TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Sobota, 21.09.2019
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 554574
polec strone 128733
Zamówienia publiczne 83635
Strona główna 71590
zmiany 67441
Informacje o innych zamówieniach 55981
Zamówienia publiczne - szczegóły 22884
Zarządzenia Wójta 20119
Nabór pracowników 19891
Urząd Gminy 14346
Praca Urzędu 13529
Informacje urzędu 13076
Druki do pobrania 11895
Rada Gminy 10925
Gmina 10302
Konkursy 9218
Uchwały Rady Gminy 8963
Przetargi - działki 8285
Ochrona środowiska 7176
Przetargi - majątek gminny 6716
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6215
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5604
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5241
Szukaj 5079
Deklaracje majątkowe 4966
Plan Kontroli Zarządczej 4751
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4551
Protokoły i sprawozdania 4396
Zamówienia publiczne - archiwum 4267
Kierownictwo Urzędu Gminy 4085
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4051
Plany i programy 3913
Przedszkole w Nędzy 3824
Plany i programy 3797
Wyniki kontroli 3796
Jednostki Organizacyjne Gminy 3769
Jak szukać 3726
Mapa witryny 3506
Regulamin organizacyjny urzędu 3473
Instrukcja obsługi BIP 3454
Struktura Urzędu 3443
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3441
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3315
Statystyka strony 3306
Poprzednia wersja serwisu 3188
Linki 3088
Wyniki z poprzedniego BIP 3022
dokumenty do pobrania 2917
Redakcja 2915
Polityka prywatności 2902
Podatek od nieruchomości 2738
Referaty urzędu 2694
Gminna Biblioteka Publiczna 2619
do pobrania 2613
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2604
Jednostki Pomocnicze 2551
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2528
Kontrola Zarządcza 2518
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2506
Archiwum uchwał 2500
Przetargi 2461
Webmaster 2430
Zastrzeżenia 2410
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2405
Decyzje, opinie... 2389
Komisje Rady Gminy 2385
Sprawozdania 2375
dane teleadresowe 2362
Statut gminy 2335
Budżet gminy 2328
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2289
Konkursy - Archiwum 2216
Sołectwo Nędza 2212
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2208
Wójt Gminy 2203
Obwieszczenia 2153
Sołectwo Górki Śląskie 2127
Regulamin organizacyjny 2090
Regulamin organizacyjny 2085
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2071
Formularze B 2071
Załatwianie spraw 2040
Statut 2021
Skarbnik Gminy 1994
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 1987
Wybory uzupełniające 1971
Wystąpienia pokontrolne 1971
Formularze A 1964
Samodzielne stanowiska 1933
Kontakt - dojazd 1923
Sołectwo Babice 1919
Sprzedaż majątku ruchomego 1912
Sekretarz Gminy 1910
Regulamin wynagradzania 1896
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1874
Kluby Radnych 1866
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1828
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1826
Wymiana dowodu osobistego 1802
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1801
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1799
Sołectwo Szymocice 1794
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1794
Sołectwo Zawada Książęca 1788
Archiwum Zarządzenia wójta 1748
Statut 1731
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1717
Sołectwo Ciechowice 1675
Pomieszczenia Urzędu 1672
konkursy 1 1672
Podział nieruchomości 1672
Formularze E 1671
Regulamin pracy Urzędu 1669
Sołectwo Łęg 1656
Procedury prawne 1644
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1642
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1634
Referat Finansowy 1615
Statut 1608
Regulamin organizacyjny 1606
Stan obsługi spraw 1585
Statut Urzędu Gminy 1581
Majątek 1578
Urząd Stanu Cywilnego 1571
Plany i programy 1568
Archiwa Urzędu 1536
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1525
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1497
Ochrona środowiska 1467
Prawo miejscowe 1467
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1466
Statut 1464
Główny Specjalista ds. Obronnych 1453
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1452
Statut 1440
Wydanie aktu urodzenia 1432
Statut 1430
Formularze G 1427
Wydanie decyzji o wycince drzew 1425
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1421
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1420
Statut 1416
Statut 1405
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1389
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1387
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1386
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1384
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1378
Rejestry 1376
Podatek rolny 1376
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1372
Wydanie aktu zgonu 1370
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1369
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1366
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1354
Statut 1349
Opłata od posiadania psów 1340
Zawarcie związku małżeńskiego 1340
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1340
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1338
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1338
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1338
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1332
Podatek od środków transportowych 1331
Kontakt 1320
Statut 1317
Wymeldowanie z pobytu stałego 1308
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1307
Zameldowanie na pobyt stały 1306
Zmiana imienia i nazwiska 1304
Plany i programy 1296
Procedury ISO 1292
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1291
Majątek gminy 1290
Statut 1287
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1286
Majątek 1286
Majątek 1283
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1277
Statut 1277
Majątek 1276
Statut 1276
Plany i programy 1272
Sprawozdania 1270
Sprawozdania 1270
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1264
Majątek 1262
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1258
Plany i programy 1256
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1254
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1251
Taryfa 1251
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1249
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1248
Sprawozdania 1247
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1246
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1238
Sprawozdania 1237
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1229
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1228
Majątek 1228
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1228
Archiwa 1221
Plany i programy 1215
Plany i programy 1209
Plany i programy 1209
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1206
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1203
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1199
Protokoły z posiedzeń 1194
Opłata stała 1194
Plany i programy 1193
Sprawozdania 1189
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1189
Organy Spółki 1177
Statut 1175
Opłaty, czynsze i podatki 1172
Umowa Spółki 1168
Sprawozdania 1164
Podatek leśny 1163
Cennik usług 1162
Zarządzenia 1161
Sprawozdania 1159
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1150
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1149
Ewidencje 1144
Majątek 1141
Analiza wody 1140
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1136
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1122
Sprawozdania 1122
Plany i programy 1117
Struktura Organizacyjna Spółki 1116
Usługi podstawowe 1099
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1098
ISO w Urzędzie 1093
Archiwum budżetu 1089
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1089
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1085
Opłata targowa 1069
Sprawozdania 1067
Usługi dodatkowe 1061
Plany i programy 1048
Budżet 2009 1047
Regulamin pracy 1046
Inwestycje bieżące 1031
Plany i programy 1011
Sprawozdania 996
Plany i programy 995
Plany i programy 994
Przetargi 980
Sprawozdania 978
Sprawozdania 974
Plany i programy 973
Regulamin pracy 966
Plany i programy 961
Sprawozdania 959
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 954
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 931
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 929
Inwestycje zrealizowane 925
Sprawozdania 917
Sprawozdania 904
Język migowy 904
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 886
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 886
statut 2 859
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 850
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 845
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 839
regolamin organizacyjny 2 830
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 830
Taryfa 818
Formularze H 802
Ochrona środowiska 795
Formularze C 792
Formularze D 781
pliki do pobrania 771
Archiwum Przetargi 768
plany i programy 763
regolamin organizacyjny 3 751
Formularze I 750
Formularze F 743
zamowienia publiczne 729
Statut 725
uchwaly rady gminy archiwum 710
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 701
statut 1 692
regulamin organizacyjny 2 680
sprawozdania 2 676
sprawozdania 3 674
majatek 3 670
plany i programy 3 666
statut 3 660
regolamin organizacyjny 1 655
wiadomosc 655
plany i programy 1 654
forums 651
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 649
majatek 2 647
sprawozdania 1 632
konkursy 632
sprawozdamia 626
2007b 625
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 620
formacsiega 610
758 603
sprawozdania 602
2008a 602
ki 596
r371 595
691 594
5 592
6428a507 583
n450 578
estepniorsj w BI 576
hhome 572
g434 571
kontakt 571
obslugi bip 570
1b52d302e7181331 569
1uSi spraw 568
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 563
ega 562
acrobenia urzedu 559
seite-20 558
ga 557
da47 556
p426 553
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 551
zamowienia szczegoly 550
zarzadzenie wojta 549
hty do pobrania 548
protukt 546
ciopping-cutting-board-clear 546
dokumentycd pobrania 544
seite-42 537
8ec355648e7891e66c54191b 537
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 534
popkzedeni serwia 534
hogistik-und-produktion 534
m81-regulateur-de-debit 532
krzyzanowice solectwo 532
linkiedeni serwis 531
new ix 530
boleslaw solectwo 528
1praafreciciogolaitampazedu 526
d812 525
g 524
27532d17e56e07902b254dfad10 522
view 520
a witryny 520
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 519
w nedzy 519
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 517
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 517
176-nc-c-chiu-tng 516
60042265 515
referat inwestycji 514
Central-de-Atendimento 514
i okrety 513
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 512
dotacje na zadania publiczne 512
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 511
crediti p806051 511
ny w nedzy 510
nieruchomosci 508
Do 14 tyś 504
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 503
y urzedu 502
artikel 501
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 500
134-cai-lan-va-cai-ln 499
19776-La Polizia ricorda Frernia 499
epawi85h-Ball Eat 499
oplata odpady 499
iapa witryny 498
liaki 498
informacje 498
iIdex 497
tkpa prywatnosci 496
httny 496
311-bauxite-git-ba-o 495
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 495
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 495
182-ngay-b-nc-ra-i 494
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 493
rdjesti zmian 493
strona82 493
rejcaestr zmian 492
r zmian 492
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 491
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 491
45 491
montbip 489
dokumentyn-lamobrania 488
jak eizukac 488
gminna biblioteka publiczna 487
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 487
straz miejska 486
strona56 485
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 484
y 484
informacje-in-misurata 484
dosnload88o abz35129 480
7ew1 n6c54191b 479
oplaty czynsze i podatki 477
00657enty do pobrania 476
baubeschlaege 475
479-khieu-khich-bin-ong 474
cja oboutgi bir 473
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 472
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 471
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 465
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 465
dadnosad 464
rejestr zaendaochrsdowiska 464
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 463
training-amminrstraindex 463
rok 2011 463
strna56 461
Powyżej 14 tyś 461
zy 460
02b480dc052c4fe1 459
index2 457
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 454
casrawis 452
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 449
rejes8tr zmian 448
dowcipy 446
konkursy 1 446
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 445
ask szukac 445
statut 445
Studium zagospodarowania przestrzennego 443
statysty976ka strony 435
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 432
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 431
test 427
null 420
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 418
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 406
strona7 403
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 394
pm zarzadzenia 2003 393
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 381
album 380
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 377
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 376
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 374
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 373
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 371
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 364
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 364
a4380923dd651c195b1631af7c829187 361
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 360
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 359
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 359
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 358
798cebccb32617ad94123450fd137104 357
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 357
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 354
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 352
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 351
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 350
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 349
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 349
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 347
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 346
0x31303235343830303536 346
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 345
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 345
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 344
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 340
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 337
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 336
fck about 336
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 335
null-- 333
je-media-player 329
browser 327
gsd 325
0x27 311
solectwo zawada 309
0x31303235343830303536-- 308
uploadtest 306
majatek 7 300
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 299
majatek 1 285
outputhtml 282
whatsnew 264
guestbook 233
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 218
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 211
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 208
9238b8c482371600b4448da21405865a 207
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 201
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 200
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 199
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 199
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 194
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 194
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 191
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 189
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 76
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 70
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 51
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3306 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM