TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Druki do pobrania Sobota, 20.07.2024
 
Linki

Podatki - druki do pobrania (deklaracje i informacje w sprawie podatku)

Znaleziono 36 plik(ów) do pobrania.

Pomoc społeczna

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Druki do pobrania
DEKLARACJA_ODPADY_2015.pdf [] DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 209 KB
dt-1a__.pdf [209 KB] ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 204 KB
dt-1_.pdf [204 KB] DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 179 KB
Deklaracja_podatki_2015.pdf [179 KB] DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN 1 190 KB
Informacja_podatki_2015.pdf [190 KB] INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN 1 287 KB
IL_1.pdf [287 KB] INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL 1 169 KB
DR_1.pdf [169 KB] Deklaracja na podatek rolny DR - 1 230 KB
IR_1.pdf [230 KB] INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR 1 192 KB
DL_1.pdf [192 KB] DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL 1 172 KB
Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf [172 KB] Wniosek o wydaie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzące stan zaległości 172 KB
Oswiadczenie.pdf [172 KB] Ośwadczenie 241 KB
Urząd Stanu Cywilnego
podanie_usc1.doc [241 KB] Wniosek o wydanie odpisu aktu: małżeństwa, narodzin, zgonu 31 KB
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nędza
WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia.pdf [31 KB] W N I O S E K o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 78 KB
Podanie_wyprzeda_zapasow_alkoholowych.doc [78 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 38 KB
WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf [38 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaży 87 KB
Wniosek_dokonanie_zmiany_w_zezwoleniu.doc [87 KB] Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu 29 KB
WNIOSEK_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_zezwolenie_jednorazowe.pdf [29 KB] Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenie jednorazowe 82 KB
Dział Kadry - dokumenty dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Nędza
wydawanie_zaswiadcze_o_zatrudnieniu.doc [82 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu / zatrudnieniu i wynagrodzeniu 29 KB
oswiadczenie_o_niekaralnosci.rtf [29 KB] Oświadczenie o niekaralności 12 KB
oswiadczenie_PUP.doc [12 KB] Oświadcznie zw. z Powiatowym Urzędem Pracy 28 KB
Oswiadczenie_BIP.doc [28 KB] Oświadczenie o Biuletynie Informacji Publicznej 25 KB
KWESTIONARIUSZ_osobowy.doc [25 KB] Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 33 KB
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nędzy
Wniosek_do_GKRPA.doc [33 KB] Wniosek do GKRPA o skierowanie osoby na leczenie odwykowe 27 KB
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki_Mieszkaniowe.pdf [27 KB] Dodatki Mieszkaniowe 808 KB
Fundusz alimentacyjny
Fundusz_Alimentacyjny2.pdf [808 KB] Załącznik do wniosku alimentacyjnego 259 KB
Fundusz_Alimentacyjny.pdf [259 KB] Wnosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.12 MB
Planowanie przestrzenne i infrastruktura
WNIOSEK_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf [2.12 MB] WNIOSEK o wydanie zaświadczenia 98 KB
Wniosek_o_wypis_i_wyrys_z_miejscowego_planu_zagospodarowania_...pdf [98 KB] WNIOSEK o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza 97 KB
wniosek_wycinka.pdf [97 KB] WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wycinkę / przesadzenie * drzew (a) / krzewu (ów)* 97 KB
Wniosek_wydanie_zasw_zmiany_sposobu_uzytk_obiektu.doc [97 KB] Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie sposobu uzytkowania obiektu 24 KB
Pomoc społeczna
wniosek_prawo_do_jednorazowej_zapomogi_ur_dziecka.doc [24 KB] Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 683 KB
wniosek_prawa_do_zasilku_rodzinnego_rodzinnego.doc [683 KB] Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 3.96 MB
wniosek_prawa_do_swiadczenia_pielegnacyjnego.doc [3.96 MB] Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1.9 MB
wniosek_o_ustalenieprawa_zasilek_pielegnacyjnego.doc [1.9 MB] Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 1.05 MB
oswiadczenie_rodzina_podatek.doc [1.05 MB] Oświadczenie członków rodziny o zryczałtowanym podatku dochodowym 318 KB
osw_podatek_zryczaltowany.doc [318 KB] Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 1.46 MB


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 10:17:23
Czas wytworzenia: 2011-01-18 12:44:48
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-01-13 10:17:23)
Odwiedzin na tej stronie: 13343 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM