TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdania Niedziela, 07.06.2020
 
Linki

Sprawozdania


Opis Rozmiar Pobierz
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2007 rok

25kB

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2007 rok (załącznik do uchwały nr XXI/146/08 Rady Gminy Nędza z dnia 28.04.2008).  

 110kb

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2006 rok

101kB

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2005 rok

144kB

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2005 rok (załącznik do uchwały nr XLI/369/06 Rady Gminy Nędza z dnia 18.04.2006).

 85kB

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2004 rok

42kB

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2003 rok

91kB


 1. W ramach środków przyznanych z budżetu państwa zrealizowano następujące zadania:
  • w rozdziale 85314 §3110 wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
   1. renty socjalne: 36 rodzin; liczba świadczeń - 346; koszt - 142 207 zł;
   2. zasiłki stałe wyrównawcze: 12 rodzin; liczba świadczeń - 85; koszt - 31 363 zł;
   3. zasiłki stałe: 9 rodzin; liczba świadczeń - 80; koszt - 33 440 zł;
   4. zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa: 8 rodzin; liczba świadczeń - 28; koszt - 6 963 zł;
  • w rozdziale 85314 §4110 kwotę w wysokości 9 748 zł wykorzystano na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające zasiłek stały;
  • w rozdziale 85316 wypłacono następujące świadczenia:
   1. zasiłki rodzinne: 12 rodzin; liczba świadczeń - 242; koszt - 11 383 zł;
   2. zasiłki pielęgnacyjne: 29 rodzin; liczba świadczeń - 255; koszt - 36 068 zł;
  • w rozdziale 85313 §4130 kwotę w wysokości 8 628 zł wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: zasiłki stałe, stałe wyrównawcze oraz renty socjalne;
  • w rozdziale 85395 §3110 na opłacenie wyżywienia dzieci w szkołach wykorzystano kwotę 7 060 zł oraz na wyposażenie stołówki szkolnej w Babicach - kwotę 10 000 zł, zgodnie z zawartą umową; w rozdziale tym za kwotę 810 zł, sfinansowano wyprawkę szkolną dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004;
  • w rozdziale 85319 ośrodki pomocy społecznej - kwota 63 223 zł.
 2. W ramach środków przyznanych z budżetu gminy zrealizowano następujące świadczenia:
  • w rozdziale 85314 zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 226 rodzin w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków, leczenia, opału, odzieży, pobytu dziecka w przedszkolu, kosztów pogrzebu lub inna niezbędną potrzebę bytową uzasadniającą udzielenie tej formy pomocy - za kwotę 143 217 zł;
  • w rozdziale 85395 dożywianie uczniów - za kwotę 39 723 zł; rzeczywista liczba uczniów objętych tą formą pomocy wynosi: 164;
  • w rozdziale 85319 ośrodki pomocy społecznej - kwota 89 530 zł.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30 września 2003 r. wydał 625 decyzji.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-02-18 15:05:24
Czas wytworzenia: 2009-01-28 10:00:18
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-02-18 15:05:24)
Odwiedzin na tej stronie: 1027 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM