TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Referaty urzędu Referat Finansowy Poniedziałek, 25.05.2020
 
Linki

Referat Finansowy

Referat Finansowy

ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 1, 5, 8,
47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18 w. 31, 33, 27,
 tel./fax: (32) 410 20 04
 e-mail: rf@nedza.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:30 do 17:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:00

kierownik:
mgr inż. Katarzyna Paszenda,
pok. nr 1, tel. w. 31

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 • prowadzenie spraw budżetu i podatków, a w szczególności:
  • sporządzanie projektów uchwał rocznego budżetu gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do uchwalenia Radzie Gminy,
  • bieżąca realizacja budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu jego realizacji,
  • prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy oraz gminnych instytucji kultury,
  • prowadzenie spraw kasowych,
  • prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,
  • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy,
  • pobór i rozliczanie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników,
  • prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,
  • opracowywanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja,
  • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów gminy (wymiar, egzekucja, opracowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych),
  • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
  • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych obejmujących w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanym placówkom środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
 • współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Skarbową, Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontroli,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  wydawanie zaświadczeń dot. ustalenia kapitału początkowego pracowników będących w stosunku pracy jak również pracowników, z którymi wygasł stosunek pracy,
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192 poz. 1378),
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734 z późn. zm.),
  redagowanie i dystrybucja miesięcznika "Gazeta Samorządowa".


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-02-03 08:46:25
Czas wytworzenia: 2009-02-03 08:43:01
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-02-03 08:46:26)
Odwiedzin na tej stronie: 1713 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM