TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Wyniki kontroli Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Wyniki kontroli

Znaleziono 36 plik(ów) do pobrania.

Wyniki kontroli

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Wyniki kontroli
Protokol_i_wystapienie_PIP_2014.pdf [] Protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, w Katowicach, oddział GIP w Rybniku, z dnia 28.04.2014 6.19 MB
Protokol_NIK_2014.pdf [6.19 MB] Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Nr LKA - 4111-04-02/2013, K/13/009, z dnia 04.02.2014 roku 2.73 MB
Nedza.PDF [2.73 MB] Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 listopada 2012 roku 18.02 MB
skanowanie0002.pdf [18.02 MB] Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach, która przeprowadziła w dniach 11.08.2011 do 07.09.2011w Urzędzie Gminy Nędza kontrolę, w zakresie gospodarki ściekowej gminy na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej 3.45 MB
wojewoda.pdf [3.45 MB] Wystąpienie pokontrolne Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który w dniach od 19 do 21 kwietnia 2011 przeprowadził w Urzędzie Gminy Nędza kontrolę problemową w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatw 1.92 MB
archiwum.pdf [1.92 MB] Protokół Kontroli Problemowej w zakresie prowadzenia ksiąg Stanu Cywilnego Urzędu Gminy w Nędzy 1.51 MB
archiwum2.pdf [1.51 MB] Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Nędzy, przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział Racibórz, w dniu 25 maj 2011 roku. 1.4 MB
inspekcja.pdf [1.4 MB] Protokół kontroli, oraz wystąpienie Okręgowego Inspektoratu Pracy, który przeprowadził kontrolę w Gminie Nędza, w dniu 28.03.2011 r. 2.29 MB
inspekcja3.pdf [2.29 MB] Wystąpienie Okręgowego Inspektoratu Pracy, po przeprowadzeniu kontroli w Urzędzie Gminy Nędza w dniach 6,7, 13.12.2010 r. 1.72 MB
protokol.pdf [1.72 MB] Protokół z kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nędza, w dniu 23.08.2011 2.36 MB
Raport_z_auditu.pdf [2.36 MB] Raport z auditu na miejscu systemu zarządzania - Urząd Gminy Nędza ul Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza przeprowadzonego na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000 numer certyfikatu:75 100 6967. 104 KB
Wystapienie_pokontrolne_RIO.pdf [104 KB] Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 luty 2009r. 229 KB
wyniki_kontroli_20081201_rio_102_2008.pdf [229 KB] Uchwała nr 4100/III/102/2008 z dnia 1.12.2008 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu gminy Nędza 373 KB
wyniki_kontroli_20081201_rio_101_2008.pdf [373 KB] Uchwała nr 4100/III/101/2008 z dnia 1.12.2008 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1 989 820,87 zł przyjętego w projekcie budżetu na 2009 rok gminy Nędza 373 KB
wyniki_kontroli_20081201_rio_100_2008.pdf [373 KB] Uchwała nr 4100/III/100/2008 z dnia 1.12.2008 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Nędza projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśni 451 KB
wyniki_kontroli_20080902_sanit_protokol.pdf [451 KB] Protokół z kontroli sanitarnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniu 2 września 2008 r. Kontrolę przeprowadził kontroler sanitarny Zygfryd Rumpel, działając na podstawie art. 4 i art. 25 458 KB
wyniki_kontroli_20070605_raport.pdf [458 KB] Raport z audytu nadzorującego system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Gminy w Nędzy. Audyt przeprowadzono w dniu 5 czerwca 2007 r. Ze strony jednostki certyfikującej w audycie brał udział audytor wiodący Jerzy Hali 830 KB
wyniki_kontroli_20070226_protokol.pdf [830 KB] Protokół z kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniu 22 stycznia 2007 r. Protokół nr SO.IX.0935/1/07 sporządzono 26.02.2007 r. 304 KB
wyniki_kontroli_20070226_wystapienie.pdf [304 KB] Powiadomienie o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego do wójta gminy Nędza 87 KB
wyniki_kontroli_20060905_temat_protokol.pdf [87 KB] Protokół z kontroli sanitarnej tematycznej - przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych dot. instalacji wentylacyjnej - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniu 5 września 2006 r. Kont 317 KB
wyniki_kontroli_20060905_sanit_protokol.pdf [317 KB] Protokół z kontroli sanitarnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniu 5 września 2006 r. Kontrolę przeprowadził kontroler sanitarny Zygfryd Rumpel, działając na podstawie art. 4 i art. 25 476 KB
wyniki_kontroli_20060626_raport.pdf [476 KB] Raport z audytu nadzorującego system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Gminy w Nędzy. Audyt przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2006 r. Ze strony jednostki certyfikującej w audycie brał udział audytor wiodący Jerzy Hal 603 KB
wyniki_kontroli_20060623_wystapienie.pdf [603 KB] Protokół z kontroli Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniach od 20 do 23 czerwca 2006 r. Protokół nr PN-Kt.0555/18/06 sporządzono 23.06.2006 r. 125 KB
wyniki_kontroli_20060623_wystapienie.pdf [125 KB] Wystąpienie pokontrolne do wójta gminy Nędza 125 KB
wyniki_kontroli_20060623_odpowiedz.pdf [125 KB] Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 47 KB
wyniki_kontroli_20051219_protokol.pdf [47 KB] Protokół z kontroli sanitarnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniu 19 grudnia 2005 r. Kontrolę przeprowadził kontroler sanitarny Zygfryd Rumpel, działając na podstawie art. 4 i art. 25 363 KB
wyniki_kontroli_20051122_protokol.pdf [363 KB] Protokół z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniach od 7 do 22 listopada 2005 r. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Piotr Wnuk, działając na podstawie upoważnienia nr 34/0950/1381/05 z dni 268 KB
wyniki_kontroli_20050620_wystapienie.pdf [268 KB] Protokół z kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniu 20 czerwca 2005 r. Protokół nr SO.V-0932-1-Z-537/05 sporządzono 20.06.2005 r. Wystąpienie pokontrolne 179 KB
wyniki_kontroli_20050620_odpowiedz.pdf [179 KB] Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych 88 KB
wyniki_kontroli_20050611_raport.pdf [88 KB] Raport z audytu wznawiającego na zgodność z normą ISO 9001:2000 w Urzędzie Gminy w Nędzy. Audyt przeprowadzono w dniach od 8 do 10 czerwca 2005 r. Ze strony jednostki certyfikującej w audycie brał udział audytor wiodący Jerzy Halicki. Raport sporządzono 1 2.29 MB
wyniki_kontroli_20041229_wystapienie.pdf [2.29 MB] Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniach od 5 listopada do 17 grudnia 2004 r. Protokół sporządzono 29.12.2004 r. Wystąpienie pokontrolne do wójta gminy Nędza 916 KB
wyniki_kontroli_20040903_raport.pdf [916 KB] Raport z II audytu nadzorującego system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Gminy w Nędzy. Audyt przeprowadzono w dniach od 2 do 3 września 2004 r. Ze strony jednostki certyfikującej w audycie brali udział: audytor wi 1.47 MB
wyniki_kontroli_20040524_wystapienie.pdf [1.47 MB] Protokół z kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nędzy w dniach od 20 do 24 maja 2004 r. Kontrolę przeprowadził nadinspektor pracy mgr Stefan Jaworski, działając na podstawie art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 6. 587 KB
wyniki_kontroli_20040524_nakaz.pdf [587 KB] Pisemny nakaz do wójta gminy Nędza 151 KB
wyniki_kontroli_20040524_wystapienie.pdf [151 KB] Wystąpienie pokontrolne do wójta gminy Nędza 587 KB
wyniki_kontroli_20040524_pismo.pdf [587 KB] Pismo do przewodniczącego Rady Gminy Nędza 72 KB
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-20 09:56:14)
Odwiedzin na tej stronie: 4912 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM