TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Archiwa Urzędu Rejestry Poniedziałek, 25.05.2020
 
Linki

Rejestry

Nazwa Zawartość Miejsce przechowywania Jednostka prowadząca Sposób udostępnienia danych
Rejestr decyzji USC nr, czego dotyczy (transkrypcja aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu),
data
Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr instytucji kultury oznaczenie instytucji kultury, jej organizacja, mienie, połączenie, podział i likwidacja, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 18 Specjalista ds. integracji europejskiej i rekreacji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr korespondencji nadawca, określenie sprawy, termin załatwienia, komu pismo przydzielono, uwagi o załatwieniu, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 17 Inspektor ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr PESEL podstawowe dane o osobie - urodzenie, ślub, zgon, dane adresowe, wykształcenie itp., kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 2 Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i mienia gminy i kadr udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr podatników podatku od nieruchomości dane adresowe podatnika, podstawa wymiaru podatku Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 5 Inspektor ds. wymiaru podatków udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr protokołów sesji wszystkie protokoły z sesji w danym roku, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr przesyłek zwróconych do Urzędu Gminy adresat, data wysłania z Urzędu Gminy, data zwrotu, nr polecenia, komu przesyłkę przydzielono, kat. B-10 Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 17 Inspektor ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr rachunków, faktur i innych dokumentów księgowych wystawca, data dokumentu, nr, określenie przedmiotu, komu przydzielono, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 17 Inspektor ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr skarg i wniosków określenie skargi, termin rozpoczęcia i zakończenia sprawy, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr sprawozdań statystycznych USC druki sprawozdań oraz dokumenty związane ze sprawozdaniami Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr uchwał nr sesji, nr kolejny uchwały, sprawa, uwagi, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr umów zleceń kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 17 Inspektor ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy wniosek z dnia, czego dotyczy, uwagi, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw zakres upoważnień i pełnomocnictw, czas obowiązywania, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr wzmianek przychodzących do USC nr, od kogo przysłane, data otrzymania, krótki opis Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr wzmianek wychodzących z USC nr, do kogo wysyłane, data wysłania, krótki opis Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr zamówień publicznych data, nr, przedmiot zamówienia, wartość zamówienia, oferent, nr rachunku, uwagi, kat. B-5 Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 20 Inspektor ds. zamówień publicznych udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr zarządzeń wójta gminy nr zarządzenia, data, czego dotyczy zarządzenie, uwagi, kat. A Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 sekretarz gminy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
Rejestr zaświadczeń USC nr, czego dotyczy (zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego w kraju, za granicą), imiona i nazwiska osób zawierających małżeństwo, data złożenia wniosku, data i miejsce zawarcia małżeństwa, nr aktu w księgach Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 15 Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Nędzy od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

kat. A - akta wieczyste
kat. B-5 - przechowywane w archiwum przez 5 lat
kat. B-10 - przechowywane w archiwum przez 10 latUdostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-23 14:39:27
Czas wytworzenia: 2009-01-23 13:02:48
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-23 14:39:27)
Odwiedzin na tej stronie: 1499 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM