TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Poniedziałek, 30.03.2020
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 570865
polec strone 131857
Zamówienia publiczne 83811
zmiany 75633
Strona główna 73273
Informacje o innych zamówieniach 56081
Zamówienia publiczne - szczegóły 22938
Zarządzenia Wójta 20232
Nabór pracowników 20180
Urząd Gminy 14571
Praca Urzędu 13683
Informacje urzędu 13256
Druki do pobrania 12102
Rada Gminy 11111
Gmina 10547
Konkursy 9328
Uchwały Rady Gminy 9124
Przetargi - działki 8363
Ochrona środowiska 7219
Przetargi - majątek gminny 6840
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6480
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5817
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5308
Szukaj 5171
Deklaracje majątkowe 5153
Plan Kontroli Zarządczej 4852
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4603
Protokoły i sprawozdania 4463
Zamówienia publiczne - archiwum 4377
Kierownictwo Urzędu Gminy 4186
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4135
Plany i programy 4102
Przedszkole w Nędzy 3899
Plany i programy 3870
Wyniki kontroli 3864
Jednostki Organizacyjne Gminy 3860
Jak szukać 3859
Mapa witryny 3603
Regulamin organizacyjny urzędu 3560
Instrukcja obsługi BIP 3556
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3531
Struktura Urzędu 3523
Statystyka strony 3509
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3386
Poprzednia wersja serwisu 3268
Linki 3190
Wyniki z poprzedniego BIP 3153
Redakcja 3044
dokumenty do pobrania 3032
Polityka prywatności 3007
Podatek od nieruchomości 2908
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2776
Referaty urzędu 2775
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2773
do pobrania 2707
Gminna Biblioteka Publiczna 2681
Archiwum uchwał 2652
Jednostki Pomocnicze 2644
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2641
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2610
Kontrola Zarządcza 2588
Webmaster 2513
Przetargi 2507
Zastrzeżenia 2491
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2486
dane teleadresowe 2475
Komisje Rady Gminy 2455
Sprawozdania 2441
Decyzje, opinie... 2441
Statut gminy 2404
Budżet gminy 2384
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2334
Sołectwo Nędza 2297
Konkursy - Archiwum 2290
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2278
Wójt Gminy 2270
Obwieszczenia 2218
Sołectwo Górki Śląskie 2204
Regulamin organizacyjny 2164
Regulamin organizacyjny 2142
Załatwianie spraw 2113
Formularze B 2109
Statut 2076
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2048
Wystąpienia pokontrolne 2048
Skarbnik Gminy 2044
Wybory uzupełniające 2040
Formularze A 2002
Samodzielne stanowiska 2001
Kontakt - dojazd 2000
Regulamin wynagradzania 1998
Sołectwo Babice 1971
Sekretarz Gminy 1968
Kluby Radnych 1959
Sprzedaż majątku ruchomego 1935
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1925
Archiwum Zarządzenia wójta 1898
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1888
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1884
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1879
Wymiana dowodu osobistego 1875
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1873
Sołectwo Szymocice 1867
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1861
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1854
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1850
Sołectwo Zawada Książęca 1845
Statut 1789
Sołectwo Ciechowice 1771
Pomieszczenia Urzędu 1745
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1741
Regulamin pracy Urzędu 1733
Sołectwo Łęg 1720
Podział nieruchomości 1718
konkursy 1 1696
Procedury prawne 1694
Formularze E 1691
Referat Finansowy 1682
Regulamin organizacyjny 1649
Statut 1649
Stan obsługi spraw 1645
Statut Urzędu Gminy 1644
Urząd Stanu Cywilnego 1638
Majątek 1632
Plany i programy 1607
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1595
Archiwa Urzędu 1591
Ochrona środowiska 1566
Statut 1552
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1536
Prawo miejscowe 1524
Główny Specjalista ds. Obronnych 1520
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1517
Statut 1516
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1513
Statut 1497
Wydanie aktu urodzenia 1488
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1475
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1469
Wydanie decyzji o wycince drzew 1469
Statut 1469
Rejestry 1454
Formularze G 1448
Statut 1444
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1441
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1440
Podatek rolny 1436
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1435
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1433
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1431
Statut 1430
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1429
Opłata od posiadania psów 1426
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1423
Wydanie aktu zgonu 1414
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1413
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1402
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1399
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1392
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1391
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1388
Kontakt 1386
Zawarcie związku małżeńskiego 1378
Podatek od środków transportowych 1366
Statut 1365
Wymeldowanie z pobytu stałego 1358
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1354
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1345
Plany i programy 1345
Procedury ISO 1345
Zmiana imienia i nazwiska 1343
Zameldowanie na pobyt stały 1343
Majątek 1342
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1338
Majątek 1337
Statut 1334
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1330
Statut 1330
Sprawozdania 1322
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1322
Majątek 1319
Taryfa 1318
Statut 1317
Sprawozdania 1311
Majątek 1310
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1309
Majątek gminy 1307
Plany i programy 1305
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1304
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1298
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1297
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1294
Sprawozdania 1294
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1293
Plany i programy 1292
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1290
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1288
Majątek 1278
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1274
Sprawozdania 1271
Opłaty, czynsze i podatki 1262
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1262
Plany i programy 1255
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1254
Plany i programy 1252
Archiwa 1252
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1250
Plany i programy 1249
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1247
Sprawozdania 1247
Protokoły z posiedzeń 1244
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1237
Organy Spółki 1236
Plany i programy 1233
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1229
Statut 1229
Sprawozdania 1224
Umowa Spółki 1218
Cennik usług 1217
Opłata stała 1216
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1208
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1202
Podatek leśny 1200
Ewidencje 1197
Sprawozdania 1193
Analiza wody 1189
Zarządzenia 1186
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1170
Majątek 1168
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1166
Struktura Organizacyjna Spółki 1165
Usługi podstawowe 1163
Sprawozdania 1158
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1152
Plany i programy 1137
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1127
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1123
ISO w Urzędzie 1121
Usługi dodatkowe 1114
Archiwum budżetu 1111
Plany i programy 1093
Opłata targowa 1092
Sprawozdania 1086
Budżet 2009 1081
Regulamin pracy 1069
Inwestycje bieżące 1046
Przetargi 1046
Plany i programy 1037
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 1031
Plany i programy 1023
Plany i programy 1019
Regulamin pracy 1018
Sprawozdania 1016
Plany i programy 1007
Sprawozdania 1001
Sprawozdania 995
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 995
Sprawozdania 987
Plany i programy 984
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 956
Inwestycje zrealizowane 942
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 934
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 934
Sprawozdania 932
Sprawozdania 929
Język migowy 925
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 916
statut 2 900
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 884
Ochrona środowiska 884
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 874
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 874
regolamin organizacyjny 2 871
Taryfa 836
pliki do pobrania 822
Formularze H 818
Formularze C 808
Formularze D 798
Archiwum Przetargi 795
plany i programy 791
regolamin organizacyjny 3 774
Formularze I 767
zamowienia publiczne 761
regulamin organizacyjny 2 761
Formularze F 759
Statut 759
uchwaly rady gminy archiwum 754
statut 1 718
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 715
sprawozdania 2 704
sprawozdania 3 688
majatek 3 686
plany i programy 3 686
statut 3 678
regolamin organizacyjny 1 678
majatek 2 677
forums 677
2007b 677
wiadomosc 673
plany i programy 1 670
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 668
sprawozdamia 653
konkursy 650
sprawozdania 1 649
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 637
ki 636
691 633
758 632
formacsiega 626
sprawozdania 622
2008a 621
5 618
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 612
r371 610
6428a507 608
n450 606
kontakt 604
obslugi bip 602
hhome 600
1uSi spraw 598
estepniorsj w BI 595
dotacje na zadania publiczne 594
acrobenia urzedu 593
ega 592
dokumentycd pobrania 591
seite-20 590
g434 588
iapa witryny 587
hty do pobrania 586
ga 584
1b52d302e7181331 584
zarzadzenie wojta 572
da47 570
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 569
27532d17e56e07902b254dfad10 569
p426 568
zamowienia szczegoly 567
popkzedeni serwia 564
protukt 563
8ec355648e7891e66c54191b 563
ciopping-cutting-board-clear 563
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 561
1praafreciciogolaitampazedu 560
60042265 560
a witryny 557
hogistik-und-produktion 557
seite-42 553
g 551
krzyzanowice solectwo 549
m81-regulateur-de-debit 546
new ix 545
boleslaw solectwo 545
jak eizukac 544
linkiedeni serwis 544
view 542
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 540
d812 540
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 538
19776-La Polizia ricorda Frernia 538
crediti p806051 536
w nedzy 535
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 534
informacje 533
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 532
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 530
Central-de-Atendimento 530
176-nc-c-chiu-tng 529
i okrety 529
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 529
artikel 527
referat inwestycji 527
ny w nedzy 527
nieruchomosci 526
r zmian 523
iIdex 523
Do 14 tyś 522
httny 521
oplata odpady 520
epawi85h-Ball Eat 519
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 519
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 518
rejcaestr zmian 518
y urzedu 518
tkpa prywatnosci 518
liaki 518
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 517
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 514
dokumentyn-lamobrania 514
informacje-in-misurata 514
rdjesti zmian 514
134-cai-lan-va-cai-ln 513
311-bauxite-git-ba-o 511
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 511
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 510
straz miejska 510
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 509
182-ngay-b-nc-ra-i 508
y 508
gminna biblioteka publiczna 508
45 507
strona82 507
oplaty czynsze i podatki 506
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 505
479-khieu-khich-bin-ong 503
montbip 503
strona56 501
7ew1 n6c54191b 496
dosnload88o abz35129 495
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 493
00657enty do pobrania 493
02b480dc052c4fe1 492
baubeschlaege 491
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 491
cja oboutgi bir 487
dadnosad 487
strna56 486
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 485
rok 2011 485
index2 484
training-amminrstraindex 483
rejestr zaendaochrsdowiska 483
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 482
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 478
Powyżej 14 tyś 478
zy 476
konkursy 1 475
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 474
casrawis 472
dowcipy 470
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 469
rejes8tr zmian 465
statut 465
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 464
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 464
Studium zagospodarowania przestrzennego 463
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 461
null 461
ask szukac 460
test 453
statysty976ka strony 452
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 447
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 447
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 441
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 441
strona7 427
pm zarzadzenia 2003 419
a4380923dd651c195b1631af7c829187 411
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 397
album 397
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 396
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 390
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 389
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 386
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 385
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 384
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 379
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 379
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 378
798cebccb32617ad94123450fd137104 375
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 375
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 374
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 372
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 370
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 370
gsd 370
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 369
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 368
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 368
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 368
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 365
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 364
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 363
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 363
0x31303235343830303536 363
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 362
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 359
majatek 7 358
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 356
browser 356
null-- 356
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 352
je-media-player 351
fck about 351
0x27 333
solectwo zawada 332
uploadtest 329
0x31303235343830303536-- 325
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 315
majatek 1 309
outputhtml 304
guestbook 280
whatsnew 278
9238b8c482371600b4448da21405865a 236
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 234
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 225
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 225
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 221
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 219
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 217
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 215
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 214
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 214
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 211
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 207
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 100
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 93
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 66
guestbook 3
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3509 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM