Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Jednostki pomocnicze

Na mocy uchwał Rady Gminy na terenie gminy Nędza utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statut nadany przez Radę Gminy, określający organizację i zakres ich działania. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy.


Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i samodzielnie gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań własnych.

Na terenie gminy Nędza utworzono następujące sołectwa:

Jednostki pomocnicze
Sołectwo Babice
Sołectwo Ciechowice
Sołectwo Górki Śląskie
Sołectwo Łęg
Sołectwo Nędza
Sołectwo Szymocice
Sołectwo Zawada Książęca

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/