TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór pracowników Konkursy - Archiwum Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Piątek, 05.06.2020
 
Linki

Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy

Urząd Gminy Nędza ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego jednostki budżetowej - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w wymiarze czasu pracy ¾ etatu.

 1. Wymagania:
  1. niezbędne:
   • wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
   • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  2. dodatkowe:
   • znajomość prawa oświatowego, prawa o finansach publicznych i rachunkowości,
   • znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
   • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
   • doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych,
   • umiejętność obsługi programu PŁATNIK.
 2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy,
  • obsługa budżetu jednostki,
  • obsługa funduszu socjalnego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji księgozbiorów,
  • przygotowywanie dokumentacji płacowej.
 3. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys - curriculum vitae,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • referencje,
  • oryginał kwestionariusza osobowego.


Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy" z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu do korespondencji w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do 27 czerwca 2007 roku godz. 15.30.

Inne informacje

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (0 32) 410 23 99 wew. 41.

 

Data ogłoszenia konkursu: 12.06.2007 r.Wyniki I etapu rekrutacji

 • Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Renata Bunkel - zamieszkała w Babicach,
  • Iwona Franica-Weidner - zamieszkała w Raciborzu,
  • Adriana Kowol - zamieszkała Pogrzebień,
  • Małgorzata Krauze - zamieszkała w Raciborzu,
  • Zofia Todoruk - zamieszkała w Kuźni Raciborskiej,
 • Test i rozmowy kwalifikacyjne z ww. kandydatami odbędą się dnia 2 lipca 2007 roku od godziny 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy.


Wyniki naboru

  • w dniu 2.07.2007 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, głównym księgowym Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy wybrana została pani Małgorzata Krauze, zamieszkała w Raciborzu.
   uzasadnienie wyboru:
  • Pani Małgorzata Krauze posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na oferowanym stanowisku oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się szerokim zakresem wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań przedstawionych w ogłoszeniu o naborze.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-15 11:08:32
Czas wytworzenia: 2009-01-15 08:48:52
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-15 11:08:32)
Odwiedzin na tej stronie: 1076 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM