Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Archiwum uchwał

Poniższy link prowadzi do poprzedniej wersji Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza, w którym zamieszczone są informacje z lat wczesniejszych:

http://nedza.pl/poprzedni_bip/

Znaleziono 262 plik(ów) do pobrania.

Kadencja 2006 - 2010 rok 2010

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
Kadencja 2006 - 2010 rok 2010
Uchwala_Nr_LV_463_10.doc [] Uchwała Nr LV / 463 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok 118 KB
Uchwala_Nr_LV_462_10.doc [118 KB] Uchwała Nr LV / 462 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 296 KB
Uchwala_Nr_LV_461_10.doc [296 KB] Uchwała Nr LV / 461 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. uchylająca Uchwałę Nr LII/436/10 RADY GMINY NĘDZA z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku w 23 KB
Uchwala_Nr_LV_460_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LV / 460 / 10 Rady Gminy w Nędzy z dnia 8 listopada 2010 r w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy na 2011 rok 48 KB
PROGRAM_USUWANIA_AZBESTU.pdf [48 KB] PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY NĘDZA AKTUALIZACJA 1.44 MB
Uchwala_Nr_LV_459_10.doc [1.44 MB] Uchwała LV / 459 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nędza" 25 KB
PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA.pdf [25 KB] PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NĘDZA NA LATA 2010 - 2013 AKTUALIZACJA 3.09 MB
Uchwala_Nr_LV_458_10.doc [3.09 MB] Uchwała LV / 458 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013" 25 KB
PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI.pdf [25 KB] PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY NĘDZA NA LATA 2010 - 2013 AKTUALIZACJA 2.01 MB
Uchwala_Nr_LV_457_10.doc [2.01 MB] Uchwała Nr LV / 457 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010-2013" 25 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LV_456_10.doc [25 KB] Załącznik do Uchwały Nr LV / 456 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010r. 55 KB
Uchwala_Nr_LV_456_10.doc [55 KB] Uchwała Nr LV / 456 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011" 21 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LV_455_10.doc [21 KB] Załącznik do Uchwały Nr LV / 455 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. 121 KB
Uchwala_Nr_LV_455_10.doc [121 KB] Uchwała Nr LV / 455 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok" 22 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LV_454_10.doc [22 KB] Załącznik do Uchwały Nr LV / 454 / 10 69 KB
Uchwala_Nr_LV_454_10.doc [69 KB] Uchwała Nr LV / 454 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta 22 KB
Uchwala_Nr_LV_453_10.doc [22 KB] Uchwała Nr LV / 453 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza 42 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LV_452_10.doc [42 KB] Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr LV/452/10 z dnia 08.11.2010r 63 KB
Uchwala_Nr_LV_452_10.doc [63 KB] Uchwała Nr LV / 452 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 23 KB
Uchwala_Nr_LV_451_10.pdf [23 KB] Uchwała Nr LV / 451 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza" 88 KB
Uchwala_Nr_LV_450_10.pdf [88 KB] Uchwała Nr LV / 450 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r. 69 KB
Uchwala_Nr_LV_449_10.doc [69 KB] Uchwała Nr LV / 449 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 9 lat, na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych pod eks 32 KB
Uchwala_Nr_LIV_448_10.doc [32 KB] Uchwała Nr LIV / 448 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 183 KB
Uchwala_Nr_LIV_447_10.doc [183 KB] Uchwała Nr LIV / 447 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 6 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 179 KB
Uchwala_Nr_LIII_446_10.doc [179 KB] Uchwała Nr LIII / 446 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 218 KB
Uchwala_Nr_LIII_445_10.doc [218 KB] Uchwała Nr LIII / 445 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 369 KB
Uchwala_Nr_LIII_444_10.doc [369 KB] Uchwała Nr LIII / 444 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 /10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 142 KB
Uchwala_Nr_LIII_443_10.doc [142 KB] Uchwała Nr LIII / 443 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 141 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LIII_442_10.pdf [141 KB] Załącznik do Uchwały Nr LIII / 442 / 10 461 KB
Uchwala_LIII_442_10.doc [461 KB] Uchwała Nr LIII / 442 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza. 22 KB
Uchwala_Nr_LIII_441_10.doc [22 KB] Uchwała Nr LIII / 441 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIV / 367 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 201 24 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LIII_440_10.doc [24 KB] Załącznik do Uchwały Nr LIII / 440 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 roku 35 KB
Uchwala_Nr_LIII_440_10.doc [35 KB] Uchwała Nr LIII / 440 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2011 rok " 23 KB
Uchwala_Nr_LIII_439_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LIII / 439 /10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Jó 24 KB
Uchwala_Nr_LIII_438_10.doc [24 KB] Uchwała Nr LIII / 438 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 roku w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 29 KB
Uchwala_Nr_LIII_437_10.doc [29 KB] Uchwała Nr LIII / 437 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 roku w sprawie: podatku od nieruchomości na 2011 rok 29 KB
Uchwala_Nr_LII_436_10.doc [29 KB] Uchwała Nr LII / 436 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks." 24 KB
Uchwala_Nr_LII_435_10.doc [24 KB] Uchwała Nr LII / 435 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 150 KB
Uchwala_Nr_LII_434_10.doc [150 KB] Uchwała Nr LII / 434 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 44 KB
Uchwala_Nr_LII_433_10.doc [44 KB] Uchwała Nr LII / 433 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 341 KB
Uchwala_Nr_LII_432_10.doc [341 KB] Uchwała Nr LII / 432 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr LI / 410 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budyn 23 KB
Uchwala_Nr_LII_431_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LII / 431 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 496 KB
Uchwala_Nr_LII_430_10.doc [496 KB] Uchwała Nr LII / 430 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLII/344/09 Rady Gminy w Nędzy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w N 47 KB
Uchwala_Nr_LII_429_10.doc [47 KB] Uchwała Nr LII / 429 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/386/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych mających c 34 KB
Uchwala_Nr_LII_428_10.doc [34 KB] Uchwała Nr LII / 428 / 10 Rady Gminy w Nędzy z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII / 196 / 2001 Rady Gminy Nędza z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy 41 KB
Uchwala_Nr_LII_427_10.doc [41 KB] Uchwała Nr LII / 427 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej 23 KB
Uchwala_Nr_LII_426_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LII / 426 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości 24 KB
Uchwala_Nr_LII_425_10.pdf [24 KB] Uchwała Nr LII / 425 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. W sprawie przystetpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg w części dotyczącej wyznaczonego obs 1.4 MB
Uchwala_Nr_LII_424_10.doc [1.4 MB] Uchwała Nr LII / 424 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich 29 KB
Uchwala_Nr_LII_423_10.doc [29 KB] Uchwała Nr LII / 423 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza 26 KB
Uchwala_nr_LII_422_10.pdf [26 KB] Uchwała Nr L II 1422 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tych samych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza. 1.39 MB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LII_421_10.doc [1.39 MB] Załącznik do Uchwały Nr LII 421 10.doc 853 KB
Uchwala_Nr_LII_421_10.doc [853 KB] Uchwała Nr LII / 421 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia " Planu Odnowy Miejscowości Nędza" przedłożonego przez ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Nędza 21 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LII_420_10.doc [21 KB] Załącznik do Uchwały Nr LII / 420 / 10 527 KB
Uchwala_Nr_LII_420_10.doc [527 KB] Uchwała Nr LII / 420 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia " Planu Odnowy Miejscowości Szymocice na lata 2010-2016" przedłożonego przez ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Szymocice 22 KB
Uchwala_Nr_LII_419_10.doc [22 KB] Uchwała Nr LII / 419 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nędza do programu "Moje Boisko – Orlik 2012" 23 KB
Uchwala_Nr_LII_418_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LII / 418 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Rybnika w sprawie utworzenia w Rybniku samodzielnego Sądu Okręgowego 22 KB
Uchwala_Nr_LII_417_10.doc [22 KB] Uchwała Nr LII / 417 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art.3 28 KB
Uchwala_Nr_LII_416_10.doc [28 KB] Uchwała Nr LII / 416 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józe 23 KB
Uchwala_LI_415_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LI / 415 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza. 25 KB
Uchwala_LI_414_10.doc [25 KB] Uchwała Nr LI / 414 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny. 22 KB
Uchwala_LI_413_10.doc [22 KB] Uchwała Nr LI / 413 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny. 22 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_LI_412_10.doc [22 KB] Załącznik do Uchwały Nr LI / 412 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010 r. 31 KB
Uchwala_Nr_LI_412_10.doc [31 KB] Uchwała Nr LI / 412 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Nędza do stanu faktycznego. 23 KB
Uchwala_Nr_LI_411_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LI / 411 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 29 KB
Uchwala_Nr_LI_410_10.doc [29 KB] Uchwała Nr LI / 410 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą " Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53" 23 KB
Uchwala_Nr_LI_409_10.doc [23 KB] Uchwała Nr LI / 409 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 287 KB
Zalocznik_do_Uchwaly_Nr_L_408_10.pdf [287 KB] Załącznik do Uchwały Nr L / 408 / 10 349 KB
Uchwala_Nr_L_408_10.doc [349 KB] Uchwała Nr L / 408 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice. 157 KB
Zalocznik_do_Uchwaly_Nr_L_407_10.pdf [157 KB] Załącznik do Uchwały Nr L / 407 / 10 358 KB
Uchwala_Nr_L_407_10.doc [358 KB] Uchwała Nr L / 407 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice. 195 KB
Zalocznik_do_Uchwaly_Nr_L_406_10.pdf [195 KB] Załącznik do Uchwały Nr L / 406 / 10 811 KB
Uchwala_Nr_L_406_10.doc [811 KB] Uchwała Nr L / 406 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice w granicach obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego - żwiru 197 KB
Zalocznik_do_Uchwaly_Nr_L_405_10.pdf [197 KB] Załącznik do Uchwały Nr L / 405 / 10 319 KB
Uchwala_Nr_L_405_10.doc [319 KB] Uchwała Nr L / 405 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru położonego w sołectwie Ciechowice pod gminną oczyszczalnię ścieków. 252 KB
Uchwala_L_399_10.doc [252 KB] Uchwała L/399/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływow 25 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_L_398_10.pdf [25 KB] Załącznik do Uchwały Nr L / 398 / 10 512 KB
Uchwala_L_398_10.doc [512 KB] Uchwała Nr L / 398 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza. 31 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_L_397_10.pdf [31 KB] Załącznik do Uchwały Nr L / 397 / 10 525 KB
Uchwala_L_397_10.doc [525 KB] Uchwała Nr L / 397 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nędza. 31 KB
Uchwala_Nr_XLIX_396_10.doc [31 KB] Uchwała Nr XLIX / 396 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 258 KB
Uchwala_Nr_XLIX_395_10.doc [258 KB] Uchwała Nr XLIX / 395 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/344/09 Rady Gminy w Nędzy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nęd 46 KB
Uchwala_Nr_XLIX_393_10.doc [46 KB] Uchwała Nr XLIX / 393 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok 27 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIX_392_10.doc [27 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIX / 392 / 10 71 KB
Uchwala_Nr_XLIX_392_10.doc [71 KB] Uchwała Nr XLIX / 392 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2009 rok" 22 KB
Uchwala_Nr_XLIX_391_10.doc [22 KB] Uchwała Nr XLIX / 391 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2009 rok 23 KB
Uchwala_Nr_XLVIII_390_10.doc [23 KB] Uchwała Nr XLVIII / 390 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 347 KB
Uchwala_Nr_389.doc [347 KB] Uchwała Nr XLVIII / 389 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Kuźnia Raciborska a Gminą Nędza. 22 KB
Uchwala_Nr_XLVIII_388_10.doc [22 KB] Uchwała Nr XLVIII / 388 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2011 roku 23 KB
Uchwala_Nr_XLVII_387_10.doc [23 KB] Uchwała Nr XLVII / 387 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV / 371 / 10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 235 KB
Uchwala_Nr_XLVII_386_10.doc [235 KB] Uchwała Nr XLVII / 386 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w prz 54 KB
Uchwala_PEAD_2010.doc [54 KB] Uchwała Nr XLVII / 385 /10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Nędza programu PEAD 2010 22 KB
GOPS_projekt_na_2010.doc [22 KB] Uchwała Nr XLVII / 384 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na 2010 rok pn. "SZANSA –Program aktywnej integracji w Gminie Nędza" ze śro 24 KB
Astrow_zal_3.doc [24 KB] Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLVII / 383 / 10 z dnia 1 marca 2010 r. 26 KB
Astrow_zal_2.doc [26 KB] Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLVII / 383 / 10 z dnia 1 marca 2010 roku 25 KB
Zalacznik_Nr_1.pdf [25 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII / 383 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku 1.67 MB
Uchwala_Nr_XLVII_383_10.doc [1.67 MB] Uchwała Nr XLVII / 383 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów 135 KB
Zalacznik_Nr_3.doc [135 KB] Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLVII / 382 / 10 z dnia 1 marca 2010 roku 26 KB
Zalacznik_Nr_2.doc [26 KB] Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLVII / 382 /10 z dnia 1 marca 2010 roku 28 KB
Zalacznik_nr1b.pdf [28 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII / 382 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku - Sekcja 2 2.68 MB
Zalacznik_Nr1.pdf [2.68 MB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII / 382 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku - Sekcja 1 1.21 MB
Uchwala_Nr_XLVII_382_10.doc [1.21 MB] Uchwała Nr XLVII / 382 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graf 266 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLVI_381_10.pdf [266 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLVI / 381 / 10 558 KB
Uchwala_Nr_XLVI_381_10.doc [558 KB] Uchwała Nr XLVI / 381 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nędza. 24 KB
Uchwala_Nr_XLVI_380_10.doc [24 KB] Uchwała Nr XLVI / 380 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 170 KB
Uchwala_porozumienie.doc [170 KB] Uchwała Nr XLVI / 379 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Kuźnia Raciborska a Gminą Nędza. 31 KB
Uchwala_Nr_XLVI_378_10.doc [31 KB] Uchwała Nr XLVI / 378 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 01 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/367/09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 201 25 KB
Uchwala_Nr_XLVI_377_10.doc [25 KB] Uchwała Nr XLVI / 377 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 329 KB
Uchwala_Nr_XLVI_376_10.doc [329 KB] Uchwała Nr XLVI / 376 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010 r. uchylająca Uchwałę Nr XLII/343/09 Rady Gminy Nedza z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 26 KB
Uchwala_Nr_XLVI_375_10.doc [26 KB] Uchwała Nr XLVI / 375 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLII/342/09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009r. w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 24 KB
Uchwala_Nr_XLVI_374_10.doc [24 KB] Uchwała Nr XLVI / 374 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie form, wysokości i trybu przyznania rodzinie repatriantów pomocy finansowej przez Gminę Nędza 22 KB
Uchwala_herb.doc [22 KB] Uchwała Nr XLVI / 373 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia zasad i warunków używania herbu Gminy Nędza 30 KB
Uchwala_Nr_XLV_372_10.doc [30 KB] Uchwała Nr XLV / 372 / 10 Rady Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 27 KB
Zalaczniki_do_Uchwaly_Budzetowej_Nr_XLV_371_10.rar [27 KB] Załączniki do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 150 KB
Uchwala_Budzetowa_Nr_XLV_371_10.doc [150 KB] Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Nędza Nr XLV/371/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 52 KB
Uchwala_Nr_XLIV_370_09.doc [52 KB] Uchwała Nr XLIV / 370 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 67 KB
Uchwala_Nr_XLIV_369_09.doc [67 KB] Uchwała Nr XLIV / 369 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Nędza. 24 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIV_368_09.doc [24 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIV / 368/09 PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2010 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLANTARIACIE 65 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIV_368_09.doc [65 KB] Uchwała Nr XLIV / 368 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na 2010 rok Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku p 65 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIV_367_09_Gminny_Program_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_na_2010_rok.doc [65 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIV / 367 / 09 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. 119 KB
Uchwala_Nr_XLIV_367_09.doc [119 KB] Uchwala Nr XLIV / 367 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok" 22 KB
Uchwala_Nr_XLIV_366_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLIV / 366 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 285 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIV_365_09.doc [285 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIV / 365 / 09 - CELE I FINANSOWANIE PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE NĘDZA NA LATA 2008-2010 67 KB
Uchwala_Nr_XLIV_365_09.doc [67 KB] Uchwała Nr XLIV / 365 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/107/07 Rady Gminy Nędza z dnia 17.12.2007r. w sprawie uchwalenia "Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nędza na lata 2008-2010" 22 KB
Uchwala_Nr_XLIII_364_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLIII / 364 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 r. uchylająca Uchwałę Nr XLII / 350 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Nędza do wystawienia weksla in blanco 22 KB
Uchwala_Nr_XLIII_363_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLIII / 363 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 47 KB
Uchwala_Nr_XLIII_362_09.doc [47 KB] Uchwała Nr XLIII / 362 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 239 KB
Uchwala_XLIII_361_09.doc [239 KB] Uchwała Nr XLIII / 361 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/308/09 Rady Gminy Nedza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomoderniza 24 KB
Uchwala_Nr_XLIII_360_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XLIII / 360 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłaty za umieszczenie reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Gminy Nędza 36 KB
Uchwala_NR_XLIII_359_09.doc [36 KB] Uchwała Nr XLIII / 359 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr J 23 KB
Uchwala_Nr_XLIII_358_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XLIII / 358 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr J 23 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIII_357_09.doc [23 KB] Załącznik do Uchwały Nr XLIII / 357 /09 38 KB
Uchwala_Nr_XLIII_357_09.doc [38 KB] Uchwała Nr XLIII / 357 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2010 rok " 22 KB
Uchwala_Nr_XLIII_356_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLIII / 356 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy 23 KB
Uchwala_NR_XLIII_355_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XLIII / 355 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/82/07 Rady Gminy Nędza z dnia 29 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów . 23 KB
Uchwala_Nr_XLIII_354_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XLIII / 354 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowy 27 KB
Uchwala_30_list_09.doc [27 KB] Uchwała Nr XLIII/353/2009 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 r. W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NĘDZA 89 KB
Taryfa_na_2010r.doc [89 KB] Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLIII /352 / 09 - TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 60 KB
Uchwala_Nr_XLIII_352_09.doc [60 KB] Uchwała Nr XLIII / 352 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 23 KB
Uchwala_Nr_XLII_351_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XLII / 351 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 48 KB
Uchwala_Nr_XLII_350_09.doc [48 KB] Uchwała Nr XLII / 350 / 09 Rady Gminy Nędza zdnia 26 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Nędza do wystawienia weksla in blanco 22 KB
Uchwala_Nr_XLII_349_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLII / 349 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009r. W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r 89 KB
Uchwala_Nr_XLII_348_09.doc [89 KB] Uchwała Nr XLII / 348 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 22 KB
Uchwala_Nr_XLII_347_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLII / 347 / 09 Rady Gminy Nędza zdnia 26 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Nędza do wystawienia weksla in blanco 22 KB
Uchwala_Nr_XLII_346_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLII / 346 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/56/07 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych to 29 KB
Uchwala_Nr_XLII_345_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XLII / 345 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 286 KB
Uchwala_Nr_XLII_344_09.doc [286 KB] Uchwała Nr XLII / 344 / 09 Rady Gminy w Nędzy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy na 2010 rok 48 KB
Uchwala_343.doc [48 KB] Uchwała Nr XLII / 343 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok 0 KB
Uchwala_Nr_XLII_342_09.doc [0 KB] Uchwała Nr XLII / 342 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010. 24 KB
Uchwala_Nr_XLII_341_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XLII / 341 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacj 26 KB
Uchwala_Nr_340.doc [26 KB] Uchwała Nr XLII / 340 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacj 26 KB
Uchwala_Nr_XLII_339_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XLII / 339 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia " Programu Ograniczenia Niskiej Emisji W Gminie Nędza". 22 KB
Uchwala_Nr_XLII_338_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XLII / 338 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 28 KB
Zalacznik_Nr_6.doc [28 KB] Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLII / 337 / 09. z dnia 26.10.2009r - IL-1, Informacja w sprawie podatku leśnego. 61 KB
Zalacznik_Nr_5.doc [61 KB] Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr. XL / 337 /09 z dnia 26.10.2009 - IR-1, Informacja w sprawie podatku rolnego. 111 KB
Zalacznik_Nr_4.doc [111 KB] Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLII / 337 / 09 z dnia 26.10.2009r - IN-1, Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 77 KB
Zalacznik_Nr_3.doc [77 KB] Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLII / 337 / 09 z dnia 26.10.2009r - DL-1, Deklaracja na podatek leśny. 63 KB
Zalacznik_Nr_2.doc [63 KB] Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLII / 337 / 09 z dnia 26.10.2009r - DR-1, Deklaracja na podatek rolny 185 KB
Zalacznik_Nr_1.doc [185 KB] Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XLII / 337 / 09 z dnia 26.10.2009r - DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 95 KB
Uchwala_Nr_XLII_337_09.doc [95 KB] Uchwała Nr XLII / 337 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych 27 KB
Uchwala_Nr_XLII_336_09.doc [27 KB] Uchwała Nr XLII / 336 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Nędza 24 KB
Uchwala_Nr_XLII_335_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XLII / 335 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 29 KB
Uchwala_Nr_XLII_334_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XLII / 334 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: podatku od nieruchomości na 2010 rok 30 KB
Uchwala_Nr_XLI_333_09.doc [30 KB] Uchwała Nr XLI / 333 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 5 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 113 KB
Uchwala_Nr_XLI_332_09.doc [113 KB] Uchwała Nr XLI / 332 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 5 października 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/208/08 Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 29 KB
Uchwala_Nr_XXLI_331_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XLI / 331 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 05 października 2009 roku w sprawie regulaminu ogólnodostępnego placu zabaw w Nędzy 29 KB
Uchwala_Nr_XLI_330_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XLI / 330 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 05 października 2009 roku w sprawie regulaminu ogólnodostępnego placu zabaw w Górkach Śląskich 28 KB
Uchwala_XLI_329_09.doc [28 KB] Uchwała Nr XLI / 329 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 05 października 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 41 KB
Uchwala_Nr_dekbud.doc [41 KB] Uchwała Nr XL / 328 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 28 września 2009 roku w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Nędza 26 KB
Uchwala_Nr_XLIII_354_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XLIII / 354 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowy 27 KB
Uchwala_o_etatach_laczonych..doc [27 KB] Uchwała Nr XXXIX / 327 / 09 Rady Gminy Nędz z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 27 KB
Stanowisko_komisji_rewizyjnej.doc [27 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXIX / 326 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 roku 25 KB
Stanowisko_komisji.doc [25 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXIX / 326 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 roku 29 KB
Skarga_wycinka_drzew.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXIX / 326 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 22 KB
Dekbud_skarga.doc [22 KB] Uchwała Nr XXXIX / 325 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Nędza 24 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_324_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XXXIX / 324 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 60 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_323_09.doc [60 KB] Uchwała Nr XXXIX / 323 / 09 Rady Gminy w Nędzy z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII / 208 / 08 Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunaln 42 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_322_09.doc [42 KB] Uchwała Nr XXXIX / 322 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 45 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_321_09.doc [45 KB] Uchwała Nr XXXIX / 321 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/288/09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja bu 30 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_320_09.doc [30 KB] Uchwała Nr XXXIX / 320 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 73 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_319_09.doc [73 KB] Uchwała Nr XXXIX / 319 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 43 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_318_09.doc [43 KB] Uchwała Nr XXXIX / 318 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 29 KB
Uchwala_Nr_XXXIX_317_09.doc [29 KB] Uchwała XXXIX / 317 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2009 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXVII / 299 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 29 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_316_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 316 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 39 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_315_09.rtf [39 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 315 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązana przekraczające rok budżetowy 19 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_314_09.doc [19 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 314 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII / 302 / 05 Rady Gminy Nędza z dnia 20 czerwca 2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych gminy Nędza 48 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_313_09.doc [48 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 313 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 113 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_312_09.doc [113 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 312 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 86 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_311_09.doc [86 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 311 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 27 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_310_09.doc [27 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 310 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 42 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_309_09.doc [42 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 309 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 27 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_308_09.doc [27 KB] Uchwała XXXVIII / 308 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ul. Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu 28 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_307_09.doc [28 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 307 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 101 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_306_09.doc [101 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 306 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 233 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_305_09.doc [233 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 305 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII / 214 / 08 Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Moderniza 29 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_304_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 304 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Nędzy 22 KB
Uchwala_Nr_XXXVIII_303_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XXXVIII / 303 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny. 26 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_302_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XXXVII / 302 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 127 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXVII_301_09.doc [127 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/301/09 592 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_301_09.doc [592 KB] Uchwała XXXVII / 301 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII / 264 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia " Planu Odnowy Miejscowości Babice" przedłożonego przez ZEBRANIE WIEJSK 22 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_300_09.doc [22 KB] Uchwała Nr XXXVII / 300 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 87 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_299_09.doc [87 KB] Uchwała Nr XXXVII / 299 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 27 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_298_09.doc [27 KB] Uchwała Nr XXXVII / 298 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 47 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_297_09.doc [47 KB] Uchwała Nr XXXVII / 297 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 51 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_296_09.doc [51 KB] Uchwała Nr XXXVII / 296 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 52 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_295_09.doc [52 KB] Uchwała Nr XXXVII / 295 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 78 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_294_09.doc [78 KB] Uchwała Nr XXXVII / 294 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/248/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja bud 30 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_293_09.doc [30 KB] Uchwała Nr XXXVII / 293 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2010 roku 28 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XXXVII_292_09.pdf [28 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXVII / 292 / 09 266 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_292_09.doc [266 KB] Uchwała Nr XXXVII / 292 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru położonego w sołectwie Ciechowice pod gminną oczyszczalnię ści 29 KB
Uchwala_Nr_XXXVII_291_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXVII / 291 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie podziału Gminy Nędza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 39 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_290_09.doc [39 KB] Uchwała Nr XXXVI / 290 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 67 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_289_09.doc [67 KB] Uchwała Nr XXXVI / 289 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 110 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_288_09.doc [110 KB] Uchwała Nr XXXVI / 288 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana P 28 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_287_09.doc [28 KB] Uchwała Nr XXXVI / 287 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 130 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_286_09.doc [130 KB] Uchwała Nr XXXVI / 286 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 84 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_285_09.doc [84 KB] Uchwała Nr XXXVI / 285 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie:określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 41 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_284_09.doc [41 KB] Uchwała Nr XXXVI / 284 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/56/07 Rady Gminy Nędza z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzy 34 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_283_09.doc [34 KB] Uchwała Nr XXXVI / 283 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szp 23 KB
Uchwala_Nr_XXXVI_282_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XXXVI / 282 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nędza 24 KB
Zalacznik_do_Uchwaly_XXXVI_281_09.pdf [24 KB] Załącznik do Uchwały XXXVI / 281 / 09 657 KB
Uchwala_XXXVI_281_09.doc [657 KB] Uchwała Nr XXXVI / 281 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza. 26 KB
Uchwala_kupno_dzialki.doc [26 KB] Uchwała Nr XXXVI / 280 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 10 lat, na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych po 34 KB
Uchwala_Nr_XXXV_279_09.doc [34 KB] Uchwała Nr XXXV / 279 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 79 KB
Uchwala_Nr_XXXV_278_09.doc [79 KB] Uchwała Nr XXXV / 278 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 177 KB
Uchwala_Nr_XXXV_277_09.doc [177 KB] Uchwała Nr XXXV / 277 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/207/08 Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 53 KB
Uchwala_Nr_XXXV_276_09.doc [53 KB] Uchwała Nr XXXV / 276 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 23 KB
Uchwala_Nr_XXXV_275_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XXXV / 275 /09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu 23 KB
Zalacznik_Uchwaaa_NR_XXXV_274_09.pdf [23 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXV / 274 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 roku 290 KB
Uchwala_Nr_XXXV_274_09.doc [290 KB] Uchwała Nr XXXV / 274 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 27 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_273_09.doc [27 KB] Uchwała Nr XXXIV / 273 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza 25 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_272_09.doc [25 KB] Uchwała Nr XXXIV / 272 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza 23 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_271_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XXXIV / 271 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok 26 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_270_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XXXIV / 270 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy za 2008 rok" 23 KB
Uchwala_Nr_XXXIV_269_09.doc [23 KB] Uchwała Nr XXXIV / 269 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy za 2008 rok 27 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_268_09.doc [27 KB] Uchwała Nr XXXIII / 268 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Nędza 106 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_267_09.doc [106 KB] Uchwała Nr XXXIII / 267 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 39 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_266_09.doc [39 KB] Uchwała Nr XXXIII / 266 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 57 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_265_09.doc [57 KB] Uchwała Nr XXXIII / 265 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 80 KB
Uchwala_XXXIII_264_09.doc [80 KB] Uchwała Nr XXXIII / 264 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia " Planu Odnowy Miejscowości Babice" przedłożonego przez ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Babice 21 KB
Uchwala_XXXIII_263_09.doc [21 KB] Uchwała Nr XXXIII / 263 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia " Planu Odnowy Miejscowości Górki Śląskie" przedłożonego przez ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Górki Śląskie. 21 KB
Uchwala_NR_XXXIII_262_09.doc [21 KB] Uchwała Nr XXXIII / 262 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 85 KB
Uchwala_NR_XXXIII_261_09.doc [85 KB] Uchwała Nr XXXIII / 261 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII / 248 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja 28 KB
Uchwala_NR_XXXIII_260_09.doc [28 KB] Uchwała Nr XXXIII / 260/ 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII / 214 / 08 Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja ź 29 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_259_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXIII / 259 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 101 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_258_09.doc [101 KB] Uchwała Nr XXXIII / 258 / 09Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXI / 243 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego 29 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_257_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXIII / 257 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny. 26 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_256_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XXXIII / 256 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny. 26 KB
Uchwala_Nr_XXXIII_255_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XXXIII / 255 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 marca 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udzielenie bonifikaty 27 KB
Projekt_na_rok_2009.doc [27 KB] Załącznik do Uchwały Nr XXXII / 254 / 09 Rady Gminy w Nędzy z dnia 23 luty 2009 85 KB
Uchwala_NR_XXXII_254_09.doc [85 KB] Uchwała Nr XXXII / 254 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na 2009 rok pn. "SZANSA –Program aktywnej integracji w Gminie Nędza" 24 KB
Uchwala_NR_XXXII_253_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XXXII / 253 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nędza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 24 KB
Uchwala_NR_XXXII_252_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XXXII / 252 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nędza 24 KB
Uchwala_NR_XXXII_251_09.doc [24 KB] Uchwała Nr XXXII / 251 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII / 155 /08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnion 29 KB
Uchwala_Nr_XXXII_250_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie projektu "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" z Powiatem Raciborskim 26 KB
Uchwala_Nr_XXXII_249_09.doc [26 KB] Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 47 KB
Uchwala_NR_XXXII_24809.doc [47 KB] Uchwała Nr XXXII / 248 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali Gi 29 KB
Uchwala_Nr_XXXII_247_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXII/ 247 /09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 127 KB
Uchwala_NR_XXXII24609.doc [127 KB] Uchwała Nr XXXII / 246 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 37 KB
Uchwala_kupno_dzialki.doc [37 KB] Uchwała Nr XXXI / 245 / 09 Rady Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 29 KB
Uchwala_Nr_XXXI_244_09.doc [29 KB] Uchwała Nr XXXI/ 244 /09 Rady Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 68 KB
Uchwala_Nr_XXXI_243_09.doc [68 KB] Uchwała Nr XXXI/243/09 Rady Gminy Nędza z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego. 31 KB
E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/