Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Informacje Urzędu

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 z 8 października 2001 r., poz. 1198) i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619), w niniejszym dziale Biuletynu Informacji Publicznej, Urząd Gminy w Nędzy udostępnia bieżące informacje publiczne o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  • projektowaniu aktów normatywnych,
  • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • danych publicznych zawierających:
  • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  • treść i postać dokumentów urzędowych obejmujących dokumentacje przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  • informacje o stanie samorządu i jego jednostek organizacyjnych.
E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/