TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Referaty urzędu Samodzielne stanowiska Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej Niedziela, 31.05.2020
 
Linki

Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej

 

Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej

Edyta Szajt
ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 10,
47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18 w. 41

godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:30 do 17:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:00

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nędza nr 0152/20/08 z dnia 03 czerwca 2008 roku, upoważnia do:
  • wydawanie decyzji administracyjnych;
  • podpisywanie pism wychodzących z Urzędu;
  • zatwierdzanie dokumentów finanowych, podpisywanie przelewów, czeków, dowodów wpłat związanych z bieżącą działalnością gospodarczą
  • podpisywanie  bieżącej korespondencji w zakresie zadań realizowanych przez gminę,
  • w razie nieobecności Wójta - kierowanie pracą Urzędu Gminy,
 • przygotowanie planów remontów placówek oświatowych, czuwanie nad prawidłowością ich realizacji,
 • prowadzenie spraw należących do zadań własnych gminy w zakresie wynikającym z realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym: prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, prowadzenia spraw z zakresie pomocy materialnej dla uczniów, a w szczególności stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, prowadzenie spraw w zakresie koordynacji zadań związanych z rożnego rodzajami projektami i programami pomocowymi,
 • opracowywanie wstępnych projektów uchwał i zarządzeń w sprawach działalności placówek oświatowych i sportu,
 • współdziałanie z organami nadzoru w zakresie prowadzonych spraw,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych, awansów zawodowych nauczycieli, likwidacji lub reorganizacji placówek oświatowych,
 • nadzór nad dowozem dzieci do szkół, dokonywanie innych przewozów (w tym przygotowywanie projektów umów pomiędzy wójtem gminy a rodzicami dzieci dojeżdżających do szkół),
 • prowadzenie zadań publicznych gminy w zakresie działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • prowadzenie zadań publicznych gminy z zakresie udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (zgodnie z odrębną coroczną uchwałą Rady Gminy Nędza),
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane przez wójta gminy jednostki sektora finansów publicznych, realizacje procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w następujących jednostkach: Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, szkoły i
  przedszkola.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-02-02 13:42:14
Czas wytworzenia: 2009-02-02 13:42:02
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-02-02 13:42:14)
Odwiedzin na tej stronie: 1904 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM