TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Przetargi Czwartek, 04.06.2020
 
Linki

Przetargi

Przedmiot Zamawiający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Sprzedaż działek nr 899/11, 900/45, 900/47 Wójt gminy Nędza 30.12.2008  06.02.2009
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Babice Gmina Nędza 3.09.2008 29.09.2008
Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy Gmina Nędza 19.08.2008 12.09.2008
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, na basen w Rybniku i dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2008-2009 Gmina Nędza 30.07.2008 7.08.2008
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej Gmina Nędza 7.07.2008 31.07.2008
Sprzedaż działek nr 58/1 i 58/2 Wójt gminy Nędza 16.06.2008 25.07.2008
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej Gmina Nędza 10.06.2008 2.07.2008
Remonty i przebudowy dróg gminnych Gmina Nędza 18.04.2008 19.05.2008
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie zadań w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii Wójt gminy Nędza 22.01.2008 27.02.2008
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja festynu majowego Wójt gminy Nędza 10.01.2008 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt gminy Nędza 10.01.2008 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Wójt gminy Nędza 8.01.2008 15.02.2008
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Wójt gminy Nędza 20.12.2007 24.01.2008
Sprzedaż działki nr 900/29 Wójt gminy Nędza 13.11.2007 11.01.2008
Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej Gmina Nędza 6.11.2007 4.12.2007
Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej Gmina Nędza 24.08.2007 17.09.2007
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Ciechowice i Babice Gmina Nędza 22.08.2007 2.10.2007
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gliwickiej w Szymocicach w ciągu DW 919 Gmina Nędza 22.08.2007 28.09.2007
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Gmina Nędza 9.08.2007 30.08.2007
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich Gmina Nędza 6.07.2007 10.08.2007
Sprzedaż działek nr 187/5, 187/6, 187/7 Wójt gminy Nędza 2.07.2007 10.08.2007
Sprzedaż działek nr 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/8 Wójt gminy Nędza 4.06.2007 20.07.2007
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą tynku elewacji budynku mieszkalnego w Babicach ul. Wiejska 24 Gmina Nędza 30.05.2007 4.07.2007
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gliwickiej w Nędzy Wójt gminy Nędza 10.05.2007 28.06.2007
Sprzedaż działki nr 900/4 Wójt gminy Nędza 10.05.2007 16.07.2007
Sprzedaż działki nr 900/5 Wójt gminy Nędza 10.05.2007 16.07.2007
Sprzedaż działki nr 900/6 Wójt gminy Nędza 10.05.2007 16.07.2007
Sprzedaż działki nr 900/40 Wójt gminy Nędza 10.05.2007 16.07.2007
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechowickiej 1 w Zawadzie Książęcej Wójt gminy Nędza 13.04.2007 1.06.2007
Roboty na drogach gminnych Gmina Nędza 5.04.2007 21.06.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja festynu majowego Wójt gminy Nędza 5.03.2007 5.04.2007
Sprzedaż działek nr 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7 i 605/8 Wójt gminy Nędza 9.02.2007 30.03.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt gminy Nędza 30.01.2007 2.03.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Wójt gminy Nędza 30.01.2007 5.03.2007 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Nędza Gmina Nędza 27.01.2007 7.02.2007
Sprzedaż działki nr 677 Wójt gminy Nędza 24.01.2007 16.03.2007
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechowickiej 1 w Zawadzie Książęcej Wójt gminy Nędza 17.01.2007 6.03.2007
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Wójt gminy Nędza 24.11.2006 30.01.2007
Sprzedaż działki nr 228 i 250/4 Wójt gminy Nędza 7.11.2006 22.12.2006
Sprzedaż działki nr 900/10 i 899/18 Wójt gminy Nędza 26.10.2006 5.12.2006
Sprzedaż działki nr 677 Wójt gminy Nędza 26.10.2006 5.12.2006
Sprzedaż działek nr 211/1 i 211/2 Wójt gminy Nędza 26.10.2006 5.12.2006
Sprzedaż działki nr 900/32 Wójt gminy Nędza 26.10.2006 5.12.2006
Przebudowa ul. Brzozowej w Górkach Śląskich Gmina Nędza 16.10.2006 8.11.2006
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2006-2007 do placówek administrowanych przez Urząd Gminy Nędza Gmina Nędza 18.09.2006 12.10.2006
