TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statystyka strony Czwartek, 18.07.2019
 
Linki
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 550414
polec strone 127418
Zamówienia publiczne 83564
Strona główna 71209
zmiany 66727
Informacje o innych zamówieniach 55971
Zamówienia publiczne - szczegóły 22862
Zarządzenia Wójta 20078
Nabór pracowników 19783
Urząd Gminy 14259
Praca Urzędu 13495
Informacje urzędu 13009
Druki do pobrania 11863
Rada Gminy 10844
Gmina 10218
Konkursy 9179
Uchwały Rady Gminy 8915
Przetargi - działki 8275
Ochrona środowiska 7168
Przetargi - majątek gminny 6700
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6123
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5506
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5237
Szukaj 5060
Deklaracje majątkowe 4890
Plan Kontroli Zarządczej 4704
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4544
Protokoły i sprawozdania 4389
Zamówienia publiczne - archiwum 4222
Kierownictwo Urzędu Gminy 4054
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4017
Plany i programy 3860
Plany i programy 3787
Wyniki kontroli 3787
Przedszkole w Nędzy 3785
Jednostki Organizacyjne Gminy 3749
Jak szukać 3671
Mapa witryny 3489
Regulamin organizacyjny urzędu 3462
Instrukcja obsługi BIP 3436
Struktura Urzędu 3424
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3418
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3302
Statystyka strony 3249
Poprzednia wersja serwisu 3171
Linki 3071
Wyniki z poprzedniego BIP 2969
dokumenty do pobrania 2904
Redakcja 2879
Polityka prywatności 2876
Referaty urzędu 2680
Podatek od nieruchomości 2675
Gminna Biblioteka Publiczna 2609
do pobrania 2585
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2569
Jednostki Pomocnicze 2534
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2511
Kontrola Zarządcza 2508
Archiwum uchwał 2464
Przetargi 2452
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2451
Webmaster 2416
Zastrzeżenia 2393
Decyzje, opinie... 2381
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2380
Komisje Rady Gminy 2376
Sprawozdania 2367
dane teleadresowe 2346
Statut gminy 2322
Budżet gminy 2317
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2284
Konkursy - Archiwum 2206
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2193
Wójt Gminy 2192
Sołectwo Nędza 2190
Obwieszczenia 2140
Sołectwo Górki Śląskie 2107
Regulamin organizacyjny 2070
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2063
Formularze B 2063
Regulamin organizacyjny 2060
Załatwianie spraw 2027
Statut 2015
Skarbnik Gminy 1988
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 1975
Wystąpienia pokontrolne 1968
Wybory uzupełniające 1958
Formularze A 1957
Samodzielne stanowiska 1926
Kontakt - dojazd 1911
Sołectwo Babice 1909
Sekretarz Gminy 1900
Sprzedaż majątku ruchomego 1896
Regulamin wynagradzania 1876
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1864
Kluby Radnych 1852
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1821
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1813
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1790
Wymiana dowodu osobistego 1790
Sołectwo Szymocice 1786
Sołectwo Zawada Książęca 1780
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1777
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1773
Archiwum Zarządzenia wójta 1725
Statut 1720
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1702
konkursy 1 1668
Formularze E 1668
Podział nieruchomości 1663
Sołectwo Ciechowice 1663
Pomieszczenia Urzędu 1661
Regulamin pracy Urzędu 1659
Sołectwo Łęg 1648
Procedury prawne 1636
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1619
Regulamin organizacyjny 1600
Referat Finansowy 1599
Statut 1599
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1581
Stan obsługi spraw 1575
Majątek 1571
Statut Urzędu Gminy 1569
Plany i programy 1561
Urząd Stanu Cywilnego 1557
Archiwa Urzędu 1528
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1509
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1492
Prawo miejscowe 1461
Statut 1460
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1457
Ochrona środowiska 1456
Główny Specjalista ds. Obronnych 1445
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1443
Statut 1435
Formularze G 1425
Statut 1424
Wydanie decyzji o wycince drzew 1414
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1412
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1407
Statut 1406
Statut 1398
Wydanie aktu urodzenia 1385
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1377
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1376
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1375
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1373
Rejestry 1370
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1370
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1368
Podatek rolny 1361
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1361
Wydanie aktu zgonu 1360
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1349
Statut 1343
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1342
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1337
Zawarcie związku małżeńskiego 1333
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1332
Opłata od posiadania psów 1328
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1326
Podatek od środków transportowych 1323
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1318
Statut 1313
Kontakt 1312
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1311
Wymeldowanie z pobytu stałego 1300
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1298
Zameldowanie na pobyt stały 1297
Zmiana imienia i nazwiska 1294
Majątek gminy 1289
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1283
Plany i programy 1281
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1280
Statut 1279
Majątek 1277
Procedury ISO 1277
Majątek 1272
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1269
Plany i programy 1269
Majątek 1268
Statut 1267
Statut 1266
Sprawozdania 1263
Sprawozdania 1261
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1259
Majątek 1254
Plany i programy 1253
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1250
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1245
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1244
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1243
Taryfa 1241
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1239
Sprawozdania 1235
Sprawozdania 1230
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1229
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1226
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1225
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1221
Majątek 1221
Archiwa 1219
Plany i programy 1212
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1208
Plany i programy 1202
Plany i programy 1198
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1197
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1194
Opłata stała 1190
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1190
Sprawozdania 1188
Protokoły z posiedzeń 1184
Plany i programy 1184
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1171
Organy Spółki 1169
Zarządzenia 1160
Opłaty, czynsze i podatki 1157
Umowa Spółki 1157
Sprawozdania 1156
Sprawozdania 1156
Cennik usług 1154
Podatek leśny 1152
Statut 1151
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1145
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1144
Ewidencje 1134
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1133
Majątek 1133
Analiza wody 1132
Sprawozdania 1120
Plany i programy 1116
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1115
Struktura Organizacyjna Spółki 1108
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1092
ISO w Urzędzie 1090
Usługi podstawowe 1088
Archiwum budżetu 1087
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1081
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1072
Opłata targowa 1066
Sprawozdania 1065
Usługi dodatkowe 1053
Plany i programy 1047
Regulamin pracy 1044
Budżet 2009 1033
Inwestycje bieżące 1030
Plany i programy 1001
Sprawozdania 989
Plany i programy 986
Plany i programy 985
Sprawozdania 976
Plany i programy 966
Sprawozdania 966
Przetargi 959
Regulamin pracy 957
Plany i programy 956
Sprawozdania 953
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 944
Inwestycje zrealizowane 924
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 922
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 918
Sprawozdania 915
Język migowy 900
Sprawozdania 897
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 881
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 878
statut 2 850
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 844
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 837
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 828
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 823
regolamin organizacyjny 2 822
Taryfa 817
Formularze H 799
Formularze C 789
Formularze D 777
Ochrona środowiska 773
pliki do pobrania 758
plany i programy 753
regolamin organizacyjny 3 749
Formularze I 749
Archiwum Przetargi 748
Formularze F 741
Statut 719
zamowienia publiczne 716
uchwaly rady gminy archiwum 701
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 700
statut 1 684
sprawozdania 3 673
majatek 3 669
sprawozdania 2 669
plany i programy 3 664
statut 3 654
wiadomosc 654
regolamin organizacyjny 1 652
regulamin organizacyjny 2 652
plany i programy 1 649
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 647
forums 644
majatek 2 639
sprawozdania 1 631
konkursy 627
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 618
sprawozdamia 616
2007b 616
formacsiega 608
sprawozdania 601
2008a 601
ki 593
758 588
691 587
r371 585
6428a507 581
5 577
n450 577
estepniorsj w BI 575
hhome 570
kontakt 568
1uSi spraw 567
1b52d302e7181331 567
obslugi bip 563
g434 561
ega 560
da47 553
acrobenia urzedu 553
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 552
p426 551
zamowienia szczegoly 549
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 549
zarzadzenie wojta 548
seite-20 545
ciopping-cutting-board-clear 545
ga 539
hty do pobrania 539
seite-42 535
8ec355648e7891e66c54191b 535
protukt 534
hogistik-und-produktion 533
m81-regulateur-de-debit 530
linkiedeni serwis 529
dokumentycd pobrania 528
new ix 527
1praafreciciogolaitampazedu 524
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 523
krzyzanowice solectwo 523
d812 522
popkzedeni serwia 521
view 518
w nedzy 518
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 517
boleslaw solectwo 517
176-nc-c-chiu-tng 515
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 515
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 515
27532d17e56e07902b254dfad10 514
referat inwestycji 512
i okrety 512
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 511
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 510
a witryny 510
ny w nedzy 509
crediti p806051 508
Central-de-Atendimento 508
g 505
60042265 505
Do 14 tyś 503
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 502
dotacje na zadania publiczne 502
nieruchomosci 502
artikel 500
y urzedu 500
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 499
134-cai-lan-va-cai-ln 498
epawi85h-Ball Eat 498
liaki 497
iIdex 496
311-bauxite-git-ba-o 494
tkpa prywatnosci 494
httny 494
182-ngay-b-nc-ra-i 493
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 493
iapa witryny 493
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 492
oplata odpady 492
strona82 492
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 492
19776-La Polizia ricorda Frernia 491
rejcaestr zmian 491
rdjesti zmian 491
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 490
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 490
r zmian 490
informacje 490
dokumentyn-lamobrania 487
gminna biblioteka publiczna 486
jak eizukac 484
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 483
y 482
informacje-in-misurata 480
dosnload88o abz35129 479
7ew1 n6c54191b 478
45 477
straz miejska 477
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 477
montbip 476
00657enty do pobrania 475
baubeschlaege 474
479-khieu-khich-bin-ong 473
cja oboutgi bir 472
oplaty czynsze i podatki 472
strona56 470
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 467
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 466
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 464
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 463
dadnosad 463
rejestr zaendaochrsdowiska 462
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 460
Powyżej 14 tyś 460
strna56 459
training-amminrstraindex 459
02b480dc052c4fe1 458
index2 455
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 453
zy 453
rok 2011 452
casrawis 451
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 447
dowcipy 445
rejes8tr zmian 445
ask szukac 444
konkursy 1 444
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 440
Studium zagospodarowania przestrzennego 434
statysty976ka strony 433
statut 432
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 431
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 427
test 424
null 418
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 417
strona7 400
pm zarzadzenia 2003 387
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 386
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 386
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 380
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 376
album 376
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 372
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 370
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 370
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 370
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 363
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 363
a4380923dd651c195b1631af7c829187 360
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 358
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 357
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 357
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 356
798cebccb32617ad94123450fd137104 355
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 353
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 352
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 351
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 350
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 348
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 348
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 345
0x31303235343830303536 345
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 344
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 344
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 344
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 343
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 343
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 338
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 336
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 334
null-- 332
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 331
je-media-player 328
fck about 328
browser 317
gsd 315
0x27 309
0x31303235343830303536-- 307
uploadtest 305
solectwo zawada 302
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 298
majatek 7 288
majatek 1 284
outputhtml 281
whatsnew 260
guestbook 230
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 217
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 206
9238b8c482371600b4448da21405865a 201
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 201
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 199
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 196
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 195
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 195
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 192
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 190
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 189
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 186
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 69
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 62
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 45
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 3249 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM