TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Kierownictwo Urzędu Gminy Sekretarz Gminy Wtorek, 27.02.2024
 
Linki

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy
mgr Krystyna Tront
ul. Jana III  Sobieskiego 5, pok. nr 13,
47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18 w. 24
 e-mail: sekretarz@nedza.pl

Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:

 • opracowywanie na wniosek wójta gminy projektów struktury organizacyjnej Urzędu Gminy oraz sieci organizacyjnej gminnych jednostek (w tym spraw ich powoływania, likwidacji i reorganizacji),
 • opracowywanie projektów statutów i regulaminów organów i jednostek gminy,
 • opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę, prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 • sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu Gminy,
 • analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • opracowywanie wystąpień w tej sprawie,
 • koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych,
 • podejmowanie decyzji w imieniu wójta gminy w ramach udzielonego upoważnienia i podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowanie Urzędu Gminy,
  prowadzenie ewidencji uchwał organów gminy,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i kluczy,
 • koordynowanie i przygotowanie na terenie gminy wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich,
 • uzupełniających oraz związanych z przeprowadzaniem referendum,
 • przygotowywanie w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Gminy tematyki sesji Rady Gminy, współpraca z Radą Gminy w zakresie zapewnienia warunków jej funkcjonowania,
 • rozdzielanie zgodnie z przeznaczeniem korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy oraz rozdzielanie przepisów prawnych wpływających do Urzędu Gminy (dekretowanie pism oraz dzienników ustaw, dzienników urzędowych itp.),
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 • kierowanie, nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie spraw z zakresu:
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  • kadr Urzędu i szkoleń pracowniczych,
  • spraw gospodarczych Urzędu i utrzymywania budynku Urzędu Gminy,
  • spraw techniczno-biurowych Urzędu,
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi stanowiskami: ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej i mienia gminy oraz kadr, ds. integracji europejskiej i rekreacji, ds. gospodarki gruntami i rolnictwa, ds. gospodarki zasobami gminy, ds. obsługi Rady Gminy.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-02-03 08:46:23
Czas wytworzenia: 2009-02-03 08:42:41
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-02-03 08:46:23)
Odwiedzin na tej stronie: 2261 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM