TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. Piątek, 19.04.2024
 
Linki

INFORMACJA DOT. WYBORÓW

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów ,sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP

z dnia 27 sierpnia 2014rokupoz. 1134.

 • datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2014 roku

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy ,termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej ,czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Sporządziła K.Tront

I.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ- informacje

KAŻDY , kto chce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczejpowinien zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.

WYKAZ wszystkich pełnomocników oraz ich adresy dostępne będą po 8 września 2014 roku na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Delegatury KBW w Katowicach.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu ,w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójtaw danej gminie.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje wójt giny(upoważniona przez niego osoba –sekretarz gminy)

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 roku(PIĄTEK) do godz.1400 (w godzinach urzędowania w UG w Nędzy)

INFORMACJE DODATKOWE:

W Gminie Nędza wyznaczono osiem obwodowych komisji wyborczych .

W skład OKW powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłaszanych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Członkom OKW przysługuje dieta w wysokości:

I TURA-16.11.2014II TURA – 30.11.2014

Przewodniczący380,00 zł190,00 zł

Zastępca przewodniczącego330,00 zł165,00 zł

Członek300,00 zł150,00 zł

Pozostałe informacje dostępne są na:

 • stronie internetowej Państwowe Komisji Wyborczejpkw.gov.pl
 • stronie internetowej Gminy Nędza BIP – zakładka:wybory samorządowe

sporządziła K. Tront urzędnik wyborczy

II.

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej

Komisarza Wyborczego w Katowicach .

Komitety wyborcze, o których mowa w art. 402 § 1 oraz w art. 403 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami), są zobowiązane do zawiadomienia właściwego terytorialnie komisarza wyborczego o swoim utworzeniu oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Zawiadomienia będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Katowicach po podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów.

Komisarz Wyborczy w Katowicach będzie przyjmował zawiadomienia komitetów wyborczych, mających swoje siedziby na obszarze powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego; oraz w miastach na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze w swojej siedzibie w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pok. nr 155), tel. (32) 256-16-02, 255-58-56.

Komisarz Wyborczy w Katowicach będzie przyjmował zgłoszenia codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Termin przyjmowania zgłoszeń przez Komisarza Wyborczego upływa w dniu 8 września 2014 r. o godz. 15.30.

W razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Jednocześnie informuje się, że wzory formularzy zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Katowicach
Barbara Suchowska

Katowice, dnia 21 sierpnia 2014 r.

III.

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

w sprawie dodatkowego terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Katowicach.

Komisarz Wyborczy w Katowicach będzie przyjmował zgłoszenia zgodnie z Komunikatem Komisarza Wyborczego z dnia 21 sierpnia 2014 r. oraz wyznacza dodatkowy termin przyjmowania zgłoszeń na dzień 6 września 2014 r. od godziny 8.00 do godziny 12.00 w swojej siedzibie w Katowicach ul. Jagiellońska 25 (gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pok nr 155), tel. (32)256-16-02, 255-58-56).

Termin przyjmowania zgłoszeń przez Komisarza Wyborczego upływa w dniu 8 września 2014 r. o godz. 15.30

Jednocześnie informuje się, że wzory formularzy zgłoszeń umieszczone są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Katowicach
Barbara Suchowska

Katowice, dnia 28 sierpnia 2014 r.

IV.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia01 WRZEŚNIA 2014 roku

DOTYCZĄCE INFORMACJI

O OKRĘGACH WYBORCZYCH ,ICH GRANICACH I NUMERACH ,LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM

ORAZ O WYZNACZONEJ SIEDZIBIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Na podstawie art. 422ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn. zm. ) zgodnie z Uchwałą Nr XLIX-363-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nędza na okręgi wyborcze do Rady Gminy Nędza poprzez dostosowanie opisu ich granic ( (Dz. Urz. Woj. Śląskiego dnia 1.04.2014r. poz.1886 ) WÓJT GMINY NĘDZA podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych ,ich granicach i numerach ,liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczejpowołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Nędza, Rady Powiatu Raciborskiego , Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyboru Wójta Gminy Nędzazarządzonych na dzień

16 listopada 2014 roku

Numer okręgu wyborczego

GRANICE OKRĘGU

Liczba radnych w okręgu

1.

SOŁECTWOBABICE ulice: ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, WIEJSKA, WYROBISKOWA ,WYZWOLENIA,

1

2.

SOŁECTWOBABICE ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, PIASKOWA, POWSTAŃCÓW, RUDZKA,RYBACKA

1

3.

SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE    ulice: JASNA,OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA

1

4.

SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE     ulice: ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, BRZOZOWA LEŚNA, NAD KOLEJĄ, ,NOWA , ZA LASEM

1

5.

SOŁECTWO CIECHOWICE

1

6.

SOŁECTWO SZYMOCICE

1

7.

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA  ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA

1

8.

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA  ulice: BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, CIECHOWICKA ,DZWONKOWA, KOSZYKOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, ŁUKOWA, OKRĘŻNA, OLIMPIJSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, STAWOWA, SZKOLNA, WITA STWOSZA

1

9.

SOŁECTWO ŁĘG
OSADA ORZESZKÓW

1

10.

SOŁECTWO NĘDZA    ulice: JANA III SOBIESKIEGO , JANA PAWŁA II , POMIAROWA ,SPORTOWA

1

11.

SOŁECTWO NĘDZA    ulice: AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA, LETNISKOWA, LNIANA, ŁAKOWA, POLNA, RZECZNA, SKOŚNA, SOSNOWA, STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA, ZŁOCISTA, ŻRÓDLANA,

1

12.

SOŁECTWO NĘDZA    ulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, ŻWIROWA

1

13.

SOŁECTWO NĘDZA    ulice: 1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA,BRZOZOWA, , POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, TRAWNIKI,ZACISZNA

1

14.

SOŁECTWO NĘDZA    ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,NOWA, OGRODOWA, SADOWA, SŁONECZNA, USTRONNA, WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA ,ZIELONA,

1

15.

SOŁECTWO NĘDZA    ulice: DRZYMAŁY,GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, LEŚNA ,MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, PIASKOWA, ROGOL, ROLNICZA, RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA

1

Siedziba GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ :   
47-440Nędzaul. Jana III Sobieskiego nr 5 -I piętro , sala naradNr 14 .

godziny urzędowania: 
poniedziałek od 700 do 1600 ; 

wtorek, środa ,czwartek od 700 do 1500

piątek od godz.700 do godz.1400 ;

07 października 2014 roku i 17 października 2014 rokuod godz.700 do godz. 2400

         WÓJT GMINY

                                               ANNA ISKAŁA

 

V

Zarządzenie Nr 0050. 256. 2014

WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 02 września 2014 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nędza miejsc przeznaczonych na

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm. ) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast ( Dz. U. poz. 1134 z dn. 27.08.2014r.)

zarządzam ,co następuje :

§ 1

1. Wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się na terenie Gminy Nędza jako miejscana bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

i plakatów wszystkich komitetów wyborczychw wyborach do rad gmin, rad powiatów ,sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

1)Nędza- ul. Jana Pawła II / Plac im. dr Ernesta Chroboczka

2)Babice- ul. Wiejska (naprzeciw Kościoła)

3)Ciechowice -ul. Powstańców Śl. ( przedsiedzibą RSP)

4)Górki Śl. – ul. Ofiar Oświęcimskich ( naprzeciw Kościoła)

5)Szymocice- ul. Gliwicka( przykapliczce )

6)Łęg – róg ul. Wita Stwosza i ul. Okrężnej

7)Zawada Książęca – ul. Raciborska ( naprzeciw OSP ).

2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób ,aby można je było usunąćbez powodowania szkód.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI

INFORMACJA

dotycząca powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy i jej ukonstytuowania się

KOMISARZ WYBORCZYw KatowicachPostanowieniem Nr DKT -7202-1-14 z dnia

22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

w załączniku nr 42p o w o ł a łGminna Komisję Wyborczą w Nędzy w składzie:

 1. Renata Maria Baron
 2. Elwira Sabina Krentosz
 3. Maria Zofia Żyła
 4. Leszek Józef Pietrasz
 5. Joanna Ewa Ratuszniak
 6. Artur Bernard Kalus
 7. Józef Jan Zagola .

Z upoważnieniaKomisarza Wyborczego z dnia 22 września 2014r. Wójt Gminy Nędza zwołałpierwsze posiedzenie w dniu 23 września 2014r. godz.1500.

Uchwałą Nr 1/2014Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy wybrano na :

 • Przewodniczącego GKW -Józefa JanaZAGOLA
 • Zastępcę Przewodniczącego GKW -Joannę Ewę RATUSZNIAK.
 • Członkowie: Renata Maria Baron , Elwira Sabina Krentosz , Maria Zofia Żyła, Leszek Józef Pietrasz , Artur Bernard Kalus .

Siedziba GKW w Nędzy mieści się w

Urzędzie Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 - I piętro sala narad nr 14 ;

godziny urzędowania:

poniedziałek od 700 do 1600 ;

wtorek, środa ,czwartekod 700 do 1500

piątek od godz.700 do godz.1400 ;

07 października 2014 roku od godz.700 do godz. 2400

i

17 października 2014 rokuod godz.700 do godz. 2400

Sporządziła K. Tront urzędnik wyborczy

VII

Gminna/Miejska Komisja Wyborcza w

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Adres siedziby Komisji

ul. Jana III Sobieskiego nr 547-440 NĘDZA

Numery telefonów do Komisji

32 4102399; 32 4102018 wewn.20

 

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji

Józef Jan ZAGOLA

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Joanna Ewa RATUSZNIAK

Członek Komisji

Renata Maria BARON

Członek Komisji

Elwira Sabina KRENTOSZ

Członek Komisji

Maria Zofia ŻYŁA

Członek Komisji

Leszek Józef PIETRASZ

Członek Komisji

Artur Bernard KALUS

Członek Komisji

------------------------------

Członek Komisji

-------------------------------

Dyżury Komisji:

29 września

700 - 1600

30 września

700 - 1500

1 października

700 - 1500

2 października

700 - 1500

3 października

700 - 1400

4 października

----------------------------------------------------------

6 października

700 - 1600

7 października

7.00- 24.00

 

VIII

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 08 października 2014 roku

w sprawieNUMERÓW I GRANIC STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHDOSTOSOWANYCH

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W każdym z lokali obwodowych komisji wyborczychmożliwe jest głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika.

Na podstawie art.16 § 1 I 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXXII-252-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 marca 2013r. poz. 1994 ; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z dn.24.03.2014r. poz. 1885)

WÓJT GMINY NĘDZA

podaje do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do przeprowadzenia wyborów do RADY GMINY NĘDZA ,RADY POWIATU RACIBORSKIEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO oraz wyboru WÓJTA GMINY NĘDZA zarządzonych na dzień
16 LISTOPADA 2014 ROKU

 

NUMER

OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

SOŁECTWO BABICE

OKRĘG NR 1 ulice: ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, WIEJSKA, WYROBISKOWA ,WYZWOLENIA,

 

OKRĘG NR 2 ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, PIASKOWA, POWSTAŃCÓW, RUDZKA,RYBACKA

SALA GIMNASTYCZNA

ul. Wiejskanr 68

BABICE

2

SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE

OKRĘG NR 3 ulice:JASNA,OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA

 

OKRĘG NR 4 ulice: ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, BRZOZOWA LEŚNA, NAD KOLEJĄ, ,NOWA , ZA LASEM

SALA GIMNASTYCZNA

ul. Ofiar Oświęcimskich nr 57

GÓRKI ŚLĄSKIE

LOKAL DOSTOSOWANY

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3

OKRĘG NR 5 SOŁECTWO CIECHOWICE

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA

OKRĘG NR 7 ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA

 

OKRĘG NR 8 ulice:BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, CIECHOWICKADZWONKOWA, KOSZYKOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, ŁUKOWA, OKRĘŻNA, OLIMPIJSKA,

POLNA, POŁUDNIOWA, STAWOWA, SZKOLNA, WITA STWOSZA

SALA GIMNASTYCZNA

ul. Szkolna nr 2

ZAWADA KSIĄŻĘCA

LOKAL DOSTOSOWANY

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4

 

SOŁECTWO NĘDZA

OKRĘG NR 10 ulice:JANA III SOBIESKIEGO , JANA PAWŁA II , POMIAROWA ,SPORTOWA

 

OKRĘG NR 11 ulice:AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA,LETNISKOWA, LNIANA, ŁĄKOWA, POLNA, RZECZNA, SKOŚNA,

SOSNOWA, STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA,ZŁOCISTA, ŻRÓDLANA

SALA przy GOSiR

ul. Sportowanr 10

NĘDZA

LOKAL DOSTOSOWANY

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5

 

SOŁECTWO NĘDZA

OKRĘG NR 12 ulice:GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, ŻWIROWA,

 

OKRĘG NR 13 ulice:1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA,BRZOZOWA, , POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, TRAWNIKI, ZACISZNA

SALA przy OSP

ul. Strażacka nr 2

NĘDZA

LOKAL DOSTOSOWANY

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

6

 

OKRĘG NR 6 SOŁECTWO SZYMOCICE

STRAŻNICA OSP

ul. Gliwicka nr 22

SZYMOCICE

LOKAL DOSTOSOWANY

DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7

SOŁECTWO NĘDZA

OKRĘG NR 14 ulice:BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,NOWA, OGRODOWA,SADOWA,

SŁONECZNA, USTRONNA, WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA ,ZIELONA,

 

OKRĘG NR 15 ulice:DRZYMAŁY,GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, LEŚNA ,MODRZEWIOWA,MYŚLIWSKA, PIASKOWA, ROGOL,ROLNICZA,

RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA

SALA

przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym

ul. Leśna nr 2

NĘDZA

8

 

OKRĘG NR 9 SOŁECTWO ŁĘG

OSADA ORZESZKÓW

PRZEDSZKOLE

ul. Wyzwolenia nr 8

ŁĘG

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w dniu 16 listopada 2014 roku ( niedziela ) bez przerwy od godz. od 700 do 2100

WÓJT GMINY ANNA ISKAŁA

IX

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY NĘDZA
wg stanu na dzień 10.10.2014 roku

Numer okręgu wyborczego

GRANICE OKRĘGU

 

KWW Franka Marcola

 

KWW Anny Iskały

1.

SOŁECTWOBABICEulice:ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, WIEJSKA, WYROBISKOWA ,WYZWOLENIA,

Sabina PENDZICH

Alicja KOWOL

2.

SOŁECTWOBABICEulice:ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, PIASKOWA, POWSTAŃCÓW,RUDZKA,RYBACKA

Marek CYRAN

Jan FLUT

3.

SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIEulice:JASNA,OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA

Ewa POSTAWKA

Justyna BONK-

MOZGAWA

4.

SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIEulice:ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, BRZOZOWA LEŚNA, NAD KOLEJĄ, ,NOWA , ZA LASEM

Marcin KULPA

Jan FRANCUS

5.

SOŁECTWO CIECHOWICE

Marian GZUK

Sebastian WALLACH

6.

SOŁECTWO SZYMOCICE

--------------------------------

Karol KALEMBA

7.

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA

Norbert GZUK

Monika PIETRASZ

8.

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCAulice: BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, CIECHOWICKA ,DZWONKOWA, KOSZYKOWA,

KRÓTKA, ŁĄKOWA, ŁUKOWA, OKRĘŻNA, OLIMPIJSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, STAWOWA, SZKOLNA, WITA STWOSZA

Julian SKWIERCZYŃSKI

Gizela BARON-

BRZOSKA

9.

SOŁECTWO ŁĘG

OSADA ORZESZKÓW

Krystian KRÓTKI

Joanna PORWOŁ

10.

SOŁECTWO NĘDZAulice: JANA III SOBIESKIEGO , JANA PAWŁA II , POMIAROWA ,SPORTOWA

KWW Franka Marcola

KWW Anny Iskały

KWW Renaty Bienia

Józef GRZESIK

Gizela MARONDEL

Renata BIENIA

11.

SOŁECTWO NĘDZAulice: AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA,LETNISKOWA, LNIANA,ŁAKOWA,

POLNA, RZECZNA, SKOŚNA, SOSNOWA,STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA,ZŁOCISTA, ŻRÓDLANA,

Iwona GAWLIK

Brunon BLUSZCZ

12.

SOŁECTWO NĘDZAulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, ŻWIROWA

Renata ZACZYK

Gerard PRZYBYŁA

13.

SOŁECTWO NĘDZAulice: 1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA,BRZOZOWA, , POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, TRAWNIKI,ZACISZNA

Katarzyna PASZEK

Piotr KUDLA

14.

SOŁECTWO NĘDZAulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,NOWA,OGRODOWA,

SADOWA, SŁONECZNA, USTRONNA, WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA ,ZIELONA,

Barbara JURECZKO

Krystian OKRĘT

15.

SOŁECTWO NĘDZA ulice: DRZYMAŁY,GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, LEŚNA ,MODRZEWIOWA,MYŚLIWSKA,PIASKOWA, ROGOL,

ROLNICZA, RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA

Waldemar WIESNER

Beata WIDERA

Zgodnie z art. 434 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm. ) do dnia 13 października 2014r. Gminna Komisja

Wyborcza w Nędzy przedłużyła termin zgłaszania kandydatów na radnych w okręgu nr 6 ( SOŁECTWO SZYMOCICE)-została tam zgłoszona i zarejestrowana jedna lista kandydatów.

 

 

sporządziła K. Tront

urzędnik wyborczy

 X

INFORMACJA

dotyczącagłosowaniaw dniu 16 listopada 2014 roku

 

WYBORY WÓJTA GMINY NĘDZA

 

Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie ,ale może jednocześnie kandydować do jednego z organówstanowiących jednostki samorządu terytorialnego – rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa.

Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata ,który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów ; jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie ( II tura – 30.11.2014r.)

WYBORCA głosuje ,stawiając znak (dwie przecinające się linie w obrębie kratki)

x

w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Jeżeli na karcie do głosowaniaznak Xpostawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóchkandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

 

WYBORY DO RADY GMINY NĘDZA

 

Listy kandydatów w każdym z piętnastu ( 15 ) jednomandatowych okręgów wyborczychumieszcza się według nadanych im numerów ,wymieniając nazwiska i imiona kandydatów wraz ze skrótami nazw komitetów wyborczych.

 

WYBORCA głosuje ,stawiając znak (dwie przecinające się linie w obrębie kratki)

x

w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Jeżeli na karcie do głosowaniaznak Xpostawiono w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata ,głos uznaje się za nieważny.

 

 

WYBORY DO RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

WYBORU DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

W wyborach radnych do RADY POWIATU RACIBORSKIEGO i do SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów

 

stawiając znak(dwie przecinające się linie w obrębie kratki)

x

w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy ,przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

 

Jeżeli na karcie do głosowaniaznak Xpostawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lubwiększej liczby kandydatów z różnych list lubnie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata którejkolwiek z list ,głos uznaje się za nieważny.

Jeżeli na karcie do głosowaniaznak Xpostawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów ,ale z tej samej listy ,głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi ,przy którego nazwisku znak X jest umieszczony w pierwszej kolejności.

K. Tront

urzędnik wyborczy

XI

art.182 ………….
od 6 do 8 osób 1 osoba wskazana przez WG

LICZBA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

1. Osoba wyznaczona przez Wójta Gminy

8

2. KWW Anny Iskały

6

3. KWW Franka Marcola

8

4. KW Ruch Autonomii Śląska

8

5. KWW Renaty Bienia

1

6. KWW Ruch Narodowy

2

7. KW Prawo i Sprawiedliwość

8

8. KW Twój Ruch

8

9. KKW SLD Lewica Razem

7

10. KW Platforma Obywatelska RP

8

11. KW PSL

8

Do ośmiu obwodowych komisji wyborczych pełnomocnicy wyborczy10 komitetów wyborczych zgłosili spośród wyborców Gminy Nędza64 kandydatów;Wójt Gminy do każdej OKW wyznaczył po 1 osobie spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

NIE BĘDZIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA KANDYDATÓW DO OKW.

Nędza, dnia 20.10.2014r.

 

Urzędnik wyborczy K. Tront

 

XII

 

Uchwała Nr 5/2014

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Nędzy

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów

Działając na podstawie art. 409 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)

Gminna Komisja Wyborczy w Nędzy

po przeprowadzeniu publicznego losowania

w dniu 20 października 2014 roku o godz. 1300

przyznaje

zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:

1)dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym (po numerze … następującym po numerach przyznawanych w trybie art. 409 § 5 pkt 2):

Nr 25 KWW Anny Iskały

Nr 26 KWW Franka Marcola

2)dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym (po numerze … następującym po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 7 pkt 1):

Nr 27 KWW Renaty Bienia

Przewodniczący GKW w Nędzy

Józef Jan Zagola

XIII

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie losowania numerów list kandydatów
na radnych w wyborach zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r
.


Gminna Komisja Wyborcza w Nędzy informuje, iż w dniu 20 października 2014 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Nędza przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, sala narad (pokój 14), odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy Kodeks wyborczy:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Katowicach zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów w trybie art. 410 § 5 pkt 2;
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nędzy

Józef Jan Zagola

XIV

Gminna Komisja Wyborcza w

Nędzy

Adres siedziby Komisji

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza

Numery telefonów do Komisji

32 4102399; 32 4102018 wew. 20

 

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji

Józef Jan ZAGOLA

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Joanna Ewa RATUSZNIAK

Członek Komisji

Renata Maria BARON

Członek Komisji

Elwira Sabina KRENTOSZ

Członek Komisji

Maria Zofia ŻYŁA

Członek Komisji

Leszek Józef PIETRASZ

Członek Komisji

Artur Bernard KALUS

Członek Komisji

--------------------------

Członek Komisji

--------------------------

Dyżury Komisji:

poniedziałki

700-1600

wtorki

700-1500

środy

700-1500

czwartki

700-1500

piątki

700-1400

W dniu 15 listopada (sobota)

800-1300
1300-2100 dyżur telefoniczny pod numerem 608014598

W dniu 16 listopada (niedziela)

Od godz. 7.00 do czasu ustalenia wyników wyborów

 XV

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy
z dnia 27 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Nędza
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Nędzy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nędza:

1.

ISKAŁA Anna Maria, lat 62, wykształcenie wyższe, zam. Babice,nie należy do partii politycznej

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY

 

2.

MARCOL Franciszek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Nędza,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy

Józef Jan Zagola

 

 

XVI

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy
z dnia
22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Nędza
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborachwójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Nędzy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych: 

 

 

Okręg Nr 1

 

1.

KOWOL Alicja Ewa, lat 48, zam. Babice

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

PENDZICH Sabina Anita, lat 37, zam. Babice

 

zgłoszona przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 2

 

1.

FLUT Jan Marian, lat 64, zam. Babice

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

CYRAN Marek Józef, lat 43, zam. Babice

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 3

 

1.

BONK - MOZGAWA Justyna Ilona, lat 39, zam. Górki Śląskie

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

POSTAWKA Ewa Alicja, lat 43, zam. Górki Śląskie

 

zgłoszona przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 4

 

1.

FRANCUS Jan Joachim, lat 63, zam. Górki Śląskie

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

KULPA Marcin Antoni, lat 30, zam. Górki Śląskie

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 5

 

1.

WALLACH Sebastian Roman, lat 39, zam. Ciechowice

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

GZUK Marian Karol, lat 42, zam. Ciechowice

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 6

 

1.

KALEMBA Karol Robert, lat 55, zam. Szymocice

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

SPYRA Grzegorz Marcin, lat 71, zam. Szymocice

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 7

 

1.

PIETRASZ Monika Matylda, lat 63, zam. Zawada Książęca

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

GZUK Norbert Antoni, lat 54, zam. Zawada Książęca

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 8

 

1.

BARON - BRZOSKA Gizela Elżbieta, lat 48, zam. Zawada Książęca

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

SKWIERCZYŃSKI Julian, lat 67, zam. Zawada Książęca

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 9

 

1.

PORWOŁ Joanna Barbara, lat 38, zam. Łęg

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

KRÓTKI Krystian Rafał, lat 36, zam. Łęg

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 10

 

1.

MARONDEL Gizela, lat 55, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

GRZESIK Józef, lat 57, zam. Nędza

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

3.

BIENIA Renata Kornelia, lat 42, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW RENATY BIENIA - lista nr 27

 

Okręg Nr 11

 

1.

BLUSZCZ Brunon Wilhelm, lat 58, zam. Nędza

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

GAWLIK Iwona Violetta, lat 39, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 12

 

1.

PRZYBYŁA Gerard Stefan, lat 40, zam. Nędza

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

ZACZYK Renata Irena, lat 43, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 13

 

1.

KUDLA Piotr Paweł, lat 56, zam. Nędza

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

PASZEK Katarzyna Bernadeta, lat 31, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 14

 

1.

OKRĘT Krystian Robert, lat 55, zam. Nędza

 

zgłoszony przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

JURECZKO Barbara Anna, lat 41, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

Okręg Nr 15

 

1.

WIDERA Beata Patrycja, lat 50, zam. Nędza

 

zgłoszona przez KWW ANNY ISKAŁY - lista nr 25

 

2.

WIESNER WaldemarJerzy, lat 46, zam. Nędza

 

zgłoszony przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy
Józef Jan Zagola

 

OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy

z dnia 31 października 2014 r.

 

 

 

Na podstawie art. 436 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Nędzy podaje do publicznej wiadomości informację o skreśleniu z zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym Nr 6 kandydata do Rady Gminy Nędza:

 

 

 

SPYRA Grzegorz Marcin, lat 71, zam. Szymocice,

zgłoszonego przez KWW FRANKA MARCOLA - lista nr 26

 

 

Skreślenia dokonano na podstawie złożonej w dniu 31 października 2014r. pisemnej rezygnacji kandydata.

 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wybory do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym Nr 6 nie zostaną przeprowadzone.

 

                      Przewodniczący

 Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy

                    Józef Jan Zagola

 

 

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

art.182 ………….

od 6 do 8 osób

1 osoba wskazana przez WG

OKW nr1

Sołectwo BABICE

OKW nr 2

Sołectwo

Górki Śląskie

OKW nr 3

Sołectwo Ciechowice

i

Zawada Książęca

OKW nr 4

Sołectwo Nędza

( ul. Sportowa)

OKW nr 5

Sołectwo Nędza

( ul. Strażacka)

OKW nr 6

Sołectwo

Szymocice

OKW nr 7

Sołectwo Nędza

( ul. Leśna )

OKW nr 8

Sołectwo Łęg

1. Osoba wyznaczona przez Wójta Gminy

Michalina Maria

PIELCZYK

Agnieszka Elżbieta

GRAD

Patrycja Barbara NIELIPIŃSKA

Monika Maria CZOGALLA

Kornelia Maria POROMBKA

Klaudia Małgorzata WYSTYRK-GEMBALCZYK

Irmina Aleksandra Goździewicz

Monika Maria KURZEJA

2.KWW Anny Iskały

Judyta Klaudia TOMALA

PRZEWODNICZĄCY OKW

Magdalena Beata STOKŁOSA

Kevin Mateusz KOSTKA

-----------------

-------------------

Iwona Aleksandra RANOSZEK

Katarzyna Urszula KWAŚNIEWICZ

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Magdalena Dorota SUCHANEK

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

3.KWW Franka Marcola

Grażyna CIEŚLIK

Beata Małgorzata GRONERT

Aleksandra Anna ZACZYK

Maria Anna WOŁCZYŃSKI

Michał Józef RUSOK

Krzysztof Grzegorz WOŁCZYŃSKI

PRZEWODNICZĄCY OKW

Małgorzata FRANICA -SKWIERCZYŃSKA

4.KW Ruch Autonomii Śląska

Adam Łukasz KOWALSKI

Szymon Paweł GRONERT

Gerard Józef PANNEK

Bogusława Maria TARCZOŃ

Anita Maria WIESNER

Łukasz Józef WRÓBEL

Justyna PAPROTNA

Joanna Magdalena KUBÓW

5.KWW Renaty Bienia

-----------------

---------------

------------------

Michalina Anna ŻUREK

PRZEWODNICZĄCY OKW

-----------------

-------------

-------------

-------------

6. KWW Ruch Narodowy

-----------------------

-----------------

--------------------

---------------------

Dominika PatrycjaNIESPOREK

-----------------

Agnieszka Anna NIESPOREK

----------------

7. KW Prawo i Sprawiedliwość

Daria Marcelina STOŚ

Katarzyna Monika BLONKA

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Patryk Sławomir CYRAN

Marta URBANEK

Denis Marek ŻUREK

PRZEWODNICZĄCY OKW

Ewelina Katarzyna JURECZKO

Gerard CZEKAŁA

Józef Edward WALLACH

8. KW Twój Ruch

Pascal Ireneusz LUKOSZEK

Dawid Paweł PORĄBKA

Nicol Maria PRZYBYŁA

Agnieszka Anna SIRUGA

Łukasz Piotr ZACZYK

Eugeniusz Marek ŻUREK

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Małgorzata Katarzyna CZECH

Barbara Weronika POLACZEK

9. KKW SLD Lewica Razem

Joanna Ewa KOSTRZEWSKA

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Anna Maria GERMAN

Karina Maria KOLORZ

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Anita Grażyna PENDZICH

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Sylwia Barbara RĄPAŁA

Alicja Róża JURECKA

----------------------

Elżbieta Maria ŻUREK

10. KW Platforma ObywatelskaRP

Marcin Jerzy TULEC

Łukasz Szymon ŻYŁA

PRZEWODNICZĄCY OKW

Iwona Maria WROZA

PRZEWODNICZĄCY OKW

Anna Maria KONTNA

Paweł Jan CZOGALLA

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO OKW

Adriana Julia ŻYŁA

PRZEWODNICZĄCY OKW

Magdalena KUCHCIK

Przemysław Wojciech RĘBISZ

PRZEWODNICZĄCY OKW

11.KW PSL

Teresa Bożena PRZYBYŁA

Halina MERES

Joachim Henryk MELCZ

Katarzyna Beata SIUDY

Kornelia Maria GRUSZKA

Łucja MALARZ

Piotr Paweł LEKSZA

Paweł Piotr WAŁACH

Urzędnik wyborczy K. Tront

 

 

 

Uchwała Nr 9.2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibąw Zawadzie Książęcej

Na podstawie art. 184 § 2 w zw. z § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Gminna Komisja Wyborczy w Nędzy

uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Mariolę Knapik zamieszkałą. Zawadzie Książęcej ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zawadzie Książęcej, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do rad gminy, rad powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                 Przewodniczący GKW w Nędzy

                                            Józef Jan Zagola

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 12 listopada 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Nędzy została poinformowana, że Pani Mariola Knapik będąca członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zawadzie Książęcej odmówiła przyjęcia przesłanego listem poleconym zawiadomienia o szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 listopada 2014 r. i nie wzięła udziału w tym szkoleniu oraz nie usprawiedliwiła swojej nieobecności.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych należy uznać za niewykonywanie obowiązków członka tej komisji.

Zgodnie art. 184 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy członka obwodowej komisji wyborczej odwołuje się w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji. Natomiast przepis art. 184 § 3 Kodeksu wyborczego stanowi, że w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego organem właściwym do odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w przypadkach, o których mowa w § 2, jest właściwa terytorialnie komisja wyborcza wyższego stopnia.

 

DANE O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ

O LICZBIE WYBORCÓW ,KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA

W WYBORACH  ZARZĄDZONYCH  NA DZIEŃ

16 listopada 2014 roku

 

                   WG SPISU                          godz. 1200         godz.  1730                  

Nr obwodu

Liczba osób uprawnionych

Liczba osób

uprawnionych

Liczba wyborców , którym wydano karty do głosowania

Liczba osób

uprawnionych

Liczba wyborców,

którym wydano karty

do głosowania

1  BABICE

723

723

200

27,66%

723

334

46,20%

2 GÓRKI Śl.

799

799

169

21,15%

799

398

49,81%

3 ZAWADA KS.

1069

1069

170

15,90%

1069

419

39,20%

4 NĘDZA  ul. Sportowa

933

933

103

11,04%

933

350

37,51%

5 NĘDZA  ul. Strażacka

804

804

104

12,93%

804

301

37,44%

6 SZYMOCICE

240

240

34

14,16%

240

128

53,33%

7 NĘDZA  ul. Leśna

990

990

123

12,42%

990

438

44,24%

8 ŁĘG

364

364

93

25,55%

364

177

48,63%

 

RAZEM

 

 

5 922

 

5 922

 

996

 

16,81%

 

5 922

 

2545

 

42,98%

 

 

 

sporządziła Krystyna Tront

 

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 ROK

GMINA NĘDZA

1) Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na wójta

2) Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do rady gminy

3) Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania


 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-12-05 14:03:45
Czas wytworzenia: 2014-11-20 12:29:33
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-12-05 14:03:49)
Odwiedzin na tej stronie: 3102 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM