TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Środa, 15.07.2020
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 586543
polec strone 132019
zmiany 84358
Zamówienia publiczne 83901
Strona główna 74303
Informacje o innych zamówieniach 56125
Zamówienia publiczne - szczegóły 23042
Zarządzenia Wójta 20378
Nabór pracowników 20342
Urząd Gminy 14670
Praca Urzędu 13785
Informacje urzędu 13355
Druki do pobrania 12233
Rada Gminy 11224
Gmina 10678
Konkursy 9376
Uchwały Rady Gminy 9256
Przetargi - działki 8430
Ochrona środowiska 7256
Przetargi - majątek gminny 6920
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6589
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5942
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5351
Szukaj 5251
Deklaracje majątkowe 5227
Plan Kontroli Zarządczej 4898
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4648
Protokoły i sprawozdania 4532
Zamówienia publiczne - archiwum 4454
Kierownictwo Urzędu Gminy 4288
Plany i programy 4212
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4193
Statystyka strony 4021
Jak szukać 3954
Przedszkole w Nędzy 3945
Plany i programy 3922
Wyniki kontroli 3918
Jednostki Organizacyjne Gminy 3917
Mapa witryny 3693
Instrukcja obsługi BIP 3630
Regulamin organizacyjny urzędu 3623
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3602
Struktura Urzędu 3585
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3434
Poprzednia wersja serwisu 3337
Wyniki z poprzedniego BIP 3296
Linki 3274
Redakcja 3154
dokumenty do pobrania 3106
Polityka prywatności 3085
Podatek od nieruchomości 3044
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2872
Referaty urzędu 2849
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2813
do pobrania 2786
Archiwum uchwał 2742
Gminna Biblioteka Publiczna 2738
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2723
Jednostki Pomocnicze 2708
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2656
Kontrola Zarządcza 2647
Webmaster 2592
Zastrzeżenia 2552
dane teleadresowe 2552
Przetargi 2552
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2528
Sprawozdania 2505
Decyzje, opinie... 2498
Komisje Rady Gminy 2496
Statut gminy 2470
Budżet gminy 2428
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2371
Sołectwo Nędza 2348
Konkursy - Archiwum 2341
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2327
Wójt Gminy 2326
Obwieszczenia 2266
Sołectwo Górki Śląskie 2261
Regulamin organizacyjny 2215
Załatwianie spraw 2192
Regulamin organizacyjny 2189
Formularze B 2156
Wystąpienia pokontrolne 2127
Statut 2115
Skarbnik Gminy 2098
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2096
Wybory uzupełniające 2092
Regulamin wynagradzania 2064
Kontakt - dojazd 2060
Samodzielne stanowiska 2050
Formularze A 2031
Sekretarz Gminy 2021
Kluby Radnych 2020
Sołectwo Babice 2011
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1972
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1971
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1970
Archiwum Zarządzenia wójta 1968
Sprzedaż majątku ruchomego 1968
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1942
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1938
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1930
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1929
Wymiana dowodu osobistego 1921
Sołectwo Szymocice 1907
Sołectwo Zawada Książęca 1894
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1892
Sołectwo Ciechowice 1843
Statut 1835
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1802
Pomieszczenia Urzędu 1801
Regulamin pracy Urzędu 1790
Sołectwo Łęg 1767
Podział nieruchomości 1763
Procedury prawne 1743
Referat Finansowy 1739
konkursy 1 1723
Statut Urzędu Gminy 1715
Formularze E 1711
Stan obsługi spraw 1699
Statut 1699
Urząd Stanu Cywilnego 1698
Regulamin organizacyjny 1689
Majątek 1681
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1656
Archiwa Urzędu 1646
Plany i programy 1645
Ochrona środowiska 1638
Statut 1603
Statut 1576
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1573
Prawo miejscowe 1569
Główny Specjalista ds. Obronnych 1563
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1560
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1557
Statut 1547
Wydanie aktu urodzenia 1540
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1520
Rejestry 1518
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1515
Wydanie decyzji o wycince drzew 1514
Statut 1504
Statut 1502
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1495
Podatek rolny 1493
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1490
Statut 1485
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1483
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1483
Opłata od posiadania psów 1476
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1475
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1473
Formularze G 1471
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1471
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1464
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1453
Wydanie aktu zgonu 1448
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1441
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1438
Kontakt 1438
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1436
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1421
Zawarcie związku małżeńskiego 1412
Majątek 1407
Podatek od środków transportowych 1400
Statut 1398
Wymeldowanie z pobytu stałego 1396
Statut 1392
Plany i programy 1388
Majątek 1387
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1383
Zameldowanie na pobyt stały 1383
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1381
Zmiana imienia i nazwiska 1381
Procedury ISO 1380
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1378
Statut 1375
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1371
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1371
Taryfa 1366
Sprawozdania 1358
Majątek 1357
Majątek 1355
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1353
Statut 1352
Sprawozdania 1347
Plany i programy 1344
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1344
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1344
Plany i programy 1343
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1340
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1337
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1336
Sprawozdania 1332
Majątek gminy 1330
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1329
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1326
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1322
Opłaty, czynsze i podatki 1318
Majątek 1317
Sprawozdania 1304
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1302
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1299
Sprawozdania 1299
Plany i programy 1296
Plany i programy 1295
Plany i programy 1293
Organy Spółki 1292
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1287
Protokoły z posiedzeń 1287
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1285
Archiwa 1284
Statut 1282
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1272
Umowa Spółki 1266
Cennik usług 1266
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1262
Sprawozdania 1262
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1257
Plany i programy 1257
Opłata stała 1245
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1242
Ewidencje 1241
Podatek leśny 1237
Analiza wody 1237
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1230
Sprawozdania 1229
Struktura Organizacyjna Spółki 1214
Usługi podstawowe 1211
Zarządzenia 1206
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1203
Sprawozdania 1201
Majątek 1189
Usługi dodatkowe 1184
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1179
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1167
Plany i programy 1165
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1162
Archiwum budżetu 1147
Plany i programy 1141
ISO w Urzędzie 1140
Budżet 2009 1132
Opłata targowa 1127
Sprawozdania 1106
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 1093
Regulamin pracy 1088
Przetargi 1073
Regulamin pracy 1071
Inwestycje bieżące 1067
Plany i programy 1059
Plany i programy 1049
Plany i programy 1044
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 1041
Plany i programy 1035
Sprawozdania 1034
Sprawozdania 1023
Sprawozdania 1016
Sprawozdania 1009
Plany i programy 1002
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 985
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 969
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 967
Inwestycje zrealizowane 962
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 956
Sprawozdania 951
Sprawozdania 949
Język migowy 946
statut 2 935
Ochrona środowiska 929
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 919
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 912
regolamin organizacyjny 2 906
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 904
pliki do pobrania 863
Taryfa 858
Formularze H 841
Formularze C 828
Archiwum Przetargi 826
plany i programy 817
Formularze D 815
zamowienia publiczne 796
regolamin organizacyjny 3 795
Statut 789
regulamin organizacyjny 2 788
Formularze I 784
uchwaly rady gminy archiwum 784
Formularze F 776
statut 1 745
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 732
sprawozdania 2 725
2007b 723
iapa witryny 722
majatek 3 704
sprawozdania 3 703
majatek 2 702
plany i programy 3 700
regolamin organizacyjny 1 700
statut 3 697
forums 697
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 693
plany i programy 1 692
wiadomosc 692
sprawozdamia 678
sprawozdania 1 669
konkursy 667
ki 657
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 656
691 654
758 654
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 653
dokumentycd pobrania 652
sprawozdania 648
2008a 646
formacsiega 644
5 642
n450 633
obslugi bip 632
6428a507 632
seite-20 631
hty do pobrania 631
r371 629
kontakt 626
1uSi spraw 623
hhome 621
acrobenia urzedu 615
dotacje na zadania publiczne 615
estepniorsj w BI 614
60042265 614
ega 612
ga 609
g434 607
1b52d302e7181331 603
a witryny 596
zarzadzenie wojta 592
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 591
da47 591
p426 590
popkzedeni serwia 590
27532d17e56e07902b254dfad10 590
zamowienia szczegoly 584
protukt 583
8ec355648e7891e66c54191b 583
ciopping-cutting-board-clear 581
1praafreciciogolaitampazedu 580
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 579
jak eizukac 577
g 574
hogistik-und-produktion 574
seite-42 571
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 571
new ix 567
krzyzanowice solectwo 567
m81-regulateur-de-debit 566
view 566
boleslaw solectwo 562
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 561
19776-La Polizia ricorda Frernia 561
d812 561
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 560
linkiedeni serwis 560
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 559
informacje 555
w nedzy 554
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 553
artikel 553
crediti p806051 552
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 550
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 549
i okrety 549
176-nc-c-chiu-tng 548
referat inwestycji 548
Central-de-Atendimento 548
ny w nedzy 547
httny 544
nieruchomosci 544
dokumentyn-lamobrania 542
oplata odpady 542
y urzedu 542
r zmian 542
Do 14 tyś 542
liaki 541
tkpa prywatnosci 540
iIdex 540
rejcaestr zmian 539
epawi85h-Ball Eat 538
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 537
informacje-in-misurata 535
straz miejska 535
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 533
y 533
134-cai-lan-va-cai-ln 532
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 532
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 531
rdjesti zmian 531
45 530
oplaty czynsze i podatki 530
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 529
gminna biblioteka publiczna 528
311-bauxite-git-ba-o 527
182-ngay-b-nc-ra-i 526
479-khieu-khich-bin-ong 526
strona82 526
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 526
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 524
7ew1 n6c54191b 524
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 522
strona56 521
montbip 521
dosnload88o abz35129 517
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 516
02b480dc052c4fe1 516
00657enty do pobrania 512
cja oboutgi bir 511
index2 511
baubeschlaege 510
strna56 510
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 509
dadnosad 506
rok 2011 506
rejestr zaendaochrsdowiska 505
null 505
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 503
training-amminrstraindex 502
zy 501
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 498
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 495
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 495
Powyżej 14 tyś 495
konkursy 1 493
dowcipy 491
casrawis 490
statut 488
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 488
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 487
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 486
Studium zagospodarowania przestrzennego 484
test 484
rejes8tr zmian 482
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 479
ask szukac 479
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 479
statysty976ka strony 474
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 469
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 465
a4380923dd651c195b1631af7c829187 449
strona7 447
pm zarzadzenia 2003 444
album 420
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 419
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 414
gsd 413
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 410
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 408
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 407
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 404
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 404
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 401
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 400
798cebccb32617ad94123450fd137104 398
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 396
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 396
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 395
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 394
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 391
majatek 7 390
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 388
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 388
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 387
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 386
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 385
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 384
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 383
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 382
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 381
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 380
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 380
0x31303235343830303536 380
fck about 379
je-media-player 376
browser 376
null-- 376
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 371
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 366
solectwo zawada 356
0x27 355
uploadtest 355
0x31303235343830303536-- 348
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 332
majatek 1 331
outputhtml 327
guestbook 310
whatsnew 303
9238b8c482371600b4448da21405865a 260
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 252
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 244
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 241
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 240
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 240
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 237
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 236
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 235
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 233
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 230
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 226
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 121
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 115
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 87
guestbook 28
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4021 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM