TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór pracowników Konkursy - Archiwum Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy Piątek, 05.06.2020
 
Linki

Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy

Wójt gminy Nędza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. obronnych w wymiarze czasu pracy ½ etatu Urzędu Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza.

 1. Wymagania
  1. niezbędne:
   • wykształcenie wyższe,
   • staż pracy 4 lata,
   • niekaralność za przestępstwo umyślne,
   • nieposzlakowana opinia.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • posiadanie certyfikatu poświadczenia bezpieczeństwa,
   • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
   • znajomość przepisów związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP,
   • doświadczenie w pracy na podobnym lub równorzędnym stanowisku pracy w urzędach gmin/miasta.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie całości spraw zadań gminy w zakresie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
  • utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i kierowanie jego pracami,
  • koordynowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
  • współdziałanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie działań kryzysowych (powodzie, klęski żywiołowe, pożary itp.).
 3. Wymagane dokumenty:
  • pisemne zgłoszenie udziału w naborze,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),
  • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Nabór na stanowisko główny specjalista ds. obronnych" z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do dnia 28 września 2007 roku godz. 13.30 (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.nedza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z poźn. zm.).".Data ogłoszenia konkursu: 14.09.2007 r.Wyniki I etapu rekrutacji

  • Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Jan Czech - zamieszkały w Raciborzu,
  • Test i rozmowa kwalifikacyjna z ww. kandydatem odbędzie się dnia 2 października 2007 roku od godziny 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy.


Wyniki naboru

  • w dniu 2.10.2007 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, głównym specjalistą ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy wybrany został pan Jan Czech, zamieszkały w Raciborzu.
  • uzasadnienie wyboru:
   Pan Jan Czech posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na oferowanym stanowisku oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Pan Jan Czech jako były żołnierz zawodowy ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej korzysta ponadto z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się szerokim zakresem wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań przedstawionych w ogłoszeniu o naborze.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-15 11:08:30
Czas wytworzenia: 2009-01-15 08:42:02
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-15 11:08:30)
Odwiedzin na tej stronie: 1458 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM