TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Uchwały Rady Gminy Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono 511 plik(ów) do pobrania.

Kadencja 2010 - 2014

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Kadencja 2010 - 2014
IV-19-2014.pdf [] Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 6.67 MB
IV-18-2014.pdf [6.67 MB] Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 4.39 MB
IV-17-2014.pdf [4.39 MB] Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015 Gminy Nędza 1.55 MB
IV-16-2014.pdf [1.55 MB] Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 1.3 MB
IV-15-2014.pdf [1.3 MB] Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 2.74 MB
III-14-2014.pdf [2.74 MB] Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela niruchomości 23.73 MB
II-13-2014.pdf [23.73 MB] Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych 2 MB
II-12-2014.pdf [2 MB] Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 1.21 MB
II-11-2014.pdf [1.21 MB] Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.98 MB
II-10-2014.pdf [1.98 MB] Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany "Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiczn 412 KB
II-9-2014.pdf [412 KB] Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 314 KB
II-8-2014.pdf [314 KB] Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 368 KB
II-7-2014.pdf [368 KB] Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 386 KB
II-6-2014.pdf [386 KB] Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie:zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 417 KB
II-5-2014.pdf [417 KB] Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 251 KB
II-4-2014.pdf [251 KB] Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nędza 302 KB
II-3-2014.pdf [302 KB] Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 215 KB
I-2-2014.pdf [215 KB] Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza 196 KB
I-1-2014.pdf [196 KB] Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza 199 KB
LIX-438-2014.pdf [199 KB] Uchwała Nr LIX-438-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 543 KB
LIX-437-2014.pdf [543 KB] uchwała Nr LIX-437-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. z siedzibą w Nędzy 280 KB
LIX-436-2014.pdf [280 KB] Uchwała Nr LIX-436-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 1.32 MB
LIX-435-2014.pdf [1.32 MB] Uchwała Nr LIX-435-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 2.64 MB
LIX-434-2014.pdf [2.64 MB] Uchwała Nr LIX-434-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. 712 KB
LIX-433-2014.pdf [712 KB] Uchwała Nr LIX-433-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza w ramach zasady de minimis 1.79 MB
LIX-432-2014.pdf [1.79 MB] Uchwała Nr LIX/432/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 2.64 MB
LVIII-431-2014.pdf [2.64 MB] Uchwała Nr LVIII-431-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 3 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.14 MB
LVII-430-2014.pdf [1.14 MB] Uchwała Nr LVII-430-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 1.14 MB
LVII-429-2014.pdf [1.14 MB] Uchwała Nr LVII-429-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2014 r., zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.6 MB
Uchwala_LVII_428_2014.pdf [1.6 MB] Uchwała Nr LVII-428-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX-377-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty na 133 KB
Uchwala_Nr_LVII_427_2014.pdf [133 KB] Uchwała Nr LVII-427-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok 101 KB
LVII-426-2014.pdf [101 KB] Uchwała LVII/426/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 września 2014 roku, w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014-2017" 257 KB
LVII-425-2014.pdf [257 KB] Uchwała Nr LVII/425/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 września 2014 roku, w sprawie przyjęcia "Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznych użytecznych na 2015 rok" 601 KB
Uchwala_Nr_LV_422_2014.pdf [601 KB] Uchwała Nr LV-422-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Babicach 118 KB
Uchwala_Nr_LV_420_2014.pdf [118 KB] Uchwała Nr LV-420-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 964 KB
Uchwala_Nr_LV_419_2014.pdf [964 KB] Uchwała Nr LV-419-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 196 KB
Uchwala_Nr_LV_417_2014.pdf [196 KB] Uchwała Nr LV-417-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca. 80 KB
Uchwala_Nr_LV_416_2014.pdf [80 KB] Uchwała Nr LV-416-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Szymocice. 80 KB
Uchwala_Nr_LV_415_2014.pdf [80 KB] Uchwała Nr LV-415-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza. 80 KB
Uchwala_Nr_LV_414_2014.pdf [80 KB] Uchwała Nr LV-414-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg. 80 KB
Uchwala_Nr_LV_413_2014.pdf [80 KB] Uchwała Nr LV-413-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie. 80 KB
Uchwala_Nr_LV_412_2014.pdf [80 KB] Uchwała Nr LV-412-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice. 80 KB
Uchwala_Nr_LV_411_2014.pdf [80 KB] Uchwała Nr LV-411-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza 174 KB
Uchwala_Nr_LV_410_2014.pdf [174 KB] Uchwała Nr LV-410-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 164 KB
Uchwala_Nr_LV_409_2014.pdf [164 KB] Uchwala Nr LV-409-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości 153 KB
Uchwala_Nr_LIV_407_2014.pdf [153 KB] Uchwała Nr LIV-407-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 850 KB
Uchwala_Nr_LIV_405_2014.pdf [850 KB] Uchwała Nr LIV-405-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza 92 KB
Uchwala_Nr_LIV_404_2014.pdf [92 KB] Uchwała Nr LIV-404-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 97 KB
Uchwala_Nr_LIII_403_2014.pdf [97 KB] Uchwała Nr LIII.403.2014 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu 81 KB
Uchwala_Nr_LIII_399_2014.pdf [81 KB] Uchwała Nr LIII-399-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.37 MB
Uchwala_Nr_LII_396_2014.pdf [1.37 MB] Uchwała Nr LII-396-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 948 KB
Uchwala_Nr_LII_395_2014.pdf [948 KB] Uchwała Nr LII–395-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok 129 KB
Uchwala_Nr_LII_394_2014.pdf [129 KB] Uchwała Nr LII-394-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 164 KB
Uchwala_Nr_LII_393_2014.pdf [164 KB] Uchwała Nr LII-393-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 149 KB
Uchwala_Nr_LII_392_2014.pdf [149 KB] Uchwała Nr LII-392-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych 97 KB
Uchwala_Nr_LII_391_2014.pdf [97 KB] Uchwała Nr LII-391-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad 98 KB
Uchwala_Nr_LII_390_2014.pdf [98 KB] Uchwała Nr LII-390-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza 97 KB
Uchwala_Nr_LI_388_2014.pdf [97 KB] Uchwała Nr LI-388-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.13 MB
Uchwala_Nr_LI_386_2014.pdf [1.13 MB] Uchwała Nr LI-386-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok 116 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LI_383_2014.pdf [116 KB] Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2013 rok 3.34 MB
Uchwala_Nr_LI_383_2014.pdf [3.34 MB] Uchwała Nr LI- 383-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2013 rok" 110 KB
Uchwala_Nr_LI_381_2014.pdf [110 KB] Uchwała Nr LI-381-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. z siedzibą w Nędzy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01 czerwca 2014 roku do 31 maja 103 KB
Uchwala_Nr_LI_380_2014.pdf [103 KB] Uchwała Nr LI-380-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 171 KB
Uchwala_Nr_XLIX_378_2014.pdf [171 KB] Uchwała Nr XLIX-378-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 409 KB
Uchwala_Nr_XLIX_377_2014.pdf [409 KB] Uchwała Nr XLIX-377-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nędza 115 KB
Uchwala_Nr_XLIX_375_2014.pdf [115 KB] Uchwała Nr XLIX-375-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.96 MB
Uchwala_Nr_XLIX_367_2014.pdf [1.96 MB] Uchwała Nr XLIX-367-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 95 KB
Uchwala_Nr_XLIX_366_2014.pdf [95 KB] Uchwała Nr XLIX-366-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24marca 2014 roku w sprawie: określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2014" 104 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIX_366_2014.pdf [104 KB] Załącznik do Uchwały nr XLIX-366-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 2014 . 122 KB
Uchwala_Nr_XLIX_365_2014.pdf [122 KB] Uchwała Nr XLIX-365-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LYSKOR 77 KB
Uchwala_Nr_XLIX_364_2014.pdf [77 KB] Uchwała Nr XLIX-364-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą 56 KB
Uchwala_Nr_XLIX_363_2014.pdf [56 KB] Uchwała Nr XLIX-363-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nędza na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Nędza poprzez dostosowanie opisu ich granic 182 KB
Uchwala_Nr_XLIX_362_2014.pdf [182 KB] Uchwała Nr XLIX-362-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXXII-252-2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania 190 KB
Uchwala_Nr_XLVI_358_2014.pdf [190 KB] Uchwała Nr XLVI-358-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 1.57 MB
Uchwala_Nr_XLVI_357_2014.pdf [1.57 MB] Uchwała Nr XLVI-357-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1.52 MB
Uchwala_Nr_XLVI_356_2014.pdf [1.52 MB] Uchwała Nr XLVI-356-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/234/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 96 KB
Uchwala_Nr_XLV_355_2014.pdf [96 KB] Uchwała Nr XLV-355-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsp 96 KB
Uchwala_Nr_XLV_354_2014.pdf [96 KB] Uchwała Nr XLV-354-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 181 KB
Uchwala_Nr_XLV_353_2014.pdf [181 KB] Uchwała Nr XLV-353-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 95 KB
Uchwala_Nr_XLV_352_2014.pdf [95 KB] Uchwała Nr XLV-352-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza 96 KB
Uchwala_Nr_XLV_351_2014.pdf [96 KB] Uchwała Nr XLV-351-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Nę 611 KB
Uchwala_Nr_XLV_350_2014.pdf [611 KB] Uchwała Nr XLV-350-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 110 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIV_343_2013.pdf [110 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIV/343/2013 213 KB
Uchwala_Nr_XLIV_343_2013.pdf [213 KB] Uchwała Nr XLIV/343/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2017" 77 KB
Uchwala_Nr_XLIV_342_2013.pdf [77 KB] Uchwała Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza 103 KB
Uchwala_Nr_XLIV_341_2013.pdf [103 KB] Uchwała Nr XLIV/341/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Nędza programu PEAD 2014 75 KB
Uchwala_Nr_XLIV_340_2013.pdf [75 KB] Uchwała Nr XLIV/340/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Gminy Nędza" 105 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIV_340_2013.pdf [105 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIV/340/2013 227 KB
Uchwala_Nr_XLIV_339_2013.pdf [227 KB] UCHWAŁA NR XLIV/339/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pawła CIEŚLI z dnia 18 listopada 2013r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXVI-294 -2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 roku w spra 75 KB
Uchwala_Nr_XLIII_338_2013.pdf [75 KB] Uchwała Nr XLIII / 338 / 2013 Rady Gmina Nędza z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza w obrębie wsi Babice. 81 KB
Uchwala_Nr_XLIII_337_2013.pdf [81 KB] Uchwała Nr XLIII / 337 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla terenów po "Kolejce Wąskotorowej". 81 KB
Uchwala_Nr_XLIII_336_2013.pdf [81 KB] Uchwała Nr XLIII / 336 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na rok 2014 pt. "SZANSA –Program aktywnej integracji w Gminie Nędza" 73 KB
Uchwala_Nr_XLIII_335_2013.pdf [73 KB] Uchwała Nr XLIII / 335 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożyt 44 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIII_335_2013.pdf [44 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIII / 335 / 2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 12 listopada 2013 r. 150 KB
Uchwala_Nr_XLIII_334_2013.pdf [150 KB] Uchwała XLIII / 334 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy 44 KB
Uchwala_Nr_XLII_333_2013.pdf [44 KB] Uchwała Nr XLII / 333 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nie dłuższy niż 9 lat na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonej 78 KB
Uchwala_Nr_XLII_332_2013.pdf [78 KB] Uchwała Nr XLII / 332 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 43 KB
Uchwala_Nr_XLII_329_2013.pdf [43 KB] Uchwała Nr XLII-329-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagród sportowych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 100 KB
Uchwala_Nr_XLII_328_2013.pdf [100 KB] Uchwała Nr XLII-328-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nędza 91 KB
Uchwala_Nr_XLII_327_2013.pdf [91 KB] Uchwała Nr XLII-327-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nędza 96 KB
Uchwala_Nr_XLII_326_2013.pdf [96 KB] Uchwała Nr XLII-326-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111 KB
Uchwala_Nr_XLII_325_2013.pdf [111 KB] Uchwała Nr XLII-325-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/132/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 roku o opłacie od posiadania psów 92 KB
Uchwala_Nr_XLII_324_2013.pdf [92 KB] Uchwała Nr XLII-324-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014r. 121 KB
Uchwala_Nr_XLII_323_2013.pdf [121 KB] Uchwała Nr XLII-323-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok 100 KB
Uchwala_Nr_XLI_322_2013.pdf [100 KB] Uchwała Nr XLI-322-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina N 94 KB
Uchwala_XL_321_2013.pdf [94 KB] Uchwała XL / 321 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr II/7/10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmian Statutu Gminy Nędza 42 KB
Uchwala_Nr_XL_317_2013.pdf [42 KB] Uchwała Nr XL / 317 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok " 72 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XL_317_2013.pdf [72 KB] Załącznik do Uchwały Nr XL / 317 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 roku 104 KB
Uchwala_Nr_XL_316_2013.pdf [104 KB] Uchwała Nr XL / 316 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 144 KB
Uchwala_Nr_XL_315_2013.pdf [144 KB] Uchwała Nr XL / 315 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 71 KB
Uchwala_Nr_XL_314_2013.pdf [71 KB] Uchwała Nr XL-314-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 241 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_313_2013.pdf [241 KB] Uchwała Nr XXXIX-313-2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 5 sierpnia 2013 r., w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza 94 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_312_2013.pdf [94 KB] Uchwała Nr XXXIX-312-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 5 sierpnia 2013 r., zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza 93 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_311_2013.pdf [93 KB] Uchwała Nr XXXIX/311/2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI/247/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 127 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_310_2013.pdf [127 KB] Uchwała Nr XXXIX / 310 / 2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 5 sierpnia 2013 r., w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 83 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_309_2013.pdf [83 KB] Uchwała Nr XXXIX/309/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 5 sierpnia 2013 r., w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 112 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_308_2013.pdf [112 KB] Uchwała Nr XXXIX / 308 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 5 sierpnia 2013 r., w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 86 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_307_2013.pdf [86 KB] Uchwała Nr XXXIX-307-2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX-235-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 95 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_306_2013.pdf [95 KB] Uchwała Nr XXXIX / 306 / 2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 5 sierpnia 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza 153 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_305_2013.pdf [153 KB] Uchwała Nr XXXIX / 305 / 2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 5 sierpnia 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 72 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_304_2013.pdf [72 KB] Uchwała Nr XXXIX / 304 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 5 sierpnia 2013 r., w sprawie zmiany "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013-2016" 89 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_301_2013.pdf [89 KB] Uchwała Nr XXXVII / 301 / 2013 Rady Gminy Nędz, z dnia 18 czerwca 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 84 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_300_2013.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXXVII / 300 /2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013 roku,w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 9 lat, na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonej po 32 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_298_2013.pdf [32 KB] Uchwała Nr XXXVII / 298 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI/247/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 119 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXXVII_298_2013.pdf [119 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXVII / 298 / 2013 222 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_297_2013.pdf [222 KB] Uchwała Nr XXXVII – 297 - 2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 18 czerwca 2013 roku, zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII-263-2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami Krzanowice i Rudnik porozumienia w spra 44 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_296_2013.pdf [44 KB] Uchwała Nr XXXVII / 296 / 2013 Rady Gminy Nędza, z dnia 18 czerwca 2013 r., w sprawie: przystąpienia gminy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 87 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_295_2013.pdf [87 KB] Uchwała Nr XXXVI/295/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI/247/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 114 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXXVI_295_2013.pdf [114 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/295/2013 193 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_294_2013.pdf [193 KB] Uchwała Nr XXXVI–294-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza 158 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_293_2013.pdf [158 KB] Uchwała Nr XXXVI – 293 - 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok 99 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_292_2013.pdf [99 KB] Uchwała Nr XXXVI-292-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2012 rok 84 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_291_2013.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXXVI-291-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2012 rok 84 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_290_2013.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXXVI / 290 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargę na uchwałę Nr XXXI/243/2012 Rady Gniny Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia stopnia org 77 KB
Uchwala_Nr_XXXV_289_2013.pdf [77 KB] Uchwała Nr XXXV / 289 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 43 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_287_2013.pdf [43 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/287/2013 231 KB
Uchwala_Nr_XXXV_287_2013.pdf [231 KB] Uchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI/247/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 119 KB
Uchwala_Nr_XXXV_286_2013.pdf [119 KB] Uchwała Nr XXXV-286-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 100 KB
Uchwala_Nr_XXXV_284_2013.pdf [100 KB] Uchwała Nr XXXV / 284 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego 72 KB
Uchwala_Nr_XXXV_283_2013.pdf [72 KB] Uchwała Nr XXXV / 283 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. z siedzibą w Nędzy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01 czerwca 2013 roku do 31 72 KB
Uchwala_Nr_XXXV_282_2013.pdf [72 KB] Uchwała Nr XXXV / 282 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. " KOMPLEKSOWA REHABILITACJA I TEREAPIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY NĘDZA " 45 KB
Uchwala_Nr_XXXV_281_2013.pdf [45 KB] Uchwała Nr XXXV / 281 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na lata 2014-2015 pt. "SZANSA –Program aktywnej integracji w Gminie Nęd 71 KB
Uchwala_Nr_XXXV_280_2013.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXXV / 280 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2012 rok" 95 KB
Uchwala_Nr_XXXV_279_2013.pdf [95 KB] Uchwała Nr XXXV-279-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 187 KB
Uchwala_Nr_XXXV_278_2013.pdf [187 KB] Uchwała Nr XXXV / 278 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok 73 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_277_2013.pdf [73 KB] Uchwała Nr XXXIV / 277 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. z siedzibą w Nędzy 84 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_275_2013.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXXIV / 275 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI/247/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 122 KB
Tabela_Nr3_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_275_2013.pdf [122 KB] Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/275/2013 111 KB
Tabela_Nr2_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_275_2013.pdf [111 KB] Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/2013 145 KB
Tabela_Nr1_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_275_2013.pdf [145 KB] Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/275/2013 162 KB
Zalacznik_Nr2_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_275_2013.pdf [162 KB] Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/2013 126 KB
Zalacznik_Nr1_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_275_2013.pdf [126 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/275/2013 135 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_274_2013.pdf [135 KB] Uchwała Nr XXXIV / 274 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 6 lat, na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych pod 77 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_273_2013.pdf [77 KB] Uchwała Nr XXXIV / 273 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 118 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_272_2013.pdf [118 KB] Uchwała Nr XXXIV / 272 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 118 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_271_2013.pdf [118 KB] Uchwała Nr XXXIV-271-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza oraz o dalszym postępowaniu z nimi 93 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXIV_270_2013.pdf [93 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXIV-270-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 roku, PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 2013 . 110 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_270_2013.pdf [110 KB] Uchwała Nr XXXIV – 270 - 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2013 70 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXIII_269_2013.pdf [70 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/269/2013 124 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_269_2013.pdf [124 KB] Uchwała Nr XXXIII/269/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 117 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXIII_268_2013.pdf [117 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/268/2013 168 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_268_2013.pdf [168 KB] Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013rok 112 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_267_2013.pdf [112 KB] Uchwała Nr XXXIII–267-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 Lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nędza 153 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_266_2013.pdf [153 KB] Uchwała Nr XXXIII-266-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza. 153 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_265_2013.pdf [153 KB] Uchwała Nr XXXIII-265-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 187 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_264_2013.pdf [187 KB] Uchwała Nr XXXIII / 264 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nędza do realizacji projektu pt. " Indywidualizacja w Gminie Nędza" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 52 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_263_2013.pdf [52 KB] Uchwała Nr XXXIII / 263 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami Krzanowice i Rudnik porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę en 68 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_262_2013.pdf [68 KB] Uchwała Nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza 216 KB
Uchwala_Nr_XXXII_261_2013.pdf [216 KB] Uchwała Nr XXXII/261/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007–2013 164 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXII_260_2013.pdf [164 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXII/260/2013 114 KB
Uchwala_Nr_XXXII_260_2013.pdf [114 KB] Uchwała Nr XXXII/260/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 122 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXII_259_2013.pdf [122 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXII/259/2013 132 KB
Uchwala_Nr_XXXII_259_2013.pdf [132 KB] Uchwała Nr XXXII/259/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI/247/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 122 KB
Uchwala_Nr_XXXII_258_2012.pdf [122 KB] Uchwała Nr XXXII/258/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki 85 KB
Uchwala_Nr_XXXII_257_2013.pdf [85 KB] Uchwała Nr XXXII / 257 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Nędza programu PEAD 2013 43 KB
Uchwala_Nr_XXXII_256_2013.pdf [43 KB] Uchwała Nr XXXII / 256 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 43 KB
Uchwala_Nr_XXXII_255_2013.pdf [43 KB] Uchwała Nr XXXII / 255 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 119 KB
Uchwala_Nr_XXXII_254_2013.pdf [119 KB] Uchwała Nr XXXII / 254 /2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego 71 KB
Uchwala_Nr_XXXII_253_2013.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXXII-253-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII /35 / 07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 94 KB
Uchwala_Nr_XXXII_252_2013.pdf [94 KB] UCHWAŁA NR XXXII-252-2013 RADY GMINY Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania 186 KB
Uchwala_Nr_XXXI_249_2012.pdf [186 KB] Uchwała Nr XXXI / 249 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 151 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXI_248_2012.pdf [151 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXI/248/2012 184 KB
Uchwala_Nr_XXXI_248_2012.pdf [184 KB] Uchwała Nr XXXI / 248 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013-2016" 44 KB
Uchwala_Budzetowa_Nr_XXXI_247_2012.pdf [44 KB] Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Nędza Nr XXXI-247-2012, z dnia 17 grudnia 2012 r. 1.07 MB
Uchwala_Nr_XXXI_246_2012.pdf [1.07 MB] Uchwała Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 116 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXI_246_2012.pdf [116 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXI / 246 / 2012 117 KB
Tabele_do_Uchwaly_Nr_XXXI_246_2012.pdf [117 KB] Tabele do Uchwały Nr XXXI / 246 / 2012 205 KB
Uchwala_Nr_XXXI_243_2012.pdf [205 KB] Uchwała Nr XXXI / 243 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Babicach i Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej 97 KB
Uchwala_Nr_XXX_240_2012.pdf [97 KB] Uchwała Nr XXX / 240 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu 76 KB
Uchwala_Nr_XXX_239_2012.pdf [76 KB] Uchwała Nr XXX / 239 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w sołectwie Babice na czas nie dłuższy niż 10 lat 79 KB
Uchwala_Nr_XXX_238_2012.pdf [79 KB] Uchwała Nr XXX / 238 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości - nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 121 KB
Uchwala_Nr_XXX_237_2012.pdf [121 KB] Uchwała Nr XXX.237.2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 188 KB
Uchwala_Nr_XXX_236_2012.pdf [188 KB] Uchwała Nr XXX-236-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 163 KB
Uchwala_Nr_XXX_235_2012.pdf [163 KB] Uchwała Nr XXX.235.2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 156 KB
Uchwala_Nr_XXX_234_2012.pdf [156 KB] Uchwała Nr XXX-234-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 153 KB
Uchwala_Nr_XXIX_233_2012.pdf [153 KB] Uchwała Nr XXIX / 233 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego 69 KB
Uchwala_Nr_XXIX_232_2012.pdf [69 KB] Uchwała Nr XXIX / 232 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012r w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 140 KB
Uchwala_Nr_XXIX_226_2012.pdf [140 KB] Uchwała Nr XXIX / 226 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. uchylająca Uchwałę Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Nedza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 85 KB
Uchwala_Nr_XXIX_225_2012.pdf [85 KB] Uchwała Nr XXIX / 225 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. uchylająca Uchwałę Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Nedza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 87 KB
Uchwala_Nr_XXIX_224_2012.pdf [87 KB] Uchwała Nr XXIX / 224 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Nedza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 86 KB
Uchwala_Nr_XXIX_223_2012.pdf [86 KB] Uchwała Nr XXIX / 223 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Nedza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 89 KB
Uchwala_Nr_XXIX_222_2012.pdf [89 KB] Uchwała Nr XXIX / 222 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/434/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 98 KB
Uchwala_Nr_XXIX_221_2012.pdf [98 KB] Uchwała Nr XXIX-221-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 155 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXIX_220_2012.pdf [155 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXIX / 220 / 2012 193 KB
Uchwala_Nr_XXIX_220_2012.pdf [193 KB] Uchwała Nr XXIX / 220 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Gminy Nędza" 73 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXIX_219_2012.pdf [73 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXIX / 219 / 2012 150 KB
Uchwala_Nr_XXIX_219_2012.pdf [150 KB] Uchwała Nr XXIX / 219 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 78 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_XXIX_218_2012.pdf [78 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXIX / 218 / 2012 80 KB
Uchwala_Nr_XXIX_218_2012.pdf [80 KB] Uchwała Nr XXIX / 218 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2013 rok " 72 KB
Uchwala_Nr_XXIX_217_2012.pdf [72 KB] Uchwała Nr XXIX-217-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r. 185 KB
Uchwala_Nr_XXIX_216_2012.pdf [185 KB] Uchwała Nr XXIX-216-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 163 KB
Uchwala_Nr_XXVIII_215_2012.pdf [163 KB] Uchwała Nr XXVIII-215-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystani 154 KB
Uchwala_Nr_XXVIII_210_2012.pdf [154 KB] Uchwała Nr XXVIII-210-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-198-2012 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 198 KB
Uchwala_Nr_XXVIII_209_2012.pdf [198 KB] Uchwała Nr XXVIII-209-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 września 2012 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Nędza 157 KB
Uchwala_Nr_XXVIII_208_2012.pdf [157 KB] Uchwała Nr XXVIII – 208- 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wytypowania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia 44 KB
Uchwala_Nr_XXVIII_207_2012.pdf [44 KB] Uchwała Nr XXVIII – 207-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 września 2012 roku w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 45 KB
Uchwala_Nr_XXVIII_206_2012.pdf [45 KB] Uchwała Nr XXVIII-206-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 190 KB
Uchwala_Nr_XXVII_205_2012.pdf [190 KB] Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej gminie Nędza" 90 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXVII_204_2012.pdf [90 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXVII/204/2012 115 KB
Uchwala_Nr_XXVII_204_2012.pdf [115 KB] Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 122 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXVII_203_2012.pdf [122 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXVII/203/2012 232 KB
Uchwala_Nr_XXVII_203_2012.pdf [232 KB] Uchwała Nr XXVII/203/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 122 KB
Uchwala_Nr_XXVII_202_2012.pdf [122 KB] Uchwała Nr XXVII-202-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Nędza 65 KB
Uchwala_Nr_XXVII_201_2012.pdf [65 KB] Uchwała Nr XXVII-201-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy 130 KB
Uchwala_Nr_XXVII_200_2012.pdf [130 KB] Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 121 KB
Uchwala_Nr_XXVII_199_2012.pdf [121 KB] Uchwała Nr XXVII-199-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 65 KB
Uchwala_Nr_XXVII_198_2012.pdf [65 KB] Uchwała Nr XXVII-198-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i t 73 KB
Uchwala_Nr_XXVI_197_2012.pdf [73 KB] Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Nedza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 88 KB
Uchwala_Nr_XXVI_196_2012.pdf [88 KB] Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/ 183/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 88 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXVI_195_2012.pdf [88 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXVI/195/2012 113 KB
Uchwala_Nr_XXVI_195_2012.pdf [113 KB] Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 116 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXVI_194_2012.pdf [116 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXVI/194/2012 305 KB
Uchwala_Nr_XXVI_194_2012.pdf [305 KB] Uchwała Nr XXVI/194/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 126 KB
Uchwala_Nr_XXVI_193_2012.pdf [126 KB] Uchwała Nr XXVI/ 193 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-174-2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 162 KB
Uchwala_Nr_XXVI_192_2012.pdf [162 KB] Uchwała Nr XXVI-192-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Nędza 65 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXVI_191_2012.pdf [65 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXVI / 191 / 2012 402 KB
Uchwala_Nr_XXVI_191_2012.pdf [402 KB] Uchwała Nr XXVI / 191 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Nędza na lata 2012-2015 " 45 KB
Uchwala_Nr_XXVI_190_2012.pdf [45 KB] Uchwała Nr XXVI-190-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy 131 KB
Uchwala_Nr_XXV_189_2012.pdf [131 KB] Uchwała Nr XXV-189-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Nędza 453 KB
Uchwala_Nr_XXV_188_2012.pdf [453 KB] Uchwała Nr XXV/ 188 / 2012 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 160 KB
Uchwala_Nr_XXV_187_2012.pdf [160 KB] Uchwała Nr XXV / 187 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok 98 KB
Uchwala_Nr_XXIV_186_2012.pdf [98 KB] Uchwała Nr XXIV / 186 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 roku uchylająca uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznych przedszkoli w Zawadzie Książęcej i w Ciechowicach 43 KB
Uchwala_Nr_XXIV_185_2012.pdf [43 KB] Uchwała Nr XXIV / 185 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 124 KB
Uchwala_Nr_XXIV_184_2012.pdf [124 KB] Uchwała Nr XXIV / 184 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 86 KB
Uchwala_Nr_XXIV_183_2012.pdf [86 KB] Uchwała Nr XXIV / 183 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 88 KB
Uchwala_Nr_XXIV_182_2012.pdf [88 KB] Uchwała Nr XXIV / 182 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 84 KB
Uchwala_Nr_XXIV_181_2012.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXIV / 181 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 86 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXIV_180_2012.pdf [86 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXIV/180/2012 113 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXIV_180_2012.pdf [113 KB] Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXIV_180_2012 270 KB
Uchwala_Nr_XXIV_180_2012.pdf [270 KB] Uchwała Nr XXIV / 180 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 112 KB
Uchwala_Nr_XXIV_179_2012.pdf [112 KB] Uchwała Nr XXIV / 179 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 85 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXIV_178_2012.pdf [85 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXIV / 178 / 2012 199 KB
Uchwala_Nr_XXIV_178_2012.pdf [199 KB] Uchwała Nr XXIV / 178 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 114 KB
Uchwala_Nr_XXIV_177_2012.pdf [114 KB] Uchwała Nr XXIV-177-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2012" 74 KB
Uchwala_Nr_XXIV_176_2012.pdf [74 KB] Uchwała Nr XXIV-176-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 61 KB
Uchwala_Nr_XXIV_175_2012.pdf [61 KB] Uchwała Nr XXIV-175-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 61 KB
Uchwala_Nr_XXIV_174_2012.pdf [61 KB] Uchwała Nr XXIV-174-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 61 KB
Uchwala_Nr_XXIV_173_2012.pdf [61 KB] Uchwała Nr XXIV-173-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 71 KB
Uchwala_Nr_XXIV_172_2012.pdf [71 KB] Uchwała Nr XXIV-172-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza 66 KB
Uchwala_Nr_XXIV_171_2012.pdf [66 KB] Uchwała Nr XXIV / 171 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2011 rok" 61 KB
Uchwala_Nr_XXIV_170_2012.pdf [61 KB] Uchwała Nr XXIV / 170 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Nędzy za 2011 rok 83 KB
Uchwala_Nr_XXIV_169_2012.pdf [83 KB] Uchwała Nr XXIV / 169 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2011 rok 84 KB
Uchwala_Nr_XXIV_168_2012.pdf [84 KB] Uchwała Nr XXIV / 168 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 73 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXIII_167_2012.pdf [73 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXIII/167/2012 113 KB
Uchwala_Nr_XXIII_167_2012.pdf [113 KB] Uchwała Nr XXIII / 167 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 112 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXIII_166_2012.pdf [112 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXIII/166/2012 204 KB
Uchwala_Nr_XXIII_166_2012.pdf [204 KB] Uchwała Nr XXIII / 166 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 116 KB
Uchwala_Nr_XXIII_165_2012.pdf [116 KB] Uchwała Nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok" 79 KB
Uchwala_Nr_XXIII_164_2012.pdf [79 KB] Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 66 KB
Uchwala_Nr_XXIII_163_2012.pdf [66 KB] Uchwała Nr XXIII / 163 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek p 89 KB
Uchwala_Nr_XXIII_162_2012.pdf [89 KB] Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 62 KB
Uchwala_Nr_XXIII_161_2012.pdf [62 KB] Uchwała Nr XXIII / 161/ 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2012" 43 KB
Uchwala_Nr_XXIII_160_2012.pdf [43 KB] Uchwała Nr XXIII / 160 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2012r w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 140 KB
Uchwala_Nr_XXII_159_2012.pdf [140 KB] Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych 87 KB
Uchwala_Nr_XXII_158_2012.pdf [87 KB] Uchwała Nr XXII / 158 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 85 KB
Uchwala_Nr_XXII_157_2012.pdf [85 KB] Uchwała Nr XXII / 157 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r. 62 KB
Uchwala_Nr_XXII_156_2012.pdf [62 KB] Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Nędza wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. z siedzibą w Nędzy 85 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXII_155_2012.pdf [85 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXII/155/2012 113 KB
Uchwala_Nr_XXII_155_2012.pdf [113 KB] Uchwała Nr XXII / 155 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 114 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXII_154_2012.pdf [114 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXII/154/2012 237 KB
Uchwala_Nr_XXII_154_2012.pdf [237 KB] Uchwała Nr XXII / 154 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 125 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXII_153_2012.pdf [125 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXII / 153 / 2012 Rady Gminy w Nędzy z dnia 20 lutego 2012r. 330 KB
Uchwala_Nr_XXII_153_2012.pdf [330 KB] Uchwała Nr XXII / 153 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na lata 2012-2013 pt. "SZANSA –Program aktywnej integracji w Gminie Nędz 73 KB
Uchwala_Nr_XXII_152_2012.pdf [73 KB] Uchwała Nr XXII / 152 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Nędza programu PEAD 2012 43 KB
Uzasadnienie_likwidacji_przedsz_ciechowice.pdf [43 KB] Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII / 151 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Ciechowicach 65 KB
Uchwala_Nr_XXII_151_2012.pdf [65 KB] Uchwała Nr XXII / 151 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Ciechowicach 83 KB
UZASADNIENIE_do_likwidacji_przedsz_zawada.pdf [83 KB] Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII / 150 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Zawadzie Książęcej 58 KB
Uchwala_Nr_XXII_150_2012.pdf [58 KB] Uchwała Nr XXII / 150 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznego przedszkola w Zawadzie Książęcej 83 KB
Uchwala_Nr_XXI_149_2012.pdf [83 KB] Uchwała Nr XXI / 149 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 65 KB
Uchwala_Nr_XXI_148_2012.pdf [65 KB] Uchwała Nr XXI / 148 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza 153 KB
Uchwala_Nr_XXI_147_2012.pdf [153 KB] Uchwała Nr XXI /147/ 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Babicach i Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej. 87 KB
Uchwala_Nr_XXI_146_2012.pdf [87 KB] Uchwała Nr XXI / 146 / 2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 roku przyjmująca stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma Wydziału Nadzoru Prawnego nr NP/ II / 0916 /141/11 z dnia 07.12.2011r. 44 KB
Zalacznik_Nr_1.pdf [44 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XX / 145 / 2011 z dnia 29.12.2011r. 141 KB
Uchwala_Nr_XX_145_2011.pdf [141 KB] Uchwała Nr XX / 145 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w spawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych 62 KB
Uchwala_Nr_XX_144_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XX / 144 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 66 KB
Uchwala_Nr_XX_143_2011.pdf [66 KB] Uchwała Nr XX / 143 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 114 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XX_143_2011.pdf [114 KB] Załącznik do Uchwały Nr XX / 143 / 2011 113 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XX_142_2011.pdf [113 KB] Załącznik do Uchwały Nr XX / 142 / 2011 126 KB
Uchwala_Nr_XX_142_2011.pdf [126 KB] Uchwała Nr XX / 142 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 119 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XX_141_2011.pdf [119 KB] Załączniki do Uchwały Nr XX/141/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 228 KB
Uchwala_Nr_XX_141_2011.pdf [228 KB] Uchwała Nr XX / 141 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 120 KB
Zalacznik_do_uchwaly_nr_XX_140_2011.pdf [120 KB] Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XX / 140 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 75 KB
Uchwala_Nr_XX_140_2011.pdf [75 KB] Uchwała Nr XX / 140 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY z terenu Gminy Nędza na lata 2012 - 2014 " 43 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XIX_139_2011.pdf [43 KB] Załącznik do Uchwały Nr XIX/139/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 170 KB
Uchwala_Nr_XIX_139_2011.pdf [170 KB] Uchwała Nr XIX / 139 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok 110 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XIX_138_2011.pdf [110 KB] Załączniki do Uchwały Nr XIX/138/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 208 KB
Uchwala_Nr_XIX_138_2011.pdf [208 KB] Uchwała Nr XIX / 138 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 116 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XIX_137_2011.pdf [116 KB] Załącznik do Uchwały Nr XIX / 137 / 2011 258 KB
Uchwala_Nr_XIX_137_2011.pdf [258 KB] Uchwała Nr XIX / 137 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012" 68 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XIX_136_2011.pdf [68 KB] Załącznik do Uchwały Nr XIX / 136 / 2011 186 KB
Uchwala_Nr_XIX_136_2011.pdf [186 KB] Uchwała Nr XIX / 136 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok" 72 KB
Uchwala_Nr_XIX_135_2011.pdf [72 KB] Uchwała Nr XIX / 135 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Nędza 62 KB
Uchwala_Nr_XIX_134_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XIX / 134 / 2011 Rady Gminy Nędzaz dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza 62 KB
Uchwala_Nr_XIX_133_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XIX / 133 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 62 KB
Uchwala_Nr_XIX_132_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XIX / 132 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 59 KB
Zalacznik_Nr2_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [59 KB] Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 123 KB
Zalacznik_Nr1_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [123 KB] Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 132 KB
Tabela_Nr_3_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [132 KB] Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 115 KB
Tabela_Nr_2c_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [115 KB] Tabela nr 2c do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 130 KB
Tabela_2b_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [130 KB] Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 107 KB
Tabela_Nr_2a_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [107 KB] Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 147 KB
Tabela_Nr_2_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [147 KB] Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 188 KB
Tabela_nr_1c_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [188 KB] Tabela nr 1c do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 153 KB
Tabela_Nr_2b_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [153 KB] Tabela nr 1b do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 149 KB
Tabela_Nr_1a_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XIX_131_2011.pdf [149 KB] Tabela nr 1a do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 164 KB
Tabela_nr_1_do_Uchwaly_Nr_XIX_131_2011.pdf [164 KB] Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/131/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 195 KB
Uchwala_Budzetowa_na_rok_2012.pdf [195 KB] Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Nędza Nr XIX / 131 / 2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 99 KB
Tabele_Nr_1_i_2_do_Uchwaly_Nr_XIX_130_2011.pdf [99 KB] Załączniki do Uchwały Nr XIX / 130 / 2011 200 KB
Uchwala_Nr_XIX_130_2011.pdf [200 KB] Uchwała Nr XIX / 130 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 115 KB
Uchwala_Nr_XIX_129_2011.pdf [115 KB] Uchwała Nr XIX / 129 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 44 KB
Uchwala_Nr_XIX_128_2011.pdf [44 KB] Uchwała Nr XIX / 128 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 88 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XVIII_127_2011.pdf [88 KB] Załączniki do Uchwały Nr XVIII/127/2011 198 KB
Uchwala_Nr_XVIII_127_2011.pdf [198 KB] Uchwała Nr XVIII / 127 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 114 KB
Uchwala_Nr_XVIII_126_2011.pdf [114 KB] Uchwała Nr XVIII / 126 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie: "Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku" 42 KB
Uchwala_Nr_XVIII_125_2011.pdf [42 KB] Uchwała Nr XVIII / 125 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych. 68 KB
Protokol_Nr_XXXV_2013.pdf [68 KB] Protokół Nr XXXV / 2013 - SESJA RADY GMINY NĘDZA, 29.04.2013 roku, godz.15.30 170 KB
Uchwala_Nr_XVIII_124_2011.pdf [170 KB] Uchwała Nr XVIII / 124 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 58 KB
Uchwala_Nr_XVIII_123_2011.pdf [58 KB] Uchwała Nr XVIII / 123 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r. 67 KB
Uchwala_Nr_XVIII_122_2011.pdf [67 KB] Uchwała Nr XVIII / 122 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 62 KB
Uchwala_Nr_XVIII_121_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XVIII / 121 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza 62 KB
Uchwala_Nr_XVIII_120_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XVIII / 120 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok 66 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XVII_119_2011.pdf [66 KB] Załącznik do Uchwały Nr XVII/119/2011 126 KB
Uchwala_Nr_XVII_119_2011.pdf [126 KB] Uchwała Nr XVII / 119 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 114 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XVII_118_2011.pdf [114 KB] Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/2011 128 KB
Uchwala_Nr_XVII_118_2011.pdf [128 KB] Uchwała Nr XVII / 118 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok 109 KB
Uchwala_Nr_XVI_117_2011.pdf [109 KB] Uchwała Nr XVI / 117 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 04 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza 70 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XVI_116_2011.pdf [70 KB] Załacznik do uchwały Nr XVI / 116 / 2011 125 KB
Uchwala_Nr_XVI_116_2011.pdf [125 KB] Uchwała Nr XVI / 116 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 112 KB
Tabele_do_Uchwaly_Nr_XVI_115_2011.pdf [112 KB] Tabele do Uchwały Nr XVI / 115 / 2011 162 KB
Uchwala_Nr_XVI_115_2011.pdf [162 KB] Uchwała Nr XVI / 115 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III / 15 / 10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 113 KB
Uchwala_Nr_XVI_114_2011.pdf [113 KB] Tabele do Uchwały Nr XVI / 114 / 2011 117 KB
Uchwala_Nr_XVI_114_2011.pdf [117 KB] Uchwała Nr XVI / 114 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok 117 KB
Uchwala_Nr_XV_113_2011.pdf [117 KB] Uchwała Nr XV / 113 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 181 KB
Uchwala_Nr_XV_112_2011.pdf [181 KB] Uchwała Nr XV / 112 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 181 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XV_111_2011.pdf [181 KB] Załączniki do Uchwały Nr XV / 111 / 2011 230 KB
Uchwala_Nr_XV_111_2011.pdf [230 KB] Uchwała Nr XV / 111 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III / 15 / 10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 121 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XV_109_2011.pdf [121 KB] Załącznik do Uchwały Nr XV / 109/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24 października 2011 roku 77 KB
Uchwala_Nr_XV_109_2011.pdf [77 KB] Uchwała Nr XV / 109 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2012 rok " 43 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XV_108_2011.pdf [43 KB] Załącznik do Uchwały Nr XV / 108/ 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24 października 2011r. 150 KB
Uchwala_Nr_XV_108_2011.pdf [150 KB] Uchwała Nr XV / 108 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 24 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy GMINY NĘDZA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż 78 KB
Uchwala_Nr_XIV_107_2011.pdf [78 KB] Uchwała Nr XIV / 107 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Szymocice 60 KB
Uchwala_Nr_XIV_106_2011.pdf [60 KB] Uchwała Nr XIV / 106 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza 62 KB
Uchwala_Nr_XIV_105_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr XIV / 105 / 2011 Rada Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 121 KB
Uchwala_Nr_XIV_104_2011.pdf [121 KB] Uchwała Nr XIV / 104 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procent 86 KB
Uchwala_Nr_XIV_103_2011.pdf [86 KB] Uchwała Nr XIV / 103 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza 60 KB
Uchwala_Nr_XIV_102_2011.pdf [60 KB] Uchwała Nr XIV / 102 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utowrzenia samorządowej instytucji kultury w Gminie Nędza pod nazwą "Gminne Centrum Kultury w Nędzy" i nadania jej statutu 80 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XIV_101_2011.pdf [80 KB] Załącznik do Uchwały Nr XIV / 101 / 2011 125 KB
Uchwala_Nr_XIV_101_2011.pdf [125 KB] Uchwała Nr XIV / 101 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III / 14 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 121 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XIV_100_2011.pdf [121 KB] Załącznik do Uchwały Nr XIV / 100 / 2011 258 KB
Uchwala_Nr_XIV_100_2011.pdf [258 KB] Uchwała Nr XIV / 100 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok 120 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XIV_99_2011.pdf [120 KB] Załączniki do Uchwały Nr XIV / 99 / 2011 262 KB
Uchwala_Nr_XIV_99_2011.pdf [262 KB] Uchwała Nr XIV / 99 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III / 15 / 10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 131 KB
Uchwala_Nr_XIV_98_2011.pdf [131 KB] Uchwała Nr XIV / 98 / 2011 Rady Gminy w Nędzy z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/460/10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy na 200 KB
Uchwala_Nr_XIV_97_2011.pdf [200 KB] Uchwała Nr XIV / 97 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. uchylająca uchwałę Nr XI / 86 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budyn 187 KB
Uchwala_Nr-XIV_96_2011.pdf [187 KB] Uchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obszaru. 101 KB
Uchwala_Nr_XV_95_2011.pdf [101 KB] Uchwała Nr XV / 95 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015 70 KB
Uchwala_Nr_XIV_94_2011.pdf [70 KB] Uchwała Nr XIV / 94 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników 44 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XIII_93_2011.pdf [44 KB] Załączniki do Uchwały Nr XIII / 93 / 2011 162 KB
Uchwala_Nr_XIII_93_2011.pdf [162 KB] Uchwała Nr XIII / 93 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 2 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 113 KB
Uchwala_Nr_XII_92_2011.pdf [113 KB] Uchwała Nr XII / 92 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 25 sierpnia 2011r zmieniająca Uchwałę Nr XI/88/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gminy Nędza 82 KB
Uchwala_Nr_XII_91_2011.pdf [82 KB] Uchwała Nr XII / 91 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 25 sierpnia 2011roku zmieniająca uchwałę w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy" w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 120 KB
Uchwala_Nr_XI_90_2011.pdf [120 KB] Uchwała Nr XI / 90 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza 121 KB
Uchwala_Nr_XI_89_2011.pdf [121 KB] Uchwała Nr XI / 89 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku i w Sądzie Rejonowym w Raciborzu 46 KB
Uchwala_Nr_XI_88_2011.pdf [46 KB] Uchwała Nr XI / 88 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gminy Nędza 84 KB
Uchwala_Nr_XI_87_2011.pdf [84 KB] Uchwała Nr XI / 87 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Nędza do wystawienia weksla in blanco 177 KB
Uchwala_Nr_XI_86_2011.pdf [177 KB] Uchwała Nr XI / 86 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza 90 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XI_85_2011.pdf [90 KB] Załącznik do Uchwały Nr XI / 85 / 2011 125 KB
Uchwala_Nr_XI_85_2011.pdf [125 KB] Uchwała Nr XI / 85 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 122 KB
Tabele_do_Uchwaly_Nr_XI_84_2011.pdf [122 KB] Załączniki do Uchwały Nr XI / 84 / 2011 233 KB
Uchwala_Nr_XI_84_2011.pdf [233 KB] Uchwała Nr XI / 84 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 125 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_X_83_2011_z_dnia_27_czerwca_2011r..pdf [125 KB] Załącznik do Uchwały Nr X / 83 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. 123 KB
Uchwala_Nr_X_83_2011.pdf [123 KB] Uchwała Nr X / 83 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 124 KB
Tabela_Nr_3_do_Uchwaly_Nr_X_82_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [124 KB] Tabela Nr 3 do Uchwały Nr X / 82 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 110 KB
Tabela_Nr_2a_do_Uchwaly_Nr_X_82_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [110 KB] Tabela Nr 2a do Uchwały Nr X / 82 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 174 KB
Tabela_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_X_82_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [174 KB] Tabela Nr 2 do Uchwały Nr X / 82 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 136 KB
Tabela_Nr_1a_do_Uchwaly_Nr_X_82_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [136 KB] Tabela Nr 1a do Uchwały Nr X / 82 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 160 KB
Tabela_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_X_82_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [160 KB] Tabela Nr 1 do Uchwały Nr X / 82 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 160 KB
Uchwala_Nr_X_82_2011.pdf [160 KB] Uchwała Nr X / 82 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 130 KB
Uchwala_Nr_X_81_2011.pdf [130 KB] Uchwała Nr X / 81 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 110 KB
Uchwala_Nr_X_80_2011.pdf [110 KB] Uchwała Nr X / 80 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 86 KB
Uchwala_Nr_X_79_2011.pdf [86 KB] Uchwała Nr X / 79 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy" w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 109 KB
Zalacznik_Nr2_do_Uchwaly_Nr_X_78_2011_z_dnia_27_czerwca_2011r..pdf [109 KB] Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X / 78 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 121 KB
Zalacznik_Nr1_do_Uchwaly_Nr_X_78_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [121 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / 78 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 139 KB
Tabela_Nr3_do_Uchwaly_Nr_X_78_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [139 KB] Tabela Nr 3 do Uchwały Nr X / 78 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 111 KB
Tabela_Nr2_do_Uchwaly_Nr_X_78_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [111 KB] Tabela Nr 2 do Uchwały Nr X / 78 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 140 KB
Tabela_Nr1_do_Uchwaly_Nr_X_78_2011_z_dnia_27_czerwca_2011_r..pdf [140 KB] Tabela Nr 1 do Uchwały Nr X / 78 / 2011 z dnia 27 czerwca 2011 r 165 KB
Uchwala_Nr_X_78_2011.pdf [165 KB] Uchwała Nr X / 78 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 123 KB
Uchwala_Nr_X_77_2011.pdf [123 KB] Uchwała Nr X / 77 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę NR IV/27/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku wi 90 KB
Uchwala_Nr_X_76_2011.pdf [90 KB] Uchwała Nr X / 76 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nędza 83 KB
Uchwala_Nr_X_75_2011.pdf [83 KB] Uchwała Nr X / 75 / 2011 Rada Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny 82 KB
Uchwala_Nr_X_74_2011.pdf [82 KB] Uchwała Nr X / 74 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nędza 83 KB
Zalaczniki_do_uchwaly_nr_IX_73_2011.pdf [83 KB] Załączniki do Uchwały Nr IX / 73 / 2011 202 KB
Uchwala_Nr_IX_73_2011.pdf [202 KB] Uchwała Nr IX/ 73 /2011 Rady Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 113 KB
Uchwala_Nr_IX_72_2011.pdf [113 KB] Uchwała Nr IX / 72 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok 172 KB
Uchwala_Nr_VIII_71_2011.pdf [172 KB] Uchwała Nr VIII / 71 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszarów obejmujących sołectwo Łęg i Babice w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów. 100 KB
Uchwala_Nr_VIII_70_2011.pdf [100 KB] Uchwała Nr VIII / 70 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza w części dotyczącej wyznaczonych obszarów. 130 KB
Uchwala_Nr_VIII_69_2011.pdf [130 KB] Uchwała Nr VIII / 69 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Szymocice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru 120 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_VIII_68_2011.pdf [120 KB] Załącznik do Uchwały Nr VIII / 68 / 2011 119 KB
Uchwala_Nr_VIII_68_2011.pdf [119 KB] Uchwała Nr VIII/ 68 /2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 118 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_VIII_67_2011.pdf [118 KB] Załączniki do Uchwały Nr VIII / 67 / 2011 306 KB
Uchwala_Nr_VIII_67_2011.pdf [306 KB] Uchwała Nr VIII/ 67 /2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 126 KB
Uchwala_Nr_VIII_66_2011.pdf [126 KB] Uchwała Nr VIII / 66 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 102 KB
Uchwala_Nr_VIII_65_2011.pdf [102 KB] Uchwała Nr VIII / 65 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie poparcia budowy zbiornika "Racibórz Dolny" ,zbiornika zapasowego "Kotlarnia " oraz przyśpieszenia prac z tym związanych 43 KB
Uchwala_Nr_VIII_64_2011.pdf [43 KB] Uchwała Nr VIII / 64 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza 45 KB
Uchwala_VIII_63_2011.pdf [45 KB] Uchwała Nr VIII / 63 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 149 KB
Uchwala_Nr_VIII_62_2011.pdf [149 KB] Uchwała Nr VIII / 62 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 43 KB
Uchwala_Nr_VIII_61_2011.pdf [43 KB] Uchwała Nr VIII / 61 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 45 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_VIII_60_2011.pdf [45 KB] Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr VIII / 60 / 2011 669 KB
Uchwala_Nr_VIII_60_2011.pdf [669 KB] Uchwała Nr VIII / 60 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie : przyjęcia "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Gminy Nędza na lata 2011-2020" 42 KB
Uchwala_Nr_VIII_59_2011.pdf [42 KB] Uchwała Nr VIII / 59/ 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2010 rok" 92 KB
Uchwala_Nr_VIII_58_2011.pdf [92 KB] Uchwała Nr VIII/ 58 /2011Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2010 rok 82 KB
Uchwala_Nr_VIII_57_2011.pdf [82 KB] Uchwała Nr VIII / 57 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 70 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_VII_56_2011.pdf [70 KB] Załącznik do Uchwały Nr VII / 56 / 2011 302 KB
Uchwala_Nr_VII_56_2011.pdf [302 KB] Uchwała Nr VII / 56 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 178 KB
Uchwala_Nr_VII_55_2011.pdf [178 KB] Uchwała Nr VII / 55 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 93 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_VII_54_2011.pdf [93 KB] Załącznik do Uchwały Nr VII / 54 / 2011 112 KB
Uchwala_Nr_VII_54_2011.pdf [112 KB] Uchwała Nr VII / 54 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 66 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_VII_53_2011.pdf [66 KB] Załącznik do Uchwały Nr VII / 53 / 2011 167 KB
Uchwala_Nr_VII_53_2011.pdf [167 KB] Uchwała Nr VII / 53 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 185 KB
Uchwala_Nr_VII_52_2011.pdf [185 KB] Uchwała Nr VII / 52 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Nędza programu PEAD 2011 66 KB
Uchwala_Nr_VII_51_2011.pdf [66 KB] Uchwała Nr VII / 51 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na 2011 rok pt. "SZANSA –Program aktywnej integracji w Gminie Nędza" 118 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_VII_50_2011.pdf [118 KB] Załącznik do Uchwały Nr VII / 50 / 2011 222 KB
Uchwala_Nr_VII_50_2011.pdf [222 KB] Uchwała Nr VII / 50 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie : przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020" 66 KB
Uchwala_Nr_VII_49_2011.pdf [66 KB] Uchwała Nr VII / 49 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczn 116 KB
Uchwala_Nr_VII_48_2011.pdf [116 KB] Uchwała Nr VII / 48 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza. 73 KB
Uchwala_Nr_VI_47_2011.pdf [73 KB] Uchwała Nr VI / 47 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 130 KB
Uchwala_Nr_VI_46_2011.pdf [130 KB] Uchwała Nr VI / 46 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy 64 KB
Uchwala_Nr_VI_45_2011.pdf [64 KB] Uchwała Nr VI / 45 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr V / 21 / 98 Rady Gminy Nędza z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy 118 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_VI_44_2011.pdf [118 KB] Załączniki do Uchwały Nr VI / 44 / 2011 319 KB
Uchwala_Nr_VI_44_2011.pdf [319 KB] Uchwała Nr VI / 44 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 191 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_VI_43_2011.pdf [191 KB] Załącznik do Uchwały Nr VI / 43 / 2011 167 KB
Uchwala_Nr_VI_43_2011.pdf [167 KB] Uchwała Nr VI / 43 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 181 KB
Uchwala_Nr_VI_42_2011.pdf [181 KB] Uchwała Nr VI / 42 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad, na których radnym przysługują diety, ustalenia ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 288 KB
Uchwala_Nr_VI_41_2011.pdf [288 KB] Uchwała Nr VI / 41 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie form, wysokości i trybu przyznania rodzinie repatriantów pomocy finansowej przez Gminę Nędza 115 KB
Uchwala_Nr_VI_40_2011.pdf [115 KB] Uchwała Nr VI / 40 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII /35 / 07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 63 KB
Uchwala_Nr_VI_39_2011.pdf [63 KB] Uchwała Nr VI / 39 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nędzy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 70 KB
Uchwala_Nr_VI_38_2011.pdf [70 KB] Uchwała Nr VI / 38 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza" 203 KB
Uchwala_Nr_V_37_2011.pdf [203 KB] Uchwała NR V / 37 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał Rady Gminy Nędza w sprawie : reorganizacji samorządowej instytucji kultury i w sprawie : nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Nędzy 155 KB
Uchwala_Nr_V_36_2011.pdf [155 KB] Uchwała Nr V / 36 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki 129 KB
Uchwala_Nr_V_35_2011.pdf [129 KB] Uchwała Nr V / 35 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie; powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 120 KB
Uchwala_Nr_V_34_2011.pdf [120 KB] Uchwała Nr V / 34 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 119 KB
Uchwala_Nr_V_33_2011.pdf [119 KB] Uchwała Nr V / 33 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania 122 KB
Uchwala_Nr_IV_32_2011.pdf [122 KB] Uchwała Nr IV / 32 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie : realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 68 KB
Uchwala_Nr_IV_31_2011.pdf [68 KB] Uchwała Nr IV 31 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 66 KB
Uchwala_Nr_IV_30_2011.pdf [66 KB] Uchwała Nr IV / 30 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/107/99 Rady Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia jednostek budżetowych 115 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_IV_29_2011.pdf [115 KB] Załączniki do Uchwały Nr IV / 29 / 2011 310 KB
Uchwala_Nr_IV_29_2011.pdf [310 KB] Uchwała Nr IV / 29 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nędza Nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 255 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_IV_28_2011.pdf [255 KB] Załączniki do Uchwały Nr IV / 28 / 2011 167 KB
Uchwala_Nr_IV_28_2011.pdf [167 KB] Uchwała Nr IV / 28 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 129 KB
Uchwala_Nr_IV_27_2011.pdf [129 KB] Uchwała Nr IV / 27 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks." 134 KB
Uchwala_Nr_IV_26_2011.pdf [134 KB] Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 129 KB
Uchwala_Nr_IV_25_2011.pdf [129 KB] Uchwała Nr IV / 25 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 zmieniająca uchwałę Nr LV/459/10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nędza" 123 KB
Uchwala_Nr_IV_24_2011.pdf [123 KB] Uchwała Nr IV / 24 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 zmieniająca uchwałę Nr LV/458/10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013" 126 KB
Uchwala_Nr_IV_23_2011.pdf [126 KB] Uchwała Nr IV / 23 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 zmieniająca uchwałę Nr LV/457/10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010-2013" 124 KB
Uchwala_Nr_IV_22_2011.pdf [124 KB] Uchwała Nr IV / 22 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nędza" 119 KB
Uchwala_Nr_IV_21_2011.pdf [119 KB] Uchwała Nr IV / 21 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Nędza ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 66 KB
Uchwala_Nr_IV_20_2011.pdf [66 KB] Uchwała Nr IV / 20 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza" 62 KB
Uchwala_Nr_IV_19_2011.pdf [62 KB] Uchwała Nr IV / 19 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Nędzy . 73 KB
Uchwala_Nr_IV_18_2011.pdf [73 KB] Uchwała Nr IV / 18 / 2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie reorganizacji samorządowej instytucji kultury 22 KB
Uchwala_Nr_III_17_10.pdf [22 KB] Uchwała Nr III / 17 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych 62 KB
Uchwala_Nr_III_16_10.pdf [62 KB] Uchwała Nr III / 16 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 61 KB
Zalacznik_nr_3_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [61 KB] Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011 153 KB
Zalacznik_nr_2_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [153 KB] Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA ROK 2011 192 KB
Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10r..pdf [192 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/15/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 205 KB
Tabela_nr_3_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [205 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK 188 KB
Tabela_nr_2c_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [188 KB] Załącznik Nr - Tabela nr 2c do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. WYDATKI związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2011 rok 223 KB
Tabela_nr_2b_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [223 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowejna 2011 rok 178 KB
Tabela_Nr_2a_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [178 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 240 KB
Tabela_nr_2_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [240 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK 244 KB
Tabela_nr_1c_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [244 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 1c do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 - DOCHODY związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2011 rok 246 KB
Tabela_Nr_1b_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [246 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 1b do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. 241 KB
Tabela_Nr_1a_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [241 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 1a do Uchwały Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawamina 2011 rok 257 KB
Tabela_nr_1_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_III_15_10.pdf [257 KB] Załącznik Nr - Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK 287 KB
Uchwala_Budzetowa_na_rok_2011_Nr_III_15_10.pdf [287 KB] Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Nędza Nr III / 15 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. 78 KB
Tabela_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_III_14_10.pdf [78 KB] Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III / 14 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - INFORMACJA O RELACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 193 KB
Tabela_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_III.pdf [193 KB] Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 14 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA 236 KB
Uchwala_Nr_III_14_10.pdf [236 KB] Uchwała Nr III / 14 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza 133 KB
Uchwala_Nr_III_13_10.pdf [133 KB] Uchwała Nr III / 13 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 387 KB
Uchwala_Nr_III_12_10.pdf [387 KB] Uchwała Nr III / 12 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/344/09 Rady Gminy w Nędzy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy n 148 KB
Uchwala_Nr_III_11_10.pdf [148 KB] Uchwała Nr III / 11 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU GMINY NĘDZA 66 KB
Uchwala_Nr_II_10_10.pdf [66 KB] Uchwała Nr II / 10 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 591 KB
Uchwala_Nr_II_9_10.pdf [591 KB] Uchwała Nr II / 9 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/446/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 138 KB
Uchwala_Nr_II_8_10.pdf [138 KB] Uchwała Nr II / 8 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 08 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 9 lat, na wydzierżawienie nieruchomości prze 73 KB
Uchwala_Nr_II_7_10.pdf [73 KB] Uchwała II / 7 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmian Statutu Gminy Nędza 119 KB
Uchwala_Nr_II_6_10.pdf [119 KB] Uchwała Nr II / 6 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad , na których radnym przysługują diety , ustalenia ich wysokości oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 122 KB
Uchwala_Nr_II_5_10.pdf [122 KB] Uchwała Nr II / 5 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie : upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 68 KB
Uchwala_Nr_II_4_10.pdf [68 KB] Uchwała Nr II / 4 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia WÓJTA GMINY NĘDZA 108 KB
Uchwala_Nr_II_3_10.pdf [108 KB] Uchwała nr II / 3 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 66 KB
Uchwala_Nr_I_2_10.pdf [66 KB] Uchwała Nr I / 2 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nędza 110 KB
Uchwala_Nr_I_1_10.pdf [110 KB] Uchwała Nr I / 1 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nędza 109 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr_XXXIX_311_2013.pdf [109 KB] Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/311/2013 274 KB
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-02-13 11:50:13)
Odwiedzin na tej stronie: 10817 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM