Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Webmaster/Udostępniający

Webmasterem - zarządzającym stroną i udostępniającym informację w Biuletynie Informacji Publicznej w Gminie Nędza jest:

 WEBMASTER/UDOSTĘPNIAJ?CY
Imię Nazwisko:  
Telefon kontaktowy:

 
 

Fax:   
E-mail kontaktowy:

 
 

Do webmastera/udostępniającego serwisu BIP Gminy Nędza zwracać się można również korespondencją tradycyjną, pod adresem:

Urząd Gminy Nędza
ul. Sobieskiego 5
47-440 Nędza

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/