Remont lokalu mieszkalnego w Zawadzie Książęcej Gmina Nędza 15.09.2006 10.10.2006
Przebudowa ul. Brzozowej w Górkach Śląskich Urząd Gminy Nędza 13.09.2006 27.09.2006
Roboty na drogach gminnych Urząd Gminy Nędza 13.09.2006 5.10.2006
Sprzedaż działki nr 493/13 Wójt gminy Nędza Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 20.09.2004 5.10.2004
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2004-2005 do placówek administrowanych przez Urząd Gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 10.09.2004 5.10.2004
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Szymocice i Ciechowice Urząd Gminy Nędza 3.09.2004 15.10.2004
Kompleksowy remont boiska Urząd Gminy Nędza 24.08.2004 2.12.2004
Odbudowa ul. Saperskiej w Łęgu Urząd Gminy Nędza 6.07.2004 23.07.2004
Przebudowa ul. Szkolnej w Zawadzie Książęcej Urząd Gminy Nędza 6.07.2004 23.07.2004
Odbudowa ul. Dojazdowej w Ciechowicach Urząd Gminy Nędza 6.07.2004 23.07.2004
Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śląskich wraz z robotami malarskimi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 29.06.2004 24.08.2004
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 18.06.2004 9.07.2004
Budowa przyłączy energetyczAlign=top align=middle bgColor=#eaefcf>9.04.2004
Obsługa bankowa budżetu gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 26.01.2004 8.03.2004
Sprzedaż prawa własności nieruchomości w Babicach Wójt gminy Nędza 8.01.2004 29.01.2004
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szymocicach Wójt gminy Nędza 25.11.2003 18.12.2003
Sprzedaż nieruchomości rolnej nr 59/1 położonej w Szymocicach Wójt gminy Nędza 21.11.2003 18.12.2003
Sprzedaż nieruchomości rolnej nr 62/3 położonej w Szymocicach 30.08.2006 6.10.2006
Sprzedaż działki nr 228 i 250/4 Wójt gminy Nędza 21.08.2006 22.09.2006
Sprzedaż majątku ruchomego Wójt gminy Nędza 8.08.2006 17.08.2006
Sprzedaż działek nr 528/2, 528/3, 528/11, 528/12 Wójt gminy Nędza 2.08.2006 15.09.2006
Sprzedaż działek nr 900/20, 900/28, 900/34, 900/35, 900/36, 900/37 Wójt gminy Nędza 1.08.2006 15.09.2006
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich Urząd Gminy Nędza 12.06.2006 12.07.2006
Sprzedaż działki nr 900/10 i 899/18 Wójt gminy Nędza 11.05.2006 30.06.2006
Sprzedaż majątku ruchomego Wójt gminy Nędza 28.02.2006 10.03.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja festynu majowego Wójt gminy Nędza 14.02.2006 20.03.2006
Roboty remontowe na drogach gminnych Urząd Gminy Nędza 14.02.2006 22.03.2006
Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zawadzie Książęcej - roboty wykończeniowe sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego Urząd Gminy Nędza 14.02.2006 21.03.2006
Sprzedaż działki nr 900/42 Wójt gminy Nędza 5.01.2006 17.02.2006
Modernizacja stołówki przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy Urząd Gminy Nędza 2.01.2006 15.02.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt gminy Nędza 30.12.2005 31.01.2006
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Wójt gminy Nędza 30.12.2005 1.02.2006
Sprzedaż majątku ruchomego Wójt gminy Nędza 30.11.2005 13.12.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Wójt gminy Nędza 14.11.2005 20.12.2005
Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Nędzy Urząd Gminy Nędza 7.11.2005 7.12.2005
Budowa studni na terenie gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 24.10.2005 30.11.2005
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2005-2006 do placówek administrowanych przez Urząd Gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 12.10.2005 7.11.2005
Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych na SUW w Nędzy Urząd Gminy Nędza 29.09.2005 28.10.2005
Przebudowa ul. Jagodowej w Szymocicach Urząd Gminy Nędza 27.09.2005 22.10.2005
Utwardzenie istniejącego parkingu na skrzyżowaniu ulic Betonowej i Raciborskiej w Zawadzie Książęcej Urząd Gminy Nędza 27.09.2005 17.10.2005
Sprzedaż majątku ruchomego Wójt gminy Nędza 15.09.2005 26.09.2005
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2005-2006 do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 13.09.2005 4.10.2005
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Babice Urząd Gminy Nędza 8.08.2005 21.09.2005
Sprzedaż działki nr 900/42 Wójt gminy Nędza 20.07.2005 9.09.2005
Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Śląskich na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Urząd Gminy Nędza 12.07.2005 12.08.2005
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w Nędzy Wójt gminy Nędza 8.07.2005 26.08.2005
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Nędzy Wójt gminy Nędza 8.07.2005 31.08.2005
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Nędzy Wójt gminy Nędza 8.07.2005 26.08.2005
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w roku szkolnym 2005-2006 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 28.06.2005 7.07.2005
Termoizolacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni - kotłownia olejowa oraz wewnętrzna instalacja c.o. Urząd Gminy Nędza 24.06.2005 1.08.2005
Konkurs ofert na zadanie z zakresu "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu bojowego pożarniczego" Wójt gminy Nędza 22.06.2005 18.07.2005
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w roku szkolnym 2005-2006 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 24.05.2005 13.06.2005
Termoizolacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją kotłowni Urząd Gminy Nędza 27.04.2005 30.05.2005
Budowa GOSiR w Nędzy - adaptacja części budynku Urząd Gminy Nędza 18.03.2005 8.04.2005
Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zawadzie Książęcej - etap II Urząd Gminy Nędza 15.02.2005 15.03.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja festynu majowego Wójt gminy Nędza 24.01.2005 24.02.2005
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w Nędzy Wójt gminy Nędza 13.01.2005 25.02.2005
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Akacjowej w Nędzy Wójt gminy Nędza 13.01.2005 25.02.2005
Obsługa bankowa budżetu gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 13.01.2005 21.03.2005
Kompleksowy remont boiska - II etap Urząd Gminy Nędza 12.01.2005 21.03.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Wójt gminy Nędza 20.12.2004 20.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt gminy Nędza 13.12.2004 13.01.2005
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Nędza w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia Wójt gminy Nędza 2.12.2004 29.12.2004
Termoizolacja budynku Urzędu Gminy - I etap - wymiana stolarki okiennej Urząd Gminy Nędza 13.10.2004 2.12.2004
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2004-2005 do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Urząd Gminy Nędza 21.05.2004 16.06.2004
Sprzedaż prawa własności nieruchomości w Ciechowicach Wójt gminy Nędza 27.04.2004 24.05.2004
Sprzedaż prawa własności nieruchomości w Babicach Wójt gminy Nędza 12.03.2004 13.04.2004
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej o salę gimnastyczną i przedszkole - etap I - stan surowy Urząd Gminy Nędza 10.02.2004 Wójt gminy Nędza 21.11.2003 18.12.2003
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Babicach Wójt gminy Nędza 20.11.2002 18.12.2003
Sprzedaż prawa własności nieruchomości w Nędzy Wójt gminy Nędza 25.11.2003 10.12.2003
Zakup samochodu do przewozu uczniów Urząd Gminy Nędza 4.11.2003 25.11.2003
Obsługa bankowa placówek oświatowych gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 24.10.2003 3.12.2003
Dzierżawa budynku stołówki przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej Urząd Gminy Nędza 24.10.2003 19.11.2003
Budowa ekologicznej kotłowni w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nędzy Urząd Gminy Nędza 15.10.2003 3.11.2003
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Nędzy Wójt gminy Nędza 8.09.2003 9.10.2003
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Nędzy Wójt gminy Nędza 8.09.2003 9.10.2003
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babicach Wójt gminy Nędza 8.09.2003 9.10.2003
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w sołectwie Nędza Urząd Gminy Nędza 19.08.2003 10.09.2003
Dostawa opału do placówek administrowanych przez Urząd Gminy Nędza Urząd Gminy Nędza 8.08.2003 11.09.2003
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Nędza Urząd Gminy Nędza 8.08.2003 10.09.2003
Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Urząd Gminy Nędza 18.07.2003 13.08.2003Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-05-13 12:14:09
Czas wytworzenia: 2009-02-02 13:53:31
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-05-13 12:14:11)
Odwiedzin na tej stronie: 1062 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM