Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Urząd Gminy

Przy pomocy Urzędu Gminy, wójt będący organem wykonawczym w gminie wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Kierownikiem Urzędu Gminy jest wójt, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

Urząd Gminy Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18,
 tel./fax: (32) 410 20 04
 e-mail: ug@nedza.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
piątek: od 7:00 do 14:00

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
pok. nr 1, 13,
 tel.: (32) 410 20 18 w. 24, 29,
 tel./fax: (32) 410 20 04
 e-mail: usc@nedza.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
piątek: od 7:00 do 14:00

Referat Finansowy
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
 tel.: (32) 410 20 18 w. 31, 33, 27,
 tel./fax: (32) 410 20 04
 e-mail: rf@nedza.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
piątek: od 7:00 do 14:00

WÓJT GMINY

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy
PONIEDZIAŁEK do godz. 1600

 

( ponadto po zarejestrowaniu się w SEKRETARIACIE -w uzgodnionym terminie po godzinach pracy w Urzędzie Gminy w Nędzy – za wyjątkiem dni, w których odbywa się sesja Rady Gminy Nędza)

KASA

w Urzędzie Gminy w Nędzy czynna w godzinach pracy
(w ostatni dzień roboczy miesiąca czynna o 1 godzinę krócej) 
 

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/