TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Załatwianie spraw Zawarcie związku małżeńskiego Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Zawarcie związku małżeńskiego

 1. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu). Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
 2.  Od dnia 15 listopada 1998 r. każda osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński ma prawo wyboru jednej z dwóch form:
  • może złożyć zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności dwóch świadków,
  • może złożyć śluby przed osobą duchowną (księdzem), a następnie zarejestrować związek w księdze małżeństw stanu cywilnego.
 3. Skutki prawne wywołuje fakt sporządzenia aktu małżeństwa w księdze stanu cywilnego, który następuje:
  • bezpośrednio po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
  • niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym od przekazania dokumentów przez osobę duchowną, przed którą składano śluby, do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.
 4. W przypadku nie przekazania dokumentu ślubu przez osobę duchowną, prawo nie wywiera żadnych skutków i małżeństwo, w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, nie istnieje. Każda osoba może wtedy wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie małżeństwa lub też złożyć stosowne dokumenty do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 5.  Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński zawsze podpisuje zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 161 poz. 1688 z późn. zm.);
 • rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. nr 136 poz. 884 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86 poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.).


Niezbędne dokumenty: 

 • podanie;
 • dowody osobiste, nieletni - tymczasowe dokumenty tożsamości;
 • kawaler, panna przedkładają:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza);
 • wdowiec, wdowa przedkładają:
  • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza);
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon rejestrowany był poza gminą Nędza);
 • rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają:
 • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Nędza);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy poprzednie małżeństwo zawarto poza gminą Nędza).


Opłaty:

 • za sporządzenie aktu - 84,00 zł.


Jednostka obsługująca:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • pok. nr 13, I piętro, tel. (32) 410 20 18 w. 24


Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:30 do 17:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:00


Czas oczekiwania:

 • Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-14 08:29:11
Czas wytworzenia: 2009-01-14 08:03:08
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-14 08:29:11)
Odwiedzin na tej stronie: 1646 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM