Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Deklaracje majątkowe

Na stronie publikowane są aktualne oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy w Nędzy oraz jednostek organizacyjnych gminy. Wszystkie oświadczenia majątkowe dotyczące lat ubiegłych dostępne są w rejestrze zmian strony, zawierającym pełny zestaw archiwalnych postaci tej strony i umożliwiającym odtworzenie zawartości strony z każdego etapu jej modyfikacji.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2014

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja

        

Anna Iskała wójt gminy

Katarzyna Paszenda skarbnik gminy

Krystyna Tront sekretarz gminy

 Edyta Szajt  główny specjalista

 

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2014

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja

Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy

Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej

Joanna Dwornik p. o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach

Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich

Marek Niewrzoł prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.

Iwona Czorny dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 Monika Kupczyk

dyrektor Przedszkola w Nędzy

  

 Joanna Kazubska    Mużelak dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy


 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2013

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
     Anna Iskała wójt gminy
Katarzyna Paszenda skarbnik gminy
Krystyna Tront sekretarz gminy
   Edyta Szajt  główny specjalista

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2013

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
  Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich
Marek Niewrzoł prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.
Iwona Czorny dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    Monika Kupczyk

dyrektor Przedszkola w Nędzy

     Joanna Mużelak dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2012

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Anna Iskała wójt gminy
Katarzyna Paszenda skarbnik gminy
Krystyna Tront sekretarz gminy
   Edyta Szajt  główny specjalista

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2012

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
Alicja Jordan dyrektor Przedszkola w Nędzy
  Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich
Marek Niewrzoł prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.
Iwona Czorny dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    Monika Kupczyk

dyrektor Przedszkola w Nędzy

     Joanna Mużelak dyrektor Gminnego Centrum Kultury w NędzyOświadczenie majątkowe Wójta Gminy Nędza- rok 2010 - 2011

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
   Anna Iskała  wójt gminy
  Anna Iskała wójt gminy

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2011

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Katarzyna Paszenda skarbnik gminy
Krystyna Tront sekretarz gminy
   Edyta Szajt  główny specjalista

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2011

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
Alicja Jordan dyrektor Przedszkola w Nędzy
  Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich
Marek Niewrzoł kierownik Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Małgorzata Piastowska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2010

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
  Anna Iskała wójt gminy
Katarzyna Paszenda skarbnik gminy
Krystyna Tront sekretarz gminy
   Edyta Szajt  główny specjalista

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2010

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
Alicja Jordan dyrektor Przedszkola w Nędzy
  Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich
Marek Niewrzoł kierownik Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Małgorzata Piastowska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2009

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
  Anna Iskała  wójt gminy
Katarzyna Paszenda skarbnik gminy
Krystyna Tront sekretarz gminy
   Edyta Szajt  główny specjalista

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2009

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
Alicja Jordan dyrektor Przedszkola w Nędzy
  Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich
Marek Niewrzoł kierownik Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Małgorzata Piastowska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - rok 2008

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
z dnia 21.04.2008 Anna Iskała wójt gminy
z dnia 23.04.2008 Katarzyna Paszenda skarbnik gminy
z dnia 02.04.2008 Krystyna Tront sekretarz gminy
z dnia 10.03.2008 Antoni Wawrzynek zastępca wójta gminy

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych gminy - rok 2008

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
z dnia 30.09.2008 Maria Czerwińska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
z dnia 30.09.2008 Gabriela Goldman dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
z dnia 28.04.2008 Alicja Jordan dyrektor Przedszkola w Nędzy
z dnia 30.09.2008 Hanna Kowalska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach
z dnia 28.04.2008 Jolanta Kupczyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich
z dnia 25.03.2008 Marek Niewrzoł kierownik Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
z dnia 18.04.2008 Małgorzata Piastowska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
z dnia 28.04.2008  Bożena Polaczek  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Oświadczenia o działalności gospodarczej i inne - rok 2008

Oświadczenie Imię i nazwisko Funkcja
z dnia 23.03.2005 Alicja Jordan dyrektor Przedszkola w Nędzy

 


 

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/