TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Wtorek, 11.08.2020
 
Linki
Znaleziono ogłoszeń: 63
Ogłoszenie o zamówieniu
Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NĘDZA” 2014-12-27 2015-02-12
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NĘDZA” 2014-11-27 2014-12-09
Roboty na drogach gminnych 2014-10-31 2014-10-24
Udzielenie kredytu długoterminowego 2014-07-24 2014-08-05
ADAPTACJA BUDYNKU DO CELÓW OSP W BABICACH – ETAP III 2014-07-11 2014-07-28
” Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014 – 2015 ” 2014-07-08 2014-07-21
Remont drogi gminnej ul.Modrzewiowej w Nędzy 2014-07-03 2014-07-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nędza - II postępowanie 2014-06-06 2014-06-17
Remont drogi gminnej ul.Rudzkiej w Górkach Śląskich 2014-06-03 2014-06-18
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach przy ul. Wiejskiej 68 w Gminie Nędza 2014-05-28 2014-06-13
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NĘDZA 2014-05-16 2014-05-29
Wykonanie usług sprzętowych zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2013 – 2014 2013-11-12 2013-11-07
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawada Książęca - Ciechowice o długości 0,700 km 2013-10-03 2013-09-30
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Babicach przy ul. Wiejskiej 68 w Gminie Nędza 2013-09-13 2013-09-05
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE - CIECHOWICE - ETAP I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2013-09-06 2013-08-28
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Nędza 2013-08-07 2013-08-05
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-08-06 2013-08-14
Adaptacja budynku do celów OSP Babice - etap II. 2013-07-31 2013-07-30
Zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Nędza - Rudnik - Krzanowice 2013-07-24 2013-07-22
Roboty na drogach gminnych 2013-07-08 2013-07-24
”Zakup i dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt do 4 szkół podstawowych Gminy Nędza (Nędzy, Babic, Górek Śląskich i Zawady Książęcej) ” w ramach realizacji projektu ”Indywidualizacja w Gminie Nędza” w ramach projektu Kapitał Ludzki. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.” 2013-06-18 2013-06-13
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nędza.” 2013-04-30 2013-06-12
Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Nędza tj. obsługa urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych 2013-02-26 2013-02-22
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2013-01-29 2013-01-29
Odbudowa odcinka ul. Żwirowej w Nędzy oraz odbudowa odcinka ul. Osiedlowej w Nędzy - II postępowanie 2012-10-31 2012-10-26
Odbudowa ul. Leśnej w Górkach Śląskich 2012-10-19 2012-10-15
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a 2012-09-18 2012-10-04
Zakup samochodu w celu dowozu uczniów do szkół 2012-09-03 2012-09-12
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nedza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-08-01 2012-08-10
Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach Postępowanie poniżej 14.000 euro 2012-07-17 2012-07-25
Odbudowa odcinka ul. Żwirowej w Nędzy oraz odbudowa odcinka ul. Osiedlowej w Nędzy 2012-07-16 2012-08-03
Wykonanie robót budowlanych dla : BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NĘDZA - etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice – Zad 1 – ” Ciechowice ” – część 1 – ul. Melioracyjna 2012-06-14 2012-06-29
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sołectwie Łęg - dz. nr 448 2011-09-29 2011-10-14
Zagospodarowanie i Ukształtowanie Obszaru Przestrzeni Publicznej w Miejscowości Szymocice - II postępowanie - 2011-08-26 2011-09-12
Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Leśnej w Górkach Śląskich 2011-08-23 2011-09-07
Zagospodarowanie i Ukształtowanie Obszaru Przestrzeni Publicznej w Miejscowości Szymocice 2011-08-09 2011-08-25
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011 – 2012 2011-08-04 2011-08-12
Wykonanie robót budowlanych dla : BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NĘDZA - etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice – Zad 3 – Nędza 1 – część 1. w ramach zadania: OCHRONA ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY NĘDZA W WODĘ PITNĄ ORAZ OBSZARÓW CHRONIONYCH POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 2011-06-20 2011-07-08
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ” Moje boisko – Orlik 2012 ” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym ) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a 2011-06-03 2011-06-21
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55 2011-04-20 2011-05-09
Przebudowa ulic Tuwima i Nad Suminą oraz remont dojazdu do mostu przy ul. Sportowej w Nędzy 2011-04-13 2011-04-29
Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Nędza 2011-04-01 2011-04-12
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Nędzy w ramach rządowego programu ”Radosna Szkoła” II postępowanie 2010-09-17 2010-10-01
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Nędzy w ramach rządowego programu ” Radosna Szkoła ” 2010-08-25 2010-09-09
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010 – 2011 2010-07-28 2010-08-06
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53 2010-06-14 2010-07-06
Przebudowy i remonty dróg gminnych 2010-03-31 2010-04-30
Ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości Babice 2010-03-04 2010-03-19
Wykonanie prac projektowych dla: BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY NĘDZA w miejscowości CIECHOWICE 2010-02-16 2010-02-26
Ogłoszenie o przetargu KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2010-02-03 2010-02-11
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego 2010-01-20 2010-01-29
Zakup koparko - ładowarki 2009-10-14 2009-10-22
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Babice i Nędza - I etap 2009-10-12 2009-11-04
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ul. Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w Gminie Nędza 2009-10-08 2009-10-29
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Zawada Książęca 2009-08-14 2009-09-07
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009 - 2010 2009-07-24 2009-08-03
Przebudowa ulicy Nad Koleją w Górkach Śląskich 2009-06-25 2009-07-16
Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a 2009-06-08 2009-06-29
Wykonanie prac projektowych dla: BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY NĘDZA - etap I – sieć kanalizacji dla miejscowości NĘDZA i CIECHOWICE 2009-05-04 2009-06-15
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej •etap 1- Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej 2009-04-20 2009-05-13
Remonty i przebudowy dróg gminnych 2009-04-14 2009-05-06
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali Gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57 2009-03-27 2009-04-17
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY NĘDZA 2009-02-13 2009-02-26
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: brak danych
Odwiedzin na tej stronie: 4473 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM