TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Konkursy Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Konkursy

Znaleziono 98 plik(ów) do pobrania.

Konkursy

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Konkursy
Informacja_o_konkursie_Ochrona_i_promocja_zdrowia.pdf [] Zarządzenie Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 21.01.2015 r. w sprawie: wyboru oferty, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu "Ochrony i Promocji Zdrowia " 165 KB
Konkurs_patologie_spoleczne.pdf [165 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 643 KB
Ogloszenie_konkursu_kultura.pdf [643 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY" I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 820 KB
Ogloszenie_otwartego_konkursu_na_2015_LKSy.pdf [820 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ" 843 KB
Konkurs_Ochrona_i_promocja_zdrowia.pdf [843 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA " 827 KB
OFERTA_LKS_Gorki_11_2014.pdf [827 KB] WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PROMOCJA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA - okres od 17 LISTOPADA do 31 GRUDNIA 2014 ROKU - LKS Górki Śląskie 521 KB
Oferta_maly_grant_fabryka_aktywnosci_mlodych.pdf [521 KB] Oferta - mały grant 2014 Fabryka Aktywności Młodych, Gorzów Wielkopolski 7.06 MB
Oferta_na_maly_grant_2014_LKS_Zgoda_Zawada_Ks.pdf [7.06 MB] Oferta na mały grant 2014 LKS Zgoda Zawada Książęca 666 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_188_2014.pdf [666 KB] Ogłoszenie o konkursie na stanowisko DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W NĘDZY 264 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_165_2014.pdf [264 KB] Zarządzenie Nr 0050.165.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 118 KB
WSPIERANIE_I_UPOWSZECHNIANIE_KULTURY_FIZYCZNEJ.pdf [118 KB] OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULT 484 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_142_2014.pdf [484 KB] Zarządzenie Nr 0050.142.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 118 KB
Oferta_Organizacji_Pozarzadowej.pdf [118 KB] OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ "Kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 307 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_324_2013.pdf [307 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego 103 KB
Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_Ochrona_i_promocja_zdrowia.pdf [103 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA " 840 KB
Regulamin_konkursu_na_dyrektora.pdf [840 KB] R E G U L A M I N konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 204 KB
Ogloszenie_konkursu_na_dyrektora_gorki_sl.pdf [204 KB] Ogłoszenie konkursu na stanowisko DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLĄSKICH 195 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_93_2013.pdf [195 KB] Wybór oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu "Porządku i bezpieczeństwa publicznego" 88 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_92_2013.pdf [88 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie "Porządku i bezpieczeństwa publicznego" 73 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_92_2013.pdf [73 KB] Informacja o możliwości składania ofert na zadanie z zakresu "Porządku i bezpieczeństwa publicznego" 92 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_41_2013.pdf [92 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej " 158 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_40_2013.pdf [158 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego " 164 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_19_2013.pdf [164 KB] Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 599 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenie_Nr_0050_16_2013.pdf [599 KB] Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 383 KB
Konkurs_LKS_2013.pdf [383 KB] Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ " 599 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_11_2013.pdf [599 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu "Ochrony i Promocji Zdrowia " 152 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_368_2012.pdf [152 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego 85 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_367_2012.pdf [85 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA " 604 KB
Wynik_konkursu.pdf [604 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania II otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 166 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_318_2012.pdf [166 KB] Ogłaszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 554 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_100_2012.pdf [554 KB] Wytyczne do konkursu na stanowisko DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NĘDZY 195 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_100_2012.pdf [195 KB] Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Nędzy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nędza. 161 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_62_2012.pdf [161 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego " 157 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_52_2012.pdf [157 KB] Ogłoszenie wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu "PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 100 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_60_2012.pdf [100 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej " 155 KB
Zarzadzenie_Nr_0050_53_2012.pdf [155 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja festynu majowego" 154 KB
wyboru_oferty.pdf [154 KB] Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu "Ochrony i Promocji Zdrowia " 152 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_33_2012.pdf [152 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie: " Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego " 103 KB
BIP_konkurs_na_2012_KULTURA.pdf [103 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 629 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_26_2012.pdf [629 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie: " WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ " 108 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_22_2012.pdf [108 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ " 629 KB
Zlacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_29_2012.pdf [629 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie "PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 112 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_28_2012.pdf [112 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 557 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_25_2012.pdf [557 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie: " WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ "- organizacja festynu majowego. 109 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_23_2012.pdf [109 KB] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ "- organizacja festynu majowego 629 KB
Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_0050_18_2012.pdf [629 KB] Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadania publicznego - konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie: " OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA" 106 KB
Zalacznik_do_zarzadzenia_Nr_0050_17_2012.pdf [106 KB] Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy w zakresie : "OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA " 625 KB
Konkurs_dyrektora_biblioteki.pdf [625 KB] O G Ł O S Z E N I E wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy 66 KB
Konkurs_Przciwdzialanie_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym.pdf [66 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 634 KB
konkurs_kultura.pdf [634 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO " 750 KB
informacja_KULTURA.pdf [750 KB] Informacja dot. sposobu ogłoszenia informacji o możliwości składania ofert na zadanie z zakresu : "KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 110 KB
konkurs.pdf [110 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 754 KB
sport.pdf [754 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ" 815 KB
informacja.pdf [815 KB] Informacja dotycząca sposobu ogłoszenia informacji o możliwości składania ofert na zadanie z zakresu: " WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ " 119 KB
festyn_majowy_20011.pdf [119 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ"- organizacja festynu majowego 2011. 815 KB
informacja.pdf [815 KB] Informacja dotycząca sposobu ogłoszenia informacji o możliwości składania ofert na zadanie z zakresu: "WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ " 120 KB
Ochrona_i_promocja_zdrowia_w_Gminie_Nedza.pdf [120 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W GMINIE NĘDZA" 769 KB
Informacja_o_sposobie_ogloszenia_caritas.pdf [769 KB] Informacja dotycząca sposobu ogłoszenia informacji o możliwości składania ofert na zadanie z zakresu: " OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA " 117 KB
zawiadomienie_LKS-y.doc [117 KB] ZAWIADOMIENIE w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm. ) Przedmiot zamówien 36 KB
zawiadomienie.doc [36 KB] ZAWIADOMIENIE w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm. ) Przedmiot zamówien 33 KB
zawiadomienie_bip.doc [33 KB] ZAWIADOMIENIE w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm.) - PORZĄDEK I BEZPIEC 30 KB
zawiadomienie_caritas.doc [30 KB] ZAWIADOMIENIE w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873) 28 KB
Ogloszenie_konkursu.doc [28 KB] Ogłaszenie konkursu ofert na zadanie w zakresie : "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" 271 KB
Ogloszenie_konkursu_Festyn_Majowy.doc [271 KB] Ogłaszenie konkursu ofert na zadanie w zakresie : "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" - festyn majowy 275 KB
Ogloszenie_konkursu_dla_LKSow.doc [275 KB] Ogłaszenie konkursu ofert na zadanie w zakresie : "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" 272 KB
BIP_ogloszenie.doc [272 KB] Ogłaszenie konkursu ofert na zadanie w zakresie : PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 247 KB
Konkursu_ofert_na_zadanie_CARITAS.doc [247 KB] Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie w zakresie : "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W GMINIE NĘDZA" 271 KB
zakup_odziezy_przeciwpozarowej.doc [271 KB] WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że istnieje możliwość składania ofert na zadanie z zakresu – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zakup odzieży przeciwpożarowej II 26 KB
Ogloszenie.doc [26 KB] WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że istnieje możliwość składania ofert na zadanie z zakresu – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– zakup odzieży przeciwpożarowej 26 KB
BIP_ogloszenie.doc [26 KB] II konkurs ofert na zadanie w zakresie : UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W TYM ORGANIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 180 KB
III_konkurs_ogloszenie.doc [180 KB] III konkurs ofert na zadanie w zakresie : "PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" 215 KB
zawiadomienie.doc [215 KB] Zawiadomienie w sprawie przeprowadzonego postępowania II otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873) 137 KB
Ogloszenie_o_naborze.doc [137 KB] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym w Urzędzie Gminy Nędza 38 KB
II_Konkurs_ofert_na_zadanie_pn._Porzadek_i_bezpieczenstwo_publiczne_oraz_przeciwdzialanie_patologiom_spolecznym.doc [38 KB] II Konkurs ofert na zadanie w zakresie PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 215 KB
zawiadomienie_LKS-y.doc [215 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873) - wg rozdzielnika 35 KB
zawiadomienie.doc [35 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873) - Stowarzyszenie Spor 31 KB
zawiadomienie_SUMINA.doc [31 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873) - Stowarzyszenie "Sum 29 KB
zawiadomienie_kobiety_aktywne.doc [29 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873)- Stowarzyszenie Kobi 27 KB
zawiadomienie_EMERYCI.doc [27 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873)- Polski Związek Emery 31 KB
zawiadomienie_DFK.doc [31 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873) - Towarzystwo Społec 29 KB
zawiadomienie.doc [29 KB] Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przeprowadzonego postępowania otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873)- Ludowy Klub Sportow 32 KB
Zarzadzenie_Nr_015_35_09_wyniki_konkursu.doc [32 KB] Wynik konkursu z zakresu"UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM ORGANIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII" 33 KB
konkurs_na_bezpieczne_gospodarstwo_rolne.doc [33 KB] Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 30 KB
ogloszenie_konkursu_sport.doc [30 KB] Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie w zakresie :"UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" 271 KB
ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.doc [271 KB] Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Nędza w dziedzinie:"UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU " 69 KB
Ogloszenie_Kapital_ludzki.jpg [69 KB] Specjalistyczne doradztwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, pracy , kościołów itd. w ramach projektu "Inicjatywa" 287 KB
konkursu_sport.doc [287 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" 272 KB
REGULAMIN_pracy_Komisji_sport.doc [272 KB] Regulain Pracy Komisji do Przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 52 KB
SIWS_sport.doc [52 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" - organizacja festynu majowego 2009 275 KB
REGULAMIN_pracy_Komisji_LKSy.doc [275 KB] Regulamin pracy komisji do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert - " Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" - organizacja festynu majowego 52 KB
Komisja_Przetargowa.doc [52 KB] Komisja do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadanie : pn "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" -organizacja festynu majowego 27 KB
zarzadzenie_o_ogloszeniu_otwartego_konkursu.doc [27 KB] Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie p.n. " Ochrona i promocja zdrowia " 28 KB
zarzadzenie_caritas.doc [28 KB] Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert - " OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA " 28 KB
REGULAMIN_Pracy_Komisji_Caritas.doc [28 KB] Regulamin Pracy Komisji do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert - "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA " 66 KB
OgLoszenie_konkursu_ofert_na_zadanie_CARITAS.doc [66 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W GMINIE NĘDZA" 270 KB
REGULAMIN_dFK.doc [270 KB] REGULAMIN PRACY KOMISJI DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT -" Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" 52 KB
konkurs_DFK.doc [52 KB] Konkurs ofert na zadanie w zakresie : "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" 270 KB
BIP_ogloszenie.doc [270 KB] Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Nędza w dziedzinie -UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W TYM ORGANIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIˇZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 211 KB
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2011-01-19 13:58:15)
Odwiedzin na tej stronie: 10707 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM