TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Załatwianie spraw Zmiana imienia i nazwiska Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Zmiana imienia i nazwiska

 1.  Decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik USC właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik USC właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
 2. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwość miejscową w stosunku do osób zamieszkałych za granicą określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych wnioskodawców w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik USC miasta St. Warszawy. 
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim ubiegające się o zmianę nazwiska składają odrębne wnioski.
 4. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
  Niezbędne dokumenty:
 • ankieta (19 KB),
 • wniosek o zmianę imienia / nazwiska  (30 KB),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (odpis zupełny, jeżeli informacje, które on zawiera są niezbędne do załatwienia sprawy),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (odpis zupełny, jeżeli informacje, które on zawiera są niezbędne do załatwienia sprawy),
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci objętych wnioskiem,
 • oświadczenie drugiego rodzica dziecka (niebędącego wnioskodawcą) o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku jego zgody - postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany),
 • oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 14 lat),
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na zmianę imienia lub nazwiska,
 • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

 

Opłaty:

 • za wydanie decyzji - 37,00 zł.

Jednostka obsługująca:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • pok. nr 13, I piętro, tel. (32) 410 20 18 w. 24


Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:30 do 17:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:00


Czas oczekiwania:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-14 08:29:17
Czas wytworzenia: 2009-01-14 08:28:52
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-14 08:29:17)
Odwiedzin na tej stronie: 1598 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM