TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wtorek, 27.02.2024
 
Linki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Sobieskiego 5, pok. nr 4, 47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 50

godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

praca w terenie:

od poniedziałku do czwartku od 1130 do 1430
piątek od 730 do 1400

kierownik: mgr Bożena Polaczek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Nędza, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Działalność jednostki jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy Nędza, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na realizację ich zadań.

Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo i odpowiada za całokształt działalności. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest wójt gminy. Za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych kierownik ośrodka odpowiada przed Radą Gminy, której składa coroczne sprawozdanie z działalności i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika określony jest w statucie jednostki.

Szczegółowa struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opisana jest w Regulaminie organizacyjnym.

GOPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach, w tym również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. GOPS wspomaga również rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu gminy oraz przez administrację rządową;
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  • prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-22 11:34:07
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:19:49
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-22 11:34:07)
Odwiedzin na tej stronie: 7174 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM