TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Język migowy Piątek, 19.04.2024
 
Linki

INFORMACJA
DOTYCZĄCA STOSOWANIA JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY
w Nędzy.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011r. nr 209 poz.1243) Urząd Gminy w Nędzy udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

poczta elektroniczna : ug@nedza.pl
fax : 32 410 20 04; 32 410 23 99 wewn. 23

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Nędza przysługuje prawo do skorzystania z usług:
- tłumacza PJM( polski język migowy)
- tłumacza SJM ( system językowo-migowy)
- tłumacza SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniemych ) .

Osoby ,które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy w Nędzy ( z wyłączeniem sytuacji nagłych ) .

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ,którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej ,faksu lub złożyć w Sekretariacie Urzędu ( pokój nr 17 I piętro) .
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej ,będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721i Nr 171 poz. 1016) .

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Nędza zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną ,wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących jej uprawnień.

W Urzędzie Gminy w Nędzy dwie osoby zostały przeszkolone w zakresie podstaw języka migowego i także służą pomocą w załatwianiu spraw urzędowych .


sporządziła K. TrontWzór – ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA PJM, SJM, SKOGN.............................., dnia ………….r.

..........................................................
(imię i nazwisko)

..........................................................
(adres)

.........................................................

.........................................................
(nr telefonu osoby upoważnionej
do kontaktu )


Urząd Gminy Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza


ZGŁOSZENIE
ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA PJM, SJM ,SKOGN


1. Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) zgłaszam zamiar skorzystania
z usług tłumacza:*

 polskiego języka migowego (PJM)
 systemu językowo-migowego (SJM)
 sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN )


2. Planowany termin wykonania świadczenia (data/godzina) …………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
3. Cel wizyty w urzędzie (komórka organizacyjna i /lub rodzaj sprawy)………………………. .…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
4. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam orzeczenie o niepełnosprawności.

.........................................
(podpis)Uwagi:
* zakreślić właściweUdostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-04-20 11:43:47
Czas wytworzenia: 2012-04-19 11:05:25
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-04-20 11:43:47)
Odwiedzin na tej stronie: 1192 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM