Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rejestr zmian w dziale: pliki do pobrania.
Ostatnia zmiana: 2016-12-12 11:08:11
Redaktor: Pietrasz Leszek
Opis: dodanie nowego pliku (Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.)
rejestr wszystkich zmian

Data Redaktor Element Opis
2016-12-12 11:08:11 Pietrasz Leszek Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. dodanie nowego pliku (Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.)
2016-12-12 11:05:18 Pietrasz Leszek Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza dodanie nowego pliku (Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza)
2016-12-12 11:03:10 Pietrasz Leszek Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015 Gminy Nędza dodanie nowego pliku (Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015 Gminy Nędza)
2016-12-12 10:59:06 Pietrasz Leszek Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza dodanie nowego pliku (Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza)
2016-12-12 10:57:07 Pietrasz Leszek Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.)
2016-12-12 10:52:20 Pietrasz Leszek Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela niruchomości dodanie nowego pliku (Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela niruchomości)
2016-12-12 10:45:11 Pietrasz Leszek Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych dodanie nowego pliku (Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych)
2016-12-12 10:40:10 Pietrasz Leszek Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza dodanie nowego pliku (Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza)
2016-12-12 10:37:05 Pietrasz Leszek Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. dodanie nowego pliku (Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.)
2016-12-12 10:35:08 Pietrasz Leszek Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany "Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiczn dodanie nowego pliku (Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Nędza z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany "Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015")

   

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/