TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Procedury prawne Procedury ISO Piątek, 29.05.2020
 
Linki

Procedury ISO

Procedura P-1.1 - Zarządzanie dokumentacją systemu zapewnienia jakości

Procedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie zarządzania dokumentacją systemu zarządzania jakością, które stanowi integralną część procesu nr 1 - "Odpowiedzialność kierownictwa".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania, który jest przestrzegany przy opracowywaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu oraz przechowywaniu dokumentacji systemu zapewnienia jakości, a także przy identyfikowaniu, gromadzeniu, oznaczaniu, porządkowaniu, przechowywaniu i dysponowaniu zapisami dotyczącymi jakości w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem, opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest określenie podstawowych obowiązków w ww. zakresie w celu zapewnienia możliwości prezentowania osiąganej jakości oraz skuteczności działania wdrożonego systemu zapewnienia jakości.

Procedura P-1.2 - Przegląd wykonywany przez kierownictwo

Procedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie przeglądu systemu zarządzania jakością dokonywanego przez wójta gminy, które stanowi integralną część procesu nr 1 - "Odpowiedzialność kierownictwa".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy organizowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu przeglądu systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie stałej przydatności i efektywności systemu zarządzania jakością oraz przyjętej polityki jakości. Powyższy cel osiągany jest poprzez określenie zasad poddawania systemu regularnym przeglądom, a także ich odpowiedniego dokumentowania.

Procedura P-1.3 - Nadzór nad dokumentacją techniczną, normami, danymi i zapisami jakościProcedura obejmuje postępowanie w zakresie nadzoru nad dokumentacją techniczną, danymi komputerowymi, normami i aktami prawnymi i zapisami jakości, które stanowi integralną część procesu nr 1 - "Odpowiedzialność kierownictwa".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy:

  • przyjmowaniu i udostępnianiu dokumentacji technicznej,
  • rozpowszechnianiu i przechowywaniu norm i aktów prawnych,
  • dysponowaniu i przechowywaniu zapisów dotyczących jakości,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa danych przechowywanych w formie elektronicznej.Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest: 

  • zapewnienie dostępności tylko aktualnych dokumentów technicznych, danych, norm i aktów prawnych oraz wycofywania nieaktualnych,
  • zapewnienie, poprzez prowadzone zapisy, stałej możliwości prezentowania osiąganej jakości oraz skuteczności działania wdrożonego systemu zarządzania jakością.Powyższy cel osiągany jest poprzez określenie zakresu odpowiedzialności i trybu postępowania w zakresie nadzorowania dokumentacji technicznej, norm, aktów prawnych, danych i zapisów jakości w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Procedura P-1.4 - Szkolenia i kwalifikacje


Procedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie organizacji szkoleń i określania wymagań kwalifikacyjnych pracowników, które stanowi integralną część procesu nr 1 - "Odpowiedzialność kierownictwa".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy planowaniu, realizacji, dokumentowaniu i ocenie skuteczności szkoleń oraz przy ustalaniu wymagań kwalifikacyjnych pracowników w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie właściwych kompetencji personelu do spełnienia wymagań stron we wszystkich działaniach mających wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Gminy usług. Powyższy cel osiągany jest poprzez systematyczne planowanie, realizację, dokumentowanie i ocenę efektywności szkoleń pracowników Urzędu Gminy oraz określanie ramowych wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników funkcyjnych i innych wykonujących zadania mające bezpośredni wpływ na jakość.

Procedura P-2.1 - Audyty wewnętrzne


Procedura obejmuje postępowanie w zakresie wewnętrznych audytów jakości, które stanowi integralną część procesu nr 2 - "Pomiary i doskonalenie".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu wewnętrznych audytów jakości w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest utrzymanie i rozwój wdrożonego systemu zapewnienia jakości pozwalający na uzyskiwanie stałej poprawy jakości w obszarze wszystkich objętych systemem jakości procesów. Powyższy cel osiągany jest poprzez ciągłe i planowe monitorowanie efektywności wprowadzonego systemu zapewnienia jakości przez posiadających odpowiednie kwalifikacje audytorów wewnętrznych.

Procedura P-2.2 - Działania korygujące i zapobiegawcze


Procedura obejmuje swoim zakresem postępowanie przy wprowadzaniu działań korygujących i zapobiegawczych, które stanowi integralną część procesu procesu nr 2 - "Pomiary i doskonalenie".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy podejmowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest usuwanie stwierdzonych lub potencjalnych niezgodności w działalności Urzędu Gminy, unikanie powtórnego występowania zaistniałych niezgodności, a także zapobieganie i eliminowanie potencjalnych przyczyn powodujących w przyszłości występowanie niezgodności. Powyższy cel osiągany jest poprzez analizowanie przyczyn i źródeł powstawania niezgodności w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością, określanie właściwych działań korygujących i zapobiegawczych oraz terminową i skuteczną ich realizację.

Procedura P-2.3 - Badanie zadowolenia stronyProcedura obejmuje postępowanie w zakresie badania zadowolenia strony, które stanowi integralną część procesu nr 2 - "Pomiary i doskonalenie".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania związanego z badaniem zadowolenia strony z poziomu świadczonych usług przez Urząd Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie jak najwyższego poziomu zadowolenia strony przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy. Powyższy cel osiągany jest poprzez systematyczne badania stopnia zaangażowania strony w ankietowaniu oraz badania przy pomocy ankiety poziomu jakości świadczonych usług.

Procedura P-2.4 - Badanie zadowolenia pracownikówProcedura obejmuje postępowanie w zakresie badania zadowolenia pracowników, które stanowi integralną część procesu nr 2 - "Pomiary i doskonalenie".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania związanego z badaniem zadowolenia pracowników z warunków pracy w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie jak najwyższego poziomu zadowolenia pracowników z warunków pracy w Urzędzie Gminy w Nędzy. Powyższy cel osiągany jest poprzez systematyczne badania stopnia zaangażowania pracowników w ankietowaniu oraz badania przy pomocy ankiety warunków pracy w Urzędzie Gminy.

Procedura P-3.1 - Zamówienia publiczneProcedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie udzielania zamówienia publicznego, które stanowi integralna część procesu nr 3 - "Zakupy".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest przede wszystkim zapewnienie wnikliwego rozpatrywania złożonych ofert, właściwy dobór członków komisji pod względem "fachowości" rozpatrywanych tematów oraz prawidłowe opracowanie specyfikacji zamówień będącej podstawą sprawiedliwej oceny wyboru oferenta.
Procedura P-4.1 - Ewidencja ludności i dowody osobiste

Procedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie obsługi stron oraz działań związanych z obowiązkiem meldunkowym oraz wydawaniem dowodów osobistych, które stanowi integralną część procesu nr 4 - "Realizacja usług".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, zameldowaniu o urodzeniu dziecka, zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego, zameldowaniu o zgonie osoby oraz ustalenie sposobu postępowania przy wydawaniu dowodów osobistych.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie właściwej obsługi stron we wszystkich działaniach mających wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Gminy usług.

Procedura P-4.2 - Urząd Stanu CywilnegoProcedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie obsługi stron przy wydawaniu aktów z urzędu stanu cywilnego, które stanowi integralną część procesu nr 4 - "Realizacja usług".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania w szczególności przy wydawaniu aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz innych dokumentów wydawanych z ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie właściwej obsługi stron we wszystkich działaniach mających wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Gminy usług.

Procedura P-4.3 - Obieg korespondencjiProcedura obejmuje swoim zakresem postępowanie w zakresie obiegu korespondencji, które stanowi integralna część procesu nr 4 - "Realizacja usług".

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy przyjmowaniu korespondencji i obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy.

Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie jasnych ram obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy oraz zapewnienie terminowości załatwianych spraw. Powyższy cel osiągany jest poprzez systematyczne monitorowanie terminów realizacji spraw załatwianych za pomocą korespondencji w Urzędzie Gminy.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-14 15:09:37
Czas wytworzenia: 2009-01-14 15:06:41
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-14 15:09:37)
Odwiedzin na tej stronie: 1364 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM