TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Przedszkole w Nędzy Wtorek, 27.02.2024
 
Linki

Przedszkole w Nędzy

 

ul. Mickiewicza 53, 47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 60
Księgowość: (32) 410 20 21
dyrektor: mgr Monika Kupczyk

Przedszkole w Nędzy jest instytucją publiczną, sprawującą opiekę i wychowującą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.

Działalnością przedszkola kieruje dyrektor, który:

 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków, wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji opiniuje kurator oświaty i zatwierdzenia gmina Nędza w terminie do 30 maja każdego roku. Szczegółowa struktura organizacyjna przedszkola oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów opisane są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez przedszkole należy:

 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 • umożliwianie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa, prawidłowego rozwoju wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • zapewnianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2013-10-23 09:37:57
Czas wytworzenia: 2012-10-18 14:39:14
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2013-10-23 09:37:57)
Odwiedzin na tej stronie: 4261 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM