TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór pracowników Konkursy - Archiwum Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy Piątek, 29.05.2020
 
Linki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy ogłasza nabór kandydatów do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy, 47-440 Nędza, ul. Sobieskiego 5 na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w niepełnym wymiarze czasu pracy, 20 godzin tygodniowo.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie,
  • biegła znajomość obsługi komputera: MS Word, MS Excel,
   znajomość przepisów postępowania administracyjnego oraz ustaw:
   • o świadczeniach rodzinnych,
   • o zaliczce alimentacyjnej,
  • umiejętność organizacji pracy na stanowisku,
   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego i nieposzlakowanej opinii,
   posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • staż pracy co najmniej 3 lata w administracji.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność i dokładność,
  • dyspozycyjność i zaangażowanie,
  • operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi zgodnie z kpa,
  • prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną zgodnie z kpa,
  • obsługa petentów i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
  • obsługa programu komputerowego "świadczenia rodzinne",
   inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów i ustaw.
 4. Wymagane dokumenty:
  • CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawienie dodatkowych umiejętności,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
  • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
  • kserokopie trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
  • oświadczenie kandydata o znajomości przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej,
   oświadczenie kandydata o biegłej znajomości obsługi komputera: MS Word, MS Excel,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.


Termin i miejsce składania ofert
Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko w Dziale Świadczeń Rodzinnych" należy składać w terminie do dnia 14.03.2007 r. pod adresem Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy przy ulicy Jana III Sobieskiego 5, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Inne informacje
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu (0 32) 410 20 50. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informację o wynikach naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Data ogłoszenia konkursu: 23.02.2007 r.

Wyniki I etapu rekrutacji

  • Komisja rekrutacyjna dokonała w dniu 19.03.2007 r. analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy,
  • na podstawie §6 Regulaminu naboru na wolne stanowisko pracy, komisja informuje, że została przyjęta i zakwalifikowana do II etapu selekcji końcowej oferta pani Sabiny Pawłowskiej-Gregorowicz, zamieszkałej w Zawadzie Książęcej,
  • pani Sabina Pawłowska-Gregorowicz spełnia wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze w zakresie posiadanego wykształcenia oraz spełnia pozostałe wymagania niezbędne i dodatkowe.


Wyniki naboru

  • w dniu 30.03.2007 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, wyłoniono osobę na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy,
  • z dniem 1.04.2007 r. na wskazanym stanowisku zostanie zatrudniona pani Sabina Pawłowska-Gregorowicz, zamieszkała w Zawadzie Książęcej.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-15 12:25:44
Czas wytworzenia: 2009-01-15 12:17:08
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-15 12:25:45)
Odwiedzin na tej stronie: 1255 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM