TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Kierownictwo Urzędu Gminy Wójt Gminy Wtorek, 27.02.2024
 
Linki

Wójt Gminy

Wójt Gminy

mgr Anna Iskała
ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 16,
47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18
 e-mail: wojt@nedza.pl

przyjmowanie stron:
po uprzednim zapisaniu się w sekretariacieDo zadań i kompetencji wójta należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa, w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 • reprezentowanie gminy podczas uroczystości państwowych i lokalnych,
 • kierowanie Urzędem Gminy w rozumieniu kodeksu pracy, w tym:
  • zatwierdzanie zakresów czynności podległych pracowników,
  • realizowanie polityki kadrowej,
  • przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 • wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w przypadku jego nieobecności,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testamentu),
 • powoływanie swoich pełnomocników do określonych spraw i zadań spośród pracowników samorządowych,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy,
 • nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • nadzorowanie całości spraw związanych z nagrywaniem sesji Rady Gminy Nędza. Zasady archiwizacji danych z obrad sesji zgrywanych na wewnętrznym nośniku rejestratora wielościeżkowego zostaną uregulowane w drodze zarządzenia.

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2010-04-26 12:36:30
Czas wytworzenia: 2010-04-26 12:36:06
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2010-04-26 12:36:30)
Odwiedzin na tej stronie: 2657 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM