TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Pomocnicze Sołectwo Górki Śląskie Plany i programy Poniedziałek, 25.05.2020
 
Linki

Plany i programy

Plan pracy sołectwa Górki Śląskie na 2005 r.

 1. Problematyka organizacyjna.
  1. W miesiącu IX lub X zwołać Wiejskie Zebranie Sprawozdawcze z działalności sołtysa, Rady Sołeckiej i radnych sołectwa.
  2. Co najmniej raz w kwartale zwoływać posiedzenie Rady Sołeckiej.
  3. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej będą się czynnie angażować w pracach komitetu obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej Górki Śląskie.
  4. Czynnie angażować się w pracy Zarządu LKS nad szlachetną rywalizacją sportową dzieci i młodzieży naszego sołectwa.
  5. W okresie zimowym sołtys jako pełnomocnik Akcji Zimowej na bieżąco będzie czuwał nad bezpiecznym poruszaniem się na drogach gminnych oraz interweniował w Powiatowym Zarządzie Dróg nad zachowaniem bezpieczeństwa na drodze powiatowej (Ofiar Oświęcimskich).
  6. Sołtys będzie czuwał przez cały rok nad utrzymaniem porządku wokół kaplicy i Pomnika Ofiar Oświęcimskich zaś w okresie świąt państwowych i kościelnych o świąteczny wystrój pomnika i wywieszenie flag.
  7. Sołtys przez cały rok będzie czuwał nad wywozem śmieci, worków z plastikami i szkłem oraz pojemników na szkło i plastiki zgodnie z harmonogramem. Równocześnie będzie egzekwował by mieszkańcy wszystkich posesji mieli zawarte umowy na wywóz śmieci.
  8. Po zakończonej Akcji Zimowej sołtys dokona kontroli bezpieczeństwa dróg (wyrwy w drogach utwardzonych, obcinanie konarów, drzew przydrożnych i krzaków samosiejek) i będzie czynić starania w Urzędzie Gminy o przywrócenie bezpieczeństwa na drogach gminnych.
  9. W okresie letnim sołtys będzie czuwał nad okresowym koszeniem poboczy dróg gminnych oraz likwidacją siedlisk żmij.
 2. Inwestycje i remonty.
  1. Sołtys i radni sołectwa Górki Śląskie, będą czynić starania o wykonawstwo:
  2. utwardzenia odnogi ul. Ofiar Oświęcimskich (Cyfka - Machnik),
  3. ułożenia twardej nawierzchni na odcinku 50 mb zbiegu ul. Leśnej i Za Lasem oraz ujecie w budżetach każdego roku systematycznego utwardzania ul. Za Lasem, po 50 mb,
  4. kapitalnego remontu ul. Leśnej (lewa strona, 150 mb) na odcinku Sowa - Węglorz,
  5. rozpoczęcia układania chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Ofiar Oświęcimskich od zbiegu z ul. Rudzką w kierunku cmentarza - inwestycja etapami co roku finansowana z budżetu starostwa i gminy Nędza,
  6. modernizacji szkoły podstawowej z budową hali sportowej celem zlokalizowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w jednym miejscu i znacznego zmniejszenia kosztów utrzymania,
  7. zabudowy krawężników i korytek odwadniających koło posesji Kałuża Klemens i Gołeczko Kornelia - Urząd Gminy dostarczy krawężniki staro użyteczne, zaś ich ułożenie właściciele posesji dokonają w czynie społecznym, zapobiegnie to zalewaniu ich posesji w okresie silnych opadów i topnienia śniegów,
  8. wyrównywania kolein i uwalcowania tłucznia na ul. Brzozowej,
   wyrównywania i uwalcowania parkingu przy obiektach sportowych i Pomniku Ofiar Oświęcimskich,
  9. nowego miejsca lokalizacji pojemników 1 100 l na śmieci dla OSP, LKS i cmentarza.
  10. Problematyka wychowawcza.
 3. Mając na uwadze ochronę naszych młodych mieszkańców przed plagą narkomanii, pijaństwa, rozboju, molestacji i wychowania swych pociech metodami terroru i arogancji, sołtys i członkowie Rady Sołeckiej będą ściśle współpracować z dzielnicowym Policji, gronem pedagogicznym, organizacjami społecznymi (rady rodzicielskie, działacze sportowi OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich) nad likwidacją tych patologii w zarodku.
  Plan pracy na 2005 r. został pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady Sołeckiej na posiedzeniu w dniu 20.12.2004 r.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-23 12:28:45
Czas wytworzenia: 2009-01-23 11:48:15
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-23 12:28:45)
Odwiedzin na tej stronie: 1628 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM