rolny 1333
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1325
Rejestry 1318
Zawarcie związku małżeńskiego 1318
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1316
Opłata od posiadania psów 1312
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1308
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1307
Podatek od środków transportowych 1306
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1296
Statut 1292
Kontakt 1291
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1289
Wymeldowanie z pobytu stałego 1286
Statut 1285
Majątek gminy 1284
Zameldowanie na pobyt stały 1281
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1277
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1274
Zmiana imienia i nazwiska 1274
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1267
Majątek 1262
Plany i programy 1261
Statut 1256
Plany i programy 1255
Majątek 1252
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1250
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1249
Procedury ISO 1247
Sprawozdania 1245
Sprawozdania 1245
Statut 1244
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1242
Plany i programy 1241
Majątek 1239
Statut 1238
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1234
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1234
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1233
Majątek 1233
Taryfa 1231
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1222
Sprawozdania 1221
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1220
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1217
Sprawozdania 1214
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1211
Majątek 1210
Plany i programy 1207
Archiwa 1207
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1204
Plany i programy 1191
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1183
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1182
Opłata stała 1181
Plany i programy 1181
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1180
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1180
Sprawozdania 1179
Protokoły z posiedzeń 1169
Plany i programy 1167
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1156
Organy Spółki 1156
Zarządzenia 1155
Sprawozdania 1144
Sprawozdania 1142
Opłaty, czynsze i podatki 1140
Cennik usług 1140
Podatek leśny 1137
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1136
Umowa Spółki 1135
Statut 1134
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1129
Majątek 1121
Ewidencje 1116
Analiza wody 1115
Plany i programy 1112
Sprawozdania 1107
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1101
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1099
Struktura Organizacyjna Spółki 1095
ISO w Urzędzie 1088
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1084
Archiwum budżetu 1081
Usługi podstawowe 1071
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1066
Opłata targowa 1063
Sprawozdania 1061
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1060
Regulamin pracy 1040
Usługi dodatkowe 1034
Budżet 2009 1030
Inwestycje bieżące 1026
Plany i programy 1014
Sprawozdania 981
Plany i programy 980
Plany i programy 979
Plany i programy 977
Sprawozdania 972
Plany i programy 961
Sprawozdania 953
Plany i programy 952
Przetargi 947
Sprawozdania 945
Regulamin pracy 938
Inwestycje zrealizowane 921
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 913
Sprawozdania 911
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 907
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 892
Sprawozdania 888
Język migowy 888
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 871
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 868
statut 2 836
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 831
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 825
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 818
regolamin organizacyjny 2 814
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 812
Taryfa 812
Formularze H 794
Formularze C 787
Formularze D 775
Ochrona środowiska 754
plany i programy 746
regolamin organizacyjny 3 745
Formularze I 743
Formularze F 737
Archiwum Przetargi 734
pliki do pobrania 733
Statut 709
zamowienia publiczne 702
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 696
uchwaly rady gminy archiwum 686
statut 1 676
majatek 3 663
sprawozdania 3 661
plany i programy 3 660
sprawozdania 2 660
statut 3 650
wiadomosc 650
regolamin organizacyjny 1 649
plany i programy 1 645
regulamin organizacyjny 2 642
majatek 2 630
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 628
sprawozdania 1 625
konkursy 622
forums 620
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 615
sprawozdamia 606
formacsiega 601
sprawozdania 597
2008a 593
2007b 592
758 581
ki 581
691 579
6428a507 576
r371 575
n450 573
estepniorsj w BI 572
hhome 566
1b52d302e7181331 564
1uSi spraw 562
ega 556
obslugi bip 553
g434 552
kontakt 549
acrobenia urzedu 547
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 546
p426 545
5 545
zarzadzenie wojta 542
zamowienia szczegoly 542
da47 542
seite-20 542
ciopping-cutting-board-clear 542
hty do pobrania 535
8ec355648e7891e66c54191b 531
ga 529
protukt 529
hogistik-und-produktion 529
seite-42 527
m81-regulateur-de-debit 526
linkiedeni serwis 525
new ix 524
dokumentycd pobrania 522
1praafreciciogolaitampazedu 521
krzyzanowice solectwo 520
d812 519
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 517
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 514
w nedzy 514
popkzedeni serwia 513
view 513
boleslaw solectwo 513
27532d17e56e07902b254dfad10 509
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 508
176-nc-c-chiu-tng 508
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 508
referat inwestycji 508
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 507
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 507
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 507
i okrety 507
a witryny 506
ny w nedzy 506
crediti p806051 505
Central-de-Atendimento 505
60042265 502
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 498
g 498
dotacje na zadania publiczne 498
nieruchomosci 497
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 496
y urzedu 496
epawi85h-Ball Eat 495
Do 14 tyś 493
134-cai-lan-va-cai-ln 492
311-bauxite-git-ba-o 491
artikel 490
tkpa prywatnosci 490
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 490
httny 490
182-ngay-b-nc-ra-i 489
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 489
oplata odpady 489
rejcaestr zmian 488
rdjesti zmian 488
r zmian 487
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 486
liaki 486
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 485
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 485
19776-La Polizia ricorda Frernia 484
dokumentyn-lamobrania 484
strona82 484
gminna biblioteka publiczna 483
jak eizukac 481
iIdex 481
iapa witryny 481
informacje 481
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 479
y 477
dosnload88o abz35129 476
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 473
straz miejska 472
00657enty do pobrania 471
7ew1 n6c54191b 471
baubeschlaege 470
45 469
cja oboutgi bir 469
informacje-in-misurata 469
montbip 469
479-khieu-khich-bin-ong 468
strona56 464
oplaty czynsze i podatki 463
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 461
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 460
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 459
dadnosad 459
rejestr zaendaochrsdowiska 458
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 457
Powyżej 14 tyś 457
training-amminrstraindex 456
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 455
strna56 453
02b480dc052c4fe1 453
index2 451
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 449
zy 446
casrawis 445
rejes8tr zmian 443
rok 2011 442
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 441
ask szukac 440
dowcipy 440
konkursy 1 436
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 433
statysty976ka strony 429
Studium zagospodarowania przestrzennego 426
statut 425
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 424
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 420
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 413
test 406
strona7 397
null 390
pm zarzadzenia 2003 381
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 380
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 376
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 372
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 368
album 368
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 366
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 366
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 365
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 365
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 359
a4380923dd651c195b1631af7c829187 357
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 356
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 356
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 353
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 352
798cebccb32617ad94123450fd137104 350
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 350
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 348
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 348
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 346
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 345
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 344
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 344
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 341
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 341
0x31303235343830303536 340
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 339
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 339
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 338
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 338
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 334
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 331
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 331
null-- 328
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 325
fck about 324
je-media-player 321
gsd 311
browser 309
0x27 306
0x31303235343830303536-- 302
uploadtest 300
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 294
solectwo zawada 291
majatek 1 279
majatek 7 278
outputhtml 278
whatsnew 256
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 209
guestbook 201
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 195
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 193
9238b8c482371600b4448da21405865a 191
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 187
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 186
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 186
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 184
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 181
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 181
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 179
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 178
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 52
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 49
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 28
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3185 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM