TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Opłaty, czynsze i podatki Podatek od środków transportowych Piątek, 05.06.2020
 
Linki

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany lub wpisany do rejestru.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.
 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 4. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Gminy deklarację na podatek od środków transportu do 15 lutego oraz w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, deklarację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

 Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
 2. Jeżeli obowiązek powstał:

a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata;
   • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata;

b) po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Stawki podatku w 2008 roku

 1. Samochody ciężarowe o ładowności od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 430,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 650,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 868,00 zł.
  2. wyprodukowane po 2000 roku:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 378,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 542,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 756,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o ładowności równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 430,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 868,00 zł.
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 602,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 354,00 zł.
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 326,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 714,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 102,00 zł.
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 596,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 102,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 730,00 zł.
  5. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 756,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 134,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 1 838,00 zł.
  6. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 134,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 838,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 258,00 zł.
 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 t włącznie:
   • wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej - 812,00 zł,
   • wyprodukowane po 2000 roku - 756,00 zł.
  2. ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t i poniżej 12 t:
   • wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej - 1 026,00 zł,
   • wyprodukowane po 2000 roku - 972,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. ciągniki posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 326,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 650,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 328,00 zł,
  2. ciągniki posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 540,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 026,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 788,00 zł,
  3. ciągniki posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 352,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 1 892,00 zł,
  4. ciągniki posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 892,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 350,00 zł.
 5. Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:
  • wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej - 378,00 zł,
  • wyprodukowane po 2000 roku - 326,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
  1. posiadające 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 326,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 378,00 zł.
  2. posiadające 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 540,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 650,00 zł.
  3. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 326,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 702,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 920,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 242,00 zł.
  4. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 334,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 920,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 406,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 838,00 zł.
  5. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t - 1 026,00 zł.
   • posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
    nie mniej niż 12 t - 1 406,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  1. wyprodukowane w 2000 roku i wcześniej:
   • mniej niż 30 miejsc - 1 190,00 zł,
   • równo lub więcej niż 30 miejsc - 1 406,00 zł.
  2. wyprodukowane po 2000 roku:
   • mniej niż 30 miejsc - 1 082,00 zł,
   • równo lub więcej niż 30 miejsc - 1 298,00 zł

Ulgi i zwolnienia

Od podatku od środków transportowych zwolnione są środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, stanowiące ich własność, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.).Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-13 14:57:38
Czas wytworzenia: 2009-01-13 14:31:16
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-13 14:57:38)
Odwiedzin na tej stronie: 1383 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM